Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role fakulty dopravní na trhu práce spolupráce s praxí kam směřujeme

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role fakulty dopravní na trhu práce spolupráce s praxí kam směřujeme"— Transkript prezentace:

0 Co říká praxe na výuku dopravní telematiky na ČVUT FD?
Co říká praxe na výuku dopravní telematiky na ČVUT FD? Martin Langr Pěkný den, rád bych poděkoval organizátorům, že se mohu zúčastnit tohoto semináře s mým příspěvkem. Mé jméno je Martin Langr a působím na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní. Konkrétně na ústavu dopravní telematiky, kde mám na starosti záležitosti týkající se výuky předmětů našeho ústavu i administrativní koordinace výuky oborů dopravní telematiky. Název mého příspěvku zní: „Co říká praxe na výuku dopravní telematiky na ČVUT FD?“. Co tedy říká praxe? Možná teď cítíte trochu rozpor mezi názvem a tím, že o tom hodlá povídat někdo z univerzitního prostředí a ne přímo z praxe. Dovolte mi tedy, abych to celé na úvod trochu vysvětlil. Ústav dopravní telematiky

1 Co říká praxe na výuku dopravní telematiky na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní?
Role fakulty dopravní na trhu práce spolupráce s praxí kam směřujeme Výuka telematiky na ČVUT FD koncept a oblasti výuky obory dopravní telematiky Nový studijní obor ITS východiska, podklady,… cíle a metody výuky Možnosti spolupráce s praxí V průběhu minulého roku jsme na FD pracovali na nové podobě studijních oborů bakalářského studia. Mezi nimi i na oboru ITS, který byl na počátku letošního roku akreditační komisí schválen. Při jeho tvorbě jsme si museli zodpovědět řadu otázek o tom, jaká je naše role na trhu práce, jaké absolventy a jakým způsobem chceme produkovat, aby byli maximálně uplatnitelní. Museli jsme zhodnotit naši dosavadní práci a navrhnout změny a úpravy, kterými sebevědomě hledíme do budoucna. Současně jsme také hledali informace či indicie co vlastně firmy a společnosti z praxe od absolventů očekávají a jaké jsou možnosti spolupráce s nimi. Řadu otázek totiž nejsme schopni bez firem zodpovědět sami. Ve svém následujícím povídání, bych vás rád seznámil s tím, k čemu jsme dospěli a rovněž bych tím rád vyjádřil naši otevřenost při budování životaschopného konceptu výuky dopravní telematiky.

2 Role Fakulty dopravní Odborné působení Pedagogické působení
Odborné působení výzkumné projekty a granty nezávislá instituce Pedagogické působení příprava kvalitních absolventů v oblasti ITS nová akreditace Kvalita škol a výuky!? Spolupráce kontakt s firmami (výuka, granty, vybavení,…) Sdružení pro dopravní telematiku Zahraniční spolupráce

3 Oblasti dopravní telematiky
Systémové vědy a teoretická telematika Řízení dopravy silniční, železniční doprava Telematické systémy architektura, provoz, komponenty Modelování a simulace dopravní modely, predikce, časové řady Navigace a lokalizace satelitní technologie, dopravní informace Informační systémy zpracování dat, GIS, OIS ve VHD Další důležité oblasti… HMI, telekomunikace, automatizace, elektromobilita, kooperativní systémy,…

4 Výuka na ČVUT FD Obory studia Struktura studia
Obory studia dopravní telematika, dopravní systémy, logistika, letecká doprava, bezpečnostní technologie Struktura studia společná část bakalářského studia oborová část bakalářského studia navazující magisterské studium Studentské projekty (v oborové části) bakalář magistr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 společná část oborová část obor

5 Obory dopravní telematiky
Bakalářský obor ITS výuka v češtině akreditováno v nové podobě Magisterský obor ITS výuka v češtině i angličtině možnost studia v Rakousku a Švédsku nárůst počtu studentů Doktorské studium obor Inženýrská informatika

6 Nový obor ITS - podklady
Stávající obor – zkušenosti velký počet předmětů (problém s návaznostmi) vysoká hodinová dotace (časová náročnost) „roztříštěnost“ výuky snižující se kvalita (studentů, vyučujících,…!?) Podklady pro tvorbu nového oboru analýza stávajících oborů anketa mezi vyučujícími (i mezi firmami) průzkum požadavků trhu diskuse

7 Matematika & Fyzika Informační systémy Ekonomika a management ITS Teorie dopravního proudu Lineární algebra Informační bezpečnost Analýza a řízení rizik Analýza a prevence silničních nehod Matematická analýza (+funkcí více proměnných, komplexní obor) Zpracování dat Hodnocení účinnosti ITS Systémové inženýrství Doprava a životní prostředí Dopravní modely a simulace Technické Materiály Odborné dopravní Železniční zabezpečovací systémy Diferenciální a diferenční rovnice Statika Základy letecké dopravy Technická dokumentace Projektování kolejové dopravy Vozidlové řídicí systémy pravděpodobnost Pružnost a pevnost Bezpečnostní audit Statistika Elektrotechnika Technologie dopravy Specializace ITS Geometrie Automatizační a telekomunikační techniky Logistika Úvod do ITS Fyzika Modely dopravy a dopravní excesy Telekomunikace, telekomunikační systémy Systémová analýza Elektroniky Modelování systémů a procesů Číslicová technika Dopravní a manipulační technika Řízení dopravního uzlu a linie Teorie řídicích systémů Optimalizace a rozhodování Teorie řízení Projektování pozemních komunikací Řízení městských aglomerací a dálnic Spolehlivost Měření a zpracování dat v silniční dopravě Expertní systémy Napájecí systémy drážní dopravy Technologie řízení železniční dopravy Speciální materiály Teorie grafů Ekonomika & životní prostředí Dopravní průzkumy Konstrukce inteligentních vozidel Teorie hromadné obsluhy Úvod do dopravních simulací Ekonomie Bezpečnost a spolehlivost systémů Matematické nástroje Ekonomika, doprava, telekomunikace Pasivní bezpečnost vozidel Teoretická fyzika Telematické systémy a jejich návrh Matematické modely Řízení projektů a krizový management Dopravní prostředky Informatika Projektování dopravní obslužnosti Telekomunikace pro ITS Základy informatiky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Inteligentní vozidlo Sítě a protokoly Železniční zabezpečovací technika Bezpečnostně kritické aplikace v ITS Úvod do programování a programování Dopravní a spojové právo Dynamika jízdy vozidla GIS a lokalizace Konstruování s podporou počítačů Energetická analýza pozemní dopravy Provoz, údržba a výroba motorových vozidel Rozhraní člověk-stroj Databázové systémy

