Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Paralipomenon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Paralipomenon."— Transkript prezentace:

1 1.Paralipomenon

2 1.Paralipomenon 2.Paralipomenon „hebrejská Bible“ Kniha kronik
„divrej ha-jamím“

3 39 KNIH STARÝ ZÁKON MOJŽÍŠŮV ZÁKON (PENTATEUCH) Genesis Exodus
Leviticus Numeri Deuteronomium HISTORICKÉ KNIHY Jozue Soudců Rút 1.Samuelova 2.Samuelova 1.Královská 2.Královská 1.Paralipomenon 2.Paralipomenon Ezdráš Nehemjáš Ester PROROCKÉ KNIHY (velcí) Izajáš Jeremjáš Pláč Ezechiel Daniel (malí) Ozeáš Jóel Ámos Abdiáš Jonáš Micheáš Nahum Abakuk Sofonjáš Ageus Zacharjáš Malachiáš POEZIE Jób Žalmy Přísloví Kazatel Píseň písní 39 KNIH

4 24 KNIH STARÝ ZÁKON TANACH MOJŽÍŠŮV ZÁKON TÓRA (PENTATEUCH) Genesis
Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium PROROCI NAVÍM (starší) Jozue Soudců Samuel (2 knihy) Královské (2 knihy) (pozdní) Izajáš Jeremjáš Ezechiel 12 malých proroků SPISY KETUVÍM (poezie) Žalmy Přísloví Jób MEGILÓT-(5 svitků svátečních) Píseň písní Rút Pláč Kazatel Ester (historické) Daniel Ezdráš-Nehemjáš Paralipomenon (2 knihy) 24 KNIH

5 Autor a datum vzniku Ezdráš
4 – 5 st. př. Kr. (po návratu z exilu r.458 př.n.l.)

6 Účel vzniku Kniha Paralipomenon měla ukázat na:
- Čistotu a zřetelnou Mesiášskou linii skrze krále Davida - Skutečnost, že David a Šalamoun obecně vzato dodržovali Boží smlouvu - Potřebu soustředit se na uctívání v chrámu a na poslušnost Bohu

7 Rozdělení knihy 1) (1-9) Izraelské kořeny
2) (10-29) Vláda krále Davida

8 Téma a cíl knihy Aby Ezdráš povzbudil vracející se zbytek Judy k novému soustředění se na uctívání a poslušnost Bohu, zaznamenal, jak Bůh žehnal a dopřával Izraeli zdar podle své smlouvy, když král David poslouchal Boha.

9 Aplikační poselství: Bůh žehná těm, kdo usilují poznat Ho a sloužit Mu z celého svého srdce.

10 Nejdůležitější učení:
-Bůh skrze Davida věrně zachoval svou zaslíbenou mesiášskou linii -Bůh nemůže odměňovat nedostatečnou poslušnost svých vůdců -Dělat správnou věc, špatným způsobem vede ke katastrofě, zatímco dělat správnou věc, správným způsobem přináší požehnání -Satan nás často podněcuje k hříchu, ale za to, že hřešíme, jsme zodpovědní sami (neseme si následky)

11 Nejdůležitější učení:
-Příprava na Boží dílo může být stejně důležitá jako dílo samo -Bůh si váží darů které dáváme -dobrovolně a svobodně -z celého srdce -na jeho dílo -kvůli tomu, kým On je a co udělal -První dar, po kterém však Bůh ale touží, jsme my sami

12 Nejdůležitější učení:
-To co si o nás Bůh myslí je mnohem důležitější, než lidské hodnocení -(princip) – o druhých smýšlejme pozitivně a na vyznané hříchy nepoukazujme a nevzpomínejme na ně


Stáhnout ppt "1.Paralipomenon."

Podobné prezentace


Reklamy Google