Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adjektiva 3. deklinace Asklépios, syn Apollónův, řecký bůh lékařství, se svým atributem – holí, po které se vine had – symbol neustále se obrozujícího.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adjektiva 3. deklinace Asklépios, syn Apollónův, řecký bůh lékařství, se svým atributem – holí, po které se vine had – symbol neustále se obrozujícího."— Transkript prezentace:

1 Adjektiva 3. deklinace Asklépios, syn Apollónův, řecký bůh lékařství, se svým atributem – holí, po které se vine had – symbol neustále se obrozujícího života

2 Adjektiva 3. deklinace Úvodní poznámky Adjektiva 3. deklinace jsou druhým (a posledním) typem adjektiv, která probíráme. Jiná adjektiva již latina nemá. Adjektiva 3. deklinace jsou druhým (a posledním) typem adjektiv, která probíráme. Jiná adjektiva již latina nemá. Latina rozeznává tři typy adjektiv 3. deklinace: Latina rozeznává tři typy adjektiv 3. deklinace: adjektiva trojvýchodná (v nom. sg. mají 3 tvary, tzn. každý rod má speciální tvar), adjektiva trojvýchodná (v nom. sg. mají 3 tvary, tzn. každý rod má speciální tvar), adjektiva dvojvýchodná (v nom. sg. mají 2 tvary, jeden společný tvar pro m. a f., druhý tvar pro n.), adjektiva dvojvýchodná (v nom. sg. mají 2 tvary, jeden společný tvar pro m. a f., druhý tvar pro n.), adjektiva jednovýchodná (v nom. sg. 1 tvar, společný pro všechny rody). adjektiva jednovýchodná (v nom. sg. 1 tvar, společný pro všechny rody). V lékařské terminologii se z adjektiv 3. deklinace objevují pouze dvojvýchodná a jedovýchodná, proto se následující výklad omezí na tyto dva typy.

3 Adjektiva 3. deklinace Úvodní poznámky Adjektiva dvojvýchodná a jednovýchodných se odlišují pouze v nom. sg., v ostatních pádech mají zcela stejné tvary. Adjektiva dvojvýchodná a jednovýchodných se odlišují pouze v nom. sg., v ostatních pádech mají zcela stejné tvary. Proto je možno uvést tabulku koncovek, která bude oběma typům společná (samozřejmě bez nom. sg.). Proto je možno uvést tabulku koncovek, která bude oběma typům společná (samozřejmě bez nom. sg.). MFN nom. sg. ? ? ? gen. sg.--------is------- nom. pl.----ēs-----ia gen. pl.-------ium------

4 Adjektiva 3. deklinace Úvodní poznámky Srovnejme nyní koncovky adjektiv 3. deklinace s koncovkami substantiv 3. deklinace, která jsme probrali v minulé lekci: Srovnejme nyní koncovky adjektiv 3. deklinace s koncovkami substantiv 3. deklinace, která jsme probrali v minulé lekci: gen. sg. gen. sg. adjektiva i substantiva mají koncovku –is, adjektiva i substantiva mají koncovku –is, nom. pl. nom. pl. v rodě mužském a ženském mají adjektiva koncovku –ēs, stejně tak substantiva rodu mužského a ženského, v rodě mužském a ženském mají adjektiva koncovku –ēs, stejně tak substantiva rodu mužského a ženského, v rodě středním mají adjektiva vždy koncovku –ia, tato koncovka u substantiv pouze u vzoru „rēte“, ostatní substantiva rodu středního mají koncovku –a, v rodě středním mají adjektiva vždy koncovku –ia, tato koncovka u substantiv pouze u vzoru „rēte“, ostatní substantiva rodu středního mají koncovku –a, gen. pl. gen. pl. adjektiva mají vždy koncovku –ium, u substantiv tato koncovka pouze u vzoru „canālis“, „basis“ a „rēte“, ostatní substantiva mají koncovku –um. adjektiva mají vždy koncovku –ium, u substantiv tato koncovka pouze u vzoru „canālis“, „basis“ a „rēte“, ostatní substantiva mají koncovku –um.

5 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – slovníkový tvar Dvojvýchodná adjektiva mají v nom. sg. dva tvary. Mají vždy koncovky –is, -e. Tvar na –is je tvarem pro maskulina a feminina, tvar na –e pro neutra. Tento jev dokumentujme následujícími spojeními: Dvojvýchodná adjektiva mají v nom. sg. dva tvary. Mají vždy koncovky –is, -e. Tvar na –is je tvarem pro maskulina a feminina, tvar na –e pro neutra. Tento jev dokumentujme následujícími spojeními: columna vertebrālis (columna, ae, f.) columna vertebrālis (columna, ae, f.) canālis vertebrālis (canālis, is, m.) canālis vertebrālis (canālis, is, m.) corpus vertebrāle (corpus, oris, n). corpus vertebrāle (corpus, oris, n). Pokud je tedy řídící substantivum maskulinum či femininum, adjektivum má v nom. sg. koncovku –is; je-li řídící substantivum neutrum, adjektivum má v nom. sg. koncovku –e. Pokud je tedy řídící substantivum maskulinum či femininum, adjektivum má v nom. sg. koncovku –is; je-li řídící substantivum neutrum, adjektivum má v nom. sg. koncovku –e. Tyto dva tvary nom. sg. tvoří slovníkový tvar dvojvýchodných adjektiv: Tyto dva tvary nom. sg. tvoří slovníkový tvar dvojvýchodných adjektiv: Podle této konfigurace tvarů jsme schopni vždy adjektiva dvojvýchodná bezpečně identifikovat. Podle této konfigurace tvarů jsme schopni vždy adjektiva dvojvýchodná bezpečně identifikovat. -is -e

