Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou CO ŘÍKÁ PRAXE NA VÝUKU DOPRAVNÍ TELEMATIKY NA ČVUT FD? Martin Langr ÚSTAV DOPRAVNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou CO ŘÍKÁ PRAXE NA VÝUKU DOPRAVNÍ TELEMATIKY NA ČVUT FD? Martin Langr ÚSTAV DOPRAVNÍ."— Transkript prezentace:

1 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou CO ŘÍKÁ PRAXE NA VÝUKU DOPRAVNÍ TELEMATIKY NA ČVUT FD? Martin Langr ÚSTAV DOPRAVNÍ TELEMATIKY

2 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 1 Co říká praxe na výuku dopravní telematiky na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní? Role fakulty dopravní na trhu práce spolupráce s praxí kam směřujeme Výuka telematiky na ČVUT FD koncept a oblasti výuky obory dopravní telematiky Nový studijní obor ITS východiska, podklady,… cíle a metody výuky Možnosti spolupráce s praxí

3 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 2 Role Fakulty dopravní Odborné působení výzkumné projekty a granty nezávislá instituce Pedagogické působení příprava kvalitních absolventů v oblasti ITS nová akreditace Kvalita škol a výuky!? Spolupráce kontakt s firmami (výuka, granty, vybavení,…) Sdružení pro dopravní telematiku Zahraniční spolupráce

4 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 3 Oblasti dopravní telematiky Systémové vědy a teoretická telematika Řízení dopravy silniční, železniční doprava Telematické systémy architektura, provoz, komponenty Modelování a simulace dopravní modely, predikce, časové řady Navigace a lokalizace satelitní technologie, dopravní informace Informační systémy zpracování dat, GIS, OIS ve VHD Další důležité oblasti… HMI, telekomunikace, automatizace, elektromobilita, kooperativní systémy,…

5 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 4 Výuka na ČVUT FD Obory studia dopravní telematika, dopravní systémy, logistika, letecká doprava, bezpečnostní technologie Struktura studia společná část bakalářského studia oborová část bakalářského studia navazující magisterské studium Studentské projekty (v oborové části) 123456 1234 bakalář magistr společná část oborová část obor

6 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 5 Obory dopravní telematiky Bakalářský obor ITS výuka v češtině akreditováno v nové podobě Magisterský obor ITS výuka v češtině i angličtině možnost studia v Rakousku a Švédsku nárůst počtu studentů Doktorské studium obor Inženýrská informatika www.its.fd.cvut.cz

7 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 6 Nový obor ITS - podklady Stávající obor – zkušenosti velký počet předmětů (problém s návaznostmi) vysoká hodinová dotace (časová náročnost) „roztříštěnost“ výuky snižující se kvalita (studentů, vyučujících,…!?) Podklady pro tvorbu nového oboru analýza stávajících oborů anketa mezi vyučujícími (i mezi firmami) průzkum požadavků trhu diskuse

8 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 7 Matematika & Fyzika Lineární algebra Matematická analýza (+funkcí více proměnných, komplexní obor) Diferenciální a diferenční rovnice pravděpodobnost Statistika Geometrie Fyzika Systémová analýza Modelování systémů a procesů Optimalizace a rozhodování Měření a zpracování dat v silniční dopravě Teorie grafů Teorie hromadné obsluhy Matematické nástroje Teoretická fyzika Matematické modely Informatika Základy informatiky Sítě a protokoly Úvod do programování a programování Konstruování s podporou počítačů Databázové systémy Informační systémy Informační bezpečnost Zpracování dat Systémové inženýrství Technické Materiály Statika Technická dokumentace Pružnost a pevnost Elektrotechnika Automatizační a telekomunikační techniky Elektroniky Číslicová technika Teorie řídicích systémů Teorie řízení Spolehlivost Expertní systémy Speciální materiály Ekonomika & životní prostředí Ekonomie Ekonomika, doprava, telekomunikace Řízení projektů a krizový management Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dopravní a spojové právo Energetická analýza pozemní dopravy Ekonomika a management ITS Analýza a řízení rizik Hodnocení účinnosti ITS Doprava a životní prostředí Odborné dopravní Základy letecké dopravy Projektování kolejové dopravy Technologie dopravy Logistika Modely dopravy a dopravní excesy Dopravní a manipulační technika Projektování pozemních komunikací Napájecí systémy drážní dopravy Dopravní průzkumy Úvod do dopravních simulací Pasivní bezpečnost vozidel Dopravní prostředky Projektování dopravní obslužnosti Železniční zabezpečovací technika Dynamika jízdy vozidla Provoz, údržba a výroba motorových vozidel Teorie dopravního proudu Analýza a prevence silničních nehod Dopravní modely a simulace Železniční zabezpečovací systémy Vozidlové řídicí systémy Bezpečnostní audit Specializace ITS Úvod do ITS Telekomunikace, telekomunikační systémy Řízení dopravního uzlu a linie Řízení městských aglomerací a dálnic Technologie řízení železniční dopravy Konstrukce inteligentních vozidel Bezpečnost a spolehlivost systémů Telematické systémy a jejich návrh Telekomunikace pro ITS Inteligentní vozidlo Bezpečnostně kritické aplikace v ITS GIS a lokalizace Rozhraní člověk-stroj

