Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SK1 - Odlitky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SK1 - Odlitky."— Transkript prezentace:

1 SK1 - Odlitky

2

3

4

5

6

7

8 ISO 8062 – CT12 – RMA 6(H)

9 ISO 8062 – CT12 – RMA 6(H)

10 ISO 8062 – CT12 – RMA 6(H)

11 ISO 8062 – CT12 – RMA 6(H)

12 ISO 8062 – CT12 – RMA 6(H)

13

14

15

16

17

18

19

20

21 SK1 – popisové pole U12113

22

23 Číslo rozvrhové paralelky
Číslo úlohy 01 … vzorový v. 02 … modely 03 … pružina 04 … odlitek 05 … šrouby Číslo zadání 01 … … č. krabice 03 … č. krabice 04 … č. krabice 05 … č. zadání Pořadové číslo 01 01 až až 05 Číslo rozvrhové paralelky (ne vždy = č. studijní skupiny)

24 Je-li celá součást nakreslena na jediném listě rubrika se nevyplňuje
Je-li celá součást nakreslena na jediném listě rubrika se nevyplňuje. Je-li součást nakreslena na více listech uvede se na prvním listu zlomek 1/n, kde n je celkový počet listů. Na zbývajících listech se zde uvedou pořadová čísla listu (2, ..., n) - tyto listy již mohou obsahovat pouze identifikační část razítka popisového pole

25 Razítko popisového pole pro list 2 a další
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE NÁZEV: TYP: HRÍDEL FAKULTA STROJNÍ ČÍSLO VÝKRESU: LIST: 2

26 Název součásti totožný s názvem přiřazeným dané položce (pozici, součásti) na výkresu nejbližší nadřazené sestavy (podsestavy), popř. v seznamu položek (kusovníku). Výška písma 5mm (pero 0,5mm). Skládá-li se název z více slov - prvním slovem je podstatné jméno (HŘÍDEL ZALOMENÁ).

27 SESTAVA: číslo výkresu nejbližší nadřazené sestavy (podsestavy)

28 KUSOVNÍK ( = SEZNAM POLOŽEK): označení kusovníku (seznamu položek) na kterém je tato součást uvedena

29 HMOTNOST: hmotnost jednoho kusu [kg]

30 MĚŘÍTKO: uvede se hlavní měřítko zobrazení
MĚŘÍTKO: uvede se hlavní měřítko zobrazení. V tomto měřítku jsou nakresleny všechny obrazy u kterých není měřítko uvedeno. Jsou-li na výkresu obrazy nakreslené v jiném než hlavním měřítku uvede se toto do závorky - např. 1:1 (5:1)

31

32 Datum skutečného odevzdání výkresu

33 třída přesnosti délkových a úhlových rozměrů
Všeobecné tolerance se vztahují na obráběné rozměry (délkové i úhlové) a na geometrickou přesnost prvků, které nemají hodnoty přesnosti předepsány individuálně. ISO mK třída přesnosti délkových a úhlových rozměrů f - přesná (fine) m - střední (medium) c - hrubá (coarse) v - velmi hrubá (very coarse) třída přesnosti geometrických tolerancí H – nejpřesnější K – střední L – nejméně přesná

34 Všeobecné tolerance se na tomto obrázku vztahují na všechny kóty s výjimkou 14h6. V třídě přesnosti m odpovídá: délkové rozměry  6±0,1; 20  20±0,2; 160  160±0,5 úhlové rozměry   80±030' zkosení hran a vnější zaoblení ,5x45  2,5±0,2x45

35 Kontrola rozměrů obalovou plochou
ANO NE

36 POLOTOVAR NENORMALIZOVANÝ NORMALIZOVANÝ

37 nenormalizovaný: odlitek, výkovek, svarek, výlisek. Zapíše se např
nenormalizovaný: odlitek, výkovek, svarek, výlisek. Zapíše se např. ODLITEK (nebo číslo modelu - např. Č. m )

38

39 Označování kovových materiálů podle ČSN
11 xxx.yz – konstrukční uhlíkové oceli oceli 12 xxx.yz – ušlechtilé uhlíkové oceli 13 xxx.yz 14 xxx.yz – ušlechtilé legované oceli 15 xxx.yz 16 xxx.yz 17 xxx.yz – antikorozní a žárupevné oceli 19 xxx.yz – nástrojové oceli y: 0 – tepelně nezpracováno z ( pouze pro plechy a pásy): 1 – normalizačně žíháno 0 – dále nepřeválcováno 2 – žíháno s uvedením způsobu 1 – lehce převálcováno 2, 3, 5, 6 – ¼, ½, 4/4, 5/4 tvrdý 3 – žíháno na měkko 7 – mechanické vlastnosti jako u oceli žíhané naměkko 4 – kaleno, nebo kaleno a popuštěno 5 – normalizačně žíháno a popuštěno 8 – dle zvláštního předpisu 6, 7, 8 – zušlechtěno na dolní, střední, horní mez pevn. 9 – jinak než 0 až 8

40 Označování kovových materiálů podle ČSN
42 26xx.yz – uhlíkové oceli na odlitky Oceli k odlévání 42 27xx.yz xx.yz – legované oceli na odlitky xx.yz y: 0 – tepelně nezpracováno z ( způsob odlévání): 1 – normalizačně žíháno 0 – do pískové formy 2 – žíháno s uvedením způsobu 1 – statické do kovové formy 3 – žíháno na měkko 2 – odstředivé 4 – kaleno, nebo kaleno a popuštěno 3 – tlakové 5 – normalizačně žíháno a popuštěno 4 – přesné 6, 7, 8 – zušlechtěno na dolní, střední, horní mez pevn. 5 – do skořepinových forem 6 – dle zvláštního ujednání 9 – jinak než 0 až 8

41 Označování kovových materiálů podle ČSN
42 23xx.yz – tvárné litiny Litiny 42 24xx.yz – šedé litiny 42 25xx.yz – temperovné litiny y: 0 – tepelně nezpracováno z ( způsob odlévání): 1 – normalizačně žíháno 0 – do pískové formy 2 – žíháno s uvedením způsobu 1 – statické do kovové formy 3 – žíháno na měkko 2 – odstředivé 4 – kaleno, nebo kaleno a popuštěno 3 – tlakové 5 – normalizačně žíháno a popuštěno 4 – přesné 6, 7, 8 – zušlechtěno na dolní, střední, horní mez pevn. 5 – do skořepinových forem 6 – dle zvláštního ujednání 9 – jinak než 0 až 8

42 Označování kovových materiálů podle ČSN
42 30xx.yz xx.yz – ke tváření 42 34xx.yz Těžké neželezné kovy 42 31xx.yz xx.yz – k odlévání 42 35xx.yz Mosaz = Ms = Cu + Zn (Ms 90 … 90%Cu) Bronz = Cu + jiný kov než Zn (cínový bronz = Cu + Sn … Cu-Sn6 … 6%Sn, hliníkový,manganový, beryliový, olověný, atd.)

43 Označování kovových materiálů podle ČSN
42 40xx.yz xx.yz – ke tváření 42 44xx.yz Lehké neželezné kovy 42 41xx.yz xx.yz – k odlévání 42 45xx.yz Dural = Al93,7-Cu4,3-Mg1,4-Mn0,6 AlCuMg, AlMn, AlMgSi, AlZnMg, atd

44


Stáhnout ppt "SK1 - Odlitky."

Podobné prezentace


Reklamy Google