Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA PŘÍRODY V ČR. Ochrana přírody národní mezinárodní Ochrana přírody, kterou zajišťuje zákon příslušného státu, v ČR zákon 114/1992 Sb. o ochraně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA PŘÍRODY V ČR. Ochrana přírody národní mezinárodní Ochrana přírody, kterou zajišťuje zákon příslušného státu, v ČR zákon 114/1992 Sb. o ochraně."— Transkript prezentace:

1 OCHRANA PŘÍRODY V ČR

2 Ochrana přírody národní mezinárodní Ochrana přírody, kterou zajišťuje zákon příslušného státu, v ČR zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Ochrana přírody, kterou zajišťují mezinárodní organizace UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu EU Evropská unie IUNC Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů a další

3 Hrabě Jiří František August Buquoy vyhlašuje 28. srpna 1838 ochranu nad územím v Novohradských horách, které dnes známe jako NPR Žofínský prales. Nejstarší chráněné území v Česku a pevninské Evropě Bukojedlosmrkový prales, který se od poloviny 18. století vyvíjí zcela bez zásahu člověka a je nepřístupný veřejnosti. Prohlídka je možná z cyklostezky vedoucí okolo. Nejstarší stromy jsou až 400 let staré.... rozhodl jsem se zachovat zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku přátel přírody a vzdáti se v ní veškerého hospodářského těžení..." http://www.novohradky.info http://www.spolecnahistorie.eu/

4 Ochrana přírody v ČR Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny rozlišuje Obecná ochrana územní poskytuje zákonnou ochranu celému území ČR. Obecná ochrana druhová chrání všechny druhy rostlin a živočichů před zničením a poškozováním. Obecná ochrana neživé části přírody a krajiny představuje ochranu povrchových i podpovrchových útvarů Zvláštní ochrana územní je vymezování zvláště chráněných území nebo i jednotlivých objektů. Zvláštní ochrana druhová je vymezování zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Obecnou ochranu přírody a krajiny Zvláštní ochranu přírody a krajiny

5  velkoplošnánárodní park NP (4) chráněná krajinná oblast CHKO (25)  maloplošnánárodní přírodní rezervace NPR (110) národní přírodní památka NPP (113) přírodní rezervace PR (807) přírodní památka PP (1324) Zvláštní ochrana přírody a krajiny územní Zvláště chráněná území

6 Velkoplošná zvláště chráněná území Národní parky Chráněné krajinné oblasti

7 Nejstarší národní park vyhlášený v roce1963, od roku 1992 je zároveň biosférickou rezervací UNESCO. http://www.krnap.cz/ NP KRKONOŠE NP ŠUMAVA Největší NP s rozlohou 680 km 2, vyhlášený v roce 1991. V roce 1990 byla Šumava vyhlášena biosférickou rezervací UNESCO. Nejmladší národní park vyhlášený v roce 2000 Nejmenší národní park s rozlohou 63 km 2, vyhlášený v roce 1991. Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal. NP PODYJÍ NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO http://www.npsumava.cz/cz/ http://www.npcs.cz/ http://www.nppodyji.cz/

8 národní přírodní rezervace (Boubínský prales, Žofínský prales) národní přírodní památky (Pravčická brána) přírodní rezervace (Meandry Lužnice) přírodní památky (Barrandovské skály) Zvláštní ochrana přírody a krajiny územní Maloplošná zvláště chráněná území

9 Označení zvláště chráněných území v terénu NP, CHKO, NPR, NPP tabule s velkým státním znakem PR a PP tabule s malým státním znakem Pruhové značení hranic

10 Zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin  kriticky ohrožený druh  silně ohrožený druh  ohrožený druh Zvláštní ochrana přírody a krajiny druhová Podle Zákona o ochraně přírody a krajiny se rozlišují tři kategorie podle stupně ohrožení Seznam kriticky ohrožených druhů rostlin v ČR Seznam kriticky ohrožených druhů živočichů v ČR

