Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DPH od roku 2015 Ing. Jana Kolářová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DPH od roku 2015 Ing. Jana Kolářová"— Transkript prezentace:

1 DPH od roku 2015 Ing. Jana Kolářová
© Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

2 2. Legislativní stav Tři tematicky rozdílné novelizace:
Novela zákonem č. 196/2014 Sb. (vyhlášen ve Sbírce zákonů ) místo plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a TV vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani nový zvláštní režim pro správu daně účinnost od 1.  , s výjimkou registrace ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa (účinnost ) © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

3 3. Legislativní stav Novela zákonem č. 262/2014 Sb. (vyhlášen ve Sbírce zákonů ) druhá snížená sazba daně ve výši 10 % příloha č. 3a: kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, léky, knihy účinnost od 1.  © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

4 4. Legislativní stav Návrh novelizace – sněmovní tisk č. 291, senátní tisk č. 380, na jednání Senátu od tzv. technická novela rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti - příloha č. 6: dodání mobilních telefonů, integrovaných obvodů, herních konzolí, obilovin a technických plodin, dodání kovů atp. (nařízení Vlády) 15% sazba daně u výstavby a změn staveb pro bydlení, převody nemovitých věcí vč. stavebních pozemků © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

5 5. Legislativní stav kontrolní hlášení jako nová administrativní povinnost pozměňovací návrh – 10% sazba daně u mlýnských výrobků účinnost od 1.  s výjimkou kontrolního hlášení od © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

6 6. Legislativní stav Daňový řád
zavedení úroku z odpočtu při postupu k odstranění pochybností prováděcí nařízení Rady č. 282/2011/ES ve znění nařízení (EU) č. 967/2012 a č. 1042/2013 přímo účinné bez implementace reakce na změny pravidel u elektronicky poskytovaných služeb a jiných vybraných služeb „nemovitost” a okruh služeb vztahujících se k nemovitosti (účinnost 2017) © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

7 7. Sazby DPH Od 2015 se zavádí „druhá snížená sazba daně“ 10 %.
Dosavadní snížená sazba daně 15 % … „první snížená sazba daně“ Dosavadní základní sazba daně ve výši 21 % zůstává. Vymezení zboží v příloze č. 3, č. 3a kód nomenklatury celního sazebníku (místo harmonizovaného systému) … kombinovaná nomenklatura je uvedena v příloze I nařízení Rady č. 2658/87; každoročně vychází úplná verze použitelná od 1. ledna následujícího roku © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

8 8. Sazba 10 % výživa 0402, 0404, 1901, 2106 kód nomenklatury celního sazebníku … počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti definováno odkazem na nařízení (EU) č. 609/2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti Účel: zlevnit nenahraditelnou dětskou výživu, podpořit zejména rodiny s dětmi do 3 let věku © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

9 9. Sazba 10 % výživa „Počáteční kojenecká výživa“ … potraviny, které jsou určeny pro kojence (dítě do 12 měsíců věku) během prvních měsíců života a které odpovídají samy o sobě výživovým požadavkům těchto kojenců až do doby zavedení vhodných příkrmů. Důvodová zpráva se odkazuje na podpůrné využití vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití … uvádí složení a další podmínky pro tyto potraviny © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

10 10. Sazba 10 % výživa Podle vyhlášky do 10% sazby daně lze zařadit:
počáteční mléčná výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností, mléčná výživa s hydrolyzovanou bílkovinou k výživě kojenců a malých dětí s alergií na bílkovinu kravského mléka nebo k předcházení alergickým onemocněním, zejména přípravky s vysokým nebo nízkým stupněm hydrolýzy bílkoviny, speciální výrobky, např. mléka s nízkým obsahem laktózy, mléka antirefluxová, přípravky k obohacování mateřského mléka pro děti nízkých hmotnostních skupin, přípravky výživy na bázi aminokyselin pro kojence, výživa na bázi sóji. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

11 11. Sazba 10 % výživa „Pokračovací kojenecká výživa“ … potraviny určené pro kojence po zavedení vhodných příkrmů a vytvářející základní tekutý podíl postupně se rozšiřující smíšené stravy kojenců „Potraviny pro malé děti (dítě od 1 roku do 3 let věku)“ … potraviny určené ke splnění zvláštních požadavků zdravých kojenců při odstavování a zdravých malých dětí jako doplněk jejich stravy a/nebo k jejich postupnému přizpůsobování na běžnou stravu, kromě obilných příkrmů a mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

12 12. Sazba 10 % výživa „obilným příkrmem“ jsou potraviny určené ke splnění zvláštních požadavků zdravých kojenců při odstavování a zdravých malých dětí jako doplněk jejich stravy nebo k jejich postupnému přizpůsobování na běžnou stravu a jde o: prosté obiloviny, které jsou nebo musí být rekonstituovány mlékem nebo jinými vhodnými výživnými tekutinami, obiloviny s přídavkem potravin bohatých na bílkoviny, které jsou nebo musí být rekonstituovány vodou nebo jinou tekutinou neobsahující bílkoviny, těstoviny, které se mají použít po vaření ve vroucí vodě nebo v jiných vhodných tekutinách, suchary a sušenky, které se mají použít buď přímo, nebo po rozdrcení, s přídavkem vody, mléka nebo jiných vhodných tekutin © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

