Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do biomedicínského inženýrství (X33BMI) Katetrizační ablace srdečních arytmií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do biomedicínského inženýrství (X33BMI) Katetrizační ablace srdečních arytmií."— Transkript prezentace:

1 Úvod do biomedicínského inženýrství (X33BMI) Katetrizační ablace srdečních arytmií

2 Arytmie – poruchy srdečního rytmu ● Léčba rychlých srdečních rytmů – donedávna problém => katetrizační techniky ● Katetrizační ablace – zničení srdeční tkáně zodpovědné za vznik arytmie

3 Ablace se provádí pomocí: ● ss proudu ● laseru ● vysokofrekvenčního proudu (tzv.radiofrekvenční ablace) ● chladu (tzv. kryoablace) První výkony - přerušení arytmie (přerušení AV vedení) výbojem ss proudu => pacient odkázán na implantaci kardiostimulátoru

4 Radiofrekvenční energie ● vysokofrekvenční střídavý el.proud o frekvenci (0,1÷1) MHz ● vytváří léze termálního poškození ● doba aplikace energie je (30÷90) s ● RF ablace není ve většině nitrosrdečních oddílů bolestivá => celková anestezie není nutná ● doba výkonu: 1-2 hod jednoduché výkony několik hodin složitější ablace ● cíl: nekrotizace („spálení“) místa vzniku arytmie nebo místa důležitého pro její reentry okruh

5 Vznik léze při RFA

6 Průběh operace ● katetry zavedeny do femorální žíly v tříslech ● žilním systémem zavedeny do srdce ● katetry snímají el. signály v daném místě => poznáme z nich místo odpovědné za arytmii ● do oblasti zaveden hrot abl. katetru => místo teplotně ovlivněno („spáleno“) energií aplikovanou katetrem

7 Katetrizační ablace

8 Indikace ke katetrizační ablaci ● supraventrikulární tachykardie typu reentry (tachykardie z AV uzlu, síňokomorové tachykardie – přídatná dráha) ● flutter síní, síňová tachykardie ● komorová tachykardie (např. u tachykardie z výtokového traktu PK)

9 Rtg poloha katetrů při ablaci AVNRT

10 Katetrizační kryoablace ● metoda odstranění arytmie užívaná hlavně na kardiochirurgii ● ochlazení tkáně na teplotu -80°C až -90°C (doba aplikace i 240 s) => vznik kryolézí ● výhoda – ablace nebolestivá, větší bezpečnost (nulová trombogenicita, nízké riziko perforace během aplikace) ● nevýhoda – vysoká doba aplikace (neumožňuje běžné využití)

11 Shrnutí ● úspěšnost ablace:  u supraventrikulárních tachykardií 95-100%  u síňové tachykardie a flutteru okolo 80-85% ● výskyt komplikací se pohybuje pod 1% ● většinu nemocných se záchvaty tachyarytmií lze katetrizační ablací zcela uzdravit ● pacient odchází po 2-3 dnech domů

12 Literatura [1] MUDr. Jiří Kolář a kol. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. Vydavatelství Akcenta s.r.o., 1998. 376 str. ISBN 80- 86232-00-X. [2] J. Bytešník, R. Čihák. Arytmie v medicínské praxi. Vydavatelství TRITON s.r.o., 1999. 180 str. ISBN 80-7254-054- 8. [3] J. Lukl a spol. Srdeční arytmie, aktuální problémy. Vydavatelství Grada, 1996. 232 str. ISBN 80-7169-272-7. Internetové zdroje: http://www.iakardiologie.cz/pdfs/kar/2004/01/16.pdf http://www.kardiologickarevue.cz/pdf/kr_06_00_01.pdf http://www.zdrav.cz/


Stáhnout ppt "Úvod do biomedicínského inženýrství (X33BMI) Katetrizační ablace srdečních arytmií."

Podobné prezentace


Reklamy Google