Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bi5125c Antropologie pro archeology I – cvičení Kostra osová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bi5125c Antropologie pro archeology I – cvičení Kostra osová"— Transkript prezentace:

1 Bi5125c Antropologie pro archeology I – cvičení Kostra osová
Vesalius

2 Bi5125c Antropologie pro archeology I - cvičení
Náplň dnešního cvičení: Kostra osová. 1. Demonstrace a identifikace obratlů jednotlivých páteřních oddílů a izolovaných žeber – identifikace na osteologickém materiálu 2. Kost hrudní a kost křížová dítěte a dospělého člověka - ukázka na osteologickém materiálu včetně materiálu z kostnice Úkol dnešního cvičení: Identifikace obratlů jednotlivých páteřních oddílů a izolovaných žeber Vesalius

3 Columna vertebralis, páteř
7 obratlů krčních – vertebrae cervicales 12 obratlů hrudních – vertebrae thoracicae 5 obratlů bederních - vertebrae lumbales 5 obratlů křížových – vertebrae sacrales 4-5 obratlů kostrčních – vertebrae coccygeae

4

5 Vznik dvojesovitého prohnutí páteře
-pružnost – vzpřímená chůze -chrání míchu Krční lordóza Hrudní kyfóza Bederní lordóza Křížová kyfóza

6 Obratle obecně stavba obratlů:
corpus vertebrae – facies terminalis superior et inferior arcus vertebrae processus spinosus processus transversi processus articulares superiores et inferiores facies articulares superiores et inferiores foramen vertebrale – canalis vertebralis

7

8 Obratle dítěte obratle ročního a 6letého dítěte

9 Vertebrae cervicales – krční obratle
oválné až ledvinovité tělo, otvor obratlový má tvar zaobleně trojhranný, trnový výběžek je viditelně rozštěpen styčné plošky na kloubních výběžcích míří u horních výběžků dozadu a u dolních dopředu uprostřed příčných výběžků je otvor: foramen processus transversi (pro a. vertebralis) 7. krční obratel – vertebra prominens (mimořádně dlouhý trnový výběžek)

10 Atlas (nosič) a axis (čepovec)
nemá tělo arcus anterior, arcus posterior fovea dentis foveae articulares superiores – vejčité jamky se styčnými ploškami pro spojení s hrboly týlní kosti foveae articulares inferiores – ploché, stýkají se s čepovcem Axis dens axis – zub čepovce

11 Vertebrae thoracicae – hrudní obratle
tělo má kruhovitý až trojúhelníkovitý tvar otvor obratlový má kruhovitý až trojúhelníkovitý tvar na laterálních stranách těla jsou jamky: fovea costalis superior et inferior Th1-9 (Th pouze jedna ploška) pro spojení s hlavičkami žeber další styčné plošky pro žebra jsou na přední straně příčných výběžků: facies costalis transversalis = fovea costalis processus transversi (u Th1-10) pro spojení s hrbolkem žebra processus articulares facies articulares superiores obráceny dorzálně, facies articulares inferiores obráceny ventrálně processus spinosi jsou dlouhé, směřují dorsokaudálně, střechovitě se překrývají

12

13 Vertebrae lumbales – bederní obratle
největší obratle mohutné tělo má ledvinovitý obrys, malé výběžky laterálně vybíhající výběžky jsou zakrnělými bederními žebry: processus costarii kloubní plošky processus articulares orientovány sagitálně (horní se obracejí mediálně a dolní laterálně) procussus transversi – redukovány na processus mammillaris (malý hrbolek na zadní straně processus articulares superiores) a processus accessorius (malé trny mezi processus costarius a processus mammillaris)

14 Os sacrum – kost křížová
basis osssis sacri apex ossis sacri facies pelvina lineae transversae – místa, kde došlo ke srůstu jednotlivých obratlů křížových foramina sacralia pelvina (výstup předních větví křížových nervů) promontorium – přední okraj basis ossis sacri prominující ventrálně do pánevní dutiny sakralizace lumbálního obratle lumbalizace sakrálního obratle

15 Os sacrum – kost křížová
facies dorsalis místa srůstu trnových, kloubních a příčných výběžků (crista sacralis mediana, cristae sacrales intermediae, cristae sacrales laterales) foramina sacralia dorsalia (výstup zadních větví míšních nervů) facies auricularis canalis sacralis spina bifida – nesplynutí obou polovin obratlových oblouků, sakrální kanál otevřený

16 Os coccygis – kost kostrční
konečná část páteře vznikla spojením 4 – 5 kostrčních obratlů

17 Costae - žebra část kostěná (os costae) a část chrupavčitá (cartilago costae) žebra pravá: costae verae žebro žebra nepravá: costae spuriae žebro (spojení pomocí arcus costarum) žebra volná: costae fluctuantes žebro

18 Costae - žebra caput costae - facies articularis capitis costae pro spojení s fovea costalis na tělech hrudních obratlů collum costae – tubercullum costae spojení s facies costalis transversalis corpus costae - crista costae, sulcus costae

19 Costae - žebra délka kostěných žeber se od 1. k 8. postupně zvětšuje a od 9. žebra naopak zkracuje 1. žebro horní strana drsnější – drsnatiny a žlábek (tuberculum m. scaleni anterioris, sulcus arteriae subclaviae, tuberositas m. scaleni medii)

20 Costae - žebra inferior superior

21 Sternum – kost hrudní rukojeť: manubrium sterni tělo: corpus sterni
mečovitý výběžek: processus xiphoideus incisura clavicularis – spojení s klíční kostí incisura jugularis 7 párů incisurae costales na manubriu i corpus sterni pro spojení s předními konci pravých žeber

22 Sternebrae Variety – otvory – dle osifikačních center


Stáhnout ppt "Bi5125c Antropologie pro archeology I – cvičení Kostra osová"

Podobné prezentace


Reklamy Google