13 13. Sazba 10 % výživa Odborná veřejnost reprezentovaná KDP má k novelizaci následující připomínky: Potraviny pro malé děti definované pomocí kódů celní nomenklatury pro mléko, syrovátku, sladový výtažek a přípravky z obilí podléhají 10% sazbě daně s výjimkou obilných příkrmů a mléčných nápojů. Množina zvýhodněných produktů je téměř prázdná. U počáteční a pokračovací kojenecké stravy není zcela jasné, zda je potřeba splnit podmínku na složení výrobků a zároveň požadavky na označení těchto výrobků podle nařízení (EU) č. 609/2013. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

14 14. Sazba 10 % farmacie , 2852, 3002, 3003, 3004, 3006 kód nomenklatury celního sazebníku … Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely. Farmaceutické výrobky lze nalézt v 10% i 15% sazbě daně (příloha č. 3, č. 3a) © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

15 15. Sazba 10 % knihy 4901, 4903, 4904 kód nomenklatury celního sazebníku … Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy. Tištěnou knihou se pro tyto účely rozumí též knihy reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

16 16. Sazba 10 % knihy Obrázkovou knihou pro děti se pro tyto účely rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam. Reklamou se rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Do 10% sazby daně nelze zařadit noviny, časopisy, omalovánky, kartografické výrobky atd. Knihy s více než 50% podílem reklamy zůstávají v základní sazbě daně (21 %). © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

17 17. Sazba 10 % mlýnské výrobky
Pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku č. 291 (senátní tisk č. 380), kterým se do druhé snížené sazby daně 10 % přidávají též mlýnské výrobky: 0801, 1101 až 1106, 1201, 1204, 1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, Mlýnské výrobky, a to: z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy NCS v kapitole 10 z výrobků, které jsou uvedeny pod  kódy NCS v kapitolách 8 a 12 z brambor © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

18 18. Sazba 10 % mlýnské výrobky
ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8. Směsi těchto mlýnských výrobků 1107 až 1109, 1903, Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků 1806, 1901, 2004, 2005, 2103, Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku Uvedené zboží musí splňovat požadavky na složení potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku definované v nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

19 19. Sazba 10 % mlýnské výrobky
Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 41/2009: Potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku, jež sestávají z jedné nebo více složek vyrobených z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců, které byly speciálně zpracovány tak, aby v nich byl snížen obsah lepku, nebo tyto složky obsahují, nesmí obsahovat více než 100 mg/kg lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli. … lze označit „velmi nízký obsah lepku“ „Bez lepku“ lze uvést pouze tehdy, pokud obsah lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, činí nejvýše 20 mg/kg. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

20 20. Sazba 10 % mlýnské výrobky
Odborná veřejnost reprezentovaná KDP má k novelizaci následující připomínky: Sporné u potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku může být, jak vysvětlovat odkaz na nařízení Komise (ES) č. 41/2009. Ta stanoví způsob označování a složení. Vodítkem může být rozlišení potravin s „velmi nízkým obsahem lepku“ (do 100 mg/kg) a potraviny bez lepku (do 20 mg/kg). © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

21 21. Sazba 10 % Úprava všech souvisejících ustanovení, např.:
Při výpočtu daně z ceny tzv. shora se použije koeficient 10 / 110 zaokrouhlený na 4 desetinná místa, tj. 0,0909 (§ 37 odst. 2). U výstavby a změn staveb pro bydlení se použije i nadále 15% sazba daně (§ 48, § 48a). © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

22 22. Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti
Výrazné rozšíření rozsahu působnosti režimu přenesení daňové povinnosti - implementace nových směrnic Rady (směrnice č. 2013/43/EU a č. 2013/42/EU) Dva dočasné režimy přenesení daňové povinnosti, v zákoně o DPH pouze dispozice, konkrétní stanovení nařízením vlády: příloha č. 6 na základě odkazu v § 92f mechanismus rychlé reakce – podléhá potvrzení Evropské komise, že proti použití nemá námitky (§ 92g); max. po dobu nepřesahující 9 měsíců © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

23 23. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6
Příloha č. 6 ZDPH stanoví, která plnění mohou podléhat režimu přenesení daňové povinnosti. Podmínkou je vydání nařízení vlády. Mají-li poskytovatel a odběratel plnění podle přílohy č. 6 důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, a tento režim k tomuto plnění použijí, považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Shoda na přenosu daňové povinnosti přináší vyšší právní jistotu. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

24 24. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6
Návrh nařízení vlády stanoví, že režim přenesení daňové povinnosti se použije při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby: povolenky na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů podléhalo přenosu daňové povinnosti i do konce roku 2014 v § 92d, plnění, které podléhá přenosu daňové povinnosti bez ohledu na hodnotu. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

25 25. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6
Režim přenesení daňové povinnosti se použije při dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně za toto zboží za zdanitelné plnění překračuje částku 100 000 Kč. Vybraným zbožím se rozumí: obiloviny a technické plodiny včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy NCS 1005 kukuřice, 1201 sójové boby, 1205 semena řepky nebo řepky olejky, slunečnicová semena, hořčičná semena, maková semena, semena cukrové řepy nebo cukrová řepa, © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

