Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financial Stability Forum 1.Charakteristika FSF 2.Uznávané mezinárodní standardy 3.Základní principy bankovní supervize.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financial Stability Forum 1.Charakteristika FSF 2.Uznávané mezinárodní standardy 3.Základní principy bankovní supervize."— Transkript prezentace:

1 Financial Stability Forum 1.Charakteristika FSF 2.Uznávané mezinárodní standardy 3.Základní principy bankovní supervize

2 Ad 1.:charakteristika FSF Forum pro finanční stabilitu vzniklo v r.1999 Jeho aktivit se účastní významní zástupci finančních institucí jednotlivých států, mezinárodních finančních institucí, mezinárodních skupin regulátorů a supervisorů a expertní výbory centrálních bank. Schází se ad hoc. Forum má jako jediný stálý orgán malý sekretariát u Banky pro mezinárodní platby (BIS)

3 Ad 2:Mezinárodní standardy Forum ( a spolu s ním Světová banka a Mezinárodní měnový fond) uznávají celkem 12 standardů v různých oblastech: 1. Basilej I 2. účetní standardy (IAS, GAAP apod.) 3. standardy pro audit 4. standardy v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a boje proti mezinárodnímu terorismu

4 (pokrač.) Mezinárodní standardy 5. corporate governance 6. šíření dat (data dissemination) 7. daňová transparence 8. insolventnost a práva věřitelů 9. dohled nad pojišťovnictvím 10.transparence měnové a daňové politiky 11.platební systémy 12.regulace cenných papírů

5 Protikladný vliv mezinárodních standardů Výhody : sjednocením různých národních standardů lze dosáhnout ekonomických úspor a větší transparentnosti v mezinárodních ekonomických kontaktech Nevýhody: uniformní standardy jsou riskantní v tom, že homogenizace může vést ke snížení stability mezinárodního finančního systému

6 Výhody národních standardů v oblasti bankovnictví Banky si mohou zvolit země, s nimiž provádějí různé bankovní operace, na základě informací o výkonnosti jejich bankovní soustavy Různé standardy mohou vést k výraznějším inovacím v oblasti typů finančních produktů a služeb nabízených na globálních trzích

7 Nevýhody národních standardů v oblasti bankovnictví Konkurence mezi různým národními standardy nemusí vést k lepšímu fungování bankovní soustavy, ale naopak může vést k situacím, kdy si banka zvolí země s nejméně regulovaným bankovnictvím

8 Hlavní mezinárodní standardy pro zdravé finanční systémy Finanční regulace a supervize Bankovní dohled: Core Principles for Effective Banking Supervision (BIS) Regulace v oblasti cenných papírů: Objectives and Principles of Securities regulation ( IOSCO) Dohled na pojiš´tovny: Insurance Core Principles ( International Association of Insurance Supervision)

9 (pokrač.)Hlavní mezinárodní standardy pro zdravé finanční systémy Institucionální a tržní infrastruktura Insolventnost: Principles and Guidelines on Effective Insolvency and Creditor Right systems ( Světová banka) Corporate Governance: Principles of Corporate Governance (OECD)

10 (pokrač.)Hlavní mezinárodní standardy pro zdravé finanční systémy Účetnictví: International Accounting Standards-IAS (International Accounting Standards Board) Audit: International Standards on Auditing-ISA (International federation of Accountants)

11 pokrač.)Hlavní mezinárodní standardy pro zdravé finanční systémy Platební styk: Core Principles for Systemically Important Payment Systems (Committee on Payment and Settlement Systems Integrita trhu The Forty recommendations of the Financial Action Task (FATF – Financial Action task Force)

12 (pokrač.)Hlavní mezinárodní standardy pro zdravé finanční systémy Makroekonomická politika a transparentnost údajů Transparentnost měnové a finanční politiky: Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies (IMF – International Monetary Fund)

13 pokrač.)Hlavní mezinárodní standardy pro zdravé finanční systémy Daňová politika: Code of Good Practices on Fiscal Transparency (IMF) Šíření údajů: Special data Dissemination Standard, General Data Dissemination System (IMF)

14 Ad 3.:Shrnutí :Core Principles for Effective Banking Supervision (BIS) Obsahují 25 základních zásad nezbytných pro efektivnost systému supervize. Cíle, autonomie, pravomoc a zdroje: 1.1 definice odpovědnosti a cílů orgánů supervize 1.2 kvalifikace, zdroje a nezávislost organů supervize 1.3 právní rámec 1.4 pravomoc vynucování 1.5 požadavek přiměřené právní ochrany supervizorů 1.6 sdílení informací

15 (pokrač.) Licencování a struktura: 2- kriteria pro licencování a proces licencování 3- povolené bankovní činnosti 4- požadavek, aby supervizoři zkoumali všechny významné převody vlastnictví v bankách a aby měli pravomoc je odmítnout 5- požadavek, aby supervizoři zkoumali větší akvizice a investice prováděné bankami

16 (pokrač.) Regulace a požadavky na chování (prudential regulation) 6 – minimální kapitálová vybavenost. U mezinárodně činných bank nesmí být nižší než stanoví Basel I 7 – poskytování a správa půjček a uskutečňování investic 8 požadavky na vyhodnocování kvality aktiv a přiměřenost rezerv

17 (pokrač.) 9 – pravidla pro identifikaci a omezení koncentrace expozice vůči jedinému dlužníkovi nebo vůči skupinám dlužníků 10 – pravidla pro půjčování propojeným nebo blízkým stranám 11 -požadavek, aby banky měly systém pro měření, monitorování a kontrolu rizika země a rizika transferu 12 – požadavek, aby banky měly systém pro měření, monitorování a kontrolu tržního rizika

18 (pokrač.) 13 - požadavek, aby banky měly systém pro měření, monitorování a kontrolu všech ostatních věcných rizik 14 – banky mají mít adekvátní systémy vnitřní kontroly 15 – pravidla pro prevenci proti podvodům a proti praní peněz

19 (pokrač.) Metody supervize 16 – celkový rámec pro dohled na místě a pro dohled na dálku 17 – supervizoři mají mít kontakt s managementem bank a s jejími zaměstnanci a mají rozumět bankovním operacím 18 – požadavky pro dohled na dálku

20 (pokrač.) 19 – supervisoři mají provádět dohled na místě nebo mají využívat externích auditorů k ověřování informací 20 – požadavek konsolidované supervize Požadavky na informace 21 – banky mají vést adekvátní záznamy odrážející skutečnou situaci banky a mají uveřejňovat auditovaná daňová přiznání

21 (pokrač.) Mezinárodní bankovnictví (cross-border) 23 – požadavek, aby supervizoři prováděli globální konsolidovanou supervizi nad mezinárodně činnýi bankami 24 – požadavek, aby supervizoři navazovali kontakty a výměnu informací s jinými supervizory, kteří se zabývají mezinárodními operacemi, jako jsou úřady v hostitelských zemích


Stáhnout ppt "Financial Stability Forum 1.Charakteristika FSF 2.Uznávané mezinárodní standardy 3.Základní principy bankovní supervize."

Podobné prezentace


Reklamy Google