Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STARÝ ZÁKON Vyškov, 1.12.2013 "Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,..." 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STARÝ ZÁKON Vyškov, 1.12.2013 "Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,..." 2."— Transkript prezentace:

1 STARÝ ZÁKON Vyškov, "Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,..." 2 Tim 3,16:   BŠ EBED

2 Jaké je poselství SZ? Bůh Hospodin se představuje jako stvořitel (a obnovitel) Země Skrze smlouvy – s Noem, Abrahamem, Mojžíšem, Davidem (a dalšími králi) v rámci konkrétního vyvoleného národa Izrael a na konkrétním území (Kenán), které je předmětem smlouvy Proroci jako Boží mluvčí, živé značky, mají ukazovat k současné uzavřené smlouvě (Staré smlouvě) a zároveň k budoucí smlouvě Kněží a učitelé – strážci svatosti, vnitřní čistoty národa BŠ EBED STARÝ ZÁKON

3 uctívání Boha se má všeobecně rozšířit na všechny národy
Pilířem budoucí nové smlouvy je pomazaný Davidovský král (mesiáš) – úkolem je dodržet a naplnit smlouvu vztahy mezi Bohem a jeho vyvoleným národem bude stát na nových základech uctívání Boha se má všeobecně rozšířit na všechny národy má nastat nový všeobecný věk (nový svět) blaha a štěstí, který byl na počátku centrem bude Izrael/ Jeruzalém BŠ EBED STARÝ ZÁKON

4 Hospodin je živý! (jakože živ je Hospodin)
Vyznání SZ Hospodin (Jahve) je jediný! (Bůh a jeho smlouva bude určovat tvůj život, rodinu, město, národ…) Hospodin je živý! (jakože živ je Hospodin) BŠ EBED STARÝ ZÁKON

5 Boží jména Jahve Jah Jo-, jeho-, -jahu, Elohim Elohej El Eljon eloah
Šaddaj Adonaj Adon Baal BŠ EBED STARÝ ZÁKON

6 Mocenské prostředí Izraelského národa?
Babylonie/ Kaldejci/ Sumer/ Akkad Egypt – velmoc, zkušenost se zotročením a vyvedením Iz Silně organizovaní, „jistota“ v podobě úrodné řeky, kult smrti jak o ústřední motiv Kenánci – silní původní obyvatelé Kenánu Pelištejci (mořské národy) – konkurenti Izraelců, v počátečním období vojensky a technologicky silnější Moábci, Amalokovci, Amonovci, Arabové, Chetité Asyrie BŠ EBED STARÝ ZÁKON

7 Mocenské prostředí Izraelského národa? II Syrie/ Aramejci Féničané
Babylonie (Novobabylonská říše) Persie (řecké/ helenistické státy) Etnika – semitská, indoevropská Praktiky národů – deportace (aramejšina – dorozumívací jazyk), likvidace celých národů, mrzačení ve velkém (Asyřané) BŠ EBED STARÝ ZÁKON

8 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

9 Mezopotámie (meziříčí) Syrie (Aram) Kanán
Zeměpis Údolí řeky Nil Mezopotámie (meziříčí) Syrie (Aram) Kanán BŠ EBED STARÝ ZÁKON

10 Materiální svět v době SZ?
Obživa – většinou zemědělství, (řemesla + obchod) Obchodní cesty Vnitřní síla velmocí + bezprostředních sousedů Naleziště kovů, suroviny – dřevo, úrodné oblasti BŠ EBED STARÝ ZÁKON

11 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

12 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

13 Náboženství sousedů Polyteismus – řada bohů „kompetentních“ v určitých oblastech, uctívaných v konkrétních městech Národ je vždy pod vládou a ochranou svého boha (bohů), jimi podrobené národy musí automaticky sloužit stejným bohům (Marduk, Ištar, Baal, Ašera/Astarte, Molek, Dágon…) BŠ EBED STARÝ ZÁKON

14 Železné zbraně, „železné vozy“ – Chetité, Kenánci
Technologie, armády Železné zbraně, „železné vozy“ – Chetité, Kenánci Chov koní (Mitanni) – severní Mezopotámie Dokonalé obléhací systémy, vysoká organizovanost, velké armády Velká města – „megapole“ Závlahové systémy, vodovody, kanály Doprava – lodě, vozy, chov tažných zvířat Písemnictví, svátky, vzdělávání, chrámy BŠ EBED STARÝ ZÁKON

