Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Kostra dolní končetiny Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Kostra dolní končetiny Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Kostra dolní končetiny Označení materiálu: VY_32_INOVACE_SOMOR.MU1.1010 Datum vytvoření: 31.1. 2014 Vzdělávací oblast: Morfologie pohybového systému Ročník: První – Rekondiční a sportovní masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Základní anatomický popis volné dolní končetiny. Základní anatomický popis volné dolní končetiny.

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor. Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje 1) Obr. 1. Http://www.wikiskripta.eu [online]. [cit. 2014-01- 31]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/images/2/2b/Kostra_doln%C 3%AD_kon%C4%8Detiny.jpg 2) Obr. 2, 4 Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2014-01- 31]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Femur_back.pn g 3) Obr. 3. Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2014-01- 31]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_femur_- _close-up_-_animation.gif

5 4) Obr. 5. Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2014-01-31]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patella_ant.jpg 5) Obr. 6. Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2014-01-31]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tibia_- _frontal_view2.png 6) Obr. 7. Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2014-01-31]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X- Ray_imaging_TDS07_nevit.jpg

6 7) IVAN DYLEVSKÝ. Základy anatomie pro maséry. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7245-275-3.

7 Kostra volné dolní končetiny

8 Kostru volné dolní končetiny tvoří kost stehenní, čéška, kost holenní a lýtková. Kostru volné dolní končetiny tvoří kost stehenní, čéška, kost holenní a lýtková. Kostru nohy tvoří 7 kostí zánártních, 5 nártních a články prstů 2. Kostru nohy tvoří 7 kostí zánártních, 5 nártních a články prstů 2. Obr. 1.

9 Kostra stehna - kost stehenní - femur Obr. 2.

10 Kostra stehna – kost stehenní Kost stehenní – femur. Kost stehenní – femur. Je nejmohutnější kostí v lidském těle. Patří mezi kosti dlouhé. Je nejmohutnější kostí v lidském těle. Patří mezi kosti dlouhé. Je obloukovitě prohnutá dopředu. Připínají se na ni četné svaly. Je obloukovitě prohnutá dopředu. Připínají se na ni četné svaly. Na horním - proximálním konci je kulovitá hlavice - caput femoris. Na horním - proximálním konci je kulovitá hlavice - caput femoris. Hlavici s tělem spojuje krček stehenní kosti - collum femoris. U dospělého člověka svírá krček s tělem úhel asi 125°, je otevřený dovnitř - kolodiafyzární úhel. Hlavici s tělem spojuje krček stehenní kosti - collum femoris. U dospělého člověka svírá krček s tělem úhel asi 125°, je otevřený dovnitř - kolodiafyzární úhel.

11 Nad krčkem vybíhá stehenní kost ve velký hrbol - velký chocholík stehenní kosti - trochanter major. Nad krčkem vybíhá stehenní kost ve velký hrbol - velký chocholík stehenní kosti - trochanter major. Na živém člověku je dobře patrný a hmatný. Na živém člověku je dobře patrný a hmatný. Pod krčkem vystupuje menší hrbolek - malý chocholík - trochanter minor. Pod krčkem vystupuje menší hrbolek - malý chocholík - trochanter minor.

12 Dolní - distální konec kosti stehenní se rozšiřuje ve dva velké kloubní hrboly - condyly Dolní - distální konec kosti stehenní se rozšiřuje ve dva velké kloubní hrboly - condyly Zevní - condylus lateralis Zevní - condylus lateralis Vnitřní - condylus medialis Vnitřní - condylus medialis

13 Obr. 3

14 Obr. 4. Caput femoris Trochanter major Collum femoris Trochanter minor Mediální condyl Laterální condyl

15 Čéška - patella Mezi kondyly na přední straně je zářez a do něho je vložena čéška – patella. Mezi kondyly na přední straně je zářez a do něho je vložena čéška – patella. Je to sezamská kost vrostlá do šlachy m. quadriceps femoris. Je to sezamská kost vrostlá do šlachy m. quadriceps femoris. Patella má tvar srdíčka, na spodní straně je chrupavka, která zapadá do žlábku mezi kondyly. Patella má tvar srdíčka, na spodní straně je chrupavka, která zapadá do žlábku mezi kondyly.

16 Čéška - patella Obr. 5

17 Kostra bérce Tvoří ji dvě bércové kosti. Tvoří ji dvě bércové kosti. Na palcové straně leží mohutnější kost holenní - tibia. Na palcové straně leží mohutnější kost holenní - tibia. Na malíkové straně štíhlá kost lýtková - fibula. Na malíkové straně štíhlá kost lýtková - fibula.

18 Kost holenní - tibia Je dlouhá kost, mohutnější než kost lýtková, nosná. Je dlouhá kost, mohutnější než kost lýtková, nosná. Je na palcové straně, má trojboké tělo s ostrou přední hranou, ležící těsně pod kůží bérce. Je na palcové straně, má trojboké tělo s ostrou přední hranou, ležící těsně pod kůží bérce. Horní konec se rozšiřuje ve dva kloubní hrboly - condylus lateralis a medialis, shora jsou lehce prohloubené – pro spojení s femurem. Horní konec se rozšiřuje ve dva kloubní hrboly - condylus lateralis a medialis, shora jsou lehce prohloubené – pro spojení s femurem.

19 Na zevním epikondylu je na laterální straně ploška pro spojení s fibulou. Na zevním epikondylu je na laterální straně ploška pro spojení s fibulou. Vpředu, na přechodu v tělo je výrazná drsnatina - tuberositas tibie – úpon čtyřhlavého svalu stehenního. Vpředu, na přechodu v tělo je výrazná drsnatina - tuberositas tibie – úpon čtyřhlavého svalu stehenního. Distální část tibie je ztluštělá a na tibiální straně vybíhá ve větší hrbol - vnitřní kotník - malleolus medialis. Distální část tibie je ztluštělá a na tibiální straně vybíhá ve větší hrbol - vnitřní kotník - malleolus medialis.

20 Kost lýtková - fibula Je tenká, štíhlá kost na malíkové straně. Je tenká, štíhlá kost na malíkové straně. Na horním konci je hlavička fibuly - capitulum fibulae - s kloubní ploškou pro zevní kondyl tibie. Na horním konci je hlavička fibuly - capitulum fibulae - s kloubní ploškou pro zevní kondyl tibie. Na dolním konci vybíhá v zevní kotník - malleolus lateralis se styčnou plochou pro hlezenní kost. Na dolním konci vybíhá v zevní kotník - malleolus lateralis se styčnou plochou pro hlezenní kost.

21 Obr. 6. Capitulum fibulae Tuberositas tibie Maleolus lateralis Maleolus medialis

22 Obr. 7


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Kostra dolní končetiny Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google