8 Nový obor ITS - anketa Výsledky mezi vyučujícími Výsledky mezi firmami
„vše je důležité“ řada protichůdných názorů Výsledky mezi firmami malá návratnost nevhodná formulace otázek Trvající otázky pro další diskusi vhodná délka studia smysl bakalářského studia (boloňská deklarace) rozdíl mezi bakalářským a magisterským studiem podíl praktické a teoretické přípravy formulace cílů: poznatkové, operační, hodnotové

9 Nový obor ITS – průzkum trhu

10 Nový obor ITS - východiska
Prakticky zaměřený obor ITS jako nadstavba dopravní infrastruktury Vyšší podíl operačních (a hodnotových) cílů základem jsou stále poznatkové cíle zaměření i na tzv. „měkké“ kompetence Splnění požadavků pro uznání elektrotechnického vzdělání Lepší kontakt studentů a vyučujících Intenzivnější výuka v průběhu semestru Bloková výuka

11 Nový obor ITS - cíle Odborné znalosti Praktické dovednosti
znalost telematických aplikací odborná terminologie, aktuálního stav ITS v ČR a směr dalšího vývoje Praktické dovednosti práce s informačními systémy ITS práce s legislativními a technickými dokumenty využití běžně používaných nástrojů a metod elektrotechnická kvalifikace (§ 5 – 10 dle „ vyhl. 50“) „Měkké“ dovednosti pozitivní pracovní návyky aktivní, samostatné řešení problémů a úkolů schopnost týmová spolupráce odpovědnost

12 Nový obor ITS - struktura
1. – 3. semestr (společný blok studia) úvodní a základní předměty 4. – 6. semestr výuka jazyků povinně volitelné předměty studentský projekt 4. semestr 5. semestr 6. semestr Matematické metody 3+3 Informační systémy v dopravě 2+4 Systémy vozidel a interakce s řidičem 3+3 Automatizace a měření 3+3 Řízení železniční dopravy 3+3 Řízení silniční dopravy 3+3 Dopravní technika 3+3 Telekomunikace a místní sítě 3+3 Aplikovaná telematika 4+3

13 Nový obor ITS - metody Bloková výuka Vyšší podíl výuky v laboratořích
výhody vyšší kvalita vzdělávání snížení roztříštěnosti posílení mezilidských vztahů úspěšnost studentů efektivnější hospodaření s časem nevýhody (rizika) nemusí vyhovovat všem problematika absencí časová náročnost přípravy a koordinace Vyšší podíl výuky v laboratořích

14 Spolupráce s praxí Způsoby jak ovlivnit výuku budoucích zaměstnanců
Možnost podílet se na formování podoby vysokoškolského vzdělávání Možnosti spolupráce zapojení do výuky společné řešení projektů sdílení zkušeností a očekávání kontakt, diskuse,…

15 Spolupráce ve výuce Přednášky v předmětech Studentské projekty
praktické zkušenosti Studentské projekty řešení reálných úkolů Závěrečné práce studentů Společná pracoviště – laboratoře aktuální laboratoře Odbavovací a informační systémy Řízení a modelování silniční dopravy Dopravní sál Fakulty dopravní

16 Spolupráce na projektech
Možná realizace projektů zaměřených na lidské zdroje zkvalitňování výuky školení atd…. V minulosti například projekt se Škoda Auto evropský projekt ESF metody QFD ve výrobě možnost částečné výuky a návštěv v prostorách Škody Auto oboustranná spokojenost řada studentů ve spolupráci pokračovala

17 Spolupráce ve sdílení zkušeností
Jak studentům umožnit praktickou zkušenost? možnosti návštěv a exkurzí v podnicích účast odborníků ve výuce studijní či pracovní stáže a praxe Praxe studentů není obsažena ve studijních plánech přesto má škola snahu praxe zprostředkovat možná individuální dohoda na podobě praxe mělo by jít o oboustranně výhodnou aktivitu

18 Kontakt, diskuse, … Navázání kontaktu je pro nás prioritou!
Možností spolupráce je mnoho… často stačí pouze „být v kontaktu“ chystáme další anketu požadavků a očekávání firem z praxe Vize a strategie formulace správných cílů a snahy o jejich dosažení strategie dalšího postupu a směřování bez hlasu praxe je naše snaha poloviční

19 Co říká praxe na výuku dopravní telematiky na Čvut fd?
Martin Langr Ústav dopravní telematiky


Stáhnout ppt "Role fakulty dopravní na trhu práce spolupráce s praxí kam směřujeme"

Podobné prezentace


Reklamy Google