Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 Výukový materiál EK 01 - 01 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 Výukový materiál EK 01 - 01 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."— Transkript prezentace:

1 2014 Výukový materiál EK 01 - 01 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR

2  ekologie:  zabývá se vzájemným vztahem mezi organismy a prostředím  ekologické faktory:  a) abiotické faktory  b) biologické faktory

3  zahrnují vlivy neživého prostředí  klimatické:  světlo, teplo, srážky, ovzduší  topografické:  geografická poloha, nadmořská výška,reliéf  edafické:  vlastnosti půdy

4  stresové faktory = stresory:  nepříznivé vlivy vnějšího prostředí  ohrožují rostliny  snášenlivost tolerance rostlin:  různá schopnost snášet vlivy vnějšího prostředí  ekologická amplituda druhu:  rozsah snášenlivosti k určitému faktoru

5  ekologická amplituda druhu:  euryekní – druhy se širokou ekologickou amplitudou  stenoekní – druhy s úzkou ekologickou amplitudou  např. svízel přítula má širokou ekologickou amplitudu

6  světlo a teplo  jen malé množství záření 1 – 2 % využívají rostliny pro fotosyntézu !!!  tzv. fotosynteticky aktivní záření (PHAR) > vlnová délka 400 – 700 nm  podle adaptace listů na světelné podmínky:  a) slunomilné rostliny – kavyly, rosnatka  b) stínomilné rostliny – šťavel kyselý, kapradiny

7  teplota – významný faktor  rostliny mírného pásu snášejí teplotu v rozmezí od – 5 o C do + 50 o C > eurytermní rostliny  stenotermní rostliny:  žijí v extrémních podmínkách  řasy horkých pramenů  řasy sněžných nebo ledových polí

8  kyslík:  21 %  snížený obsah kyslíku > limitující faktor pro růst kořenů  oxid uhličitý:  0,036 %  jediný přímý zdroj uhlíku pro tvorbu biomasy  přísun do atmosféry > půdní dýchání, dýchání živých rostlin, hub a živočichů

9  znečištění atmosféry  důsledek hospodářské činnosti člověka  emise  imise  voda:  má v ekosystémech velmi rychlý koloběh  hydrofyty – leknín  hygrofyty – kosatec žlutý  mezofyty – lipnice luční  xerofyty – sukulenty

10  stabilnější prostředí než atmosferické  rhizosféra:  půdní prostor přiléhající ke kořenům rostlin  je ovlivňován kořenovými výměšky  ovlivňuje vlastnosti půdy  závisí na :  zásobě a přístupnosti živin  pH  množství dusíku  zásobení vodou  provzdušnění

11  oligotrofní – borovice lesní  mezotrofní – trávy  eutrofní – sněženka podsněžník, lilie zlatohlavá  půdní kyselost – hodnoty pH  acidofyty – borůvka  neutrofyty – většina našich rostlin  alkalofyty – sleziník routička

12

13

14 DOPLŇ

15

16  KINCL, Lubomír, Miloslav KINCL a Jana JAKRLOVÁ. Biologie rostlin: pro 1. ročník gymnázií. 4., přeprac. vyd. Praha: Fortuna, 2006, 302 s. ISBN 80-716-8947-5.


Stáhnout ppt "2014 Výukový materiál EK 01 - 01 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."

Podobné prezentace


Reklamy Google