Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 1 Protipovodňové vzdělávací a výzkumné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 1 Protipovodňové vzdělávací a výzkumné."— Transkript prezentace:

1 POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 1 Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum CZ.1.07./2.4.00/17.0040

2 www.econ.muni.cz O ČEM TO DNES BUDE?  Co jsou povodně, jak vznikají, co způsobují  Povodně v ČR  Financování povodní v ČR PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 2

3 www.econ.muni.cz POVODEŇ, ZÁPLAVA, VELKÁ VODA… Přírodní událost s rozsáhlými dopady na životy a majetek postižených lidí (Čamrová, Jílková) Nedílná součást přírody Velká x lokální (blesková, přívalová) Příčina ve změnách klimatu, v území Makro- a mikroekonomické dopady PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 3

4 www.econ.muni.cz  Klasifikace povodňových škod PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 4 POVODŇOVÉ ŠKODY Zdroj: Messner a kol., 1997

5 www.econ.muni.cz POVODŇOVÉ ŠKODY A TROCHA MATIKY Š sum = (HM VS + HM F + HM O + H LZ ) + (Z VSS + Z PF + Z BÚ + Z LZ ) Š sum – celková suma povodňových škod HM VS – hodnota škod na majetku veřejné správy HM F – hodnota škod na majetku firem HM O – hodnota škod na majetku obyvatelstva H LZ – hodnota ztracených lidských životů Z VSS – hodnota ztracených veřejných statků a služeb (včetně tzv. environmentálních statků) Z PF – hodnota ztracené produkce firem (včetně ztráty v důsledku zastavení nebo přerušení výroby) Z BÚ – hodnota ztraceného nárůstu bohatství blahobytu úspor obyvatelstva Z LZ – hodnota újmy na zdraví obyvatelstva, včetně psychické újmy Jak ocenit nehmotné škody? Na výši škod se musíme dívat i z hlediska vyspělosti ekonomiky!!!!! PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 5

6 www.econ.muni.cz O ČEM TO DNES BUDE?  Co jsou povodně, jak vznikají, co způsobují  Povodně v ČR  Financování povodní v ČR PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 6

7 www.econ.muni.cz POVODNĚ V ČR PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 7 Významný ekonomický, společenský a politický problém od roku 1997 Nízká míra (neexistence) tzv. povodňové paměti Celkem 7 významných povodňových událostí Celkové škody za 172 mld. Kč

8 www.econ.muni.cz POVODŇOVÉ ŠKODY V LETECH 1997-2010 (v mil. Kč) PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 8

9 www.econ.muni.cz PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 9 PODÍL POVODŇOVÝCH ŠKOD NA HDP ČR (mld. Kč, %) POČET ZTRÁT NA LIDSKÝCH ŽIVOTECH Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty Zdroj: Zpráva o realizaci protipovodňových opatření v ČR do roku 2009

10 www.econ.muni.cz POVODNĚ V ČR – ČERVENEC 1997 1. rozsáhlé povodně v novodobé historii ČR Zasažena především Morava Celkové škody 62,6 mld. Kč 22% škod na majetku státu, 10% na majetku obcí, 55% na majetku podnikatelských subjektů, 13% škod na majetku občanů. 30% škod pokryto výdaji ze státního rozpočtu, pouze 15% škody kryto pojištěním!!! PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 10

11 www.econ.muni.cz POVODNĚ V ČR – SRPEN 2002 2. extrémní povodeň v ČR Postiženo ¾ všech krajů, nejvíce Praha (27 mld. Kč) Celkové škody 69-75 mld. Kč 49% škod pokryto komerčním pojištěním 16,2 mld. vyčleněno ze státního rozpočtu na řešení povodňových škod PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 11

12 www.econ.muni.cz PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 12

13 www.econ.muni.cz POVODNĚ V ČR – 2009 A 2010 Lokální (bleskové) povodně – poprvé nabyly makroekonomický charakter Povodně červen a červenec 2009 Postiženy všechny kraje kromě Prahy, škody za 8,4 mld. Kč Přes 46% škod tvořily škody na dopravní infrastruktuře Povodně květen, červen, srpen 2010 Nejvíce postižen Liberecký a Ústecký kraj Škody za 15 mld. Největší škody opět na dopravní infrastruktuře (3,18 mld. Kč) PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 13

14 www.econ.muni.cz 14 PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM

15 www.econ.muni.cz O ČEM TO DNES BUDE?  Co jsou povodně, jak vznikají, co způsobují  Povodně v ČR  Financování povodní v ČR PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 15

16 www.econ.muni.cz VÝCHODISKA Protipovodňová ochrana – veřejná věc, veřejná služba Princip racionální alokace zdrojů Princip proporcionality Komplexnost Princip vícezdrojového financování Princip plánování, kontinuity a stability výdajů na povodně PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 16

17 www.econ.muni.cz VÝCHODISKA Povodně nejsou náhoda Nutnost přípravy jako na nemoc nebo stáří Společenské solidární a nekomerční pojištění Soukromé (komerční) pojištění Ochrana před povodněmi nabyla evropského významu s řešením na úrovni EU 17 PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM

18 www.econ.muni.cz FINANCOVÁNÍ Financování Fáze přípravy Fáze reakce (odezvy) Řešení Odstraňování Fáze obnovy Fáze prevence PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 18

19 www.econ.muni.cz FINANCOVÁNÍ – FÁZE PŘÍPRAVY Rozpočty kapitol jednotlivých ministerstev, rozpočty krajů a obcí PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 19

