Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra práva 5.4.2015 Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Regulace a dohled finančních trhů Institucionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra práva 5.4.2015 Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Regulace a dohled finančních trhů Institucionální."— Transkript prezentace:

1 Katedra práva 5.4.2015 Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Regulace a dohled finančních trhů Institucionální integrace regulace a dohledu nad finančním trhem Ing. Dalibor Pánek e-mail: panek@mail.muni.cz

2 www.econ.muni.cz 2 Institucionální integrace regulace a dohledu Proces institucionální integrace regulace a dohledu byl akcelerován v posledním desetiletí minulého století vzhledem k výrazným změnám ve struktuře finančních trhů. Finanční systémy jsou ovlivňovány řadou procesů, liberalizace finančních toků, deregulace, privatizace, prolínání finančních produktů, rozvojem informačních a distribučních technologií a dalších globálních vlivů: Liberalizace finančních toků se projevuje možnostmi svobodného tržního podnikání mimo domácí finanční trh, omezuje možnost kontroly a zvyšuje rizika mezinárodních finančních trhů. Harmonizace regulace a dohledu nad finančním trhem zahrnuje sbližování pravidel obezřetného podnikání finančních institucí, provázanost a součinnost institucí regulace a dohledu.

3 www.econ.muni.cz 3 Institucionální integrace regulace a dohledu Institucionalizací finančního trhu získávají dominantní postavení velké finanční instituce v postavení investorů i v poskytování finančních služeb. Konsolidace finančních institucí, na finančních trzích dochází ke snižování počtu finančních institucí vlivem zvyšování jejich velikosti s cílem získání většího podílu na trhu. Finanční inovace, v minulosti sektorově odlišované produkty na finančním trhu pro jednotlivé sektory jsou doplněny kombinací produktů s nadsektorovou distribucí. Globalizace, je charakterizována jako hlubší a širší proces v porovnání s procesem internacionalizace, dochází k propojení ekonomik, finančních trhů a vzájemného ovlivňování.

4 www.econ.muni.cz 4 Využití integrovaných modelů dohledu Využití integrovaných modelů dohledu v jednotlivých zemích je ovlivněno uvedenými trendy světových finančních trhů a dalšími hledisky: nadnárodní působení konsolidovaných skupin vytváří nová rizika finančních systémů, nutnost nadstandardního dohledu konsolidovaných skupin formou doplňkového dohledu narušování hospodářské soutěže ve finančním sektoru vlivem prolínání finančních produktů a služeb mezi finančními institucemi využití modelu integrovaného dohledu je spojeno s očekáváním efektivnějšího dohledu nad finančními institucemi, zvýšené možnosti monitorování rizik, omezení systémového rizika důležitým hlediskem institucionální integrace dohledu je přehlednost finančního systému a odpovědnosti za výkon dohledu pro účastníky finančního trhu a veřejnost úspory v rozsahu získané integrací dohledu je třeba spatřovat přednostně v oblasti metodické a informační než v oblasti nákladové

5 www.econ.muni.cz 5 Proces integrace dohledu do jedné instituce Proces integrace dohledu do jedné instituce je spojen s některými riziky: integrovaná instituce dohledu má širokou působnost ve finančním systému, naplnění cílů dohledu může být tímto nepříznivě ovlivňováno integrovaná instituce dohledu musí při své činnosti zohledňovat přetrvávající odlišnosti činností různých sektorů finančního systému procesem integrace dohledu může dojít k dočasnému oslabení odbornosti pracovníků institucionální integrací dohledu není zaručeno snížení nákladů dohledu předpoklad veřejnosti o obdobné ochraně dohlížených institucí a jejich klientů, integrovaná instituce musí jasně informovat finanční systém a veřejnost v této oblasti.

