Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knihovníci dneška pro knihovny zítřka BUDOUCNOST KNIHOVNICKÝCH PROFESÍ V ČR 22.4.2015 Vít Richter Národní knihovna ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knihovníci dneška pro knihovny zítřka BUDOUCNOST KNIHOVNICKÝCH PROFESÍ V ČR 22.4.2015 Vít Richter Národní knihovna ČR."— Transkript prezentace:

1 Knihovníci dneška pro knihovny zítřka BUDOUCNOST KNIHOVNICKÝCH PROFESÍ V ČR 22.4.2015 Vít Richter Národní knihovna ČR

2 Hlavní témata  Kdo jsou knihovníci/knihovnice dneška?  Co dělat, aby knihovníci/knihovnice obstáli v knihovnách zítřka? 2

3 Kdo jsou knihovníci(ice) dneška? Česká republika Ten, kdo má pracovní smlouvu s knihovnou nebo jejím provozovatelem Ten, který má požadovaný stupeň vzdělání: základní, střední, vysokoškolské odpovídající příslušné platové třídě Často nezávisí na obsahovém zaměření studia SRN Ten, kdo má pracovní smlouvu s knihovnou nebo jejím provozovatelem Ten kdo má vysokoškolské vzdělání (Bc., Mgr.) v oboru knihovnictví a informační věda 3

4 Většina pracovníků knihoven jsou středoškoláci 4 středoškolské 51% vysokoškolské 29% vysokoškolské 48%

5 Dlouhodobý cíl: Knihovna jako informační, vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centrum 5 Chceme-li učit, vzdělávat, musíme mít na to kvalifikaci

6 Knihovníci jsou z podstatné části neknihovníci 6 knihovnické 51 % knihovnické 55 %

7 Podíl neknihovníků roste 7

8 Jsme stále starší 8 nad 50 let = 40% nad 50 let = 30%

9 Máme své knihovny rádi

10 Knihovníci jsou především ženy

11 Kdo ovlivňuje vzdělávání pracovníků?  Škola  Obsah vzdělání  Schopnost se učit a vzdělávat  Motivace  Vedení knihovny  Přijímání pracovníků  Způsob řízení  Motivace pracovníků  Podpora vzdělávání pracovníků  Pracovníci  Motivace  Schopnost se učit a vzdělávat  Systém odměňování  Tarifní třídy  Platové stupně – věkový mechanismus  Nadtarifní složky mzdy  Mzdový fond  Vzdělavatelé - nabídka celoživotního vzdělávání  Školy  Vzdělávací centra knihoven  SKIP  Další subjekty 11

12 Kdo ovlivňuje kvalifikaci pracovníků? 12

13 Podpora vzdělávání ze strany vedení knihoven je omezená

14

15 Názory vedoucích pracovníků na celoživotní vzdělávání knihovníků Průzkum leden 2015 105 knihoven (2791 pracovních míst) Národní knihovna ČR 15

16 Pokud zjistíte, že pozice pracovníka již vyžaduje vyšší stupeň vzdělání v oboru, přikážete zaměstnanci další studium? 16

17 Co dělat, přijmeme-li pracovníka, který nemá odpovídající kvalifikaci?

18 Inovace vzdělání a její náklady 18

19 19

20 Co mají knihovnici umět a znát: 2 názory Klasická knihovna Legislativa Informační fondy Akvizice Evidence knihovního fondu Knihovnické a informační služby Informační etika Jmenný popis Věcný popis Základy bibliografie Elektronické informační zdroje Digitální knihovny Práce se čtenářem Informační gramotnost Online prezentace knihoven ICT, on-line vzdělávání Obrácená třída Gamifikace Cloud Computing Sémantické nástroje Learning Analytics MOOC Otevřený obsah Sociální sítě Vizualizace studijního obsahu Online vzdělávání Osobní vzdělávací prostředí Virtuální laboratoře Badges Augmentovaná realita Mobilní aplikace a tablety 20

21 21

22 22

23 Názory vedoucích a pracovníků Co trápí vedoucí knihoven? Nedostatek financí, nedostatek pracovníků Nepochopení ze strany zřizovatele Neochota knihovníků ke změnám Nepružné, nespravedlivé odměňování Absence řady pracovních pozic – webmaster, právník, personalista, marketér, fundraiser Neochota pracovníků ke spolupráci Špatná legislativa Co trápí pracovníky? Neodbornost, nekvalifikovanost vedoucích/ředitelů Zaměstnávání nekvalifikovaných pracovníků Špatné rozdělování úkolů, nedostatečná kontrola Chybí vize, strategie, nechápou, kam knihovny směřují Špatná a neefektivní komunikace Vytíženost manažérů, nejsou v knihovně pro pracovníky Autoritářský styl vedení Špatné finanční ohodnocení 23 FOBEROVÁ,L:Kvalitativní sonda do současného řízení knihoven, ITlib, 1, 2015

24 Co dělat?  Rozhodujícím hybatelem budoucích změn jsou vedoucí, ředitelé knihoven  Využít typové pozice, prosadit je do běžné personální práce knihoven  Nastavit a dodržovat pravidla pro přijímání pracovníků  Nastavit a dodržovat pravidla celoživotního vzdělávání  Nastavit a dodržovat systemizace – podrobný popis každého místa v knihovně  Podpora a spolupráce, doporučení  Ministerstvo kultury ČR, MPSV???  Knihovnické spolky a sdružení  Vytvořit vzorové systemizace pro knihovny různé velikosti knihoven  Nové funkce knihovny = vyšší kvalifikace 24

25 Co dělat?  Vytvořit dostatečnou a kvalitní nabídku vzdělávání  Školy, vzdělávací centra, SKIP a další  Akreditované kurzy  Certifikace  Distanční formy vzdělávání  Elearning  Finanční podpora vzdělávání  Dotační programy + podpora v knihovnách  Obsah vzdělávání  Klasická knihovna  Digitální knihovna, internet, ICT  Knihovna jako vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centrum  Vzdělávat a vychovávat manažery knihoven 25

26 Proměnu dnešních knihoven uskuteční pracovníci knihoven: současní a budoucí V knihovnách pracují příjemní, kvalifikovaní, očividně spokojení a motivovaní pracovníci

27 Knihovníci dneška pro knihovny zítřka BUDOUCNOST KNIHOVNICKÝCH PROFESÍ V ČR 22.4.2015 Vít Richter Národní knihovna ČR


Stáhnout ppt "Knihovníci dneška pro knihovny zítřka BUDOUCNOST KNIHOVNICKÝCH PROFESÍ V ČR 22.4.2015 Vít Richter Národní knihovna ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google