Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POHYBOVÝ SYSTÉM – Kostra dolnÍ koNČETINY I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POHYBOVÝ SYSTÉM – Kostra dolnÍ koNČETINY I"— Transkript prezentace:

1 POHYBOVÝ SYSTÉM – Kostra dolnÍ koNČETINY I
Somatologie a patofyziologie POHYBOVÝ SYSTÉM – Kostra dolnÍ koNČETINY I Mgr. Věra Petrová

2 Anotace Prezentace definuje základní pojmy používané v předmětu somatologie, popisuje kosti dolní končetiny. Musí být doplněny výkladem. Autor Mgr. Věra Petrová (autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Dolní končetina, kost pánevní, kost kyčelní, kost sedací, kost stydká Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Somatologie a patofyziologie

3 KOSTI DOLNÍ KONČETINY Ossa membri inferioris
Rozlišujeme : 1. Pletenec Cingulum membri inferioris kost pánevní Os Coxae kost kyčelní Os ilium kost stydká Os pubis kost sedací Os ischii

4 2. volná dolní končetina Skeleton membri inferioris
liberi kost stehenní Femur (Os femoris) kosti bérce Ossa cruris kost holenní Tibia kost lýtková Fibula

5 kosti nohy Ossa pedis kostí zánartní Ossa tarsi (tarsalia) kosti nártní Ossa metatarsi (metatarsalia) kosti prstů nohy Ossa digitorum pedis

6 KOST PÁNEVNÍ Os coxae je to párová kost, která se skládá ze 3 částí:
kost kyčelní Os ilium kost sedací Os ischii kost stydká Os pubis

7 do 16 až 17 let jsou kosti spojeny chrupavkou, potom srůstají kostěným spojem
spojují se v hluboké kloubní jamce Acetabulum, která má po okrajích chrupavku poloměsíčítého tvaru Facies lunata, chrupavka je na jednom místě přerušená zářezem Incisura acetabuli, uvnitř chrupavky je jáma Fossa acetabuli

8 Acetabulum

9 KOST KYČELNÍ Os ilium je to největší část kosti pánevní
rozlišuje na ní: tělo Corpus ossis ilii tvoří horní okraj acetabula lopatu kosti kyčelní Ala ossis ilii

10 Lopata vybíhá kraniálně horní část lopaty je zesílená v hřeben Crista iliaca, který je ventrálně zakončen hmatným horním předním trnem kyčelním Spina iliaca anterior superior kaudálně pod ním leží spodní přední trn kyčení spina iliaca anterior inferior dorsálně je hřeben ukončen dvěma zadními trny Spina iliaca posterior superior Spina iliaca posterior inferior

11 na dorsální straně lopaty je plochá kloubní jamka Facies articularis pro připojení kosti křížové
zevní plocha kosti se nazývá Facies glutaea na ni se upínají hýžďové svaly vnitřní plocha je prohloubena v jámu kyčelní Fossa iliaca

12 KOST KYČELNÍ Os ilium

13 KOST SEDACÍ Os ischii má: tělo Corpus ossis ischii
rameno Ramus ossis ischii tělo vybíhá v trn sedací Spina ischiadica nad trnem je velký zářez Incisura ischiadica major pod ním je malý zářez Incisura ischiadica minor rameno začíná v zesíleném místě Tuber ischiadicum spojuje se s kostí stydkou

14 KOST SEDACÍ Os ischii

15 KOST STYDKÁ Os pubis rozeznáváme na ní tělo Corpus ossis pubis
2 ramena horní Ramus superior ossis pubis dolní Ramus inferior ossis pubis

16 v místě kde jedno rameno přechází v druhé je drsnatina Tuberculum pubicum
nad drsnatinou se nachází plocha pro sponu stydkou Facies symphysialis , to je místo,kde se pojí spona stydká, která spojuje pánev do jednoho celku ramena kostí sedací a stydké uzavírají ucpaný otvor Foramen obturatum 

17 KOST STYDKÁ Os pubis

18   PÁNEV JAKO CELEK kost kyčelní + kost křížová + symfýza + kosti pánevní tvoří pánev Pelvis, kterou dělíme na 2 části: Velká pánev Pelvis major Malá pánev Pelvis minor hranici mezi nimi tvoří Linea terminalis , která ohraničuje pánevní vchod Apertura pelvis superior prochází přes horní okraj symfýzy a přes horní okraj promontoria

19 malá pánev končí pánevním východem Apertura pelvis inferior (Aditus - Exitus pelvis), který tvoří čára jdoucí přes tuber ischiadicum, dolní okraj symfýzy a kostrč vzhledem k rozdílným funkcím pánve (u žen představují důležitou porodní cestu) existují Rozdíly mezi mužskou a ženskou pánví: ženská pánev je širší a prostornější, dolní ramena kostí stydkých svírají tupý úhel Arcus pubis mužská pánev je úzká, dolní ramena kostí stydkých se sbíhají v ostrém úhlu Angulus pubicum

20 při porodu prochází pánví hlavička (největší část plodu), při průchodu pánví hlavička prochází tzv. pánevními rovinami: rovina pánevního vchodu rovina pánevní šíře rovina pánevní úžiny nejužší místo porodních cest rovina pánevního východu

21 zevní rozměry ženské pánve měříme pelvimetrem:
distantia bispinalis vzdálenost obou předních trnů kyčelních 26 cm distantia bicristalis vzdálenost kyčelních hřebenů 28 cm distancia bitrochanterica vzdálenost velkých chocholíků stehenní kosti 31 cm conjugata externa vzdálenost trnu L5 k hornímu okraji spony stydké 20 cm

22 Ženská pánev Mužská pánev

23 z vnějších rozměrů je nejvýznamnější conjugata externa, která nepřímo ukazuje na rozměr nejdůležitější na pánevní vchod největší vzdálenost v pánevním vchodu je v průměru 11 cm , hlavička dítěte má v průměru 11,5 cm, to znamená, že při průchodu pánví se musí hlavička asi o 0,5 cm zmenšit, to se děje posunem kostí lebeční klenby

24 ZDROJE: Dylevský,I., Somatologie: Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium, druhé, Epava, Olomouc, 2000 MANSKE, Magnus. Gray237.png [online] [cit ]. Dostupné z: PROTOHIRO. Tablum.jpg [online] [cit ]. Dostupné z: ANATOMIST90. Slide9AA.JPG [online] [cit ]. Dostupné z: ARCADIAN. Illu pelvic girdle.jpg [online] [cit ]. Dostupné z: SINĚLNIKOV.R.D.: Atlas anatomie člověka, AVICENUM, zdravotnické nakladatelství Praha, 1980

25 SCHOKOHÄUBCHEN. Beckenzirkel. JPG [online]. ´2010 [cit. 2012-09-29]
SCHOKOHÄUBCHEN. Beckenzirkel.JPG [online]. ´2010 [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "POHYBOVÝ SYSTÉM – Kostra dolnÍ koNČETINY I"

Podobné prezentace


Reklamy Google