6 www.econ.muni.cz 6 Argumenty pro zavedení integrovaného modelu dohledu Usnadnění dohledu nad finančními konglomeráty Lepší monitorování systémového rizika a rychlejší reakce na změny Jednotný přístup k regulaci a dohledu různých finančních odvětví Posiluje odpovědnost regulátora Maximalizuje úspory z rozsahu a efektivní využiti zdrojů

7 www.econ.muni.cz 7 Argumenty proti zavedení integrovaného modelu dohledu Špatně řízený integrační proces může vést k nižší efektivitě dohledu oproti odděleným regulátorům Nerespektování specifik jednotlivých odvětví může oslabit efektivitu dohledu Úspěšná výměna informací a koordinace politiky může probíhat i mezi oddělenými orgány dohledu Integrace dohledu je vhodná pro státy s rozvinutým finančním systémem Úspory z rozsahu nemusí být výrazné Zdroj: Martinez, J.-Rose,T.: International Survey of Integrated Financial Sector Supervision, World Bank Policy, Research Working Paper, 2003

8 www.econ.muni.cz 8 Modely integrace dohledu úplná sektorová a funkcionální integrace, orgán dohledu vykonává dohled obezřetného podnikání finančních institucí ve třech základních finančních sektorech i dohled na provádění obchodů a přístupu ke klientům model dvojice regulátorů, jeden regulátor dohlíží na obezřetné podnikání finančních institucí ve všech finančních sektorech, druhý regulátor dohlíží pravidla prováděných obchodů a na ochranu spotřebitelů úplná sektorová a částečná funkcionální integrace, došlo k integraci orgánů sektorových dohledů, na části dohledu se podílí jiná instituce např. centrální banka. V průběhu druhé poloviny minulého století se začal prosazovat trend začlenění systému dohledu do centrální banky. Dochází tak k integraci výkonu měnové politiky a dohledu nad finančním trhem v centrálních bankách.

9 www.econ.muni.cz 9 Nejčastější argumenty pro realizaci integrace dohledu do centrální banky ve finančních systémech s převahou bankovního sektoru na celkových aktivech finančního sektoru má centrální banka dlouholeté předpoklady k výkonu dohledu nad finančním trhem soustředění regulace a dohledu nad finančními institucemi spolu s výkonem měnové politiky centrální bankou je přínosem pro účinnou koordinaci opatření pro stabilitu měny a finančního systému v případě nepříznivých vlivů centrální banka soustřeďuje výkon měnové politiky, odpovědnost za finanční stabilitu systému, regulaci a dohled nad finančním trhem a funkci věřitele poslední instance což je pozitivem pro rozhodovací procesy

10 www.econ.muni.cz 10 Nejčastější argumenty pro realizaci integrace dohledu do centrální banky předpoklad dosažení úspor z rozsahu vychází z využití dlouhodobě budované a fungující vnitřní struktury centrální banky (personální vybavení, komunikace) centrální banka je ze zákona nezávislou institucí nepodléhající politickým tlakům s obecně uznávanou důvěryhodností systém samostatného financování centrální banky je předpokladem trvalého využití a zaměstnání finančních specialistů a kvalitního výkonu dohledu. Integrace dohledu do centrální banky využívá přímé efektivní informační toky v její vnitřní struktuře

11 www.econ.muni.cz 11 Nejčastější argumenty pro realizaci integrace dohledu do centrální banky Odpadá hrozba kompetenčních sporů mezi institucemi dohledu a překrývání činností Zvýšením rozsahu dohledu centrální bankou na ostatní sektory finančního systému je možná kompenzace případného přesunu dohledu do domovských zemí institucí zahraničních finančních skupin.

12 www.econ.muni.cz 12 Integrace dohledu nad finančním trhem do centrální banky může být nevýhodou rozpor souběhu pravomocí výkonu měnové politiky nezávislou centrální bankou a odpovědnostmi spojenými s výkonem integrovaného dohledu nesoulad mezi nutností veřejné kontroly výkonu dohledu a nezávislostí centrální banky riziko konfliktu zájmů mezi výkonem měnové politiky a výkonem integrovaného dohledu v krizových situacích integrace dohledu do centrální banky je málo obvyklý institucionální systém s omezenou možností předchozích zkušeností v praxi (ČR 2006).


Stáhnout ppt "Katedra práva 5.4.2015 Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Regulace a dohled finančních trhů Institucionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google