Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STARÝ ZÁKON Vyškov, 1.12.2013 BŠ EBED "Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,..."

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STARÝ ZÁKON Vyškov, 1.12.2013 BŠ EBED "Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,...""— Transkript prezentace:

1 STARÝ ZÁKON Vyškov, 1.12.2013 BŠ EBED "Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,..." 2 Tim 3,16:

2 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Jaké je poselství SZ? Bůh Hospodin se představuje jako stvořitel (a obnovitel) Země Skrze smlouvy – s Noem, Abrahamem, Mojžíšem, Davidem (a dalšími králi) v rámci konkrétního vyvoleného národa Izrael a na konkrétním území (Kenán), které je předmětem smlouvy Proroci jako Boží mluvčí, živé značky, mají ukazovat k současné uzavřené smlouvě (Staré smlouvě) a zároveň k budoucí smlouvě Kněží a učitelé – strážci svatosti, vnitřní čistoty národa

3 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Pilířem budoucí nové smlouvy je pomazaný Davidovský král (mesiáš) – úkolem je dodržet a naplnit smlouvu vztahy mezi Bohem a jeho vyvoleným národem bude stát na nových základech uctívání Boha se má všeobecně rozšířit na všechny národy má nastat nový všeobecný věk (nový svět) blaha a štěstí, který byl na počátku centrem bude Izrael/ Jeruzalém

4 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Vyznání SZ Hospodin (Jahve) je jediný! (Bůh a jeho smlouva bude určovat tvůj život, rodinu, město, národ…) Hospodin je živý! (jakože živ je Hospodin)

5 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Boží jména Jahve Jah Jo-, jeho-, -jahu, Elohim Elohej El Eljon eloah El Šaddaj Adonaj Adon Baal

6 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Mocenské prostředí Izraelského národa? Babylonie/ Kaldejci/ Sumer/ Akkad Egypt – velmoc, zkušenost se zotročením a vyvedením Iz Silně organizovaní, „jistota“ v podobě úrodné řeky, kult smrti jak o ústřední motiv Kenánci – silní původní obyvatelé Kenánu Pelištejci (mořské národy) – konkurenti Izraelců, v počátečním období vojensky a technologicky silnější Moábci, Amalokovci, Amonovci, Arabové, Chetité Asyrie

7 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Mocenské prostředí Izraelského národa? II Syrie/ Aramejci Féničané Babylonie (Novobabylonská říše) Persie (řecké/ helenistické státy) Etnika – semitská, indoevropská Praktiky národů – deportace (aramejšina – dorozumívací jazyk), likvidace celých národů, mrzačení ve velkém (Asyřané)

8 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

9 Zeměpis Údolí řeky Nil Mezopotámie (meziříčí) Syrie (Aram) Kanán

10 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Materiální svět v době SZ? Obživa – většinou zemědělství, (řemesla + obchod) Obchodní cesty Vnitřní síla velmocí + bezprostředních sousedů Naleziště kovů, suroviny – dřevo, úrodné oblasti

11 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

12

13 Náboženství sousedů Polyteismus – řada bohů „kompetentních“ v určitých oblastech, uctívaných v konkrétních městech Národ je vždy pod vládou a ochranou svého boha (bohů), jimi podrobené národy musí automaticky sloužit stejným bohům (Marduk, Ištar, Baal, Ašera/Astarte, Molek, Dágon…)

14 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Technologie, armády Železné zbraně, „železné vozy“ – Chetité, Kenánci Chov koní (Mitanni) – severní Mezopotámie Dokonalé obléhací systémy, vysoká organizovanost, velké armády Velká města – „megapole“ Závlahové systémy, vodovody, kanály Doprava – lodě, vozy, chov tažných zvířat Písemnictví, svátky, vzdělávání, chrámy

15 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Vědy na vysoké úrovni – matematiky, astronomie/ astrologie, stavebnictví, logistika Dlouhé vyčerpávající války, „megalomanské stavby“, rozmařilý život vyšších soc. skupin většinou vedly k vyčerpání států

16 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Sociální struktura U velmocí – vysoký podíl otroků ve společnosti, celá odvětví závislá na otrocké práci (těžba, zemědělství) Žena zaujímala podřadné postavení/ téměř na úrovni majetku

17 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Časová řada Přelom bronzové/ železné doby

18 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

19

20

21 Knihy SZ 1. Mojžíšova-Genesis Gn Autor: Mojžíš Téma: počátky Doba vzniku: 1445 – 1405 př.n.l. Hlavní události: stvoření, původ hříchu, potopa, národy a jazyky, Abrahám, Josef 2. Mojžíšova-Exodus Ex Autor: Mojžíš Téma: vysvobození Doba vzniku: 1445 – 1405 př.n.l. Hlavní události: povolání Mojžíše, vyjití Iz. z otroctví, smlouva s Hospodinem, budování svatyně