26 26. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6
kovy včetně drahých kovů, které jsou uvedeny pod kódy NCS v kapitole 71 přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy nebo výrobky z nich; bižuterie; mince a třídě XV obecné kovy a výrobky z obecných kovů, s výjimkou zboží, které je uvedeno pod kódy NCS 7101 až 7105 perly, diamanty, drahokamy a polodrahokamy, měnové zlato, 7113 až 7118 šperky, klenoty, zlatnické, stříbrnické a ostatní zboží - z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy, výrobky z perel a polo/drahokamů, bižuterie, mince, 7302 konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli, … © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

27 27. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6
… až nádrže, cisterny, kádě, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby ze železa nebo oceli o objemu převyšujícím 300 l; nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn ze železa nebo oceli, splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy, smyčky a podobné výrobky ze železa nebo oceli elektricky neizolované, 7315 až 7326 řetězy, kotvy, hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, svorky a sponky, šrouby a vruty, matice, podložky, šicí jehly, pletací jehlice, háčky pro háčkování, bodce pro vyšívání, pružiny a pružinové listy, kamna, sporáky, krby, vařiče, grily, radiátory, stolní a kuchyňské výrobky pro domácnost, sanitární výrobky a jiné výrobky ze železa nebo oceli, 7415 až 7419 hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, svorky a sponky z mědi nebo ze železa nebo oceli s měděnými hlavami; šrouby a vruty, matice, podložky, stolní a kuchyňské výrobky pro domácnost z mědi, 7507 niklové trubky, 7508 ostatní výrobky z niklu, … © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

28 28. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6
… 7611 až 7616 hliníkové nádrže, cisterny, kádě, sudy, barely, plechovky, krabice o objemu převyšujícím 300 l, hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky z hliníku elektricky neizolované, stolní a kuchyňské výrobky pro domácnost z hliníku, sanitární výrobky z hliníku, kontejnery s olověnou ochrannou vrstvou proti radiaci určené pro přepravu a ukládání radioaktivních materiálů, ostatní výrobky ze zinku, ostatní výrobky z cínu, ostatní výrobky z wolframu, ostatní výrobky z molybdenu, ostatní výrobky z tantalu, ostatní výrobky z hořčíku, ostatní výrobky z kobaltu, ostatní výrobky z bismutu, ostatní výrobky z kadmia, trubky z titanu, ostatní výrobky z titanu, ostatní výrobky ze zirkonia, … © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

29 29. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6
… ostatní výrobky z antimonu, ostatní výrobky z manganu, ostatní výrobky z berylia, ostatní výrobky z chromu, ostatní výrobky z thallia, hafnium (celtium), germanium, niob atp., cermety ostatní, odpad a šrot z hafnia (celtia), které je uvedeno pod kódy NCS netvářené (surové), odpad, šrot, prášek - hafnium (celtium), germanium, niob atp., které je uvedeno pod kódy NCS v kapitolách 82 a 83 nástroje, nářadí, různé výrobky z obecných kovů, na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 ZDPH, na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c ZDPH (příloha č. 5 … odpad a šrot), © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

30 30. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6
mobilní telefony, které jsou uvedeny pod kódy NCS 8517 12 00 telefony pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě nebo ostatní, integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, uvedené pod kódem NCS procesory a řídící jednotky, též kombinované s paměťmi, měniči, logickými obvody, zesilovači, hodinovými a časovými obvody nebo s jinými obvody a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele, © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

31 31. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6
přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, o hmotnosti nejvýše 10 kg, sestávající nejméně z centrální procesorové jednotky, klávesnice a displeje, která jsou uvedena pod kódy NCS , videoherní konzole, které jsou uvedeny pod kódy NCS 9504 videoherní konzole a automaty, výrobky pro lunaparkové, stolní nebo společenské hry, včetně motorových nebo mechanických her, kulečníků, speciálních stolů pro herny a zařízení pro automatický kuželník. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

32 32. Přenos daňové povinnosti - nemovité věci
Plátce má možnost uplatnit DPH i na dodání nemovité věci (se souhlasem příjemce – plátce daně), která splňuje podmínky pro osvobození: dodání pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a není stavebním pozemkem, dodání vybrané nemovité věci po uplynutí 5letého časového testu. Pak se povinně použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92d. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

33 33. Závazné posouzení Do konce roku 2014 možnost požádat o závazné posouzení použití režimu přenosu daňové povinnosti na příjemce pouze u plnění podle § 92c (příloha č. 5 dodání odpadu a šrotu různých materiálů). Od roku 2015 lze požádat Generální finanční ředitelství o vydání závazného posouzení na jakékoliv zdanitelné plnění s ohledem na to, zda se při jeho poskytnutí použije režim přenesení daňové povinnosti. Mohou požádat i osoby, které nejsou osobami povinnými k dani. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

34 34. Přechod na novou úpravu
Do konce roku 2014, tj. před zavedením režimu přenesení daňové povinnosti, byla přijata úplata (záloha), ze které vznikla povinnost přiznat daň. K uskutečnění zdanitelného plnění došlo až po zavedení režimu přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti se neaplikuje zpětně na daň, u které vznikla povinnost ji přiznat z titulu přijetí zálohy. Režim přenesení daňové povinnosti se aplikuje na základ daně stanovený podle obecného pravidla v § 37a odst. 1 ZDPH. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

35 35. Přechod na novou úpravu
Záloha Kč na prodej mobilů v celkové hodnotě Kč + DPH 21 % přijata odvod DPH Kč Uskutečnění plnění , doplatek Kč z částky Kč se již daň neodvádí, přiznání v režimu přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

