Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E NDEMITY, RELIKTY Výukový materiál EK 01 - 07 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E NDEMITY, RELIKTY Výukový materiál EK 01 - 07 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."— Transkript prezentace:

1 E NDEMITY, RELIKTY Výukový materiál EK 01 - 07 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR

2 E NDEMICKÉ TAXONY mají oblast přirozeného výskytu omezenou jen na určité území, na omezený areál mimo dané území se nikde jinde nevyskytují

3 O MEZENÝ AREÁL má různé měřítko některé druhy označujeme jako evropské endemity např. Abies alba nebo středoevropské endemity např. Aconitum plicatum označují se jako EURYENDEMITY

4 E NDEMICKÉ TAXONY přítomnost endemitů v květeně daného území bývá nejčastěji spojena: s geologickou izolací např. v horách nebo na ostrovech s časovou izolací

5 S TENOENDEMITY druhy, které mají areál malý např. ostrov, pohoří nebo jediná lokalita

6 M ÍRA ENDEMISMU stoupá s nižší zeměpisnou šířkou, čím blíž k rovníku, tím je více endemických taxonů v těchto oblastech

7 N EOENDEMITY svou roli sehrává i čas všechny endemity na území ČR jsou považovány za NEOENDEMITY, protože vznikly během čtvrtohor

8 P ALEOENDEMITY vývojově starší druhy označujeme jako PALEOENDEMITY dříve se jednalo o druhy s rozsáhlejším areálem, který se s postupem času zmenšoval

9 E NDEMITY na území ČR je v současnosti asi 80 endemitů a subendemitů (druhů s převážnou většinou lokalit na našem území) největší zastoupení endemických druhů je v Krkonoších (více než 20)

10 R ELIKTY JSOU : taxony, jejichž současný výskyt představuje zbytek dřívějšího, mnohem většího rozšíření

11 R ELIKTY zmenšením areálů těchto taxonů bylo nejčastěji způsobeno výrazným ochlazováním klimatu v souvislosti s nástupem dob ledových

12 R ELIKTY nejznámější relikt z poslední doby ledové je Rubus chamae morus, který u nás roste jen na rašeliništích v Krkonoších, v severní Evropě je běžným druhem se souvislým porostem

13 P RACOVNÍ LIST - OPAKOVÁNÍ Které taxony označujeme jako eudemické? Vysvětlete pojmy: euryendemity, stenoendemity, relikty. Jak se mění míra endemismu se zeměpisnou šířkou? Vyskytují se na území ČR nějaké endemity a relikty?

14 Z DROJ KINCL, Lubomír, Miloslav KINCL a Jana JAKRLOVÁ. Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázií. Třetí, upravené vydání – dotisk. Praha: Fortuna, 2003. ISBN 80-7168-736-7. GERŽA, M. Endemismus v České republice. Rostliny část 1. - ochrana přírody. 2009, roč. 2009, č. 2.


Stáhnout ppt "E NDEMITY, RELIKTY Výukový materiál EK 01 - 07 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."

Podobné prezentace


Reklamy Google