Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Substantiva 1. deklinace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Substantiva 1. deklinace"— Transkript prezentace:

1 Substantiva 1. deklinace
Oběšený, anatomicky preparovaný člověk - ilustrace z Vesaliovy De humani corporis fabrica

2 Substantiva 1. deklinace
Slovníkový tvar substantiv 1. deklinace: Znamená to tedy: -a -ae f. nom. sg. má koncovku -a gen. sg. má koncovku -ae rod zpravidla femininum výjimečně masculinum

3 Substantiva 1. a 2. deklinace
Slovníkový tvar substantiv 1. deklinace: Rozhodující pro zařazení do deklinace je koncovka genitivu singuláru –ae. Srovnej: -a -ae f. vēna, ae, f. (žíla) X diaphragma, atis, n. (bránice)

4 Substantiva 1. deklinace
Vzor pro substantiva 1. deklinace je „tepna“: Slovníkový tvar čteme: vēna, vēnae, femininum Substantiva 1. deklinace mají tyto tvary: vēna, ae, f. sg. pl. nom. vēn-a vēn-ae gen. vēn-ārum akuz. vēn-am vēn-ās abl. vēn-ā vēn-īs

5 Substantiva 1. deklinace
Nyní budeme pracovat s těmito substantivy 1. deklinace: incīsūra, ae, f. (zářez, rýha) scapula, ae, f. (lopatka) spīna, ae, f. (hřeben) vertebra, ae, f. (obratel) columna, ae, f. (sloup, val) rūga, ae, f. (řasa)

6 Substantiva 1. deklinace
Příklad 1: Na horním okraji lopatky je zářez, který se nazývá „zářez lopatky“. Řídící substantivum „zářez“ je tedy specifikováno jiným substantivem „lopatka“. Lopatka je přívlastek neshodný, a proto musí být v genitivu. Protože řešíme pouze jeden zářez na jedné lopatce, jsou obě substantiva v singuláru. Výsledek vypadá takto: incīsūra scapulae.

7 Substantiva 1. deklinace
Příklad 2: Podobně pojmenujeme hřeben (spīna) na lopatce. Výsledek vypadá takto: spīna scapulae. Scapula Incīsūra scapulae Spīna scapulae

8 Substantiva 1. deklinace
Příklad 3: Víme, že obratel je latinsky „vertebra“. Pokud budeme chtít vyjádřit více obratlů, tedy „obratle“, tvoříme nom. pl., který bude znít: vertebrae. Poznámka: Tvar nominativu plurálu je u substantiv 1. deklinace shodný s tvarem genitivu singuláru. incīsūra scapulae (zářez lopatky) X scapulae (lopatky – nom. pl.)

9 Substantiva 1. deklinace
Příklad 4: Na poševních stěnách jsou příčné řasy (rūgae), které tvoří dva (přední a zadní) tzv. podélné valy (columnae). Jeden val označíme slovem „columna“. Tento val skládá z mnoha řas, budeme proto tvořit spojení „val řas“. „Řasy“ jsou přívlastek neshodný, budou tedy v genitivu. Spojení bude znít: columna rūgārum

10 Substantiva 1. deklinace
Příklad 4: Spojení bude znít: columna rūgārum („val řas“) Příklad 5: Protože jsou podélné valy dva, můžeme je pojmenovat souhrnně, tedy „valy řas“. Spojení bude znít: columnae rūgārum

11 Adjektiva 1. a 2. deklinace Slovníkový tvar
Slovníkový tvar adjektiv 1. a 2. deklinace se skládá z tvarů nom. sg. a vypadá následovně: Příklady: trānsversus, a, um (příčný) longus, a, um (dlouhý) dexter, a, um (pravý) sinister, a, um (levý) -us -a -um nebo: -er -a -um