36 36. Přechod na novou úpravu
Záloha Kč na prodej mobilů v celkové hodnotě Kč přijata z částky Kč se již daň neodvádí Uskutečnění plnění , doplatek Kč z částky Kč se daň neodvádí, přiznání v režimu přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

37 37. Evidence Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, a plátce, který přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, mají povinnost vést evidenci pro účely DPH a zasílat elektronicky výpis z této evidence (DIČ obchodního partnera, DUZP, základ daně, rozsah a předmět plnění) správci daně. V § 92a se tato povinnost ruší, ale jde pouze o přesun do nového § 101c, podle kterého jsou plátci nově povinni podávat kontrolní hlášení. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

38 38. Místo plnění u vybraných služeb
Vybrané služby: telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby. Od roku 2015 se mění pravidla pro určení místa plnění při poskytnutí vybrané služby osobě nepovinné k dani, pokud je poskytovatel i příjemce usazen v EU. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

39 39. Místo plnění u vybraných služeb
Při určování místa plnění u vybraných služeb je potřeba vzít v úvahu následující kritéria: Je příjemcem služby osoba povinná k dani, nebo osoba nepovinná k dani? Je příjemce služby usazen v EU, nebo ve státě mimo EU? Je poskytovatel služby usazen v EU, nebo ve státě mimo EU? Je služba poskytnuta do , nebo od ? © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

40 40. Mezi osobami povinnými k dani
Vybrané služby mezi osobami povinnými k dani Místo plnění se řídí základním pravidlem podle § 9 odst. 1 ZDPH → stát, kde má příjemce služby sídlo. Příjemce a odběratel mohou být osobami se sídlem v EU či mimo EU. Toto pravidlo platí před i po tomto datu. Výjimka: příjemce má sídlo nebo provozovnu v zemi mimo EU, je plátcem DPH v ČR a ke skutečnému užití dochází v ČR. Pak je místo plnění v ČR, a nikoliv v třetí zemi. § 10k ZDPH do , § 9a ZDPH od © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

41 41. Osobám nepovinným k dani
Vybrané služby osobám nepovinným k dani Osoba nepovinná k dani … soukromá fyzická osoba, která neuskutečňuje ekonomickou činnost, nebo právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání a neuskutečňuje ekonomickou činnost. Poskytovatel sídlo v EU, příjemce usazen v EU Do : stát, kde má poskytovatel služby sídlo (§ 9 odst. 2) Od : stát příjemce služby (§ 10i) © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

42 42. Osobám nepovinným k dani
Poskytovatel sídlo v EU, příjemce usazen mimo EU Do : stát, kde má příjemce služby sídlo nebo místo pobytu (§ 10h) Od : stát příjemce služby (§ 10i) Poskytovatel sídlo mimo EU, příjemce usazen v EU Do : stát, kde má příjemce služby sídlo nebo místo pobytu (§ 10i); u telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání je podmínkou dále skutečnost, že ke skutečnému užití či spotřebě dochází ve státě příjemce. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

43 43. Místo příjemce služby Odkaz na nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ve znění prováděcích nařízení (EU) č. 967/2012 a č. 1042/2013 Místem plnění je přednostně místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje. Místo jejího bydliště je místem plnění pouze tehdy, existuje-li důkaz, že v něm dochází k využití služby. „Bydliště“ … adresa vedená v evidenci obyvatelstva či podobné evidenci nebo adresa, kterou uvedla příslušnému správci daně, pokud neexistuje důkaz, že tato adresa neodpovídá skutečnosti. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

44 44. Místo příjemce služby Místem, kde se fyzická osoba „obvykle zdržuje“ … místo, kde obvykle žije z důvodu osobních a profesních vazeb. Má-li profesní a osobní vazby v jiné zemi nebo profesní vazby nemá, je místo obvyklého zdržování určeno osobními vazbami, které ukazují na úzké spojení mezi fyzickou osobou a místem, kde žije. Specifické případy: pro poskytnutí služby je nutná fyzická přítomnost příjemce služby, např. telefonní budka, přístupový bod Wi-Fi, internetová kavárna, restaurace nebo hotelová hala … místo poskytnutí služby © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

45 45. Místo příjemce služby na palubě lodi, letadla nebo ve vlaku během úseku přepravy osob uskutečněného na území EU … místo zahájení přepravy osob poskytování vybraných služeb prostřednictvím určitého zařízení … v místě instalace pevné linky nebo v místě určeném podle mezinárodního směrového kódu země SIM karty použité při příjmu služby poskytnuté prostřednictvím mobilních sítí Lze vyvrátit s použitím tří důkazů, které si neprotiřečí. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

46 46. Elektronicky poskytovaná služba
Služba poskytovaná prostřednictvím veřejné datové sítě nebo elektronické sítě, s výjimkou pouze samotné komunikace prostřednictvím elektronické adresy, a to zejména: 1. hostitelství internetových stránek, 2. poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace, 3. poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování databází, © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

47 47. Elektronicky poskytovaná služba
4. poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskytnutí politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých nebo zábavních pořadů nebo událostí, s výjimkou programů, které jsou službou rozhlasového a televizního vysílání, nebo 5. poskytnutí služby výuky na dálku. Další detaily lze najít v čl. 7 a příloze I nařízení. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

