Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ"— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ
KATOLICKÁ POEZIE LITERATURA ZA OKUPACE Mgr. Michal Oblouk

2 KATOLICKÁ POEZIE křesťansko-humanistická duchovní orientace autorů
víra v absolutní jistotu božské autority a v bezvýhradnou platnost křesťanských mravních zásad návrat k poetice barokního umění, k odkazu O. Březiny hledání východisek z krizového stavu světa časopisy Archa, Akord, Řád, Tvář, Vyšehrad navazovala na katolickou literaturu předchozího období literáti ve většině případech vytvářeli (nebo se alespoň pokoušeli) tlak na církev, aby došlo k její modernizaci většinu z nich velmi ovlivnil vznik Československa jejich díla byla často kritická k masarykovskému či čapkovskému proudu představitelé po válce obviněni z kolaborace, po r jejich tvorba násilně přerušena (vězení, zákaz publikovat), až koncem 60. let návrat do literatury

3 JAN ZAHRADNÍČEK (1905 – 1960) básník, novinář a překladatel, vrcholný představitel české katolické poezie narodil se v Mastníku na Třebíčsku v chudé rodině rolníka ve dvou letech spadl z půdy a stal se invalidou (pohmoždil si páteř a hrudník) vystudoval gymnázium v Třebíči, nedokončil studia filozofie na pražské univerzitě, místo toho složil nižší knihovnické zkoušky ve 40. letech redigoval katolickou revue Akord v roce 1951 byl zatčen (spolu se skupinou katolických intelektuálů) a odsouzen ve vykonstruovaném procesu na 13 let vězení za „protistátní“ činnost (špionáž a rozvracení socialismu) r byl na základě všeobecné amnestie propuštěn, brzy ale zemřel (ve Vlčatíně) na následky srdeční choroby a věznění jeho otevřeně katolická a ostře protikomunistická tvorba ho přiváděla do ostrého konfliktu s levicovými autory (již před 2. světovou válkou se např. Jan Drda vyjádřil, že Zahradníček musí po jejich vítězství za mříže) komunistický režim jej vyškrtl z učebnic a oficiální historie české literatury, rehabilitován byl v roce 1968 byl ženatý, měl 3 děti (dvě dcery zemřely v r na otravu muchomůrkou zelenou)

4 ZAHRADNÍČKOVO DÍLO Pokušení smrti – prvotina, pesimismus souvisí s tragickým osudem, ke své prvotině se básník později nehlásil a nedovolil ji znovu vydat Návrat – návrat k duši a víře v Boha, smysl života spočívá v křesťanské víře Jeřáby – představují vlastní zrození Zahradníčka jako nezaměnitelného básníka, obrat ve tvorbě - opojení životem, proud úžasu a díkůvzdání za dar bytí, pravidelný verš, mizí alegorie Žíznivé léto - ubývá mučivých osobních dramat a přibývá radosti a životního jasu, opouští samotu, otevírá se druhým, zaznívá motiv chudoby s křesťanským smyslem Pozdravení slunci – lyrika víry a lásky, přibývá zde obrazů, které přesahují tělesnost, bezprostřední fyzickou existenci Korouhve - hymny na patrony české země, snaží se o optimistický pohled na národní osud, obrací se k českým světcům Pod bičem milostným – milostná poezie, hlavním tématem je erotická láska (odraz autorova manželství a otcovství) Svatý Václav – reflexivní skladba, hymnus, alegorie okupační doby, kde se postava Václava spojuje s Andělem pomsty a Václavova korouhev je znamením blížící se svobody Stará země – válka chápána jako boží trest, odpor k okupantům La Saletta – skladba o zpěvech vyjadřuje zklamání z poválečného vývoje, název podle poutního místa ve Francii, skladba je ztělesněním básníkových zklamaných nadějí; osvobozený český národ totiž přehlédl všechna znamení času a vykročil vstříc utopii, v níž básník viděl zkázu a mravní záhubu Znamení moci - stačil dokončit ještě před svým uvězněním v létě 1951, rozsáhlá báseň o 7 zpěvech, trpké zkušenosti z komunistického režimu, hrozba zániku Čtyři léta – poezie psaná ve vězení, vyšlo po r. 1989