6 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – slovníkový tvar Mezi dvojvýchodná adjektiva 3. deklinace patří např. tato: Mezi dvojvýchodná adjektiva 3. deklinace patří např. tato: cervīcālis, e (krční) cervīcālis, e (krční) pulmonālis, e (plicní) pulmonālis, e (plicní) laterālis, e (boční) laterālis, e (boční) brevis, e (krátký) brevis, e (krátký) ulnāris, e (loketní) ulnāris, e (loketní) dorsālis, e (hřbetní) dorsālis, e (hřbetní) radiālis, e (radiální) radiālis, e (radiální)

7 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – skloňování Komentář k jednotlivým tvarům: Komentář k jednotlivým tvarům: gen. sg.: tvar je stejný jako nom. sg. pro m. a f., z tohoto tvaru tvoříme ostatní pády: odtrhneme koncovku –is a dosazujeme koncovky jiné (jako u substantiv 3. deklinace). Tvar gen. sg. je pro všechny tři rody stejný. gen. sg.: tvar je stejný jako nom. sg. pro m. a f., z tohoto tvaru tvoříme ostatní pády: odtrhneme koncovku –is a dosazujeme koncovky jiné (jako u substantiv 3. deklinace). Tvar gen. sg. je pro všechny tři rody stejný. Další tvary odpovídají obecné tabulce adj. 3. deklinace, viz obr. 3. Další tvary odpovídají obecné tabulce adj. 3. deklinace, viz obr. 3. MFN nom. sg. vertebrāl-isvertebrāl-e gen. sg. vertebrāl-is nom. pl. vertebrāl-ēsvertebrāl-ia gen. pl. vertebrāl-ium

8 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – poznámky Povšimněme si, že většina adjektiv dvojvýchodných končí v nom. sg. příponami –ālis, -āle nebo –āris, -āre – je to vynikající identifikující znak. Povšimněme si, že většina adjektiv dvojvýchodných končí v nom. sg. příponami –ālis, -āle nebo –āris, -āre – je to vynikající identifikující znak. Většina dvojvýchodných adjektiv je odvozena od substantiv, např.: Většina dvojvýchodných adjektiv je odvozena od substantiv, např.: Je třeba pečlivě rozeznávat mezi tvary substantivními a adjektivními a nezaměňovat je!!! Pokud si ale uvědomíme, že adjektiva končí příponami –ālis, -āle nebo –āris, -āre, k záměnám by docházet nemělo. Je třeba pečlivě rozeznávat mezi tvary substantivními a adjektivními a nezaměňovat je!!! Pokud si ale uvědomíme, že adjektiva končí příponami –ālis, -āle nebo –āris, -āre, k záměnám by docházet nemělo. adjektivumsubstantivum vertebrālis, evertebra, ae, f. ulnāris, eulna, ae, f. laterālis, elatus, eris, n. spīnālis, espīna, ae, f. metacarpālis, emetacarpus, ī, m. lumbālis, elumbus, ī, m. dorsālis, edorsum, ī, n. radiālis, eradius, iī, m.

9 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – příklady Příklad 1: Příklad 1: canālis vertebrālis canālis vertebrālis forāmen intervertebrāle forāmen intervertebrāle forāmen vertebrāle forāmen vertebrāle canalis vertebralis foramen vertebrale foramen intervertebrale

10 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – příklady Příklad 2: Příklad 2: Pojmenujeme několik útvarů na krčním obratli (vertebra cervīcālis): Pojmenujeme několik útvarů na krčním obratli (vertebra cervīcālis): forāmen vertebrāle (obratlový otvor), forāmen vertebrāle (obratlový otvor), corpus vertebrae/vertebrāle corpus vertebrae/vertebrāle u pojmenování těla obratle máme dvě možnosti, jak tento pojem vyjádříme: u pojmenování těla obratle máme dvě možnosti, jak tento pojem vyjádříme: 1) pomocí substantiva „vertebrae, ae, f.“ – to je pak v gen. sg. (dosl. „tělo obratle“), 1) pomocí substantiva „vertebrae, ae, f.“ – to je pak v gen. sg. (dosl. „tělo obratle“), 2) pomocí adjektiva „vertebrālis, e“ – to je pak v nom. sg. (dosl. „tělo obratlové“). 2) pomocí adjektiva „vertebrālis, e“ – to je pak v nom. sg. (dosl. „tělo obratlové“). sulcus nervī spīnālis sulcus nervī spīnālis žlábek na 3.-7. krčním obratli pro nervus spīnālis žlábek na 3.-7. krčním obratli pro nervus spīnālis Vertebra cervicalis foramen vertebrale corpus vertebrae/ corpus vertebrale sulcus nervi spinalis

