Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 1 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR KOMISE PRO SOCIÁLNÍ OTÁZKY ASOCIACE KRAJŮ ČR 14. 4. 2009, Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 1 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR KOMISE PRO SOCIÁLNÍ OTÁZKY ASOCIACE KRAJŮ ČR 14. 4. 2009, Olomouc."— Transkript prezentace:

1 1 1 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR KOMISE PRO SOCIÁLNÍ OTÁZKY ASOCIACE KRAJŮ ČR 14. 4. 2009, Olomouc

2 2 2 Financování sociálních služeb  r. 2008 - novela zák. 108/2006 Sb. plánovala přechod financování na kraje od roku 2010  PRO: MPSV ČR, 12 krajů  PROTI: 2 kraje, SMO ČR, sociální partneři, APSS ČR  Stávající pozměňovací návrh §101 – přechodné období do roku 2012

3 3 3 Decentralizace financování sociálních služeb  PRO:  Přesnější alokace dotací  Účinnější zpětná vazba  Včasnost splátek dotací - leden  PROTI:  Kraje ve střetu zájmů  14 různých systémů sociálních služeb  Místní příslušnost uživatele či poskytovatele  Nenaplnění základních předpokladů

4 4 4 Základní předpoklady (makro) 1. ÚOHS: Služby, kdy o získání dotace mezi sebou soutěží řada poskytovatelů, jsou ekonomické služby. 2. MPO: Na ekonomické služby se vztahuje Evropská směrnice o službách na vnitřním trhu. 3. MPSV zatím nemá představu o vhodném právním rámci pro pojetí sociálních služeb jako ekonomických služeb 4. Rozpor s evropskými účetními standardy minimálně z hlediska - odpisů jako nástroje udržitelnosti činnosti - nároku na přiměřený zisk

5 5 5 Základní předpoklady (mikro) 1. Systém poskytování dotací by měl být maximálně transparentní, předvídatelný a ve svých základech shodný pro celou ČR. 2. Rozsah služeb ve vztahu k oprávněné potřebě uživatelů by měl být ve všech krajích obdobný (nebezpečí migrace uživatelů). 3. Primární standard kvality (registrační údaje, SQSS, kontrola) 4. Registrovaný poskytovatel by měl mít za poskytnutou službu garantovanou předem dohodnutou cenu (x sazba za výkony). 5. Zaměstnanec by měl mít za poskytnutý výkon garantovanou základní nepodkročitelnou mzdu. 6. Rozsah garantovaných služeb a jejich ocenění by mělo být předmětem vyjednávání.

6 6 6 Návrh – obecná rovina  Odpovídající informační systém umožňující porovnat výkonnost jednotlivých poskytovatelů a dohodnout předem spravedlivou cenu. – benchmarking  Jednoznačné definování obsahu a výstupů jednotlivých sociálních služeb.  Větší vázanost finančních prostředků na uživatele podobně jako ve zdravotnictví či školství.

7 7 7 společný projekt Vize: Společný IP z ESF všech zainteresovaných subjektů, který umožní odstranit dosavadní nedostatky, naplnit předpoklady a očekávání transparentnosti a spravedlnosti systému. Partneři : - MPSV - Unie zaměstnavatelských svazů ČR - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR - Asociace krajů ČR - Svaz měst a obcí ČR - organizace uživatelů služeb

8 8 8 možné scénáře 1. Centralizovaný systém – MPSV ČR 2. Decentralizovaný systém bez reflexe na analýzy vedoucí ke 14 rozdílným krajským systémům 3. Kombinovaný systém a)základní dotace na služby sociální péče poskytována centrálně, pouze na základě „ekonomické efektivity“ b)disparity pokryty regionálně c)služby sociální prevence financovány regionálně 4. Decentralizovaný systém vycházející z analýzy a konsensu všech partnerů projektu


Stáhnout ppt "1 1 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR KOMISE PRO SOCIÁLNÍ OTÁZKY ASOCIACE KRAJŮ ČR 14. 4. 2009, Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google