22 BŠ EBED STARÝ ZÁKON 3. Mojžíšova-Leviticus Lv Autor: Mojžíš Téma: svatost Doba vzniku: 1445 – 1405 př.n.l. Hlavní události: zasvěcení a oddělení, kněz, pravidla všedního života, Den smíření, svátky, odměny a tresty 4. Mojžíšova-Numeri Nu Autor: Mojžíš Téma: putování po poušti Doba vzniku: 1445 – 1405 př.n.l. Hlavní události: příprava na cestu, putování po poušti, cesta do Kanánu

23 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

24

25 5. Mojžíšova-Deuteronomium Dt Autor: Mojžíš Téma: obnova smlouvy Doba vzniku: cca 1405 Hlavní události: Mojžíšova první řeč k lidu – ohlédnutí, Mojžíšova první řeč k lidu – vzhlédnutí, Mojžíšova první řeč k lidu – výhled, Mojžíšova smrt Jozue Joz Autor: Jozue Téma: dobytí Kanánu Doba vzniku: 14. stol. př.n.l. Hlavní události: mobilizace a pochod, pád Jericha, tažení do Aje, jižní tažení, střední tažení, severní tažení, poražení králové a rozdělení země, smrt Jozua

26 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

27 Soudců Sd Autor: neznámý (Samuel?) Téma: odpadnutí a vysvobození Doba vzniku: 1050 - 1000 př.n.l. Hlavní události: Izraelci neobsadili celou zemi, Bůh poslal soudce jako: Otníel a Ehúd, Barák a Debora, Gedeon, Jiftách, Samson, popis Abímelekovy zrady Rút Rt Autor: neznámý (Samuel?) Téma: výkupná láska Doba vzniku: 10. stol. př.n.l. Hlavní události: příběh Noemi a její rodiny, ztráta synů a manžela, Růt se stará o Noemi, Bůh se stará o Růt a Noemi skrze Bóaze

28 BŠ EBED STARÝ ZÁKON První Samuelova 1S (1S + 2S je jedna kniha) Autor: neznámý Téma: teokratické panování (panovník je zástupcem Boha) Doba vzniku: 10. stol. př.n.l. Hlavní události: Samuel – poslední soudce, Saul – první král, David – vyvolení nového krále Druhá Samuelova 2S Autor: neznámý Téma: Davidova vláda Doba vzniku: do 930 př.n.l. Hlavní události: Davidův vzestup, Davidův pád (hřích), Davidovy poslední dny, potíže jeho rodiny a království

29 BŠ EBED STARÝ ZÁKON První Královská 1Kr (1S + 2S je jedna kniha) Autor: neznámý Téma: králové Izraele a Judska Doba vzniku: 560 - 550 př.n.l. Hlavní události: Šalomounovo kralování, Š smrt a rozdělení království, Achab a Jezábel, Eliáš Druhá Královská 2Kr Autor: neznámý Téma: králové Izraele a Judska Doba vzniku: 560 - 550 př.n.l. Hlavní události: Eliáš, Elíša, poslední dny izraelské samostatnosti, poslední dny judské samostatnosti

30 BŠ EBED STARÝ ZÁKON První Letopisů 1Pa Autor: Ezdráš? Téma: historie „vykoupení“ Izraele Doba vzniku: 450 - 420 př.n.l. Hlavní události: seznamy rodů a vůdců, Saul, David, schrána úmluvy, příprava stavby chrámu Druhá Letopisů 2Pa Autor: Ezdráš? Téma: opravdové uctívání, obnova a reforma Doba vzniku: 450 - 420 př.n.l. Hlavní události: Šalomounova vláda a stavba chrámu, judští králové, pád Jeruzaléma

31 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Ezdráš Ezd Autor: Ezdráš Téma: navrácení ostatku Doba vzniku: 450 - 420 př.n.l. Hlavní události: první návrat Izraelců, obnova chrámu, očištění lidu Nehemjáš Neh Autor: Ezdráš, Nehemjáš Téma: obnova jeruzalémských hradeb Doba vzniku: 430 - 420 př.n.l. Hlavní události: obnova jeruzalémských hradeb, obnova smlouvy s Bohem, obnova národa

32 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Ester Est Autor: neznámý Téma: Boží péče, Boží prozřetelnost Doba vzniku: 460 - 400 př.n.l. Hlavní události: zapuzení královny Vašti, Ester královnou, Hamanovo spiknutí, Esteřina odvaha a záchrana Židů Jób Jb Autor: neznámý Téma: Proč spravedliví trpí? Doba vzniku: 2000 př.n.l.? Hlavní události: Jobovo neštěstí, Jobovi přátelé, Jobova rozmluva s Bohem a vyznání

33 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

34 Žalmy Ž Autor: David a další Téma: modlitby, chvály, vyznání, vyučování, historie Doba vzniku: 10. – 5. př.n.l.?, definitivní uspořádání pozdější Hlavní struktura: jde o sbírku písní určenou zejména pro chrám, má 5 částí (knih) Přísloví Př Autor: Šalomoun a další Téma: moudrost pro správný život Doba vzniku: 970 – 700 př.n.l. Hlavní struktura: jde o sbírku přísloví, básnická kniha

