Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veterinární a potravinářská legislativa MVDr. Petra Vošmerová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veterinární a potravinářská legislativa MVDr. Petra Vošmerová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Veterinární a potravinářská legislativa MVDr. Petra Vošmerová, Ph.D. e-mail: vosmerovap@vfu.cz www.cit.vfu.cz/vapl/

2 Vytváření normativních systémů Právní (zákaz krádeže) Morální (zákaz lhaní) Náboženský (povinnost zpovědi) Zvykový (zdobení vánočního stromku) Estetický (minisukně u mužů) Ekonomický (ukládání peněz do banky)

3 Právní norma Pravidlo chování, vyjádřené zvláštní státem uznanou formou a vynutitelné státní mocí Právní předpis Soubor právních norem vydaný státem uznanou formou

4 Prameny práva Normativní právní akty (např. zákony, vyhlášky) Normativní smlouvy (mezinárodní smlouvy) Soudní precedenty (soudcovské právo) Právní obyčeje Právní systémy Kontinentální Angloamerický Náboženský

5 Právní působnost věcná místní osobní časová

6 Platnost Schválení Publikování Legisvakační lhůta Účinnost dnem uvedeným v právní normě 15. dnem po jejím publikování Retroaktivita (zpětná účinnost) pravá nepravá

7 Publikace právních norem Sbírka zákonů Věstníky Úřední desky místních orgánů Vnitřní určení

8 Státní moc Zákonodárná Výkonná Soudní

9 Moc zákonodárná Poslanecká sněmovna: 200 poslanců 21 let na 4 roky Senát: 81 senátorů 40 let na 6 let (každé 2 roky)

10 Moc výkonná Prezident 5 let Volitelný do senátu Ze své funkce není odpovědný Vláda Odpovědná poslanecké sněmovně

11 Moc soudní Okresní Krajské Vrchní Nejvyšší Nejvyšší správní Ústavní

12 Ústavní soud zrušení zákonů, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, zrušení jiných právních předpisů, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem, ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky

13 Životní fáze právních norem 1.Fáze normotvorná přijímání normativních právních aktů a smluv 2.Fáze realizace právní normy aplikace práva – vydávání individuálních právních aktů (rozsudek, rozhodnutí) 3. Zrušení (derogace) právní normy

14 Obecně platné právní předpisy Primární Ústavní zákon Mezinárodní smlouvy Zákon Zákonné opatření Sekundární Nařízení vlády Vyhlášky

15 Ústavní zákony 1/1993 Sb., Ústava České republiky 2/1993 Sb., usnesení o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 3/5 všech poslanců 3/5 přítomných senátorů

16 Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnictví zavazuje. Obydlí je nedotknutelné. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání, mohou být zásahy zákonem dovoleny, je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy. Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější..

17 Mezinárodní smlouvy Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. souhlas v obou komorách parlamentu kvalifikovaná většina v obou komorách parlamentu, pokud mezinárodní smlouvou jsou některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.

18 Zákon 1.Poslanecká sněmovna – nadpoloviční většina přítomných poslanců 2.Senát: do 30 dnů –Zamítne –Zamítne s návrhem změn –Schválí –Odmítne se zabývat 3.Prezident: do 15 dnů Odmítnutý: Poslanecká sněmovna – nadpoloviční většina všech poslanců (101) Volební zákon – souhlas obou komor

19 Zákonné opatření rozpuštěna poslanecká sněmovna návrh podává vláda přijímá senát poslanecká sněmovna potvrdí na své první schůzi

20 Sekundární právní akty Vládní nařízení Generální zmocnění v ústavě Vyhlášky Přenesená působnost – zmocnění v zákoně Samostatná působnost

21 Aplikace práva Zjištění stavu věci Podřazení pod právní normu – její správná interpretace Vydání individuálního právního aktu

22 Interpretace práva jazyková logická (argument vyloučení, opaku, síly, analogie, nemožnosti) systématická vyšší x nižšíLex superior derogat inferiori pozdější x dřívějšíLex posterior derogat priori speciální x obecnáLex specialis derogat generali

23 Vydávání Individuálních právních aktů Rozsudek Rozhodnutí Záhlaví Výrok Odůvodnění Poučení

24 www stránky www.cit.vfu.cz/vapl/ www.vfu.cz/vetleg http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ http://eur-lex.eu

25 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Veterinární a potravinářská legislativa MVDr. Petra Vošmerová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google