11 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – příklady Poznámky k minulému obrázku: Poznámky k minulému obrázku: Corpus vertebrae / vertebrāle: Corpus vertebrae / vertebrāle: Podobných případů, kdy máme na výběr mezi dvojím způsobem pojmenování (buď pomocí substantiva nebo pomocí adjektiva) je v anatomii více. Podobných případů, kdy máme na výběr mezi dvojím způsobem pojmenování (buď pomocí substantiva nebo pomocí adjektiva) je v anatomii více. Zajímavé je, že v některých případech kodifikace připouští dvě možnosti, v jiných obdobných spojeních nikoliv, např.: Zajímavé je, že v některých případech kodifikace připouští dvě možnosti, v jiných obdobných spojeních nikoliv, např.: můžeme říci „corpus vertebrae“ i „corpus vertebrāle“, můžeme říci „corpus vertebrae“ i „corpus vertebrāle“, ale při pojmenování obratlového otvoru je přípustné pouze „forāmen vertebrāle“. ale při pojmenování obratlového otvoru je přípustné pouze „forāmen vertebrāle“. Sulcus nervī spīnālis Sulcus nervī spīnālis Otázka: V jakém pádě je adjektivum „spīnālis“ ve spojení „nervus spīnālis“? Otázka: V jakém pádě je adjektivum „spīnālis“ ve spojení „nervus spīnālis“? Odpověď: v nom. sg. Odpověď: v nom. sg. Otázka: V jakém pádě je adjektivum „spīnālis“ ve spojení „sulcus nervī spīnālis“? Otázka: V jakém pádě je adjektivum „spīnālis“ ve spojení „sulcus nervī spīnālis“? Odpověď: v gen. sg. Odpověď: v gen. sg. sulcus nervīspīnālis  

12 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – příklady Příklad 3: Příklad 3: Uveďme několik běžných spojení substantiv a adjektiv dvojvýchodných v nom. pl.. Uveďme několik běžných spojení substantiv a adjektiv dvojvýchodných v nom. pl.. vertebrae cervīcālēs (krční obratle) vertebrae cervīcālēs (krční obratle) vertebrae lumbālēs (bederní obratle) vertebrae lumbālēs (bederní obratle) ossa metacarpālia (metakarpální kosti) ossa metacarpālia (metakarpální kosti) ossa metatarsālia (metatarsální kosti) ossa metatarsālia (metatarsální kosti) bursae et vāgīnae synoviālēs (tíhové váčky a synoviální /šlachové/ pochvy) bursae et vāgīnae synoviālēs (tíhové váčky a synoviální /šlachové/ pochvy) Pozor: adjektivum „synoviālēs“ zde patří k oběma substantivům. Pozor: adjektivum „synoviālēs“ zde patří k oběma substantivům. vēnae pulmonālēs (plicní žíly) vēnae pulmonālēs (plicní žíly) Zkusme nyní z plurálových tvarů vytvořit jednotná čísla: Zkusme nyní z plurálových tvarů vytvořit jednotná čísla: vertebra cervīcālis vertebra cervīcālis vertebra lumbālis vertebra lumbālis os metacarpāle os metacarpāle os metatarsāle os metatarsāle bursa et vāgīna synoviālis bursa et vāgīna synoviālis vēnā pulmonālis vēnā pulmonālis

13 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – příklady Příklad 4: Příklad 4: Čtyři plicní žíly (vēnae pulmonālēs) /v každé plíci dvě/ ústí do levé srdeční předsíně (ātrium sinistrum), tato místa se souhrnně nazývají „ústí /pl./ plicních žil): ōstia vēnārum pulmonālium. Čtyři plicní žíly (vēnae pulmonālēs) /v každé plíci dvě/ ústí do levé srdeční předsíně (ātrium sinistrum), tato místa se souhrnně nazývají „ústí /pl./ plicních žil): ōstia vēnārum pulmonālium. ostia venarum pulmonalium

14 Adjektiva 3. deklinace Jednovýchodná adjektiva – slovníkový tvar Jednovýchodná adjektiva 3. deklinace mají v nom. sg. jediný tvar pro všechny tři rody: Jednovýchodná adjektiva 3. deklinace mají v nom. sg. jediný tvar pro všechny tři rody: rāmus ascendēns (vzestupná větev artēria circumflexa femoris mediālis) rāmus ascendēns (vzestupná větev artēria circumflexa femoris mediālis) artēria ascendēns (vzestupná tepna; anastomosa mezi artēria cōlica sinistra a artēria cōlica media) artēria ascendēns (vzestupná tepna; anastomosa mezi artēria cōlica sinistra a artēria cōlica media) cōlon ascendēns (vzestupný tračník) cōlon ascendēns (vzestupný tračník) Tvar nom. sg. bývá různý: Tvar nom. sg. bývá různý: simplex (jednoduchý) simplex (jednoduchý) biceps (dvojhlavý) biceps (dvojhlavý) triceps (trojhlavý) triceps (trojhlavý) teres (oblý) teres (oblý) commūnicāns (spojující) commūnicāns (spojující) dēscendēns (sestupný) dēscendēns (sestupný)

