Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FUNKCE Lineární Přímá úměra Konstantní Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FUNKCE Lineární Přímá úměra Konstantní Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."— Transkript prezentace:

1 FUNKCE Lineární Přímá úměra Konstantní Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.www.rvp.cz

2 Úkol Definice  Z Z Z Zopakuj svými slovy definici funkce, zapiš…  J J J Jak značíme – zapisujeme funkci…

3 Funkce Funkce Jak značíme funkci – obecně? Vyber správný zápis:  f: y = ax + b  F: 2x+3  f(x): y = kx + q  F=x+a+b

4 Správná odpověď:  Je takový předpis, podle kterého je každému číslu přiřazeno nejvýše jedno číslo.  Ke každému x existuje právě jedno y takové, že X [x,y] takové, že X [x,y]  X je bod - x,y jsou jeho souřadnice, X náleží dané funkci X náleží dané funkci

5 Definiční obor  Jak značíme?  Jak bys charakterizoval/a definiční obor funkce?

6 Správně :  D D D D(f)  J J J Jsou všechna čísla, kterým je funkcí přiřazeno nějaké číslo.  J J J Jsou to jednotlivá (všechna ) x

7 Hodnota funkce a obor hodnot funkce  Jaký je rozdíl mezi těmito pojmy?  Jak značíme obor hodnot funkce?

8 Ověř si svá porovnání: HHHHodnota funkce - je jedno y pro právě jedno x OOOObor hodnot funkce - jsou všechna y dané funkce, nebo-li všechny hodnoty pro daný definiční obor funkce ZZZZjednodušeně: hodnota – jedno y obor hodnot – všechna y ZZZZnačíme H(f)

9 4a) Pokus se vyznačit 4 body do dané soustavy souřadnic. AAAA BBBB CCCC DDDD XXXX x12 1 2 A[1,1] y

10 4b) Vyber a přiřaď správný zápis:  Lineární funkce  Přímá úměra  y = 2x  y = 2  y = (-0,4x)  y = 2x + 1,2  y = -3

11 Připomeň si pojem - lineární funkce – přímá úměrnost.  Je funkce vyjádřená vzorcem y = kx y = kx  Kde k je libovolné číslo různé od nuly  Grafem přímé úměrnosti, jejíž definiční obor tvoří všechna čísla, je přímka procházející počátkem soustavy souřadnic.

12 Příklady grafů dle konstanty k: k > 0 k > 0 k < 0 k < 0  f:y=2x, g:y=x, h:y=1/2x… f:y= -2x, g:y= -1/2x…

13 Příklad 5) Pracuj do svého pracovního listu Sestroj graf funkce f: y = 2x+1 v oboru R. Pokus se zvládnout v časovém limitu 3 minuty.

14 Srovnej své řešení Tabulka Správnost grafu ověř dle pracovní fólie. x011,5 y134 y x 0 0,5121,5 1 2 3 4 f

15 Konstantní funkce  Lineární funkce - kde a je rovno nule:  f: y = b  Grafem konstantní funkce je přímka rovnoběžná s osou x, procházející bodem X [ 0,b] y x f X [ 0,b]

16 6) A nyní pracujte sami  Sestrojte grafy těchto lineárních funkcí v R: a) g: y = -x + 3 b) h: y = -2x – 5 c) f: y = x d) j: y = 3

17 Tabulka a graf – pracuj ve svém pracovním listě x-2012 y 5 4321 GGGGRAF FUNKCE VVVV soustavě souřadnic Oxy se skládá ze všech bodů, jejichž první souřadnice je z definičního oboru funkce a druhá souřadnice je hodnota funkce přiřazená tomuto číslu. XXXX [x,y] Př. 6a) g: y = - x + 3 y x -212 1 2 3 4 5

18 Grafy funkcí hhhh: y = -2x - 5 ffff: y = x x y 1 -2 -3 h y x 1 1 f

19 Další  j: y = 3 x y -212 1 2 3 j

20 A na závěr…  Pokud se ti funkce zalíbily, vytvoř svou prezentaci.  Pokud stále nejsou tvým favoritem, spusť si prezentaci znovu sám/sama v klidu domova.


Stáhnout ppt "FUNKCE Lineární Přímá úměra Konstantní Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."

Podobné prezentace


Reklamy Google