48 48. Elektronicky poskytovaná služba
ANO: digitalizovaný obsah knih a jiných elektronických publikací, odebírání online novin a časopisů nebo internetové balíčky služeb, které jdou nad rámec pouhého přístupu k internetu a které zahrnují jiné složky, jako například obsahové stránky umožňující přístup k aktualitám, zprávám o počasí, turistickým informacím, prostor pro hry, web-site hosting, přístup k diskusím online atd. NE: prodej na pevných nosičích dat, jako například CD, DVD, videokazety apod. není elektronicky poskytnutou službou © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

49 49. Přechod mezi rokem 2014 a 2015 Pro místo plnění je určující den uskutečnění daného plnění. U plnění, která se uskuteční do konce roku 2014, se pro stanovení místa plnění použijí pravidla platná do Nová pravidla se použijí u služeb, která se uskuteční od Částka zálohové platby se zdaní podle pravidel platných při přijetí této úplaty v roce Převyšuje-li celková částka uskutečněného plnění zálohovou platbu, příslušná částka doplatku se v roce 2015 zdaní podle nových pravidel. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

50 50. Jedno správní místo Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop) … pro poskytovatele vybraných služeb, kdy je místo plnění těchto služeb v různých členských státech EU. Prostřednictvím zvoleného jednoho správního místa plní své povinnosti k DPH vůči všem státům EU (podává daňová přiznání a poukazuje platby k DPH). Povinnosti plní prostřednictvím jednoho elektronického portálu vedeného v jednom členském státě, kde se k režimu registruje (tzv. státu identifikace). © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

51 51. Jedno správní místo Režim je dobrovolný. Pokud se však poskytovatel rozhodne jej používat, musí tento režim uplatňovat ve všech členských státech EU, kde mají jeho služby místo plnění. Do konce roku 2014 pouze pro zahraniční osoby povinné k dani se sídlem mimo EU, které poskytovaly elektronické služby osobám nepovinným k dani. Od roku 2015 se rozšiřuje na telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání na osoby povinné k dani se sídlem nebo provozovnou na území EU. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

52 52. Druhy režimů Od se rozlišují dva zvláštní režimy jednoho správního místa podle toho, zda poskytovatel má sídlo v EU či nikoliv: režim mimo EU, kdy poskytovatel - osoba povinná k dani - nemá na území EU sídlo ani provozovnu, režim EU, kdy poskytovatel - osoba povinná k dani – má sídlo či provozovnu v EU, při volbě jednoho správního místa v ČR je pak podmínkou sídlo či provozovna v ČR. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

53 53. Režim mimo EU Do režimu mimo EU se v ČR může registrovat osoba, která splňuje následující podmínky: nemá na území EU sídlo ani provozovnu, nemá povinnost být registrována k DPH v žádném členském státě, není registrována k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v jiném členském státě. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

54 54. Režim EU Do režimu EU se v ČR může registrovat osoba, která splňuje následující podmínky: je v ČR registrována k DPH (jako plátce nebo identifikovaná osoba), má v ČR sídlo, nebo nemá-li sídlo v ČR ani v EU, má v ČR provozovnu, není registrována k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v jiném členském státě. Pokud se poskytovatel rozhodne používat režim EU, bude jejím státem identifikace členský stát, ve kterém se nachází její sídlo nebo provozovna. Lze se registrovat jako identifikovaná osoba. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

55 55. Provozovna pro účely zvláštního režimu
… i ta organizační složka osoby povinné k dani, která může přijímat a využívat služby, které jsou poskytovány pro potřebu této provozovny, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

56 56. Správa daně správce daně … FÚ pro Jihomoravský kraj Registrace:
Přihláška v kalendářním čtvrtletí bezprostředně předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, od něhož hodlá zvláštní režim jednoho správního místa používat (lze od ). Pokud poskytovatel poprvé poskytne vybranou službu před začátkem následujícího kalendářního čtvrtletí, je povinen podat přihlášku k registraci do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém tuto službu poskytl. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

57 57. Správa daně Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí.
Jedno daňové přiznání s uvedením celkové hodnoty poskytnutých služeb za každý členský stát, ve kterém jsou usazeni odběratelé. Forma podání: elektronicky Daňové přiznání se podává do 20 dnů po skončení zdaňovacího období, a to i pokud za zdaňovací období vybrané služby neposkytl. Částky v daňovém přiznání se uvádí v eurech. Daň se platí správci daně v eurech na účet vedený v eurech bezhotovostním převodem. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

58 58. Evidence Poskytovatel je povinen vést evidenci obsahující:
členský stát spotřeby, do něhož byla služba poskytnuta; druh poskytnuté služby; datum poskytnutí služby; základ daně s uvedením použité měny; veškerá následná zvýšení nebo snížení základu daně; uplatněná sazba daně; výše splatné daně s uvedením použité měny; © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

59 59. Evidence datum a výše obdržených plateb;
veškeré platby na účet obdržené před poskytnutím služby; je-li vystavena faktura, informace na ní uvedené; jméno příjemce, je-li osobě povinné k dani známo; informace použité ke stanovení místa, kde je příjemce usazen nebo kde má bydliště nebo kde se obvykle zdržuje. Nelze časový posun (§ 104). © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