5 BOHUSLAV REYNEK (1892 – 1971) básník, překladatel a grafik
narodil se v Petrkově u Havlíčkova Brodu v rodině statkáře navštěvoval reálku v Jihlavě, pár týdnů studoval zemědělství na Vysoké škole technické v roce 1914 se seznámil s vydavatelem Josefem Florianem ze Staré Říše, se kterým spolupracoval až do konce jeho života přispíval do různých časopisů (Archa, Akord, Tvar) r odjel do Grenoblu, aby poznal francouzskou básnířku Suzanne Renaudovou, kterou si r vzal za manželku(měli spolu 2 syny), následujících deset let žil s rodinou střídavě ve Francii a v Petrkově, kam se nastálo vrátil až po otcově smrti, aby se ujal správy statku r byli donuceni se vystěhovat ze statku, celá rodina se nastěhovala do Staré Říše, kde zůstala až do konce války, r se na statek vrátili, ale po komunistickém puči v roce 1948 byl statek zestátněn a Reynek na něm poté pracoval jen jako zemědělský dělník až do roku 1957 v 60. letech směl znovu vystavovat zemřel v Petrkově

6 REYNEKOVO DÍLO Žízně, Smutek země – prvotiny, idylická oslava života, básně – modlitby Rybí šupiny – básně v próze, obraz venkovské přírody, vliv expresionismu Had na sněhu, Rty a zuby – verše plné básnické imaginace, barokní kontrasty dobra a zla Setba samot, Pieta – intimní lyrika , biblické motivy Podzimní motýli – v popředí rodný kraj , starozákonní motivy, vztah ke zvířatům a rostlinám Sníh na zápraží – básně z let 1945 – 1950, vydáno až r. 1969, lyrika pokory a víry Odlet vlaštovek – z přelomu 60. a 70. let, oficiálně vyšlo až r. 1989, atmosféra počátku normalizace

7 VÁCLAV RENČ (1911 – 1973) básník, dramatik a překladatel
narodil se ve Vodochodech vystudoval Filozofickou fakultu UK, po ukončení pracoval jako redaktor v letech 1933 – 1936 redigoval s F. Halasem časopis Rozhledy po literatuře kritizoval Masaryka a další představitele liberální politiky, v r napsal nekrolog Karla Čapka, v němž jej označil za nepřítele číslo tři českého národa v letech 1945 – 1948 byl dramaturgem olomouckého divadla r byl zatčen a o rok později ve vykonstruovaném procesu s katolickou inteligencí odsouzen na 25 let vězení, propuštěn byl v r. 1962, rehabilitován až r. 1990 část života prožil ve Fryštáku, zemřel v Brně r mu byl in memoriam udělen Řád T. G. Masaryka II. třídy jeho dcera Zuzana se stala spisovatelkou, syn Ivan režisérem a spisovatelem, mezi jeho vnuky patří režisér a herec Filip Renč

8 RENČOVO DÍLO Jitření, Studánky, Vinný lis – spirituální lyrika z 30. let, přilnutí k rodné zemi, ke křesťanské víře Trojzpěvy – hymnická poezie (ódy) Skřivaní věž – výbor z tvorby 40. a poč. 60. let, touha po harmonii, víra v Boha, vězeňské utrpení Sluncem oděná, Popelka nazaretská, Pražská legenda – 3 mariánské skladby z 50. let, vznikly ve vězení České žalmy – kritika demoralizace lidí v moderní době Barbora Celská, Černý milenec – dramata Tom Sawyer od řeky Mississippi - divadelní hra pro děti na motivy románu Marka Twaina