15 Adjektiva 3. deklinace Jednovýchodná adjektiva – slovníkový tvar Gen. sg. je zakončen je zakončen vždy koncovkou –is. Gen. sg. je zakončen je zakončen vždy koncovkou –is. Problém: Podobně jako u substantiv 3. deklinace tvar gen. sg. není mechanicky odvoditelný, často se od nom. sg. liší. Proto se tento tvar musíme učit zpaměti a je součástí slovníkového tvaru. Problém: Podobně jako u substantiv 3. deklinace tvar gen. sg. není mechanicky odvoditelný, často se od nom. sg. liší. Proto se tento tvar musíme učit zpaměti a je součástí slovníkového tvaru. Komentář ke slovníkovému tvaru: Komentář ke slovníkovému tvaru: nom. sg. má různý tvar nom. sg. má různý tvar gen. sg. je vždy zakončen koncovkou –is. Protože se genitivní tvar nedá odvodit, je v rámci slovníkového tvaru (podobně jako u substantiv) uváděna nejenom koncovka –is, ale širší kontext, který nám umožní tvar gen. sg. správně přečíst, např. „biceps, cipitis“, [čti biceps, bicipitis] gen. sg. je vždy zakončen koncovkou –is. Protože se genitivní tvar nedá odvodit, je v rámci slovníkového tvaru (podobně jako u substantiv) uváděna nejenom koncovka –is, ale širší kontext, který nám umožní tvar gen. sg. správně přečíst, např. „biceps, cipitis“, [čti biceps, bicipitis] Pozor: Slovníkový tvar jednovýchodných adjektiv 3. deklinace se svou konfigurací liší od jiných typů adjektiv, u kterých uvádíme pouze tvary nom. sg., srovnej např. „longus, a, um“ nebo „laterālis, e“. Pozor: Slovníkový tvar jednovýchodných adjektiv 3. deklinace se svou konfigurací liší od jiných typů adjektiv, u kterých uvádíme pouze tvary nom. sg., srovnej např. „longus, a, um“ nebo „laterālis, e“. ??? -is

16 Adjektiva 3. deklinace Jednovýchodná adjektiva – slovníkový tvar Slovníkové tvary probraných adjektiv vypadají: Slovníkové tvary probraných adjektiv vypadají: simplex, icis simplex, icis biceps, cipitis biceps, cipitis triceps, cipitis triceps, cipitis teres, etis teres, etis commūnicāns, antis commūnicāns, antis dēscendēns, entis dēscendēns, entis Nezaměňujme slovníkové tvary jednovýchodných adjektiv se slovníkovými tvary dvojvýchodných adjektiv 3. deklinace: Nezaměňujme slovníkové tvary jednovýchodných adjektiv se slovníkovými tvary dvojvýchodných adjektiv 3. deklinace: dvojvýchodné: vertebrālis, e dvojvýchodné: vertebrālis, e jednovýchodné: simplex, icis jednovýchodné: simplex, icis

17 Adjektiva 3. deklinace Jednovýchodná adjektiva – skloňování Komentář k jednotlivým tvarům: Komentář k jednotlivým tvarům: nom. sg.: má různé tvary, jeho podoba vyplývá ze slovníkového tvaru, tento tvar je společný pro všechny tři rody, nom. sg.: má různé tvary, jeho podoba vyplývá ze slovníkového tvaru, tento tvar je společný pro všechny tři rody, gen. sg.: je zakončen koncovkou –is, jeho podoba vyplývá ze slovníkového tvaru, z tohoto tvaru tvoříme ostatní pády: odtrhneme koncovku –is a dosazujeme koncovky jiné (jako u substantiv 3. deklinace), gen. sg.: je zakončen koncovkou –is, jeho podoba vyplývá ze slovníkového tvaru, z tohoto tvaru tvoříme ostatní pády: odtrhneme koncovku –is a dosazujeme koncovky jiné (jako u substantiv 3. deklinace), Další tvary odpovídají obecné tabulce adj. 3. deklinace, viz obr. 3. Další tvary odpovídají obecné tabulce adj. 3. deklinace, viz obr. 3. Pozor: nom. pl. : Přestože se jedná o jednovýchodná adjektiva, v nom. pl. rozlišujeme dva tvary, jeden pro maskulina a feminina a druhý pro neutra. Pozor: nom. pl. : Přestože se jedná o jednovýchodná adjektiva, v nom. pl. rozlišujeme dva tvary, jeden pro maskulina a feminina a druhý pro neutra. MFN nom. sg.----------------simplex--------------- gen. sg.---------------simplic-is-------------- nom. pl.-----simplic-ēs-----simplic-ia gen. pl.---------------simplic-ium-----------