15 Vědy na vysoké úrovni – matematiky, astronomie/ astrologie, stavebnictví, logistika
Dlouhé vyčerpávající války, „megalomanské stavby“, rozmařilý život vyšších soc. skupin většinou vedly k vyčerpání států BŠ EBED STARÝ ZÁKON

16 Žena zaujímala podřadné postavení/ téměř na úrovni majetku
Sociální struktura U velmocí – vysoký podíl otroků ve společnosti, celá odvětví závislá na otrocké práci (těžba, zemědělství) Žena zaujímala podřadné postavení/ téměř na úrovni majetku BŠ EBED STARÝ ZÁKON

17 Časová řada Přelom bronzové/ železné doby BŠ EBED STARÝ ZÁKON

18 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

19 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

20 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

21 Knihy SZ 1. Mojžíšova-Genesis Gn Autor: Mojžíš Téma: počátky
Doba vzniku: 1445 – 1405 př.n.l. Hlavní události: stvoření, původ hříchu, potopa, národy a jazyky, Abrahám, Josef 2. Mojžíšova-Exodus Ex Téma: vysvobození Hlavní události: povolání Mojžíše, vyjití Iz. z otroctví, smlouva s Hospodinem, budování svatyně BŠ EBED STARÝ ZÁKON

22 3. Mojžíšova-Leviticus Lv Autor: Mojžíš Téma: svatost
Doba vzniku: 1445 – 1405 př.n.l. Hlavní události: zasvěcení a oddělení, kněz, pravidla všedního života, Den smíření, svátky, odměny a tresty 4. Mojžíšova-Numeri Nu Téma: putování po poušti Hlavní události: příprava na cestu, putování po poušti, cesta do Kanánu BŠ EBED STARÝ ZÁKON

23 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

24 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

25 5. Mojžíšova-Deuteronomium Dt Autor: Mojžíš Téma: obnova smlouvy
Doba vzniku: cca 1405 Hlavní události: Mojžíšova první řeč k lidu – ohlédnutí, Mojžíšova první řeč k lidu – vzhlédnutí, Mojžíšova první řeč k lidu – výhled, Mojžíšova smrt Jozue Joz Autor: Jozue Téma: dobytí Kanánu Doba vzniku: 14. stol. př.n.l. Hlavní události: mobilizace a pochod, pád Jericha, tažení do Aje, jižní tažení, střední tažení, severní tažení, poražení králové a rozdělení země, smrt Jozua BŠ EBED STARÝ ZÁKON

26 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

27 Autor: neznámý (Samuel?) Téma: odpadnutí a vysvobození
Soudců Sd Autor: neznámý (Samuel?) Téma: odpadnutí a vysvobození Doba vzniku: př.n.l. Hlavní události: Izraelci neobsadili celou zemi, Bůh poslal soudce jako: Otníel a Ehúd, Barák a Debora, Gedeon, Jiftách, Samson, popis Abímelekovy zrady Rút Rt Téma: výkupná láska Doba vzniku: 10. stol. př.n.l. Hlavní události: příběh Noemi a její rodiny, ztráta synů a manžela, Růt se stará o Noemi, Bůh se stará o Růt a Noemi skrze Bóaze BŠ EBED STARÝ ZÁKON

28 První Samuelova 1S (1S + 2S je jedna kniha) Autor: neznámý
Téma: teokratické panování (panovník je zástupcem Boha) Doba vzniku: 10. stol. př.n.l. Hlavní události: Samuel – poslední soudce, Saul – první král, David – vyvolení nového krále Druhá Samuelova 2S Téma: Davidova vláda Doba vzniku: do 930 př.n.l. Hlavní události: Davidův vzestup, Davidův pád (hřích), Davidovy poslední dny, potíže jeho rodiny a království BŠ EBED STARÝ ZÁKON

