Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATOLICKÁ POEZIE LITERATURA ZA OKUPACE Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATOLICKÁ POEZIE LITERATURA ZA OKUPACE Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 KATOLICKÁ POEZIE LITERATURA ZA OKUPACE Mgr. Michal Oblouk

2 křesťansko-humanistická duchovní orientace autorů víra v absolutní jistotu božské autority a v bezvýhradnou platnost křesťanských mravních zásad návrat k poetice barokního umění, k odkazu O. Březiny hledání východisek z krizového stavu světa časopisy Archa, Akord, Řád, Tvář, Vyšehrad navazovala na katolickou literaturu předchozího období literáti ve většině případech vytvářeli (nebo se alespoň pokoušeli) tlak na církev, aby došlo k její modernizaci většinu z nich velmi ovlivnil vznik Československa jejich díla byla často kritická k masarykovskému či čapkovskému proudu představitelé po válce obviněni z kolaborace, po r. 1948 jejich tvorba násilně přerušena (vězení, zákaz publikovat), až koncem 60. let návrat do literatury

3 -básník, novinář a překladatel, vrcholný představitel české katolické poezie -narodil se v Mastníku na Třebíčsku v chudé rodině rolníka -ve dvou letech spadl z půdy a stal se invalidou (pohmoždil si páteř a hrudník) -vystudoval gymnázium v Třebíči, nedokončil studia filozofie na pražské univerzitě, místo toho složil nižší knihovnické zkoušky -ve 40. letech redigoval katolickou revue Akord -v roce 1951 byl zatčen (spolu se skupinou katolických intelektuálů) a odsouzen ve vykonstruovaném procesu na 13 let vězení za „protistátní“ činnost (špionáž a rozvracení socialismu) -r. 1960 byl na základě všeobecné amnestie propuštěn, brzy ale zemřel (ve Vlčatíně) na následky srdeční choroby a věznění -jeho otevřeně katolická a ostře protikomunistická tvorba ho přiváděla do ostrého konfliktu s levicovými autory (již před 2. světovou válkou se např. Jan Drda vyjádřil, že Zahradníček musí po jejich vítězství za mříže) -komunistický režim jej vyškrtl z učebnic a oficiální historie české literatury, rehabilitován byl v roce 1968 -byl ženatý, měl 3 děti (dvě dcery zemřely v r. 1956 na otravu muchomůrkou zelenou)

4 Pokušení smrti – prvotina, pesimismus souvisí s tragickým osudem, ke své prvotině se básník později nehlásil a nedovolil ji znovu vydat Návrat – návrat k duši a víře v Boha, smysl života spočívá v křesťanské víře Jeřáby – představují vlastní zrození Zahradníčka jako nezaměnitelného básníka, obrat ve tvorbě - opojení životem, proud úžasu a díkůvzdání za dar bytí, pravidelný verš, mizí alegorie Žíznivé léto - ubývá mučivých osobních dramat a přibývá radosti a životního jasu, opouští samotu, otevírá se druhým, zaznívá motiv chudoby s křesťanským smyslem Pozdravení slunci – lyrika víry a lásky, přibývá zde obrazů, které přesahují tělesnost, bezprostřední fyzickou existenci Korouhve - hymny na patrony české země, snaží se o optimistický pohled na národní osud, obrací se k českým světcům Pod bičem milostným – milostná poezie, hlavním tématem je erotická láska (odraz autorova manželství a otcovství) Svatý Václav – reflexivní skladba, hymnus, alegorie okupační doby, kde se postava Václava spojuje s Andělem pomsty a Václavova korouhev je znamením blížící se svobody Stará země – válka chápána jako boží trest, odpor k okupantům La Saletta – skladba o zpěvech vyjadřuje zklamání z poválečného vývoje, název podle poutního místa ve Francii, skladba je ztělesněním básníkových zklamaných nadějí; osvobozený český národ totiž přehlédl všechna znamení času a vykročil vstříc utopii, v níž básník viděl zkázu a mravní záhubu Znamení moci - stačil dokončit ještě před svým uvězněním v létě 1951, rozsáhlá báseň o 7 zpěvech, trpké zkušenosti z komunistického režimu, hrozba zániku Čtyři léta – poezie psaná ve vězení, vyšlo po r. 1989