18 Adjektiva 3. deklinace Jednovýchodná adjektiva – poznámka Přes rozdílnou podobu nom. sg. končí většina jednovýchodných adjektiv příponou: -āns nebo ēns, např.: Přes rozdílnou podobu nom. sg. končí většina jednovýchodných adjektiv příponou: -āns nebo ēns, např.: commūnicāns (spojující) commūnicāns (spojující) perforāns (prorážející) perforāns (prorážející) prōminēns (vyčnívající) prōminēns (vyčnívající) afferēns (přivádějící) afferēns (přivádějící) efferēns (odvádějící) efferēns (odvádějící) dēferēns (odvádějící) dēferēns (odvádějící) permanēns (stálý) permanēns (stálý) dēscendēns (sestupný) dēscendēns (sestupný) ascendēns (vzestupný) ascendēns (vzestupný) recurrēns (zpětný, zpět probíhající) recurrēns (zpětný, zpět probíhající) abdūcēns (odtahující) abdūcēns (odtahující)

19 Adjektiva 3. deklinace Jednovýchodná adjektiva – poznámka Gen. sg. jednovýchodných adjektiv zakončených příponami -āns, -ēns je snadno odvoditelný: Gen. sg. jednovýchodných adjektiv zakončených příponami -āns, -ēns je snadno odvoditelný: nom. sg. –āns  gen. sg. –antis nom. sg. –āns  gen. sg. –antis nom. sg. –ēns  gen. sg. – entis nom. sg. –ēns  gen. sg. – entis Slovníkové tvary výše zmíněných adjektiv tedy vypadají takto: Slovníkové tvary výše zmíněných adjektiv tedy vypadají takto: commūnicāns, antis commūnicāns, antis perforāns, antis perforāns, antis prōminēns, entis prōminēns, entis afferēns, entis afferēns, entis efferēns, entis efferēns, entis dēferēns, entis dēferēns, entis permanēns, entis permanēns, entis dēscendēns, entis dēscendēns, entis ascendēns, entis ascendēns, entis recurrēns, entis recurrēns, entis abdūcēns, entis abdūcēns, entis

20 Adjektiva 3. deklinace Jednovýchodná adjektiva - příklady Příklad 1: Příklad 1: Pojmenujeme dva svaly paže (mūsculī brachiī): Pojmenujeme dva svaly paže (mūsculī brachiī): mūsculus biceps brachiī (dvojhlavý sval pažní /dosl. paže/), mūsculus biceps brachiī (dvojhlavý sval pažní /dosl. paže/), jeho hlavy jsou: jeho hlavy jsou: caput longum mūsculī bicipitis brachiī (dlouhá hlava dvojhlavého svalu pažního) caput longum mūsculī bicipitis brachiī (dlouhá hlava dvojhlavého svalu pažního) caput breve mūsculī bicipitis brachiī (krátká hlava dvojhlavého svalu pažního) caput breve mūsculī bicipitis brachiī (krátká hlava dvojhlavého svalu pažního) mūsculus teres major (velký sval oblý), k tvaru „major“ viz dále mūsculus teres major (velký sval oblý), k tvaru „major“ viz dále musculus teres major musculus biceps brachii caput longum musculi bicipitis brachii caput breve musculi bicipitis brachii

21 Adjektiva 3. deklinace Jednovýchodná adjektiva - příklady Příklad 2: Příklad 2: Pojmenujeme konečné větve artēria profunda femoris, které procházejí (prorážejí) těsně při femuru stěrbinami mezi mūsculī adductōrēs dozadu do flexorů kolenního kloubu. Pojmenujeme konečné větve artēria profunda femoris, které procházejí (prorážejí) těsně při femuru stěrbinami mezi mūsculī adductōrēs dozadu do flexorů kolenního kloubu. Jedna z těchto tepen se nazývá artēria perforāns. Jedna z těchto tepen se nazývá artēria perforāns. Jak bude znít souhrnný název pro tyto tepny? Jak bude znít souhrnný název pro tyto tepny? artēriae perforantēs artēriae perforantēs arteria profunda femoris arteriae perforantes

22 Komparativy a superlativy Tak jako jiné jazyky i latina tvoří od adjektiv 2. a 3. stupeň (komparativ, superlativ), např.: Tak jako jiné jazyky i latina tvoří od adjektiv 2. a 3. stupeň (komparativ, superlativ), např.: 1. stupeň (pozitiv): velký 1. stupeň (pozitiv): velký 2. stupeň (komparativ): větší 2. stupeň (komparativ): větší 3. stupeň (superlativ): největší 3. stupeň (superlativ): největší Komparativy se v anatomické terminologii používají pro vyjádření vztahu (relace) dvou útvarů se stejným pojmenováním. Komparativy se v anatomické terminologii používají pro vyjádření vztahu (relace) dvou útvarů se stejným pojmenováním. Např.: na femuru jsou dva trochantéry, jeden malý, druhý velký. Pro vyjádření vzájemného vztahu jsou v latině adjektiva v komparativu. Velký trochantér je tak doslova „větší trochantér“ (trochantēr major), protože je větší než malý trochantér, dosl. „menší trochantér“ (trochantēr minor), a naopak. Např.: na femuru jsou dva trochantéry, jeden malý, druhý velký. Pro vyjádření vzájemného vztahu jsou v latině adjektiva v komparativu. Velký trochantér je tak doslova „větší trochantér“ (trochantēr major), protože je větší než malý trochantér, dosl. „menší trochantér“ (trochantēr minor), a naopak. Podobně horní končetina je „horní“ pouze ve vztahu k dolní končetině, je tedy doslova nazývána „hornější končetina“ (extrēmitās superior). Podobně horní končetina je „horní“ pouze ve vztahu k dolní končetině, je tedy doslova nazývána „hornější končetina“ (extrēmitās superior). Povšimněme si, že čeština na rozdíl od latiny komparativů při pojmenování párových útvarů nepoužívá: česky „horní končetina“, lat. „extrēmitās superior“, dosl. hornější končetina. Povšimněme si, že čeština na rozdíl od latiny komparativů při pojmenování párových útvarů nepoužívá: česky „horní končetina“, lat. „extrēmitās superior“, dosl. hornější končetina.

