Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOJŽÍŠ-DAVID- UČEDNÍCI 1 O zklamání. Mojžíš : Sk.7,23-29 2 Vyvolen Bohem (7,20) Mojžíš se pouští do něčeho, co mu Bůh nepřikázal (v.23) Chce být užitečný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOJŽÍŠ-DAVID- UČEDNÍCI 1 O zklamání. Mojžíš : Sk.7,23-29 2 Vyvolen Bohem (7,20) Mojžíš se pouští do něčeho, co mu Bůh nepřikázal (v.23) Chce být užitečný."— Transkript prezentace:

1 MOJŽÍŠ-DAVID- UČEDNÍCI 1 O zklamání

2 Mojžíš : Sk.7,23-29 2 Vyvolen Bohem (7,20) Mojžíš se pouští do něčeho, co mu Bůh nepřikázal (v.23) Chce být užitečný Bohu a lidem Chce být aktivní Touží po pochopení Schází Boží povolání (v.34), poslání Výsledek : útěk a 40 let na poušti

3 První zklamání 3 Mojžíš je zklamán ze dvou důvodů : 1. není pochopen vlastními lidmi 2. nepříznivými okolnostmi (poušť) Lidé a okolnosti ? Zklamání zapříčiněné vlastní vinou

4 2.Moj.3,7-8a + 9-12 4 Bůh vstupuje do Mojžíšova zklamání (v.4) Bůh si vytváří vlastní příležitost (okolnosti) Bůh vidí, že jsme ztratili sebevědomí (v.11) Bůh slibuje svou přítomnost a vedení (v.12) Bůh dává Mojž. nadpřirozenou moc (kp.4) Bůh ujišťuje Mojžíše, že ho bude lid následovat (v.18) Bůh mu říká, že farao propustí Izrael (v.10)

5 2.Moj.4,10-13 5 Mojžíš nechce Boha poslechnout a radí Bohu, aby si vybral někoho jiného (samé “já”) v.10 vs. Sk.7,22 (výmluvnost ?) Bůh se milostivě k Mojžíšovi sklání a dává mu Arona (v.14) Farao má pro ně jen smích (5,2) Zklamání ?!

6 Druhé zklamání 6 2.Moj.5,20-23 Mojžíš jde za Bohem (správně), ale svádí všechno na Boha (špatně) v.22-23 : “proč jsi mě poslal... a Ty nic neděláš...” 6,12 : “Nejsem způsobilý mluvit” – spoléháme víc na své schopnosti než na Boha – “já jsem Hospodin, váš Bůh...” Mojžíš se skrze zklamání učí, na čem záleží

7 Třetí zklamání 7 4.Moj.11,10-15 Lidé si stěžují, pláčí Mojžíš vyčítá Bohu svůj úděl (“kdo jsem já” – falešná pokora vs. “já”, “moje” - pýcha) Cítí se zklamán lidmi a zklamán Bohem

8 Poslední zklamání 8 5.Moj.3,26 Bůh nedovoluje Mojžíšovi překročit Jordán (a ještě má povzbudit Jozue, který lid povede do zaslíbené země) ! Zklamán, ale naučil se být spokojen s Boží vůlí

9 David 9 V mládí pomazán za krále, ale... Saul se vzpírá Božím plánům a... David je nucen utíkat, podobně jako Mojžíš David bere věci do svých rukou a ve svém zklamání se dopouští hříchů : lže, podvádí, skrývá se mezi nepřáteli Božího lidu... Zklamání může vyústit v nedůvěru v Boha ohledně způsobu a času realizace Jeho záměrů (kříž)

10 Učedníci : Lk.24,13-27 10 1. Hlavní příčinou zklamání u věřícího člověka je očekávání, které se nezakládá na Božím slově 2. Dochází k němu proto, že má věřící člověk pouze částečné-neúplné poznání Božího slova “To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci ?” v.25

11 11 Jakého čekali Mesiáše ? mocného a slavného ? trpícího, služebníka ? Neznali “všechny části Písma” v.27 Kleofáš : “A my jsme doufali... “ Izrael středem jejich zájmu Mesiáš měl realizovat národní ambice Očekávání a neznalost Písma

12 12 Praktické příklady očekávání nepodloženého znalostí všech Písem tlak být úspěšný ve službě (průzkumy, strategie, statistiky, trendy...) naděje v církevní struktury naděje v moderní křesťanská hnutí hmotné požehnání vs. duchovní požehnání fyzické uzdravení vs. duchovní uzdravení moc hříchu vs. přítomnost hříchu Příklady

13 Lék na zklamání ve službě 13 1. Dobrá znalost Písma (pozor na výklad Písma založený na vlastních zkušenostech : 2.Petr.1,20) 2. Ježíš Kristus je ústředním bodem dějin a Písma : Pán Ježíš jim vykládal to, co se vztahovalo na Něj, ne na Izrael : Iz.49,5-6 3. Neotřesitelná víra ve vzkříšeného Krista : smutek velkého pátku se mění v radost nedělního rána

14 Ještě jeden lék : vděčnost 14 Nehledě na to, jakým zklamáním procházíme, je toho dost, za co máme být vděčni ! “Sečti všechny dary...” Žalm 73,23-26 Abakuk 3,17-18


Stáhnout ppt "MOJŽÍŠ-DAVID- UČEDNÍCI 1 O zklamání. Mojžíš : Sk.7,23-29 2 Vyvolen Bohem (7,20) Mojžíš se pouští do něčeho, co mu Bůh nepřikázal (v.23) Chce být užitečný."

Podobné prezentace


Reklamy Google