5 -básník, překladatel a grafik -narodil se v Petrkově u Havlíčkova Brodu v rodině statkáře -navštěvoval reálku v Jihlavě, pár týdnů studoval zemědělství na Vysoké škole technické -v roce 1914 se seznámil s vydavatelem Josefem Florianem ze Staré Říše, se kterým spolupracoval až do konce jeho života -přispíval do různých časopisů (Archa, Akord, Tvar) -r. 1923 odjel do Grenoblu, aby poznal francouzskou básnířku Suzanne Renaudovou, kterou si r. 1926 vzal za manželku(měli spolu 2 syny), následujících deset let žil s rodinou střídavě ve Francii a v Petrkově, kam se nastálo vrátil až po otcově smrti, aby se ujal správy statku -r. 1944 byli donuceni se vystěhovat ze statku, celá rodina se nastěhovala do Staré Říše, kde zůstala až do konce války, r. 1945 se na statek vrátili, ale po komunistickém puči v roce 1948 byl statek zestátněn a Reynek na něm poté pracoval jen jako zemědělský dělník až do roku 1957 -v 60. letech směl znovu vystavovat -zemřel v Petrkově

6 Žízně, Smutek země – prvotiny, idylická oslava života, básně – modlitby Rybí šupiny – básně v próze, obraz venkovské přírody, vliv expresionismu Had na sněhu, Rty a zuby – verše plné básnické imaginace, barokní kontrasty dobra a zla Setba samot, Pieta – intimní lyrika, biblické motivy Podzimní motýli – v popředí rodný kraj, starozákonní motivy, vztah ke zvířatům a rostlinám Sníh na zápraží – básně z let 1945 – 1950, vydáno až r. 1969, lyrika pokory a víry Odlet vlaštovek – z přelomu 60. a 70. let, oficiálně vyšlo až r. 1989, atmosféra počátku normalizace

7 -básník, dramatik a překladatel -narodil se ve Vodochodech -vystudoval Filozofickou fakultu UK, po ukončení pracoval jako redaktor -v letech 1933 – 1936 redigoval s F. Halasem časopis Rozhledy po literatuře -kritizoval Masaryka a další představitele liberální politiky, v r. 1938 napsal nekrolog Karla Čapka, v němž jej označil za nepřítele číslo tři českého národa -v letech 1945 – 1948 byl dramaturgem olomouckého divadla -r. 1951 byl zatčen a o rok později ve vykonstruovaném procesu s katolickou inteligencí odsouzen na 25 let vězení, propuštěn byl v r. 1962, rehabilitován až r. 1990 -část života prožil ve Fryštáku, zemřel v Brně -r. 1998 mu byl in memoriam udělen Řád T. G. Masaryka II. třídy -jeho dcera Zuzana se stala spisovatelkou, syn Ivan režisérem a spisovatelem, mezi jeho vnuky patří režisér a herec Filip Renč

8 Jitření, Studánky, Vinný lis – spirituální lyrika z 30. let, přilnutí k rodné zemi, ke křesťanské víře Trojzpěvy – hymnická poezie (ódy) Skřivaní věž – výbor z tvorby 40. a poč. 60. let, touha po harmonii, víra v Boha, vězeňské utrpení Sluncem oděná, Popelka nazaretská, Pražská legenda – 3 mariánské skladby z 50. let, vznikly ve vězení České žalmy – kritika demoralizace lidí v moderní době Barbora Celská, Černý milenec – dramata Tom Sawyer od řeky Mississippi - divadelní hra pro děti na motivy románu Marka Twaina