23 Komparativy a superlativy Superlativy používá anatomie pro označení nejvyššího stupně vlastnosti při popisu tří a více útvarů, např. Superlativy používá anatomie pro označení nejvyššího stupně vlastnosti při popisu tří a více útvarů, např. dolní skořepa nosní (concha nasālis īnferior) /dosl. dolnější/ dolní skořepa nosní (concha nasālis īnferior) /dosl. dolnější/ střední skořepa nosní (concha nasālis media) střední skořepa nosní (concha nasālis media) horní skořepa nosní (concha nasālis superior) /dosl. hornější/ horní skořepa nosní (concha nasālis superior) /dosl. hornější/ nejhořejší skořepa nosní (concha nasālis suprēma) nejhořejší skořepa nosní (concha nasālis suprēma) nebo: nebo: malý hýžďový sval (mūsculus glūtaeus minimus) /dosl. nejmenší/ malý hýžďový sval (mūsculus glūtaeus minimus) /dosl. nejmenší/ střední hýžďový sval (mūsculus glūtaeus medius) střední hýžďový sval (mūsculus glūtaeus medius) velký hýˇždový sval (mūsculus glūtaeus māximus) /dosl. největší/ velký hýˇždový sval (mūsculus glūtaeus māximus) /dosl. největší/ Komparativů a superlativů je v anatomii omezené množství. Postačí si je proto vyjmenovat, aniž se je budeme učit systémově tvořit. Budeme k nim přistupovat jako k samostatným adjektivním tvarům. Navíc je naprostá většina v anatomii užívaných komparativů a superlativů nepravidelná. Komparativů a superlativů je v anatomii omezené množství. Postačí si je proto vyjmenovat, aniž se je budeme učit systémově tvořit. Budeme k nim přistupovat jako k samostatným adjektivním tvarům. Navíc je naprostá většina v anatomii užívaných komparativů a superlativů nepravidelná.

24 Komparativy a superlativy Anatomie užívá tyto komparativy a superlativy: Anatomie užívá tyto komparativy a superlativy: 1. stupeň (pozitiv)2. stupeň (komparativ)3. stupeň (superlativ) magnus, a, um (velký)major, jus / maior, iusmāximus, a, um parvus, a, um (malý)minor, usminimus, a, um lātus, a, um (široký) lātior, ius (nepoužívá se)lātissimus, a, um longus, a, um (dlouhý) longior, ius (nepoužívá se)longissimus, a, um (neexistuje)posterior, ius (zadní)postrēmus, a, um (neexistuje)anterior, ius (přední)(neexistuje) superior, ius (horní)suprēmus, a, um (neexistuje)īnferior, ius (dolní)īmus, a, um (neexistuje) interior, ius (nepoužívá se)intimus, a, um (nejvnitřnější)

25 Komparativy a superlativy Tvary komparativů Komparativy mají v nom. sg. dva tvary zakončené příponou -ior (-or), -ius (-us). Komparativy mají v nom. sg. dva tvary zakončené příponou -ior (-or), -ius (-us). Tvar na –ior (-or) je tvarem pro maskulina a feminina, tvar na –ius (us) je tvarem pro neutra: Tvar na –ior (-or) je tvarem pro maskulina a feminina, tvar na –ius (us) je tvarem pro neutra: nervus petrōsus major nervus petrōsus major concha nasālis superior concha nasālis superior tūberculum majus tūberculum majus Tyto dva tvary jsou součástí slovníkového tvaru komparativů: Tyto dva tvary jsou součástí slovníkového tvaru komparativů: Pozor: neutrální tvar nom. sg. nezaměňujme s adjketivy 1. a 2. deklinace, např. longus, a, um – tvar longus je pro maskulina, komparativní tvar majus je pro neutra. Pozor: neutrální tvar nom. sg. nezaměňujme s adjketivy 1. a 2. deklinace, např. longus, a, um – tvar longus je pro maskulina, komparativní tvar majus je pro neutra. -ior (-or) -ius (-us)

26 Komparativy a superlativy Tvary komparativů Gen. sg. komparativů je vždy zakončen na -(i)ōris: Gen. sg. komparativů je vždy zakončen na -(i)ōris: nom. sg. major, majus, gen. sg. majōris nom. sg. major, majus, gen. sg. majōris nom. sg. minor, minus, gen. sg. minōris nom. sg. minor, minus, gen. sg. minōris nom. sg. superior, superius, gen. sg. superiōris nom. sg. superior, superius, gen. sg. superiōris Např. sulcus nervī petrōsī majōris (žlábek na os temporāle pro nervus petrōsus major) Např. sulcus nervī petrōsī majōris (žlábek na os temporāle pro nervus petrōsus major) M + FN nom. sg.super-iorsuper-ius gen. sg.superiōr-is nom. pl.superiōr-ēssuperiōr-a gen. pl.superiōr-um