60 60. Kontrolní hlášení Do zákona o DPH se zavádí administrativní povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH od roku 2016. Povinnost podat kontrolní hlášení má plátce: který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo který poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, který uskutečňuje plnění týkající se investičního zlata. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

61 61. Kontrolní hlášení Kdy plátci nemusí výkaz podávat
Pokud uskutečnil pouze plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63. Pokud neuskutečnil za kalendářní měsíc žádné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku. Následné kontrolní hlášení Zjistí-li správce daně, že uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, je povinen do 5 pracovních dnů povinen podat následné kontrolní hlášení. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

62 62. Kontrolní hlášení Elektronická forma
Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Lhůta pro kontrolní hlášení Kontrolní hlášení se podává za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

63 63. Kontrolní hlášení Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením: Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy. Plátce je povinen do 5 dnů od oznámení výzvy nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

64 64. Kontrolní hlášení Sankce
Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši: 1 000 Kč, pokud je dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván, Kč, pokud je podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván, 30 000 Kč, pokud je nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo 50 000 Kč, pokud je nepodá ani v náhradní lhůtě. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

65 65. Kontrolní hlášení Sankce
Správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení. Správce daně uloží další pokutu do 500 000 Kč (kromě výše uvedených) tomu, kdo nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

66 66. Sazba daně u bydlení Do konce roku 2014 je možné stavební a montážní práce spojené se změnou dokončené stavby pro sociální bydlení zdanit 15% sazbou daně, jak podle § 48, tak podle § 48a. Od roku 2015 má § 48 nově řešit uplatnění sazby daně u stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, a to u staveb pro bydlení i staveb pro sociální bydlení. Od roku 2015 má § 49 řešit uplatnění sazby daně u stavebních nebo montážních prací provedených při výstavbě nové stavby pro sociální bydlení a dodání stavby pro sociální bydlení. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

67 67. Sazba daně u bydlení Textově mnoho definičních změn, zákonodárce neměl v úmyslu měnit rozsah plnění. Změna výpočtu podlahové plochy obytného prostoru, a to na základě nařízení vlády č. 366/2013 účinného od roku Nově se započítává podlahová plocha, která je zastavěna vnitřními stěnami (doposud se započítávala jen vnitřní nášlapná plocha). Nově se podlahová plocha místnosti, která je užívána s obytným prostorem a nachází se ve stejné stavbě jako obytný prostor (sklep a komora), nezahrne do výpočtu podlahové plochy obytného prostoru do 120 m2. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

68 68. Sazba daně u bydlení První snížená sazba daně se uplatní u dodání pozemku, jehož součástí je stavba pro sociální bydlení, a u dodání práva stavby, jehož součástí je stavba pro sociální bydlení. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

69 69. Převod pozemků 2013: Převod pozemku je osvobozen, pokud nejde o pozemek stavební, který je vždy zdaněn. Stavební pozemek ... pozemek, na kterém není stavba (movitá nebo nemovitá) a může být podle stavební povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená se zemí pevným základem. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

70 70. Převod pozemků 2014: Osvobození dodání pozemků (§ 56 odst. 2) za současného splnění těchto podmínek: Pozemek není zastavěn (i) stavbou spojenou se zemí pevným základem nebo (ii) inženýrskou sítí, Pozemek není určen k zastavění stavbou na základě stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením stavby. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

71 71. Převod pozemků Výklad:
Movitá stavba na pozemku nebrání osvobození. Není rozhodné, zda je inženýrská síť spojena se zemí pevným základem. Není rozhodné, kdo vlastní inženýrskou síť. Stavební povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby ≠ územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby, právo stavby

72 72. Převod pozemků 2014: Dodání jiných vybraných věcí než uvedených v § 56 odst. 2 (§ 56 odst. 3): do 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo započetí prvního užívání stavby ... zdaněn po 5 letech od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo započetí prvního užívání stavby ... osvobozen Například dodání zasíťovaného pozemku, dodání pozemku pod stavbou bez této stavby. Princip nedělitelnosti režimu zdanění stavby a přiléhajícího pozemku. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

73 73. Převod pozemků 2015: Osvobozeno od daně je dodání pozemku, který (i) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a který (ii) není stavebním pozemkem. Pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou (§ 48): Pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku. (Je-li na pozemku stavba, která slouží k využití jiné stavby, např. stožár vysokého napětí, mostní pilíř, jedná se stále o nezastavěný pozemek.) © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

74 74. Převod pozemků 2015: Stavební pozemek … pozemek, na kterém
má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a který je / byl předmětem (i) stavebních prací nebo (ii) správních úkonů za účelem zhotovení této stavby nebo iii) v jehož okolí jsou či byly prováděny stavební práce za účelem zhotovení této stavby. Postačuje záměr postavit stavbu pevně spojenou se zemí ve stavebním povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

75 75. Převod pozemků 2015: Stavební pozemek
pozemek, na kterém jsou provedeny přípravné práce k výstavbě stavby pevně spojené se zemí správní úkony provedené za účelem výstavby této stavby, např. podání návrhu na změnu územního plánu Dodání stavebního pozemku je vždy zdanitelným plněním. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