29 První Královská 1Kr (1S + 2S je jedna kniha) Autor: neznámý
Téma: králové Izraele a Judska Doba vzniku: př.n.l. Hlavní události: Šalomounovo kralování, Š smrt a rozdělení království, Achab a Jezábel, Eliáš Druhá Královská 2Kr Hlavní události: Eliáš, Elíša, poslední dny izraelské samostatnosti, poslední dny judské samostatnosti BŠ EBED STARÝ ZÁKON

30 Téma: historie „vykoupení“ Izraele Doba vzniku: 450 - 420 př.n.l.
První Letopisů 1Pa Autor: Ezdráš? Téma: historie „vykoupení“ Izraele Doba vzniku: př.n.l. Hlavní události: seznamy rodů a vůdců, Saul, David, schrána úmluvy, příprava stavby chrámu Druhá Letopisů 2Pa Téma: opravdové uctívání, obnova a reforma Hlavní události: Šalomounova vláda a stavba chrámu, judští králové, pád Jeruzaléma BŠ EBED STARÝ ZÁKON

31 Téma: navrácení ostatku Doba vzniku: 450 - 420 př.n.l.
Ezdráš Ezd Autor: Ezdráš Téma: navrácení ostatku Doba vzniku: př.n.l. Hlavní události: první návrat Izraelců, obnova chrámu, očištění lidu Nehemjáš Neh Autor: Ezdráš, Nehemjáš Téma: obnova jeruzalémských hradeb Doba vzniku: př.n.l. Hlavní události: obnova jeruzalémských hradeb, obnova smlouvy s Bohem, obnova národa BŠ EBED STARÝ ZÁKON

32 Téma: Boží péče, Boží prozřetelnost Doba vzniku: 460 - 400 př.n.l.
Ester Est Autor: neznámý Téma: Boží péče, Boží prozřetelnost Doba vzniku: př.n.l. Hlavní události: zapuzení královny Vašti, Ester královnou, Hamanovo spiknutí, Esteřina odvaha a záchrana Židů Jób Jb Téma: Proč spravedliví trpí? Doba vzniku: 2000 př.n.l.? Hlavní události: Jobovo neštěstí, Jobovi přátelé, Jobova rozmluva s Bohem a vyznání BŠ EBED STARÝ ZÁKON

33 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

34 Téma: modlitby, chvály, vyznání, vyučování, historie
Žalmy Ž Autor: David a další Téma: modlitby, chvály, vyznání, vyučování, historie Doba vzniku: 10. – 5. př.n.l.?, definitivní uspořádání pozdější Hlavní struktura: jde o sbírku písní určenou zejména pro chrám, má 5 částí (knih) Přísloví Př Autor: Šalomoun a další Téma: moudrost pro správný život Doba vzniku: 970 – 700 př.n.l. Hlavní struktura: jde o sbírku přísloví, básnická kniha BŠ EBED STARÝ ZÁKON

35 Obsah: jde o sbírku „mudroslovných“ přísloví, básnická kniha
Kazatel Kaz Autor: Šalomoun Téma: pravdy o životě Doba vzniku: 935 př.n.l. Obsah: jde o sbírku „mudroslovných“ přísloví, básnická kniha Píseň písní Pís Téma: manželská láska Doba vzniku: 960 př.n.l. Obsah: milostné vyznání muže k ženě, můžeme vztáhnout na Boha a Izrael, Krista a církev BŠ EBED STARÝ ZÁKON

36 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

37 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

38 Obsah: Boží soud a potěšení a vysvobození Jeremjáš Jr Autor: Jeremjáš
Izajáš Iz Autor: Izajáš Téma: soud a spasení Doba vzniku: př.n.l. Obsah: Boží soud a potěšení a vysvobození Jeremjáš Jr Autor: Jeremjáš Téma: Nevyhnutelný Boží soud nad hříšným Judskem Doba vzniku: př.n.l. Obsah: před pádem Jeruzaléma, po pádu Jeruzaléma BŠ EBED STARÝ ZÁKON

39 Téma: smutek nad pádem Jeruzaléma, naděje do budoucnosti
Pláč Pl Autor: Jeremjáš Téma: smutek nad pádem Jeruzaléma, naděje do budoucnosti Doba vzniku: př.n.l. Obsah: poetická kniha, pět částí, abecední struktura veršů – vyjadřují úplnost poselství a zároveň konečnost utrpení Ezechiel Ez Autor: Ezechiel Téma: Boží soud a sláva Doba vzniku: př.n.l. Obsah: Ez. povolání a proroctví – proti Judsku a Jeruz, okolním národům, o Izraeli v posledních dnech BŠ EBED STARÝ ZÁKON