27 Komparativy a superlativy Tvary komparativů Komentář k jednotlivým tvarům: Komentář k jednotlivým tvarům: gen. sg.: Je zakončen koncovkou –is, znamená to, že komparativy skloňujeme podle 3. deklinace. Tento tvar je univerzální pro všechny tři rody. gen. sg.: Je zakončen koncovkou –is, znamená to, že komparativy skloňujeme podle 3. deklinace. Tento tvar je univerzální pro všechny tři rody. nom. pl.: Maskulina a feminina jsou zakončena koncovkou –ēs (stejně jako substantiva a adjektiva 3. deklinace), neutra mají koncovku –a (stejně jako substantivní vzor forāmen). Pozor: adjektiva 3. deklinace v 1. stupni mají koncovku –ia, srovnej: forāmina sacrālia posteriōra (zadní křížové otvory /na křížové kosti/). nom. pl.: Maskulina a feminina jsou zakončena koncovkou –ēs (stejně jako substantiva a adjektiva 3. deklinace), neutra mají koncovku –a (stejně jako substantivní vzor forāmen). Pozor: adjektiva 3. deklinace v 1. stupni mají koncovku –ia, srovnej: forāmina sacrālia posteriōra (zadní křížové otvory /na křížové kosti/). gen. pl.: Komparativy mají vždy koncovku –um. Pozor: adjektiva 3. deklinace mají koncovku –ium. Gen. pl. od forāmen sacrāle posterius zní: forāminum sacrālium posteriōrum. gen. pl.: Komparativy mají vždy koncovku –um. Pozor: adjektiva 3. deklinace mají koncovku –ium. Gen. pl. od forāmen sacrāle posterius zní: forāminum sacrālium posteriōrum.

28 Komparativy a superlativy Tvary superlativů Superlativy skloňujeme stejně jako adjektiva 1. a 2. deklinace. Slovníkový tvar tedy vypadá: Superlativy skloňujeme stejně jako adjektiva 1. a 2. deklinace. Slovníkový tvar tedy vypadá: Např.: Např.: māximus, a, um māximus, a, um minimus, a, um minimus, a, um longissimus, a, um longissimus, a, um -us -um-a

29 Komparativy a superlativy příklady Příklad 1: Příklad 1: Na humeru pojmenujeme dva hrbolky: Na humeru pojmenujeme dva hrbolky: tūberculum minus (malý hrbolek) tūberculum minus (malý hrbolek) tūberculum majus (velký hrbolek) tūberculum majus (velký hrbolek) Latina při popisu těchto dvou hrbolků vyjadřuje jejich vzájemný vztah (malý – velký), proto užívá komparativních tvarů (menší – větší). Latina při popisu těchto dvou hrbolků vyjadřuje jejich vzájemný vztah (malý – velký), proto užívá komparativních tvarů (menší – větší). Z obou dvou hrbolků vybíhá distálně lišty (crista), tyto lišty nazýváme: Z obou dvou hrbolků vybíhá distálně lišty (crista), tyto lišty nazýváme: crista tūberculī minōris crista tūberculī minōris crista tūberculī majōris crista tūberculī majōris Všimněme si genitivních tvarů spojení tūberculum minus, tūberculum majus. Všimněme si genitivních tvarů spojení tūberculum minus, tūberculum majus. tuberculum majus tuberculum minus crista tuberculi minoris crista tuberculi majoris

30 Komparativy a superlativy příklady Příklad 2: Příklad 2: Při popisu malého a velkého trochantéru na femuru opět využíváme komparativních tvarů pro vyjádření vzájemné relace. Při popisu malého a velkého trochantéru na femuru opět využíváme komparativních tvarů pro vyjádření vzájemné relace. trochanter minor trochanter major

31 Komparativy a superlativy příklady Příklad 3: Příklad 3: Na os occipitāle rozeznáváme tři lišty (līneae): Na os occipitāle rozeznáváme tři lišty (līneae): līnea nuchālis īnferior līnea nuchālis īnferior līnea nuchālis superior līnea nuchālis superior līnea nuchālis suprēma līnea nuchālis suprēma Pro jejich vzájemný vztah opět užity komparativní tvary: dolní x horní (tj. dosl. dolnější, hornější), třetí z nich je pak ještě hornější než ta hornější, je tedy nejhornější, užit superlativ). Pro jejich vzájemný vztah opět užity komparativní tvary: dolní x horní (tj. dosl. dolnější, hornější), třetí z nich je pak ještě hornější než ta hornější, je tedy nejhornější, užit superlativ). linea nuchalis inferior linea nuchalis superior linea nuchalis suprema