76 76. Převod nemovitých věcí
Odborná veřejnost reprezentovaná KDP má k novelizaci následující připomínky: Stavební pozemek … Jak vyložit pojem správní úkon? 5letý test... Co se rozumí podstatnou změnou stavby a co změnou nepodstatnou? Cena pořizovací, cena obvyklá... k datu pořízení stavby, k datu započetí stavebních prací… může jít i o opravy? První vydání kolaudačního souhlasu: Podle důvodové zprávy jde o souhlas, který umožňuje současný daný způsob využití nemovité věci. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

77 77. Dodání jiných nemovitých věcí
2015 5letý test běží od vydání prvního kolaudačního souhlasu, kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě nebo ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě. U nemovitých věcí nabytých do platí 3letý test. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

78 78. Dodání jiných nemovitých věcí
2015 Podstatnou změnou je změna, kterou dojde například k podstatnému zásahu na nemovité věci vzhledem k její dosavadní hodnotě nebo u stavby vzhledem k její dosavadní podlahové ploše. Podle stavebního zákona vydáno první oznámení o záměru započít s užíváním nemovité věci. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

79 79. Dodání jiných nemovitých věcí
: Lze zvolit zdanění i v případě, kdy je nárok na osvobození. Může tak učinit pouze po předchozím souhlasu příjemce zdanitelného plnění, pokud je příjemce plátcem. Do konce 2014: pouze na dodání s 5letým testem, nikoliv na osvobozený převod pozemků podle § 56 odst. 2 Od roku 2015: Nově se plátce může rozhodnout pro uplatnění daně také při dodání pozemku jiného než stavebního pozemku osvobozeného od daně. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

80 80. Dodání jiných nemovitých věcí
Pokud se rozhodne pro zdanění při dodání jinému plátci, je nově povinen použít režim přenesení daňové povinnosti. Pokud plátce přijal úplatu na dodání nemovité věci s tím, že v okamžiku přijetí úplaty považoval plnění za osvobozené od daně, nevzniká mu z této přijaté úplaty povinnost přiznat daň. Pokud se však v okamžiku dodání vybrané nemovité věci rozhodl, že jde o zdanitelné plnění, je povinen stanovit základ daně z hodnoty celého plnění. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

81 81. Nedokončené dodání zboží do EU
Osobou povinnou přiznat daň v ČR je nově (§ 108 odst. 1 písm. j)) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě EU, která pořídila zboží s místem plnění v ČR od plátce, pokud: zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného členského státu. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

82 82. Nedokončené dodání zboží do EU
Povinnost podat přiznání do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do EU. Situace, kdy odběratel deklaruje přepravu do EU, ale svůj záměr neuskuteční. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

83 83. Obrat Nájem nemovitých věcí se započítává do obratu, pokud nejde o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně. V roce 2014 vypadlo. Za kalendářní měsíce roku 2014 se nebudou započítávat údaje za nájem nemovitých věcí podle § 56a, ale počínaje měsícem lednem 2015 se již budou tyto údaje započítávat. Dočasně se bude obrat skládat z údajů kalendářních měsíců roku 2014 bez nájmu podle § 56a a z údajů kalendářních měsíců roku 2015 vč. nájmu podle § 56a. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

84 84. Dražba Daňový doklad při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu je povinen namísto plátce vystavit orgán veřejné moci nebo dražebník a poskytnout jej plátci (§ 28). Potvrzení vystavené při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu je daňovým dokladem, pokud obsahuje náležitosti daňového dokladu a sdělení, že se jedná o prodej prostřednictvím osoby určené k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

85 85. Oprava základu daně Oprava základu daně a daně … uplatní se sazba daně a kurz platné ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo. Původně ke dni povinnosti přiznat daň, i když předcházela platba, ze které bylo třeba přiznat daň. Opravu lze provést do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň nejen u původního uskutečněného zdanitelného plnění, ale také při přijetí úplaty. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

86 86. Oprava základu daně Zavádí se možnost provést opravu základu daně a daně při poskytnutí zdanitelného plnění podle smlouvy o dílo, kdy jednotlivá dílčí plnění jsou poskytována po dobu delší než 3 roky. K převzetí celkového díla dojde za dobu delší než 3 roky. K opravám jednotlivých dílčích plnění může docházet ve lhůtě 3 let a zároveň bude u těchto dílčích plnění možno provést opravu ve lhůtě 3 let od převzetí celkového díla. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

87 87. Autorské příspěvky Do konce roku 2014 jsou autorské příspěvky, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně podle zákona o daních z příjmů, vyňaty z uplatňování DPH podle zákona o DPH. Od roku 2015 se tato zvláštní úprava autorských příspěvků zrušuje. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

88 88. Daňové doklady Daňový doklad na přijatou platbu: musí od roku 2015 obsahovat i rozsah plnění Doklad o použití: musí od roku 2015 obsahovat i rozsah plnění a předmět plnění Doklad o použití: zúžení rozsahu plnění, např. ne při nepeněžním vkladu do obchodní korporace Doklad o použití: má být jen na případy, kdy není daňový doklad vystavován pro jinou osobu povinnou k dani © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

89 89. Základ daně při dovozu Při pasivním zušlechťovacím styku nemá být součástí základu daně při dovozu hodnota služby poskytnuté v rámci pasivního zušlechťovacího styku (§ 38). Přijetí služby se přiznává samostatně s místem plnění v ČR. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