35 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Kazatel Kaz Autor: Šalomoun Téma: pravdy o životě Doba vzniku: 935 př.n.l. Obsah: jde o sbírku „mudroslovných“ přísloví, básnická kniha Píseň písní Pís Autor: Šalomoun Téma: manželská láska Doba vzniku: 960 př.n.l. Obsah: milostné vyznání muže k ženě, můžeme vztáhnout na Boha a Izrael, Krista a církev

36 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

37

38 Izajáš Iz Autor: Izajáš Téma: soud a spasení Doba vzniku: 700 - 680 př.n.l. Obsah: Boží soud a potěšení a vysvobození Jeremjáš Jr Autor: Jeremjáš Téma: Nevyhnutelný Boží soud nad hříšným Judskem Doba vzniku: 585 - 580 př.n.l. Obsah: před pádem Jeruzaléma, po pádu Jeruzaléma

39 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Pláč Pl Autor: Jeremjáš Téma: smutek nad pádem Jeruzaléma, naděje do budoucnosti Doba vzniku: 586-585 př.n.l. Obsah: poetická kniha, pět částí, abecední struktura veršů – vyjadřují úplnost poselství a zároveň konečnost utrpení Ezechiel Ez Autor: Ezechiel Téma: Boží soud a sláva Doba vzniku: 590 - 570 př.n.l. Obsah: Ez. povolání a proroctví – proti Judsku a Jeruz, okolním národům, o Izraeli v posledních dnech

40 BŠ EBED STARÝ ZÁKON

41 Daniel Da Autor: Daniel Téma: Boží svrchovanost v dějinách Doba vzniku: 536 - 530 př.n.l. Obsah: Danielův život v Babyloně, Nabukadnezarův sen o soše, ohnivá pec, N sen o stromu, píšící ruka, Daniel ve lví jámě, Danielova vidění Ozeáš Oz Autor: Ozeáš, severoizraelský prorok Téma: Boží soud a B. láska Doba vzniku: 715 - 710 př.n.l. Obsah: na životě O. Bůh ukazuje svou lásku

42 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Jóel Jl Autor: Jóel Téma: Boží soud Doba vzniku: 835 - 830 př.n.l. Obsah: Boží soud, naděje ve dni Páně Ámos Am Autor: Ámos, judský prorok poslaný do Izraele Téma: Právo, spravedlnost, Boží odplata Doba vzniku: 760 - 755 př.n.l. Obsah: varování národů, Izraele, vidění budoucího Izraele

43 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Abdijáš Abd Autor: Abdijáš (= pánem je H) Téma: soud nad Edomem Doba vzniku: 840 př.n.l. Jonáš Jon Autor: Jonáš (= holub) Téma: velkorysost Boží spásy Doba vzniku: 760 př.n.l. Obsah: poslání, útěk, modlitba J, kázání v Ninive, Boží milosrdenství

44 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Micheáš Mi Autor: Micheáš Téma: Boží soud a spása v mesiáši Doba vzniku: 740 - 710 př.n.l. Obsah: Boží soudy, zaslíbení, záchrana je pouze v Bohu Nahum Na Autor: Nahum (= naděje) Téma: Boží zničení Ninive Doba vzniku: 630 - 620 př.n.l.

45 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Abakuk Abk Autor: Abakuk (= obětí) Téma: žít vírou Doba vzniku: 606 př.n.l. Sofonjáš Sf Autor: Sofonjáš (= H. skrývá), pravnuk krále Chizkijáše Téma: den Hospodinův Doba vzniku: 630 př.n.l. Vliv na krále Jošiáše - reforma

46 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Ageus Ag Autor: Ageus Téma: obnova chrámu Doba vzniku: 520 př.n.l. TROJICE Ageus + Zacharjáš + Malachiáš Zacharjáš Za Autor: Zacharjáš (= H pamatoval), zabit v chrámě Téma: dokončení chrámu, očekávání mesiáše Doba vzniku: 520 - 470 př.n.l. Zřetelná mesiášská proroctví TROJICE Ageus + Zacharjáš + Malachiáš

47 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Malachiáš Mal Autor: Malachiáš (= můj posel) Téma: Boží požadavky na navrátivší Židy Doba vzniku: 430 - 420 př.n.l. Příchod mesiáše TROJICE Ageus + Zacharjáš + Malachiáš

48 BŠ EBED STARÝ ZÁKON Otázky věrohodnosti biblických údajů? Bible je náboženská kniha některé údaje jsou zjednodušené něčemu nemusíme rozumět počítejme se zázraky jako součástí historie Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Židům 4:12


Stáhnout ppt "STARÝ ZÁKON Vyškov, 1.12.2013 BŠ EBED "Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,...""

Podobné prezentace


Reklamy Google