12 Adjektiva 1. a 2. deklinace Slovníkový tvar
Popis slovníkového tvaru: Tvar na –us, -er je tvar pro maskulina: mūsculus trānsversus (příčný sval) Tvar na –a je tvar pro feminina: artēria trānsversa (příčná tepna) Tvar na –um je tvar pro neutra: cōlon trānsversum (příčný tračník)

13 Adjektiva 1. a 2. deklinace Slovníkový tvar
Vzhledem k tomu, že všechna substantiva 1. deklinace jsou většinou ženského rodu, budeme prozatím pracovat pouze s adjektivy v ženském rodě. Adjektiva 1. a 2. deklinace mají v ženském rodě stejné koncovky jako substantiva 1. deklinace (tj. jako vzor vena).

14 Adjektiva 1. a 2. deklinace Příklad skloňování substantivum + adjektivum („hluboká tepna“): Sg. Pl. Nom. vēn–a profund-a vēn –ae profund-ae Gen. vēn–ae profund-ae vēn–ārum profund-ārum Akuz. vēn–am profund-am vēn–ās profund-ās Abl. vēn–ā profund-ā vēn–īs profund-īs

15 Adjektiva 1. a 2. deklinace Příklady
Prvních sedm žeber, která jsou spojena svými chrupavčitými úseky s hrudní kostí (sternum) nazýváme „žebra pravá“. Dalších pět žeber, která nemají přímé spojení s kostí hrudní nazýváme „žebra nepravá“. Latinské termíny znějí: Costae vērae Costae spuriae Costae verae Costae spuriae

16 Adjektiva 1. a 2. deklinace Řadové číslovky
V anatomii se vyskytuje 12 hlavových nervů (nervī crāniālēs) 12 hrudních obratlů (vertebrae thōrācicae) 12 žeber (costae) Bude tedy stačit, když se naučíme řadové číslovky 1-12. Řadové číslovky se řídí zcela stejnými pravidly jako adjektiva 1. a 2. deklinace a mají stejné slovníkové tvary. 1. první prīmus, a, um 2. druhý secundus, a, um 3. třetí tertius, a, um 4. čtvrtý quārtus, a, um 5. pátý quīntus, a, um 6. šestý sextus, a, um 7. sedmý septimus, a, um 8. osmý octāvus, a, um 9. devátý nōnus, a, um 10. desátý decimus, a, um 11. jedenáctý ūndecimus, a, um 12. dvanáctý duodecimus, a, um

17 Předložky Předložky určují časoprostorové, příčinné a účelové vztahy.
Latinské předložky se dělí na dva typy: Akuzativní – pojí se s akuzativem Ablativní – pojí se s ablativem Předložky in a sub se pojí s oběma pády.

18 Předložky S akuzativem se pojí tyto předložky: Předložka Česky
Předpona Vazba īnfrā pod infraspinatus podhřebenový infra spinam pod hřebenem suprā nad supraspinatus nadhřebenový Supra spinam Nad hřeben intrā uvnitř intravenosus nitrožilní intra venam uvnitř žíly extrā vně, mimo extravenosus mimožilní extra venam vně žíly

19 Předložky S akuzativem se pojí tyto předložky: Předložka Česky
Předpona Vazba ante před antebrachium předloktí ante systolam před systolou post po posthaermorrhagicus pokrvácivý post haemorrhagiam po krvácení inter mezi interosseus, a, um mezikostní inter costas mezi žebry

20 Předložky Předložky sub a in se pojí s akuzativem
i s ablativem. Na otázku kam? - akuzativ In tībiam – do kosti holenní Sub clāviculam – pod klíční kost Na otázku kde? - ablativ In tībiā – na kosti holenní Sub clāviculā – pod klíční kostí

21 Předložky In jako předpona: Sub jako předpona: Infusio – vlití
Implantatio – vsazení Illuminatio – nasvícení Irrigatio – vstřikování Sub jako předpona: Subcutaneus – podkožní Suffusio – podlitina Suspicio - podezření


Stáhnout ppt "Substantiva 1. deklinace"

Podobné prezentace


Reklamy Google