9 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 8 Nový obor ITS - anketa Výsledky mezi vyučujícími „vše je důležité“ řada protichůdných názorů Výsledky mezi firmami malá návratnost nevhodná formulace otázek Trvající otázky pro další diskusi vhodná délka studia smysl bakalářského studia (boloňská deklarace) rozdíl mezi bakalářským a magisterským studiem podíl praktické a teoretické přípravy formulace cílů: poznatkové, operační, hodnotové

10 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 9 Nový obor ITS – průzkum trhu

11 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 10 Nový obor ITS - východiska Prakticky zaměřený obor ITS jako nadstavba dopravní infrastruktury Vyšší podíl operačních (a hodnotových) cílů základem jsou stále poznatkové cíle zaměření i na tzv. „měkké“ kompetence Splnění požadavků pro uznání elektrotechnického vzdělání Lepší kontakt studentů a vyučujících Intenzivnější výuka v průběhu semestru Bloková výuka

12 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 11 Nový obor ITS - cíle Odborné znalosti znalost telematických aplikací odborná terminologie, aktuálního stav ITS v ČR a směr dalšího vývoje Praktické dovednosti práce s informačními systémy ITS práce s legislativními a technickými dokumenty využití běžně používaných nástrojů a metod elektrotechnická kvalifikace (§ 5 – 10 dle „ vyhl. 50“) „Měkké“ dovednosti pozitivní pracovní návyky aktivní, samostatné řešení problémů a úkolů schopnost týmová spolupráce odpovědnost

13 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 12 Nový obor ITS - struktura 1. – 3. semestr (společný blok studia) úvodní a základní předměty 4. – 6. semestr výuka jazyků povinně volitelné předměty studentský projekt 4. semestr5. semestr6. semestr Matematické metody 3+3 Informační systémy v dopravě 2+4 Systémy vozidel a interakce s řidičem 3+3 Automatizace a měření 3+3 Řízení železniční dopravy 3+3 Řízení silniční dopravy 3+3 Dopravní technika 3+3 Telekomunikace a místní sítě 3+3 Aplikovaná telematika 4+3

14 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 13 Nový obor ITS - metody Bloková výuka výhody vyšší kvalita vzdělávání snížení roztříštěnosti posílení mezilidských vztahů úspěšnost studentů efektivnější hospodaření s časem nevýhody (rizika) nemusí vyhovovat všem problematika absencí časová náročnost přípravy a koordinace Vyšší podíl výuky v laboratořích

15 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 14 Spolupráce s praxí Způsoby jak ovlivnit výuku budoucích zaměstnanců Možnost podílet se na formování podoby vysokoškolského vzdělávání Možnosti spolupráce zapojení do výuky společné řešení projektů sdílení zkušeností a očekávání kontakt, diskuse,…

16 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 15 Spolupráce ve výuce Přednášky v předmětech praktické zkušenosti Studentské projekty řešení reálných úkolů Závěrečné práce studentů Společná pracoviště – laboratoře aktuální laboratoře Odbavovací a informační systémy Řízení a modelování silniční dopravy Dopravní sál Fakulty dopravní …

17 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 16 Spolupráce na projektech Možná realizace projektů zaměřených na lidské zdroje zkvalitňování výuky školení atd…. V minulosti například projekt se Škoda Auto evropský projekt ESF metody QFD ve výrobě možnost částečné výuky a návštěv v prostorách Škody Auto oboustranná spokojenost řada studentů ve spolupráci pokračovala

18 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 17 Spolupráce ve sdílení zkušeností Jak studentům umožnit praktickou zkušenost? možnosti návštěv a exkurzí v podnicích účast odborníků ve výuce studijní či pracovní stáže a praxe Praxe studentů není obsažena ve studijních plánech přesto má škola snahu praxe zprostředkovat možná individuální dohoda na podobě praxe mělo by jít o oboustranně výhodnou aktivitu

19 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou 18 Kontakt, diskuse, … Navázání kontaktu je pro nás prioritou! Možností spolupráce je mnoho… často stačí pouze „být v kontaktu“ chystáme další anketu požadavků a očekávání firem z praxe Vize a strategie formulace správných cílů a snahy o jejich dosažení strategie dalšího postupu a směřování bez hlasu praxe je naše snaha poloviční

20 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou Martin Langr langr@fd.cvut.cz www.k620.fd.cvut.cz tel.: +420-22435-9979 Konviktská 20, 110 00 Praha 1 CO ŘÍKÁ PRAXE NA VÝUKU DOPRAVNÍ TELEMATIKY NA ČVUT FD? Martin Langr ÚSTAV DOPRAVNÍ TELEMATIKY


Stáhnout ppt "9. 2. 2015 Jméno Příjmení 11. 5. 2015 Seminář IDS – Žďár nad Sázavou CO ŘÍKÁ PRAXE NA VÝUKU DOPRAVNÍ TELEMATIKY NA ČVUT FD? Martin Langr ÚSTAV DOPRAVNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google