9 LITERATURA ZA OKUPACE tíživé podmínky a období tzv. protektorátu, narušení přirozeného vývoje, zákaz publikovat, ilegální tvorba část tvůrců emigrovala (Voskovec a Werich), část se zapojila do odboje (Halas, Vančura), někteří spisovatelé posláni do koncentračního tábora (Čapek, Poláček) ilegální publikace protiokupačních textů – básnický sborník Křik koruny české (Seifert, Hora, Holan, Toman, Halas,…) zúžení tematických okruhů (cenzura) – intimní život, příroda, domov, oslava češtiny, oslava Prahy, poezie pro děti 40. léta – programové vystoupení Jarní almanach básnický 1940, příklon k existenciální filozofii, lhostejnost k patosu, politické angažovanosti, tragický životní pocit Ohnice - literární skupina mladých básníků, ve které se sdružovali autoři píšící meditativní poezii navazující na Jiřího Ortena, název pochází původně z jeho sbírky, jejich manifestem bylo Slovo k mladým, ve kterém se objevil tzv. koncept nahého člověka – návrat od ideologické společnosti, techniky a odlidštěného materialismu k existenci člověka, manifest napsal Kamil Bednář, další členové: Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Václav Černý a Ivan Diviš

10 KAMIL BEDNÁŘ (1912 – 1972) básník (existenciální poezie), překladatel, představitel válečné generace narodil se v Praze v rodině úředníka nedokončil studia práv a filozofie pracoval v různých nakladatelstvích, např. Melantrich a Československý spisovatel od roku 1959 se věnoval pouze psaní byl dvakrát ženatý, měl 2 syny zemřel v Mělníku dílo: KÁMEN V DLAŽBĚ – prvotina, apokalyptické vize zániku MILENKA MODŘ – hledání lidské podstaty, okouzlení prchavými okamžiky štěstí KAMENNÝ PLÁČ, VELIKÝ MRTVÝ, HLADINY TŮNÍ – existenciální pocit úzkosti, hledání jistoty, křesťanský humanismus DUŠE ORLŮ – obraz světa bez víry, střetání destruktivních sil s bezmocným člověkem

11 JIŘÍ ORTEN (1919 – 1941) básník, představitel existenciální poezie
narodil se v Kutné Hoře v židovské rodině jako Jiří Ohrenstein, rodiče vlastnili malý obchod s galanterií v Praze studoval jazykovou školu, poté absolvoval 3 ročníky na dramatickém oddělení Státní konzervatoře hudby (vyloučen pro židovský původ) po smrti otce se stal oporou matce a malému bratrovi, nesměl opouštět území Prahy rozchod s dívkou, k níž se upnul, poznamenal zbytek jeho života, byl stále osamělejší, střídal byty, zaměstnání byl v Praze zachycen projíždějící německou sanitkou, o 2 dny později těžkým zraněním podlehl po jeho smrti vznikla básnická skupina Ohnice, která se hlásila k existencialismu jeho synovec Jiří Ornest je herec (má za manželku herečku Danielu Kolářovou), neteř Ester Janečková je televizní moderátorka

12 ORTENOVO DÍLO Čítanka jaro – citově působivá poezie Cesta k mrazu – projev existenciální úzkosti, objevují se motivy z Bible Jeremiášův pláč – skladba, obrat k mýtům Starého zákona, hledá zdůvodnění lidského osudu Ohnice – pocitová poezie, verše beznaděje, ohrožení Eta, Eta, žlutí ptáci – imaginativní prozaické texty Elegie – vyšly po válce, 9 žalozpěvů, úvahy o životě, tvorbě, poezii Deníky – z let 1938 – 1941, záznamy, osobní úvahy, dopisy, citáty, básně

13 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Zahradn%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literatura_v_letech_1900%E2%80%931945#Katolick.C3.A1_literatura https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarn%C3%AD_almanach_b%C3%A1snick%C3%BD_1940 https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohnice


Stáhnout ppt "ČESKÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google