Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studentští poradci Bezpečně studiem Martina a Dalibor

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studentští poradci Bezpečně studiem Martina a Dalibor"— Transkript prezentace:

1 Studentští poradci Bezpečně studiem Martina a Dalibor
MASARYKOVA UNIVERZITA Bezpečně studiem Martina a Dalibor (FSS) 1

2 Obsah Neznalost neomlouvá Jak projít Co když se nedaří
Jak je to s přerušením či studiem v zahraničí Peníze od školy Peníze škole Fakultní zvláštnosti Dvě studia Co se stane zlobivým studentům Termíny, které je dobré neprošvihnout Nejčastější příčina nepříjemností Nešvary 2

3 Neznalost (SZŘ) neomlouvá
Zákon o vysokých školách Statut MU (např. poplatky) Studijní a zkušební řád MU (SZŘ) Pravidla opakování zápočtů a zkoušek Podmínky postupu do dalšího semestru Podmínky nedobrovolného ukončení studia Pravidla pro přerušení studia Směrnice a opatření děkana (FSS) Provedení SZŘ (např. o pravidlech přestupů, uznávání předmětů, výši poplatků, atd.) či jiných vnitřních předpisů Stipendijní řád MU & fakultní stipendijní programy 3

4 Jak projít do dalšího semestru I
Podat žádost o zápis do semestru. Kladně vyřízena bude budeme-li mít úspěšně: („zelená políčka“) alespoň 15 kreditů ze současného NEBO spolu s minulým semestrem 45 kreditů NEBO splněný min. počtu kreditů za studium (180) a přitom být ve standardní době studia, A ZÁROVEŇ mít splněny všechny předměty, které byly opakované. jinak -> rozhodnutí o ukončení studia. Pozor do výpočtu kreditů pro postup do semestru se nezohledňují kredity uznané z jiných studií. 4

5 Jak projít do dalšího semestru II
5

6 Jak projít až k diplomu Viz studijní katalog oboru / kontrolní šablona v ISu Je třeba splnit: alespoň 180 kreditů (Bc.) A ZÁROVEŇ všechny povinné a stanovené množství povinně volitelných předmětů, minimální jazykovou kompetenci, - 1 předmět vyučovaný v AJ a 2 povinné tělocviky (prezenční studenti). Je třeba stihnout to do dvojnásobku standardní doby studia. Seznam toho, co je třeba splnit lze najít ve studijním katalogu, studijním plánu či vyčíst z kontrolní šablony (IS MU) Volitelné předměty lze v zásadě vybírat z nabídky všech fakult MU, takže směle do toho… 6

7 Co když se nedaří Typicky Řešení Splnit předmět.
Nasbírat kredity pro postup do následujícího semestru. Chodit do školy. Řešení Systém výjimek (dle SZŘ může děkan udělit výjimku z čehokoli), je o ně třeba požádat. Dobré vědět, kdy máme nárok a kdy žádáme nad rámec svých práv. Formuláře žádostí jsou dostupné na webu FSS, nebo studijním odd. Nezapomenout na odůvodnění a podklady. 7

8 Přerušení; studijní pobyt v zahraničí
Na přerušení je právo pokud student absolvoval 1. semestr a splnil podmínky pro postup do dalšího semestru. Přerušení lze dosáhnout i v jiných případech pokud k tomu Děkan shledá dobré důvody. Např. při studijním výjezdu do zahraničí lze: Domluvit se s garantem oboru a nechat si uznat předměty ze zahraničí (vždy v příp. ERASMUS) – platí jen u studia, přes které student vycestuje. Nejčastěji zápisem předmětu „Zahraniční studijní pobyt“ za 15 kr. Zapsat si předměty jako normálně a plnit „dálkově“. Studium přerušit (neslučuje se s prog. ERASMUS a další). 8

9 Peníze od školy (stipendia)
Dle Stipendijního řádu MU: ubytovací stipendium, na podporu tvůrčí činnosti, na podporu mobility, na podporu studia v doktorském programu, sociální stipendium. Dle stipendijních programů: na podporu studentských vědeckých sil, prospěchové stipendium, oceňování odborných soutěží a publikací, sociální pro zdravotně postižené, pro studující rodiče, pro uchazeče mimořádné stipendium. 9 9