20 www.econ.muni.cz FINANCOVÁNÍ – FÁZE REAKCE A OBNOVY Jednotlivé kapitoly Rozpočty ÚSC VPS (účelová rezerva) Vládní rozpočtová rezerva Rozpočtová opatření Vydání státních dluhopisů Změna salda státního rozpočtu Mimorozpočtové zdroje PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 20

21 www.econ.muni.cz PŘEHLED O PŘEDBĚŽNÉM ODHADU NÁKLADŮ Zdroj: Ústecký kraj 21 PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM

22 www.econ.muni.cz FINANCOVÁNÍ – FÁZE REAKCE A OBNOVY Fond solidarity EU Daňové a celní opatření Dary od FO a PO ze zahraničí Půjčky ze zahraničí (EIB) Pojištění (1997 uhradily pojišťovny ze 63 mld. Kč téměř 10 mld., v roce 2002 asi 33 mld. Kč z 69-75 mld. Kč) Vlastní zdroje postižených podnikatelů a domácností PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 22

23 www.econ.muni.cz FINANCOVÁNÍ – FÁZE PREVENCE Rozhodující role státu – programové financování (Mze ČR) Menší zdroje z jiných resortů nebo SF Zdroje EU Kraje a obce – doplňkové financování Občané a podnikatelé – minimální podíl Pojišťovny na prevenci – malá participace PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 23

24 www.econ.muni.cz FINANCOVÁNÍ – FÁZE PREVENCE Program Podpora prevence před povodněmi II Navazuje na I. etapu z let 2002- 2007 Náklady ve výši 4, 043 mld. Území zasažené povodní v roce 1997 Budování technických prvků – provedeno 435 akcí a ochráněno přes 200 tis. obyvatel, hodnota ochráněného majetku 245 mld. Kč Realizace 2007-2013 Připravuje se III. etapa programu PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 24

25 www.econ.muni.cz POVODŇOVÁ DAŇ „Kalouskova“ daň Kompromis na 1 rok MF vytvořilo zvláštní účet ve výši 4 mld. Kč Příspěvky z DPFO formou snížení roční slevy na poplatníka z 24 840 Kč na 23 640 Kč (o 1200 Kč ročně méně – o 100 Kč méně měsíčně) SR 2011 – VPS – položka 4 mld. Kč na odstraňování důsledků povodní a obnovu 25 PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM

26 www.econ.muni.cz MOŽNÉ BUDOUCÍ ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ Fiskální decentralizace – rovnoměrněji rozdělit financování mezi stát, kraje a obce (sdílené financování) Státní povodňový účet (SFA) nebo fond (mimorozpočtový s vlastními příjmy) Fondy ÚSC „Katastrofické dluhopisy“ PPP Participace občanů a podnikatelů 26 PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM

27 www.econ.muni.cz VÝŠE POVODŇOVÝCH ŠKOD NA 1 OBYVATELE KRAJE Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 27 PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM

28 www.econ.muni.cz MOŽNÉ BUDOUCÍ ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ Daňová legislativa Pokračování povodňové daně (přesun do SFA) Rozpočtové určení daní Daň z nemovitostí (rizikový koeficient) Místní poplatky (povodňový poplatek) Vymísťování objektů ze záplavových oblastí – motivace na základě daní 28 PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM

29 www.econ.muni.cz MODELY POJIŠTĚNÍ PROTI PŘÍRODNÍM KATASTROFÁM Státní pojišťovna Existence veřejného pojišťovacího monopolu V EU tento model zakázán legislativou „Povinné ručení“ Povinné pojištění, zákon stanovuje povinné skupiny osob a rozsah pojištění „Coupling of contrats“ Povinné uzavření pojištění proti přírodním katastrofám při uzavírání běžného pojištění domácnosti Strany si mohou určit rozsah pojištění Komerční pojišťovny Na straně pojišťovatelů stojí jen soukromé firmy Zapojení státu v případě extrémních přírodních katastrof + „Fond na katastrofy“ 29 PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM

30 www.econ.muni.cz ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY Rakousko Zákon o fondu katastrof (1986, 1996) Roční celková částka příjmů kolem 7-8 mld. Kč Daňové příjmy tvoří cca 99% Vyžaduje se spoluúčast, která je různá dle programů a subjektů Francie Systém pojištění proti přírodním katastrofám Povinné pojištění Vytvoření Centrální zajišťovny Tzv. Barnierův fond 30 PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM

31 www.econ.muni.cz 31 PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM

32 www.econ.muni.cz ROLE POJIŠŤOVEN PŘI POVODNÍCH Produkty proti živelným pohromám Tzv. povodňové mapy – vyhodnocení pravděpodobnosti povodní v území Republika rozdělena do čtyř zón Existence tzv. nepojistitelných zón, resp. nepojistitelných nemovitostí v záplavových územích – 4. nejrizikovější pásmo (největší rozloha v Olomouckém kraji Představuje ho asi 1% domácností 32 PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM

33 www.econ.muni.cz ROLE POJIŠŤOVEN PŘI POVODNÍCH Nutnost rozšířit jejich zapojení do systému Návrhy: Odvod z pojistného na povinné ručení Odvod z pojistného z majetkového pojištění Povinné pojištění Zmenší okruh závislých Zabezpečí základní potřeby při obnově Dopředu vytvořené rezervy Malé nároky na veřejné rozpočty 33 PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM

34 Děkuji za pozornost PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM34 Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum CZ.1.07./2.4.00/17.0040


Stáhnout ppt "POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU PROTIPOVODŇOVÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMMÉ CENTRUM 1 Protipovodňové vzdělávací a výzkumné."

Podobné prezentace


Reklamy Google