40 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

41 Téma: Boží svrchovanost v dějinách Doba vzniku: 536 - 530 př.n.l.
Daniel Da Autor: Daniel Téma: Boží svrchovanost v dějinách Doba vzniku: př.n.l. Obsah: Danielův život v Babyloně, Nabukadnezarův sen o soše, ohnivá pec, N sen o stromu, píšící ruka, Daniel ve lví jámě, Danielova vidění Ozeáš Oz Autor: Ozeáš, severoizraelský prorok Téma: Boží soud a B. láska Doba vzniku: př.n.l. Obsah: na životě O. Bůh ukazuje svou lásku BŠ EBED STARÝ ZÁKON

42 Obsah: Boží soud, naděje ve dni Páně Ámos Am
Jóel Jl Autor: Jóel Téma: Boží soud Doba vzniku: př.n.l. Obsah: Boží soud, naděje ve dni Páně Ámos Am Autor: Ámos, judský prorok poslaný do Izraele Téma: Právo, spravedlnost, Boží odplata Doba vzniku: př.n.l. Obsah: varování národů, Izraele, vidění budoucího Izraele BŠ EBED STARÝ ZÁKON

43 Autor: Abdijáš (= pánem je H) Téma: soud nad Edomem
Abdijáš Abd Autor: Abdijáš (= pánem je H) Téma: soud nad Edomem Doba vzniku: 840 př.n.l. Jonáš Jon Autor: Jonáš (= holub) Téma: velkorysost Boží spásy Doba vzniku: 760 př.n.l. Obsah: poslání, útěk, modlitba J, kázání v Ninive, Boží milosrdenství BŠ EBED STARÝ ZÁKON

44 Téma: Boží soud a spása v mesiáši Doba vzniku: 740 - 710 př.n.l.
Micheáš Mi Autor: Micheáš Téma: Boží soud a spása v mesiáši Doba vzniku: př.n.l. Obsah: Boží soudy, zaslíbení, záchrana je pouze v Bohu Nahum Na Autor: Nahum (= naděje) Téma: Boží zničení Ninive Doba vzniku: př.n.l. BŠ EBED STARÝ ZÁKON

45 Autor: Abakuk (= obětí) Téma: žít vírou Doba vzniku: 606 př.n.l.
Abakuk Abk Autor: Abakuk (= obětí) Téma: žít vírou Doba vzniku: 606 př.n.l. Sofonjáš Sf Autor: Sofonjáš (= H. skrývá), pravnuk krále Chizkijáše Téma: den Hospodinův Doba vzniku: 630 př.n.l. Vliv na krále Jošiáše - reforma BŠ EBED STARÝ ZÁKON

46 TROJICE Ageus + Zacharjáš + Malachiáš Zacharjáš Za
Ageus Ag Autor: Ageus Téma: obnova chrámu Doba vzniku: 520 př.n.l. TROJICE Ageus + Zacharjáš + Malachiáš Zacharjáš Za Autor: Zacharjáš (= H pamatoval), zabit v chrámě Téma: dokončení chrámu, očekávání mesiáše Doba vzniku: př.n.l. Zřetelná mesiášská proroctví BŠ EBED STARÝ ZÁKON

47 Autor: Malachiáš (= můj posel) Téma: Boží požadavky na navrátivší Židy
Malachiáš Mal Autor: Malachiáš (= můj posel) Téma: Boží požadavky na navrátivší Židy Doba vzniku: př.n.l. Příchod mesiáše TROJICE Ageus + Zacharjáš + Malachiáš BŠ EBED STARÝ ZÁKON

48 Otázky věrohodnosti biblických údajů? Bible je náboženská kniha
některé údaje jsou zjednodušené něčemu nemusíme rozumět počítejme se zázraky jako součástí historie Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Židům  4:12      BŠ EBED STARÝ ZÁKON


Stáhnout ppt "STARÝ ZÁKON Vyškov, 1.12.2013 "Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,..." 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google