Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O zklamání Ageus 2,1-9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O zklamání Ageus 2,1-9."— Transkript prezentace:

1 O zklamání Ageus 2,1-9

2 Charles Spurgeon : 1886 “Satan se vždycky snaží mařit Boží záměry. Tehdy se snažil odvrátit Židy od stavby chrámu. Dnes se snaží odvrátit věřící od zvěstování evangelia satan udělá všechno pro to, aby narušil Boží dílo.”

3 Pozadí Po návratu z babylonského exilu začali Židé s výstavbou chrámu. Ta byla přerušena kvůli opozici Samařanů. Po 16 letech pak dává Bůh úkol proroku Ageovi, aby volal Izrael k dokončení stavby. Židé znovu začínají stavět někdy v polovině roku 520 před Kristem, ale asi po měsíci opět přestávají : jednak proto, že byli zatíženi vzpomínkami na slavný chrám krále Šalomouna a jednak proto, že se jim stavba zdá příliš náročná. Prorok Ageus se obrací k lidem, kteří mají vůli stavět, ale jsou zklamáni a rozčarováni dílem, které jim bylo svěřeno.

4 Paměť může být požehnáním nebo kletbou
Příčiny zklamání Špatná paměť (a) Paměť může být požehnáním nebo kletbou v.3 : “Kdo zůstal mezi vámi z těch . . .” Prorok Ageus prorokuje nějakých 66 let po zboření Šalomounova chrámu. Mnozí si starý chrám pamatují a rmoutí se nad tím, co bylo a porovnávají to se současnou stavbou žádné zlato, stříbro . . . Paměť je úžasná věc, když nám připomíná správné věci. Nedá se však žít v minulosti. Zpravidla se navuzájem povzbuzujeme k tomu, abychom nevzpomínali na to špatné Vzpomínat nostalgicky na dobré s sebou také nese problémy (rozhovor s Lendlem)

5 v.3 : “kteří viděli tento dům v jeho prvotní slávě” Špatná paměť :
pamatujeme si minulost lepší, než jaká byla ve skutečnosti tím se nám přítomnost zdá horší, než je ve skutečnosti nemáme srovnávat Bůh jedná jak chce s různými lidmi a národy v různých dobách – srovnávání nemá smysl ! Vzpomínají na to špatné dobré . . .

6 v.5 : “Podle slova, kterým jsem se vám zavázal . . .”
Špatná paměť (b) zapomněli na zázraky vyjití z Egypta Bůh jim je připomíná “Můj Duch stojí uprostřed vás. Nebojte se !” Abraham, Mojžíš, David, Šalomoun – nejsou, ale … Bůh je přítomen – dnes, v této situaci – soustřeďte se na Boha, který he mezi vámi svým Duchem Zapomínají na to dobré dobré . . .

7 v.9 : “Sláva tohoto nového domu bude větší než prvního”
nežít v minulosti nevidět černě přítomnost nezapomínat na budoucnost ! Když někdo žije v přikrášlené minulosti, opovrhuje přítomností a zapomíná na budoucnost Budoucí sláva bude větší, než ta minulá. Hledíme kupředu, k naplnění Božích zaslíbení.

8 Lék na zklamání Zbavit se přítěže Žid.12,1
Přítěž mohou být dobré nebo špatné věci (minulost, zkušenosti, vzpomínky, sny a přání ) : cokoli, co nás nějak svazuje Naše současná služba se nám může zdát méně hodnotná než ta minulá, ale Bůh dělá stále něco nového a lepšího i když to hned nevidíme.

9 2. Hledět vzhůru Potřebuji nový pohled na Boha ? Hospodin zástupů (vojenský pojem) = Jahve Sabaoth = Bůh jako svrchovaný Pán nade všemi silami a mocnostmi (Ageus 6x v devíti verších). Nikdo nemůže překazit Boží záměry 1.Sam.17,45-47 : když je náš Bůh velký, úkol před námi bude malý (David a Goliáš) Naše chápání Boha určuje náš pohled na život

10 3. Dívat se kupředu Žid.12, : citát z Agea : vysvětlení budoucnosti, druhého příchodu Pána Ježíše Krista a větší slávy Poprvé Bůh třásl zemí, když dával Mojžíšovi zákon (2.M.19, a Soudců 5, 4-5) Podruhé Bůh otřese nejen zemí, ale i nebem Aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné (v.27) ! Pán Ježíš je tou Slávou nového chrámu, která bude nesrovnatelně větší než sláva chrámu Šalomounova Jedině služba neotřesitelným hodnotám má smysl (Žid.12,28) – a chrání nás před zklamáním

11 4. Hni sebou ! Sk.9,6 : “Vstaň a jdi “ Ageus 2, 4 : “Buď rozhodný a dej se do díla !” Někdy je nejlepší terapií na zklamání právě toto : zvedni se ze židle a dej se do práce ! Nemusíme hledět na celou tu vysokou horu před námi – stačí udělat první krok s Pánem Zklamání se stává hříchem ve chvíli, kdy nás vzdaluje od Pána Kristův kříž je odpovědí na každé naše trápení

12 “V konání dobra neumdlévejme
“V konání dobra neumdlévejme. Neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas” Gal.6, 9


Stáhnout ppt "O zklamání Ageus 2,1-9."

Podobné prezentace


Reklamy Google