9 tíživé podmínky a období tzv. protektorátu, narušení přirozeného vývoje, zákaz publikovat, ilegální tvorba část tvůrců emigrovala (Voskovec a Werich), část se zapojila do odboje (Halas, Vančura), někteří spisovatelé posláni do koncentračního tábora (Čapek, Poláček) ilegální publikace protiokupačních textů – básnický sborník Křik koruny české (Seifert, Hora, Holan, Toman, Halas,…) zúžení tematických okruhů (cenzura) – intimní život, příroda, domov, oslava češtiny, oslava Prahy, poezie pro děti 40. léta – programové vystoupení Jarní almanach básnický 1940, příklon k existenciální filozofii, lhostejnost k patosu, politické angažovanosti, tragický životní pocit Ohnice - literární skupina mladých básníků, ve které se sdružovali autoři píšící meditativní poezii navazující na Jiřího Ortena, název pochází původně z jeho sbírky, jejich manifestem bylo Slovo k mladým, ve kterém se objevil tzv. koncept nahého člověka – návrat od ideologické společnosti, techniky a odlidštěného materialismu k existenci člověka, manifest napsal Kamil Bednář, další členové: Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Václav Černý a Ivan Diviš

10 -básník (existenciální poezie), překladatel, představitel válečné generace -narodil se v Praze v rodině úředníka -nedokončil studia práv a filozofie -pracoval v různých nakladatelstvích, např. Melantrich a Československý spisovatel -od roku 1959 se věnoval pouze psaní -byl dvakrát ženatý, měl 2 syny -zemřel v Mělníku -dílo: KÁMEN V DLAŽBĚ – prvotina, apokalyptické vize zániku MILENKA MODŘ – hledání lidské podstaty, okouzlení prchavými okamžiky štěstí KAMENNÝ PLÁČ, VELIKÝ MRTVÝ, HLADINY TŮNÍ – existenciální pocit úzkosti, hledání jistoty, křesťanský humanismus DUŠE ORLŮ – obraz světa bez víry, střetání destruktivních sil s bezmocným člověkem

11 -básník, představitel existenciální poezie -narodil se v Kutné Hoře v židovské rodině jako Jiří Ohrenstein, rodiče vlastnili malý obchod s galanterií -v Praze studoval jazykovou školu, poté absolvoval 3 ročníky na dramatickém oddělení Státní konzervatoře hudby (vyloučen pro židovský původ) -po smrti otce se stal oporou matce a malému bratrovi, nesměl opouštět území Prahy -rozchod s dívkou, k níž se upnul, poznamenal zbytek jeho života, byl stále osamělejší, střídal byty, zaměstnání -30.8.1941 byl v Praze zachycen projíždějící německou sanitkou, o 2 dny později těžkým zraněním podlehl -po jeho smrti vznikla básnická skupina Ohnice, která se hlásila k existencialismu -jeho synovec Jiří Ornest je herec (má za manželku herečku Danielu Kolářovou), neteř Ester Janečková je televizní moderátorka

12 Čítanka jaro – citově působivá poezie Cesta k mrazu – projev existenciální úzkosti, objevují se motivy z Bible Jeremiášův pláč – skladba, obrat k mýtům Starého zákona, hledá zdůvodnění lidského osudu Ohnice – pocitová poezie, verše beznaděje, ohrožení Eta, Eta, žlutí ptáci – imaginativní prozaické texty Elegie – vyšly po válce, 9 žalozpěvů, úvahy o životě, tvorbě, poezii Deníky – z let 1938 – 1941, záznamy, osobní úvahy, dopisy, citáty, básně

13 http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Zahradn%C3%AD%C4%8Dek http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_Reynek http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Ren%C4%8D http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamil_Bedn%C3%A1%C5%99 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Orten http://www.spisovatele.cz/jan-zahradnicek http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=61 http://brizuvsborkamenicky.eu/index.php?page=filip-renc http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId =21 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId =21 http://www.okh.cz/jiri-orten/ https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literatura_v_l etech_1900%E2%80%931945#Katolick.C3.A1_literatura https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literatura_v_l etech_1900%E2%80%931945#Katolick.C3.A1_literatura https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarn%C3%AD_almanach_b%C3%A1 snick%C3%BD_1940 https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarn%C3%AD_almanach_b%C3%A1 snick%C3%BD_1940 https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohnice


Stáhnout ppt "KATOLICKÁ POEZIE LITERATURA ZA OKUPACE Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google