Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KŘESŤANSTVÍ Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KŘESŤANSTVÍ Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 KŘESŤANSTVÍ Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 JAKÉ JSOU SYMBOLY KŘESŤANSTVÍ?
…připomíná Ježíšovu smrt

3 Ichthys (ΙΧΘΥΣ, ryba) Pro tento symbol existují dvě vysvětlení:
UŽITEČNÝ ODKAZ: Pro tento symbol existují dvě vysvětlení: Řecké slovo Ichthys je zkratkou pro vyjádření Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel Ježíš nazýval svých dvanáct učedníků rybáři lidí

4 KOHO KŘESŤANÉ UCTÍVAJÍ?
křesťanství je monoteistické náboženství (věří v jednoho Boha) křesťané jej nazývají také jako Hospodina Bůh nemá žádnou konkrétní podobu Bůh stvořil svět Jaký jiný druh náboženství existuje? Znáte konkrétní příklady? Znáte protiklad slova monoteismus?

5 VZNIK NOVÉHO NÁBOŽENSTVÍ
základem křesťanství je židovství jeho počátky se datují do 4. desetiletí po Kr. křesťanskou posvátnou knihou je Bible Zjistěte, z jaké doby pocházejí nejstarší knihy Starého zákona… …a kdy byla vytištěna první Bible (předtím ji ručně opisovali mniši v klášterech).

6 KDY SE CO STALO? Jak si tyto knihy představujete?
Naznačte na časové ose, ze které doby pocházejí nejstarší knihy Starého zákona, první tištěná Bible a kdy vzniklo křesťanství. Počátek našeho letopočtu – rok narození Ježíše Krista Jedná se o velmi staré knihy, tehdy se psalo na pergamen, používalo se brko… První tištěné knihy byly velké, měly krásně zdobené a drahé obaly. Jak si tyto knihy představujete? Nakreslete je do pracovního listu nebo do sešitu. NEJSTARŠÍ KNIHY PRVNÍ TIŠTĚNÁ BIBLE

7 BIBLE Bible je označována též jako Písmo svaté či Kniha knih. První část tvoří Starý zákon, druhou Nový zákon. První tištěnou knihou se v roce 1455 stala latinská verze bible. Byla dílem německého vynálezce knihtisku Johannese Gutenberga. Zpět

8 Starý zákon Starý zákon je sbírkou spisů o izraelském lidu (Hebrejích). Začíná stvořením světa a dále sleduje dějiny židovského národa. Psán je převážně hebrejsky. Hliněné džbány, které byly nalezeny u Mrtvého moře, obsahovaly téměř úplnou verzi Starého zákona z doby kolem roku 50 př. Kr. Zpět

9 Skládá se ze čtyř Řídí se jím židé i křesťané částí: Tóra (Pentateuch)
historické spisy mudroslovné knihy prorocké knihy Řídí se jím židé i křesťané

10 Nový zákon Popisuje život, skutky, smrt a vzkříšení Ježíše Krista
Je sepsán řecky Ježíš a jeho učedníci

11 Nový zákon - pokračování
27 knih Nového zákona se dělí do čtyř skupin: Evangelia (Matoušovo, Markovo, Lukášovo, Janovo) skutky apoštolů listy zjevení Janovo V Bibli najdete podobenství, pokuste se přijít na to, co tento výraz znamená.

12 JEŽÍŠ KRISTUS Ježíš se narodil v Betlémě, jeho matka Marie a otčím Josef se schovali ve chlévě, Ježíšek spal v jeslích. Jeho narození zvěstoval anděl Páně pastýřům, ti hned spěchali poklonit se Spasiteli, také jej ohlašovala různá znamení, např. betlémská hvězda. Kdo se také přišel Jezulátku poklonit a které dary mu donesl? Narození- Betlém obrázek- otázka Tři králové

13 http://upload. wikimedia
Tři králové Ježíši, podle Bible novému Židovskému králi, se přišli poklonit tři mudrci a přinesli mu tehdy velmi cenné dary: zlato, kadidlo a myrhu.

14 ˚ JEŽÍŠUV ŽIVOT Téměř celý svůj život pobýval v Nazaretu.
Ve věku třiceti let byl pokřtěn Janem Křtitelem. Poté začal kázat židům v Palestině nové učení založené na judaismu, ovšem s mnoha novými prvky. Byl znám jako učitel a uzdravovatel. Vybral si dvanáct učedníků – apoštolů, putoval s nimi po zemi, konal zázraky a hlásal příchod „božího království“ na zemi. Měl přinést spásu jim i ostatnímu světu. Předpovídal svou smrt, proto uspořádal poslední večeři se svými dvanácti učedníky.

15 SMRT A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Jeden z nich, Jidáš, však Ježíše zradil, vydal jej židovské veleradě a ta ho kvůli rouhání odevzdala do rukou Římanům. Byl odsouzen k smrti na kříži - mučednickou smrtí vykoupil lidstvo. OBRÁZKY Proč se říká „Kristova léta“?

16 Čtyřicet dní po smrti vstoupil do nebes.
Zemřel asi ve 33 letech, proto se věku okolo třiceti říká „Kristova léta“. Třetího dne po své smrti vstal z mrtvých a zjevil se svým 10 učedníkům. Čtyřicet dní po smrti vstoupil do nebes. DATUM+NÁZEV+PŘÍLEŽITOST+PRŮBĚH Chrám nanebevstoupení Tuto kapli z 12. století postavili křižáci. Stojí na místě, kde podle pověstí vstoupil Ježíš na nebesa.


Stáhnout ppt "KŘESŤANSTVÍ Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google