Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.www.rvp.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.www.rvp.cz."— Transkript prezentace:

1

2 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.www.rvp.cz

3 JAKÉ JSOU SYMBOLY KŘESŤANSTVÍ? Kříž …připomíná Ježíšovu smrt

4 Ichthys (ΙΧΘΥΣ, ryba) Pro tento symbol existují dvě vysvětlení: Řecké slovo Ichthys je zkratkou pro vyjádření Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel Ježíš nazýval svých dvanáct učedníků rybáři lidí UŽITEČNÝ ODKAZ: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/135992-krestanstvihttp://encyklopedie.seznam.cz/heslo/135992-krestanstvi http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Ichthys.svg/360px-Ichthys.svg.png

5 KOHO KŘESŤANÉ UCTÍVAJÍ? křesťanství je monoteistické náboženství (věří v jednoho Boha) křesťané jej nazývají také jako Hospodina Bůh nemá žádnou konkrétní podobu Bůh stvořil svět Jaký jiný druh náboženství existuje ? Znáte konkrétní příklady? Znáte protiklad slova monoteismus?

6 VZNIK NOVÉHO NÁBOŽENSTVÍ základem křesťanství je židovství jeho počátky se datují do 4. desetiletí po Kr. křesťanskou posvátnou knihou je Bible Zjistěte, z jaké doby pocházejí nejstarší knihy Starého zákona… …a kdy byla vytištěna první Bible (předtím ji ručně opisovali mniši v klášt e rech).

7 KDY SE CO STALO? Naznačte na časové ose, ze které doby pocházejí nejstarší knihy Starého zákona, první tištěná Bible a kdy vzniklo křesťanství. Počátek našeho letopočtu – rok narození Ježíše Krista PRVNÍ TIŠTĚNÁ BIBLENEJSTARŠÍ KNIHY Jedná se o velmi staré knihy, tehdy se psalo na pergamen, používalo se brko… První tištěné knihy byly velké, měly krásně zdobené a drahé obaly. Jak si tyto knihy představujete? Nakreslete je do pracovního listu nebo do sešitu.

8 BIBLE Bible je označována též jako Písmo svaté či Kniha knih. První část tvoří Starý zákon, druhou Nový zákon. První tištěnou knihou se v roce 1455 stala latinská verze bible. Byla dílem německého vynálezce knihtisku Johannese Gutenberga. Zpět http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Bible.malmesbury.arp.jpg/800px- Bible.malmesbury.arp.jpg

9 Starý zákon Starý zákon je sbírkou spisů o izraelském lidu (Hebrejích). Začíná stvořením světa a dále sleduje dějiny židovského národa. Psán je převážně hebrejsky. Hliněné džbány, které byly nalezeny u Mrtvého moře, obsahovaly téměř úplnou verzi Starého zákona z doby kolem roku 50 př. Kr. Zpět http://upload.wikimedia.org/wikipedia/common s/6/69/UPennE3074.jpg

10 Řídí se jím židé i křesťané Skládá se ze čtyř částí: Tóra (Pentateuch) historické spisy mudroslovné knihy prorocké knihy http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Tor a_JMW.jpg/800px-Tora_JMW.jpg

11 Nový zákon Popisuje život, skutky, smrt a vzkříšení Ježíše Krista Je sepsán řecky Ježíš a jeho učedníci http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Icon_Tatiana_Chirikova_02_09.jpg/800px -Icon_Tatiana_Chirikova_02_09.jpg

12 27 knih Nového zákona se dělí do čtyř skupin: Evangelia (Matoušovo, Markovo, Lukášovo, Janovo) skutky apoštolů listy zjevení Janovo V Bibli najdete podobenství, pokuste se přijít na to, co tento výraz znamená. Nový zákon - pokračování http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Paul_Apostle.jpg

13 JEŽÍŠ KRISTUS Ježíš se narodil v Betlémě, jeho matka Marie a otčím Josef se schovali ve chlévě, Ježíšek spal v jeslích. Jeho narození zvěstoval anděl Páně pastýřům, ti hned spěchali poklonit se Spasiteli, také jej ohlašovala různá znamení, např. betlémská hvězda. Kdo se také přišel Jezulátku poklonit a které dary mu donesl?

14 Ježíši, podle Bible novému Židovskému králi, se přišli poklonit tři mudrci a přinesli mu tehdy velmi cenné dary: zlato, kadidlo a myrhu. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/The_visit_ of_the_wise-men.jpg/506px-The_visit_of_the_wise-men.jpg

15 JEŽÍŠUV ŽIVOT Téměř celý svůj život pobýval v Nazaretu. Ve věku třiceti let byl pokřtěn Janem Křtitelem. Poté začal kázat židům v Palestině nové učení založené na judaismu, ovšem s mnoha novými prvky. Byl znám jako učitel a uzdravovatel. Vybral si dvanáct učedníků – apoštolů, putoval s nimi po zemi, konal zázraky a hlásal příchod „božího království“ na zemi. Měl přinést spásu jim i ostatnímu světu. Předpovídal svou smrt, proto uspořádal poslední večeři se svými dvanácti učedníky. ˚

16 SMRT A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Jeden z nich, Jidáš, však Ježíše zradil, vydal jej židovské veleradě a ta ho kvůli rouhání odevzdala do rukou Římanům. Byl odsouzen k smrti na kříži - mučednickou smrtí vykoupil lidstvo. Proč se říká „Kristova léta“? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Gustave_dore_crusades_gerard_of_avesnes_exposed_on_the_walls_of_asur.jpg

17 Zemřel asi ve 33 letech, proto se věku okolo třiceti říká „Kristova léta“. Třetího dne po své smrti vstal z mrtvých a zjevil se svým 10 učedníkům. Čtyřicet dní po smrti vstoupil do nebes. Chrám nanebevstoupení Tuto kapli z 12. století postavili křižáci. Stojí na místě, kde podle pověstí vstoupil Ježíš na nebesa. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0 /00/Ascension_%28J%C3%A9rusalem%29.jpg


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.www.rvp.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google