Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní a pracovní právo 1 Úvodní přednáška. Obchodní právo  Právní odvětví  Soukromoprávní odvětví  Nejužší vztah s občanským právem  Předmět regulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní a pracovní právo 1 Úvodní přednáška. Obchodní právo  Právní odvětví  Soukromoprávní odvětví  Nejužší vztah s občanským právem  Předmět regulace."— Transkript prezentace:

1 Obchodní a pracovní právo 1 Úvodní přednáška

2 Obchodní právo  Právní odvětví  Soukromoprávní odvětví  Nejužší vztah s občanským právem  Předmět regulace – právní vztahy v podnikání  Povaha – rovnost stran, volná regulace, dispozitivnost

3  Součásti obchodního práva Obchodní společnosti Obchodní společnosti Obchodní závazky Obchodní závazky Soutěžní právo Soutěžní právo Cenné papíry Cenné papíry

4 Zásady obchodního práva  zásada jednotnosti soukromého práva  zásada svrchovanosti zákona  zásada rovnosti účastníků obchodních závazkových vztahů  zásada smluvní svobody  zásada dispozitivnosti právní úpravy  zásada bezformálnosti právních jednání  zásada profesionality a poctivosti v obchodních jednáních  internacionální princip

5 Prameny obchodního práva  obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.)  občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.)  z. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže  z. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech  z. č. 191/1950 Sb. směnečný a šekový  Další předpisy  Obchodní zvyklosti, zásady obchodního zákoníku

6 Pracovní právo  Soukromoprávní odvětví s veřejnoprávními prvky (Státní dozor, politika zaměstnanosti..)  Předmět regulace - pracovněprávní vztahy – vztahy závislé práce  Povaha – balancování mezi rovností stran a ochranou zaměstnance

7 Členění pracovního práva  Individuální pracovní právo  Kolektivní pracovní právo  Veřejné pracovní právo  Mezinárodní pracovní právo

8 Základní zásady PP  Práva na práci  Práva na svobodnou volbu povolání  Svobody práce – zákaz nucené práce  Rovného zacházení – zákaz diskriminace  Úplatnosti vykonávané práce  Svobody sdružování se k ochraně zájmů  Bezpečné a hygienické práce

9 Prameny pracovního práva  zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce  zák. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a minimálních mzdových tarifech  zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání  zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník na základě odkazů  Podzákonné prováděcí předpisy (minimální mzda, platy ve veřejné sféře, cestovní náhrady...)

10  Obecně k zákoníku práce: zákon č. 262/2006 Sb. zákon č. 262/2006 Sb. účinnosti nabyl dne 01.01.2007 účinnosti nabyl dne 01.01.2007 zrušil zejména tyto dosavadní právní předpisy: - zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce; - zák. č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách; - zák. č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku; zrušil zejména tyto dosavadní právní předpisy: - zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce; - zák. č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách; - zák. č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku; Koncepčně o něco modernější, ale nepřináší zásadní změnu v postavení zaměstnance nebo zaměstnavatele Koncepčně o něco modernější, ale nepřináší zásadní změnu v postavení zaměstnance nebo zaměstnavatele


Stáhnout ppt "Obchodní a pracovní právo 1 Úvodní přednáška. Obchodní právo  Právní odvětví  Soukromoprávní odvětví  Nejužší vztah s občanským právem  Předmět regulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google