90 90. Elektronické hlášení Plátce je povinen podat elektronicky:
daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, hlášení, přílohy k přiznáním a hlášením. Včetně výpisu z evidence pro účely DPH (§ 92a zákona o DPH), souhrnného hlášení apod. Ne hlášení o dodání nebo pořízení nového dopravního prostředku. Fyzická osoba s obratem do 6 mil. Kč za 12 měsíců, která nemusí činit elektronická podání ze zákona, má nově tuto povinnost od roku 2016. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

91 91. Fyzická osoba U fyzické osoby se upouští od pojmu „místo pobytu“ a místo něj jsou definovány tyto pojmy: 1. Bydliště … adresa vedená v základním registru obyvatel nebo v jiné obdobné evidenci, anebo adresa, kterou uvedla správci daně, pokud neexistuje důkaz, že tato adresa neodpovídá skutečnosti, 2. místo, kde se obvykle zdržuje … místo, kde obvykle žije z důvodu osobních nebo profesních vazeb; přednost mají osobní vazby, 3. místo pobytu … bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

92 92. Místo příjemce U služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani se zákon o DPH při určení místa plnění nově odkazuje na prováděcí nařízení Rady č. 282/2011/ES ve znění nařízení (EU) č. 967/2012 a č. 1042/2013. Např. dlouhodobý nájem dopravního prostředku, služby poskytnuté osobě nepovinné k dani do třetí země. Přednost má místo, kde se obvykle se zdržuje, před místem bydliště. Pouze pokud existuje důkaz, že poskytnutá služba je využívána v místě jejího bydliště, je místem plnění bydliště. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

93 93. Ručení od 540 000 Kč Od novelizován zákon o omezení plateb v hotovosti → snížen limit pro platby v hotovosti z Kč na Kč. Ručení za nezaplacenou DPH při platbě na účet nezveřejněný v registru plátců u plateb překračujících dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti. Do vzniká ručení v případě, kdy úplata za zdanitelné plnění překročí Kč. Od vzniká ručení v případě, kdy úplata za zdanitelné plnění překročí Kč. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

94 94. Umělecká díla Podle znění ZDPH do může obchodník uplatnit zvláštní režim na dodání uměleckého díla, které mu dodal jiný plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném státě EU, kteří nejsou obchodníky, pokud byla uplatněna snížená sazba DPH (§ 90 odst. 5 písm. c), § 90 odst. 11 písm. c)). Sníženou sazbu daně však lze uplatnit pouze v případě dovozu. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

95 95. Umělecká díla Nelze uplatnit sníženou sazbu daně na dodání uměleckého díla plátcem v tuzemsku. A to ani tehdy, pokud plátce doveze umělecké dílo, uplatní při dovozu sníženou sazbu daně a toto umělecké dílo v tuzemsku dodá obchodníkovi. Chybně bylo i uvedení osoby registrované k dani v jiném členském státě, která není obchodníkem. Zvláštní režim při obchodování v EU může použít obchodník pouze tehdy, pokud je mu umělecké dílo dodáno jiným obchodníkem ve zvláštním režimu. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

96 96. Investiční zlato Zvláštní režim osvobození bez nároku na odpočet v § 92, při volbě zdanění povinný režim přenosu daňové povinnosti podle § 92b. Upřesňuje se, že investičním zlatem se rozumí zlato připouštěné na světové trhy se zlatem. Seznam zlatých mincí, které splňují kritéria pro osvobození, nezveřejňuje ČNB, ale Komise v Úředním věstníku EU. Nové evidenční povinnosti a povinnost vystavit doklad o dodání fyzické osobě nepovinné k dani. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

97 97. Úrok ve prospěch plátce
Změna daňového řádu účinná od roku 2015 … zavedení úroku z odpočtu. Pokud správce daně po dobu více než 5 měsíců zadržuje nadměrný odpočet v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností, má mít daňový subjekt nárok na úrok ve výši repo sazby stanovené ČNB + 1 %. U postupu k odstranění pochybností zahájeného před se lhůta 5 měsíců počítá od © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

98 98. Nespolehlivý plátce Závažné porušení povinností vztahujících se ke správě daně (§ 106a) správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem. Odběratel ručí za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění (§ 109), pokud je o dodavateli v okamžiku uskutečnění plnění zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, že je nespolehlivým plátcem. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

99 99. Nespolehlivý plátce U plátce je po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši minimálně 500 tis. Kč (dříve 10 mil. Kč). Od Závažné porušení povinností, které mělo opakovaně (za 2 zdaňovací období z 6 po sobě jdoucích) za následek vyměření daně podle pomůcek nebo doměření daně podle pomůcek. Od © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

100 100. Nespolehlivý plátce Plátce neposkytuje požadovanou součinnost, tj. nereaguje řádně na výzvu správce daně nebo nepředloží bez řádného odůvodnění požadované údaje (nekontaktní). Od Opakovaně (alespoň 2x v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců), ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě nebo náhradní lhůtě nepodal daňové přiznání nebo hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely. Od © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

101 101. Nespolehlivý plátce Uvedl nepravdivé nebo neúplné informace k registraci k DPH, neopravil již neplatný nebo uvedl nepravdivý nebo jinak nereálný registrační údaj týkající se skutečného sídla (zaměřeno na virtuální a „home-office“ společnosti). Od roku 2015. Místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí, popř. kde se schází vedení. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

102 Děkujeme za pozornost © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "DPH od roku 2015 Ing. Jana Kolářová"

Podobné prezentace


Reklamy Google