10 Peníze škole (poplatky)
Studuji dlouho (poplatky za PRODLOUŽENÉ studium) Přesáhl jsem roku v prvním Bc.; platím ,- za každých započatých 6 měsíců. Studuji na druhý titul (poplatky za DALŠÍ studium) Jsem Bc. a chci druhý, popř. mám 2x Bc. a chci NMgr; na FSS za to zaplatím max. 3000,- za započatý rok. Studuji na druhý titul a ještě k tomu dlouho (poplatky za PRODLOUŽENÉ DALŠÍ) Jsem Bc. a studuji na další, popř. mám 2x Bc. a studuji NMgr, a ještě k tomu déle než standardní dobu; platím opět ,- za každých započatých 6 měsíců. Co lze dělat po vyměření: Zkontrolovat (ne)zákonnost vyměření -> příp. požádat o přezkum. Lze požádat o prominutí či snížení poplatku, popř. rozložení či odložení splatnosti (s odůvodněním). Peníze jdou do stipendijního fondu => zpět studentům. 10

11 Fakultní předpisy – Směrnice a opatření
Některé situace SZŘ nezná, nebo nestanoví formální postup přestupy mezi studii (jsou možné jen ve 3. semestru, nejsou nárokové), uznávání předmětů (pouze povinné či PV, mladší 3 let, není nárokové), pravidla organizace SZZ, udělování stipendií, předměty v AJ, pravidla CŽV, přijímacích řízení, aj. Dostupné na webu fakulty 11

12 Fenomén FSS - Dvě (a více) studií
Pozitiva  více titulů, Negativa  více práce, často poplatky za prodloužené další studium (ztráta roku navíc), větší šance na poplatky za prodloužené studium, pokud bude některé ze studií ukončeno neúspěšně, pokud není druhé studium ukončeno ve standardní době => poplatky. 12

13 Termíny, které je dobré neprošvihnout
Žádost o ubytovací, popř. sociální stipendium (od 1. listopadu) Přihlašování na zkoušky Registrace předmětů od 23. ledna (viz. IS>Studium>Přehled harmonogramů) Přihlašování do seminárních skupin (v době zápisu, do 6. března) Zápis do semestru ! od 30. ledna do 24. února (IS>Student >Žádost o zápis…) Konec změn v zápisu do 4. března (předměty, výjimky, sem. skupiny) Oznámení o návratu po přerušení / Žádost o prodloužení přerušení Termín pro podávání přihlášek ke studiu, když to vypadá bledě (nelze se hlásit do stejného oboru, které právě studuji) - do 30 dní na odvolání rozhodnutí (Žádost o přezkum) 17. listopad, ples, semestr-end, mládí... 13

14 Co se stane zlobivým studentům
Např. při opisování u zkoušky, odevzdání nepůvodní práce, nezaplacení poplatků, urážky učitelů, ničení majetku apod. vyhození od zkoušky, neudělení zápočtu, disciplinární řízení, které může skončit vyloučením ze studia. 14 14

15 Nejčastější příčiny nepříjemností
Neznalost informací, které jsou běžně dostupné Komunikační problémy ve vztahu student – vyučující (=>nedorozumění) Pozdní řešení problémů 15

16 Typické nešvary Neznalost předpisů je přitěžující okolnost,
ignorování fakultní pošty, spoléhání na starší informace bez prověření, bezhlavá registrace povinně volitelných předmětů pozdní řešení problémů snižující úspěšnost, rozporování mlhavých informací (co není ověřitelné, neexistuje). Vyučující ale někdy Mění požadavky ukončení předmětu (lze pouze před začátkem výuky), pozdě zveřejňují termíny zkoušek (do 14 dní před začátkem období), pozdě zapisují výsledné známky (do 7 pracovních dnů).

17 Zdroje informací Nápověda v ISu – administrativa studia, výklad SZŘ,
fakultní web – směrnice a opatření děkana, aktuality, formuláře, fakultní pošta – důležitá upozornění, agendy ISu – harmonogram, stipendijní programy, poplatky, web katedry – harmonogram a obsah SZZ, pravidla prací, aktuality, stránky předmětů v ISu – sylaby, studijní materiály, poskytovny diskusní fóra, statistiky úspěšnosti (vše i pro předchozí ročníky), dokumentový server – zápisy z jednání (AS, vedení, komise), Studijní oddělení web Studentských poradců – poplatková osnova.

18 Studentští poradci MASARYKOVY UNIVERZITY
Bezpečí nejen do studia! Veronika Kudrová a Milan Malý 18


Stáhnout ppt "Studentští poradci Bezpečně studiem Martina a Dalibor"

Podobné prezentace


Reklamy Google