Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká asociace životního prostředí Autor obrázku: Michal Bártík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká asociace životního prostředí Autor obrázku: Michal Bártík."— Transkript prezentace:

1 Česká asociace životního prostředí Autor obrázku: Michal Bártík

2 Česká asociace životního prostředí Řízení asociace: Stanislava Barantálová (E-mail: barantalova@caszp.cz )barantalova@caszp.cz Zakladatelé asociace: Ing. Ivo Šlajer prezident ČASŽP Tel: +420 777973 974 E-mail : ivo.slajer@seznam.czivo.slajer@seznam.cz Ing. Jaromír Polák viceprezident ČASŽP Tel:+420 602 122 175 E-mail : inter.pol@seznam.czinter.pol@seznam.cz Ing. Peter Repčík viceprezident SASŽP Tel: +421 905 510 199 E-mail: repcik.peter@seznam.czrepcik.peter@seznam.cz DŮLEŽITÉ INFORMACE A KONTAKTY:

3 Česká asociace životního prostředí Sdružení ČASŽP je odborné společenství fyzických a právnických osob a nevládní výběrová organizace Lidé v ČASŽP mají společný cíl a to zlepšení kvality životního prostředí KDO JSME?

4 Česká asociace životního prostředí Zaměření ASOCIACE na: a/ rozvoj vzdělávání a výchovy v oblasti zlepšení kvality životního prostředí b/ výzkum a informační služby v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí c/ ochrana životního prostředí a ochrana zdraví obyvatelstva d/ služby na podporu regionálního rozvoje a zaměstnanosti e/ spolupráci na bázi dohod s podnikatelskými subjekty

5 Česká asociace životního prostředí PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLŮ: 1.Příprava projektů 2.Organizování: konferencí workshopů seminářů kurzů školení diskusí výstav 3. Publikační a poradenské činnosti

6 Česká asociace životního prostředí Soustředit nejlepší odborníky z akademické i podnikatelské sféry z vybraných oblastí ochrany a zlepšování životního prostředí Vzdělávání a zvyšování vědomí / i právního / občanů v oblasti životního prostředí Vytvořit prostor pro vyjádření názorů a názorovou polemiku odborné a široké veřejnosti na řešení problémů při ochraně životního prostředí Umožnit každému občanovi aby našim prostřednictvím poukázal na znečištění životního prostředí, jakož i možnosti nápravy Prezentovat a informovat veřejnost o nových řešeních a technologiích určených na ochranu životního prostředí CÍLE ČASŽP:

7 Česká asociace životního prostředí 1.Unikátní vzdělávací témata 2.Vlastní časopis Eko – bio enviro 3.Odborné prezentace i v cizím jazyce 4.Investiční vodohospodářské projekty 5.Investiční energetické projekty 6.Přeshraniční spolupráce 7.Spolupráce s médiemi 8.Spolupráce s významnými subjekty z podnikatelského prostředí v ČR a v SR NAŠE ČINNOSTI:

8 Česká asociace životního prostředí a/ Voda · Úprava vody · Úpravna vody · Vodovod · Čistírna průmyslové odpadní vody · Vodní elektrárna · Malá vodní elektrárna Projekty: Autor obrázku: Michal Bártík

9 Česká asociace životního prostředí b/ Protipovodňová ochrana Revitalizace a úprava toku, poldry, jezy, malé vodní nádrže, hráze Sanace lesních cest, svážnic, přibližovacích linek, strží, odrážek Vodozádržné opatření (prehrádzky, záchytné a vsakovací pásy) Protipovodňová ochrana pro: obce, města, dopravní komunikace, lesy, pole, louky, čističky vod, benzinové čerpací stanice, vodárenské objekty, ochrana před škodami z povodní Systém včasného varování před povodněmi, požáry a jinými mimořádnými událostmi

10 Česká asociace životního prostředí c/ Alternativní technologie pro využití energie slunce · Solární termické systémy na předúpravu TUV s podporou do vytápění d/ Úsporné zdroje energií · Tepelná čerpadla · Rekuperace a řízené větrání e/ Vzdělávání. základy podnikatelského myšlení žáků základních škol.. propojení praxe na vzdělávací systém SŠ při aplikaci vědomostí z oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů, snižování energetické náročnosti a snižování tvorby emisí

11 Česká asociace životního prostředí Negativní vliv znečištění životního prostředí na zdraví lidí Úprava vody Ochrana krajiny a přírody před požáry - preventivní opatření Protipovodňová opatření Vodozádržná opatření Hydrologie Výzkum a vývoj bioremediačných technologií Témata vzdělávání:

12 Česká asociace životního prostředí Světelné znečištění Včasné varování před mimořádnými událostmi - požáry, povodně, atd … Alternativní zdroje energií Minimalizace emisí z průmyslových provozů Čištění odpadních vod z provozů povrchových úprav kovů a plastů Čištění odpadních vod z průmyslových provozů Témata vzdělávání:

13 Česká asociace životního prostředí -Protože ČASŽP je organizací, kterou zajímá názor široké veřejnosti a je schopna díky svým odborníkům pomoct při realizaci projektů i laikům! -Záleží nám na lidech v okruhu naší působnosti! -Ceníme si každé nové myšlenky a nápadu! Proč si vybrat ke spolupráci ČASŽP?

14 Česká asociace životního prostředí Navštivte naše internetové stránky: www.caszp.cz www.caszp.cz Pokud chcete vědět více:

15 Česká asociace životního prostředí Děkuji za pozornost! Bc. Martina Langová

16 ZDROJ: www.caszp.cz


Stáhnout ppt "Česká asociace životního prostředí Autor obrázku: Michal Bártík."

Podobné prezentace


Reklamy Google