Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Komunitární program PROGRESS Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Komunitární program PROGRESS Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie."— Transkript prezentace:

1

2 1 Komunitární program PROGRESS Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

3 2 Zaměstnanost Sociální ochrana a začleňování Pracovní podmínky Boj proti diskriminaci Rovnost žen a mužů Finanční rámec komunitárního programu PROGRESS? 2007 - 2013 - 743 250 000 € Na co je komunitární program PROGRESS zaměřen?

4 3 Kdo může žádat o projekt z programu PROGRESS OBECNĚ: Státní, regionální a místní úřady Úřady práce Nevládní organizace Sociální partneři Univerzity a výzkumné ústavy Národní statistické úřady KONKRÉTNĚ: Oprávnění žadatelé jsou vždy uvedeni v příslušné výzvě Evropské komise

5 4 Kde hledat výzvy http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en

6 5 http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm

7 6 Zásady pro předkládání projektů Jen „měkké aktivity“ Žádné investiční aktivity Žádné aktivity, které lze realizovat v rámci strukturálních fondů Vždy je nutné spolufinancování Kromě žadatele obvykle minimálně 2 partneři ze 2 států EU nebo EHP (dle výzvy EK)

8 7 Příklady financování Studie, obsahově spadající do některé ze sekcí programu Školení Konference a semináře – výměna „dobré praxe“ Vytváření mezinárodních sítí pro výměnu zkušeností v oblastech spadajících do jednotlivých sekcí programu Kampaně pro zvýšení povědomí veřejnosti o sociální politice a politice zaměstnanosti

9 8 Celková koordinace v ČR – odbor EU a mezinárodní spolupráce MPSV Metodické řízení Tvorba internetových stránek Propagace KP PROGRESS Vyhlašování veřejných zakázek na podporu KP PROGRESS Pomoc při zpracování návrhů projektů Pomoc při hledání partnerů Poskytování finančních prostředků na spolufinancování projektu

10 9 přečíst pečlivě text výzvy, zejména kritéria oprávněnosti a očekávané cíle připravit seznam dokumentů, které bude třeba předložit Evropské komisi spolu s návrhem projektu forma předložení (online: USB, CD-ROM, e-mail + listinná podoba) termín pro předložení Co je důležité

11 10 Jak napsat úspěšný projekt KONTEXT MAKRO předkladatel nebo partner soulad projektu se strategiemi EU http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en soulad s politikami České republiky http://www.mpsv.cz/cs/9 www.vlada.cz

12 11 Jak napsat úspěšný projekt MIKRO – projektová žádost – obsah obsah projektu musí být v souladu s požadavky výzvy Evropské komise uvést předchozí zkušenosti se zpracováním projektů či s účastí na jiných projektech (např. i ze strukturálních fondů) jako „přidanou hodnotu“ definovat jasně výstupy projektu definovat jasně indikátory pro dosažení výstupů

13 12 Jak napsat úspěšný projekt MIKRO – projektová žádost – rozpočet objem finančních prostředků Evropské unie vyčleněných na výzvu procento národního spolufinancování projektový tým (zaměstnanci, částečný/plný pracovní úvazek) cestovné a diety (respektovat limity stanovené Evropskou komisí) náklady na služby (překlady a tlumočení, publikace, internetové stránky, expertní vstupy, pronájmy, ubytování, stravování účastníků seminářů, workshopů a konferencí overheads

14 13 Čím vám může pomoci MPSV? INFORMACE http://www.mpsv.cz/cs/3452 KONZULTACE Viz kontakty níže SPOLUFINANCOVÁNÍ http://www.mpsv.cz/cs/9607 Metodika komunitárních programů, kapitola 4 Žádost o spolufinancování

15 14 Podpora spolufinancování Formou dotace z rozpočtu MPSV Příspěvek MPSV může činit až 100% spolufinancování Na příspěvek MPSV však není právní nárok O spolufinancování je třeba požádat MPSV včas

16 15 Poskytnutí národního spolufinancování z rozpočtu MPSV Průběh Žadatel zpracuje návrh projektu Žadatel předloží návrh projektu MPSV Návrh projektu je posouzen Stálou schvalovací komisí MPSV  neschválení : žadatel se může pokusit získat finanční prostředky z jiných zdrojů (vlastní zdroje, půjčka, úvěr)  schválení: 1) Příslib MPSV o poskytnutí spolufinancování 2) Předložení projektu žadatelem Evropské komisi (tj. AŽ PO schválení MPSV) : - schválení EK → vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a převod spolufinancování z rozpočtu MPSV na účet žadatele - neschválení EK →

17 16 Kontaktní osoby KONZULTACE A METODICKÁ POMOC: Ing. Jitka Zukalová, odbor EU a mezinárodní spolupráce, email: jitka.zukalova@mpsv.cz, tel. 221 922 118

18 17 Projekty v sekci Zaměstnanost: Mgr. Iveta Gawelczyková, MPSV, odbor koncepcí trhu práce, oddělení aktivní politiky zaměstnanosti, e-mail: iveta.gawelczykova@mpsv.cz, tel.: 221 923 248 Projekty v sekci Sociální ochrana a začleňování: Mgr. Stanislava Makovcová, MPSV, odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, oddělení politiky sociálního začleňování, e- mail: stanislava.makovcova@mpsv.cz, tel.: 221 922 834 Projekty v sekci Pracovní podmínky: Ing. Jaroslav Hlavín, MPSV, odbor služeb trhu práce, oddělení bezpečnosti práce, e-mail: jaroslav.hlavin@mpsv.cz, tel.: 221 922 301 Projekty v sekci Boj proti diskriminaci: Mgr. Jakub Machačka, oddělení pro lidská práva, Úřad vlády, e-mail: machacka.jakub@vlada.cz, tel.: +420 296 153 107 Projekty v sekci Rovnost žen a mužů: JUDr. Lucia Zachariášová, vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů, Úřad vlády, e-mail: zachariasova.lucia@vlada.cz, tel.: +420 224 002 515

19 18 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Komunitární program PROGRESS Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie."

Podobné prezentace


Reklamy Google