Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOJŽÍŠ-DAVID-UČEDNÍCI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOJŽÍŠ-DAVID-UČEDNÍCI"— Transkript prezentace:

1 MOJŽÍŠ-DAVID-UČEDNÍCI
O zklamání MOJŽÍŠ-DAVID-UČEDNÍCI

2 Mojžíš : Sk.7,23-29 Vyvolen Bohem (7,20)
Mojžíš se pouští do něčeho, co mu Bůh nepřikázal (v.23) Chce být užitečný Bohu a lidem Chce být aktivní Touží po pochopení Schází Boží povolání (v.34), poslání Výsledek : útěk a 40 let na poušti Vyvolen Bohem 7,20 (“mocný v slovech i činech” ???) “Přišlo mu na mysl “ (nečeteme, že by k němu mluvil Bůh vraždí) vs. 7,34 : “Jdi tedy, posílám tě . . .” (v.23 a v.34) Bere si za manželku dceru Midjánského kněze (Sipora - Jitro) Midjánci : Soudců 6 (Gedeon)

3 Zklamání zapříčiněné vlastní vinou
První zklamání Mojžíš je zklamán ze dvou důvodů : není pochopen vlastními lidmi nepříznivými okolnostmi (poušť) Lidé a okolnosti ? Zklamání zapříčiněné vlastní vinou

4 2.Moj.3,7-8a + 9-12 Bůh vstupuje do Mojžíšova zklamání (v.4)
Bůh si vytváří vlastní příležitost (okolnosti) Bůh vidí, že jsme ztratili sebevědomí (v.11) Bůh slibuje svou přítomnost a vedení (v.12) Bůh dává Mojž. nadpřirozenou moc (kp.4) Bůh ujišťuje Mojžíše, že ho bude lid následovat (v.18) Bůh mu říká, že farao propustí Izrael (v.10)

5 2.Moj.4,10-13 Mojžíš nechce Boha poslechnout a radí Bohu, aby si vybral někoho jiného (samé “já”) v.10 vs. Sk.7,22 (výmluvnost ?) Bůh se milostivě k Mojžíšovi sklání a dává mu Arona (v.14) Farao má pro ně jen smích (5,2) Zklamání ?!

6 Druhé zklamání 2.Moj.5,20-23 Mojžíš jde za Bohem (správně), ale svádí všechno na Boha (špatně) v : “proč jsi mě poslal a Ty nic neděláš . . .” 6,12 : “Nejsem způsobilý mluvit” – spoléháme víc na své schopnosti než na Boha – “já jsem Hospodin, váš Bůh . . .” Mojžíš se skrze zklamání učí, na čem záleží

7 Třetí zklamání 4.Moj.11,10-15 Lidé si stěžují, pláčí
Mojžíš vyčítá Bohu svůj úděl (“kdo jsem já” – falešná pokora vs. “já”, “moje” - pýcha) Cítí se zklamán lidmi a zklamán Bohem Zklamání ve službě je přímo-úměrné naší soběstřednosti – když se díváme na sebe a na své těžkosti

8 Poslední zklamání 5.Moj.3,26 Bůh nedovoluje Mojžíšovi překročit Jordán (a ještě má povzbudit Jozue, který lid povede do zaslíbené země) ! Zklamán, ale naučil se být spokojen s Boží vůlí

9 David V mládí pomazán za krále, ale . . .
Saul se vzpírá Božím plánům a . . . David je nucen utíkat, podobně jako Mojžíš David bere věci do svých rukou a ve svém zklamání se dopouští hříchů : lže, podvádí, skrývá se mezi nepřáteli Božího lidu . . . Zklamání může vyústit v nedůvěru v Boha ohledně způsobu a času realizace Jeho záměrů (kříž) David byl zklamán tím, že se Boží plány nenaplňovaly podle jeho představ

10 Učedníci : Lk.24,13-27 Hlavní příčinou zklamání u věřícího člověka je očekávání, které se nezakládá na Božím slově Dochází k němu proto, že má věřící člověk pouze částečné-neúplné poznání Božího slova “To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci ?” v.25 Chceme si vybírat to, čemu jsme ochotni věřit, anebo neznáme Boží slovo Studie proroctví s ohledem na druhý příchod Pána Ježíše (eschatologie) Znalost Božího slova s ohledem na evangelium, evangelizaci, Otázky kolem působení Církve ve společnosti

11 Očekávání a neznalost Písma
Jakého čekali Mesiáše ? mocného a slavného ? trpícího, služebníka ? Neznali “všechny části Písma” v.27 Kleofáš : “A my jsme doufali “ Izrael středem jejich zájmu Mesiáš měl realizovat národní ambice O čem my dnes doufáme, že Bůh udělá ? Lidské potřeby a Boží záměry.

12 Praktické příklady očekávání nepodloženého znalostí všech Písem
tlak být úspěšný ve službě (průzkumy, strategie, statistiky, trendy . . .) naděje v církevní struktury naděje v moderní křesťanská hnutí hmotné požehnání vs. duchovní požehnání fyzické uzdravení vs. duchovní uzdravení moc hříchu vs. přítomnost hříchu Máme jasné zaslíbení o moci Božího slova (Iz.55,11) a Evangelia (Řím.1,16) Bůh bdí nad tím, aby se Jeho slovo uskutečnilo : Jer.1,12

13 Lék na zklamání ve službě
Dobrá znalost Písma (pozor na výklad Písma založený na vlastních zkušenostech : 2.Petr.1,20) Ježíš Kristus je ústředním bodem dějin a Písma : Pán Ježíš jim vykládal to, co se vztahovalo na Něj, ne na Izrael : Iz.49,5-6 Neotřesitelná víra ve vzkříšeného Krista : smutek velkého pátku se mění v radost nedělního rána

14 Ještě jeden lék : vděčnost
Nehledě na to, jakým zklamáním procházíme, je toho dost, za co máme být vděčni ! “Sečti všechny dary . . .” Žalm 73,23-26 Abakuk 3,17-18


Stáhnout ppt "MOJŽÍŠ-DAVID-UČEDNÍCI"

Podobné prezentace


Reklamy Google