32 Komparativy a superlativy příklady Příklad 4: Příklad 4: Pojmenujeme sval, který zdvihá (levātor) horní ret (labium superius) a křídlo nosu (āla nāsī). Pojmenujeme sval, který zdvihá (levātor) horní ret (labium superius) a křídlo nosu (āla nāsī). Bude třeba souřadně spojit pojem „labium superius“ a „āla nāsī“. V tomto případě se tak děje netradičním způsobem: není užita spojka „et“, ale spojovací příklonka „-que“, která nahrazuje spojku a kterou volně připojujeme k poslednímu výrazu spojení, např. „ret a křídlo“ vyjádříme slovy: „labium ālaque“. Bude třeba souřadně spojit pojem „labium superius“ a „āla nāsī“. V tomto případě se tak děje netradičním způsobem: není užita spojka „et“, ale spojovací příklonka „-que“, která nahrazuje spojku a kterou volně připojujeme k poslednímu výrazu spojení, např. „ret a křídlo“ vyjádříme slovy: „labium ālaque“. Celé spojení pak bude znít: mūsculus levātor labiī superiōris ālaeque nāsī Celé spojení pak bude znít: mūsculus levātor labiī superiōris ālaeque nāsī Povšimněme si, že slovo „āla“ se normálně skloňuje a že příklonka „-que“ je připojena ke genitivnímu tvaru. Povšimněme si, že slovo „āla“ se normálně skloňuje a že příklonka „-que“ je připojena ke genitivnímu tvaru. musculus levator labii superioris alaeque nasi

33 Komparativy a superlativy příklady Příklad 5: Příklad 5: Pojmenujeme široký zádový sval. Pojmenujeme široký zádový sval. Protože se jedná o nejširší sval zad, používá latina pro jeho označení superlativ „lātissimus, a, um“. Protože se jedná o nejširší sval zad, používá latina pro jeho označení superlativ „lātissimus, a, um“. mūsculus lātissimus dorsī (dosl. nejširší sval zad) mūsculus lātissimus dorsī (dosl. nejširší sval zad) Musculus latissimus dorsi

34 Adjektiva 3. deklinace Slovíčka 8. lekce abdūcēns, entisodtahující afferēns, entispřivádějící alveolāris, elůžkový (týkající se zubního lůžka), sklípkový (týkající se plicního sklípku), alveolární anterior, iuspřední ascendēns, entisvzestupný ātrium, iī, n.předsíň biceps, cipitisdvojhlavý brachium, iī, n.paže brevis, ekrátký bursa, ae, f.váček cellula, ae, f.komůrka, sklípek cervīcālis, ekrční circumflexus, a, umohnutý cōlicus, a, umtračníkový commūnicāns, antisspojující concha, ae, f.skořepa dēferēns, entisodvádějící dēscendēns, entissestupný

35 Adjektiva 3. deklinace Slovíčka 8. lekce dorsālis, ehřbetní, zadní, dorsální efferēns, entisodvádějící ēthmoīdālis, ečichový, patřící ke kosti čichové glūtaeus, a, umhýžďový īmus, a, umnejdolnější, dolní (superlativ) īnferior, iusdolní intercostālis, emezižeberní intermedius, a, umprostřední intervertebrālis, emeziobratlový intimus, a, umnejvnitřnější, vnitřní (superlativ) laterālis, eboční lātus, a, umširoký lātissimus, a, umnejširší (superlativ) longissimus, a, umnejdelší (superlativ) lumbālis, ebederní magnus, a, umvelký maior, ius /major, jusvelký, větší māximus, a, umnejvětší, velký (superlativ)

36 Adjektiva 3. deklinace Slovíčka 8. lekce mediānus, a, umstředový, ve středové rovině ležící metacarpālis, emetakarpální, záprstní (u ruku) metatarsālis, emetatarsální, záprstní (u nohy), nártní minimus, a, umnejmenší, malý (superlativ) minor, usmalý, menší molāris, emlecí, stoličkový, molární nasālis, enosní nuchālis, ešíjový occipitālis, etýlní ōstium, iī, n.ústí parietālis, etemenní parvus, a, ummalý perforāns, antisprorážející permanēns, entisstálý posterior, iuszadní postrēmus, a, umnejzadnější praemolāris, etřenový, premolární prōminēns, entisvyčnívající, prominující

37 Adjektiva 3. deklinace Slovíčka 8. lekce pulmonālis, eplicní radiālis, evřetenní, na straně vřetenní kosti ležící, radiální rāmus, ī, m.větev recurrēns, entiszpětný, zpět vedoucí, návratný ruptūra, ae, f.prasknutí, roztržení, ruptura sacer, cra, crumsvatý, křížový sacrālis, ekřížový simplex, icisjednoduchý spīnālis, ehřebenový, páteřní, míšní superior, iushorní suprēmus, a, umnejvyšší, nejhořejší (superlativ) synoviālis, emazový, obsahující kloubní maz (synovia) temporālis, espánkový teres, etisoblý triceps, cipitistrojhlavý trochantēr, ēris, m.trochantér, chocholík ulnāris, eloketní vertebrālis, eobratlový, páteřní


Stáhnout ppt "Adjektiva 3. deklinace Asklépios, syn Apollónův, řecký bůh lékařství, se svým atributem – holí, po které se vine had – symbol neustále se obrozujícího."

Podobné prezentace


Reklamy Google