11 9.10.2013 Červený seznam IUNC Seznam ohrožených druhů rostlin a živočichů vydávaný každé dva roky IUNC (Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů) Podle stupně ohrožení se druhy zařazují do různých kategorií (vyhubený, vyhubený ve volné přírodě, kriticky ohrožený, ohrožený, zranitelný) Seznam vyhubených druhů se označuje jako černý seznam. Extinct Extinct in the Wild Critically endangered Endangered Vulnerable Zdroj:cs.wikipedia.org

12 ZOO Zařízení určené k chovu ohrožených druhů živočichů v zajetí, v podmínkách co nejbližších jejich přirozenému prostředí. Nejstarší zoologická zahrada na českém území je ZOO Liberec založená v roce 1919. Největší z českých ZOO rozlohou je Podkrušnohorský zoopark Chomutov. V počtu ohrožených živočichů je na prvním místě malá ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou, která má přes 50 těchto druhů. V počtu celosvětově chráněných druhů jsou na prvním místě ZOO Praha a ZOO Plzeň, z nichž každá chová téměř 250 druhů. Jednou z nejmenších a také nejmladších ZOO v Česku je ZOO Chleby založená v roce 1997.

13 Zdroj: cs.wikipedia.org

14 DRUHOVÁ OCHRANA PŘÍRODY V ČR Národní síť záchranných stanic sdružuje subjekty pečující o zraněné nebo jinak hendikepované volně žijící živočichy. Jejich cílem je zajistit pomoc takovýmto živočichům a umožnit jejich plnohodnotný návrat do přírody. Stanice pro handicapované živočichy ČSOP http://www.csop.cz Pátek u Poděbrad Adresa: Stanice pro handicapované živočichy, Pátek 56, 290 01 Poděbrady Telefon: 603 864 822 E-mail: vanek.l@.seznam.czvanek.l@.seznam.cz Web: http://www.zachranazivocichu.czhttp://www.zachranazivocichu.cz

15 Mezinárodní ochrana přírody Světové dědictví, t j. kulturní a přírodní památky vybrané organizací UNESCO dle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972 Soustava NATURA 2000, síť chráněných území v rámci členských zemí EU (tzv. evropsky významné lokality a ptačí oblasti) Tzv. červené seznamy IUNC (Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů), seznamy ohrožených druhů rostlin a živočichů. Rostlinná banka pro budoucnost Síť biosférických rezervací vyhlašovaných UNESCO v rámci programu Man and Biosphere (386) od roku 1970 tak, aby zahrnovala všechny biomy

16 první biosférické rezervace vznikaly již na území bývalého Československa koncem 70. let minulého století  v ČR je v současnosti 6 biosferických rezervací UNESCO Třeboňsko Křivoklátsko Šumava Krkonoše Bílé Karpaty Dolní Morava BIOSFÉRICKÉ REZERVACE V ČR

17 síť chráněných území v rámci členských zemí EU (V ČR na př. Podyjí, Žehuňský rybník) NATURA 2000 Evropsky významné lokality EVL (1082)Ptačí oblasti PO (41)

18 Ptačí oblast Žehuňský rybník – Obora Kněžičky byla vyhlášena v roce 2004 jako jedna ze 38 doposud vyhlášených oblastí tohoto typu v České republice. cs.wikipedia.org cestypamatky.cz

19 Evropsky významná lokalita Oškobrh byla vyhlášena v roce 2004 jako jedna ze 38 doposud vyhlášených oblastí tohoto typu v České republice. Opukový svědecký vrch (285 m n. m.) porostlý doubravami a teplomilnými trávníky http://krajina.kr-stredocesky.cz/cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "OCHRANA PŘÍRODY V ČR. Ochrana přírody národní mezinárodní Ochrana přírody, kterou zajišťuje zákon příslušného státu, v ČR zákon 114/1992 Sb. o ochraně."

Podobné prezentace


Reklamy Google