Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHARAKTERISTIKA Mgr. Michal Oblouk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHARAKTERISTIKA Mgr. Michal Oblouk"— Transkript prezentace:

1 CHARAKTERISTIKA Mgr. Michal Oblouk
REALISMUS CHARAKTERISTIKA Mgr. Michal Oblouk

2 SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE
rozmach a dokončování průmyslové revoluce, hospodářský vzestup rozvoj přírodních a technických věd vliv filozofie pozitivismu – věda jako prostředek poznání rozpad a zánik absolutistických monarchií soupeření Anglie a Francie sjednocení Itálie a Německa šířící se myšlenky liberalismu a nacionalismu úsilí o politickou nezávislost Evropa ztrácí dominantní postavení ve prospěch USA

3 REALISMUS V KULTUŘE

4 REALISMUS V KULTUŘE architektura – stále historizující slohy, vliv rozvoje techniky – nové materiály (litina, ocel, sklo) malířství – pečlivé pozorování skutečnosti (živé modely), K. Purkyně, A. Chittussi sochařství – Auguste Rodin hudba – R. Wagner, G. Verdi, G. Puccini, P. I. Čajkovskij, G. Bizet, N. A. Rimskij-Korsakov, J. Offenbach

5 R E A L I S M U S – znaky z latiny realis = věcný, skutečný
umělecký směr a metoda zobrazení skutečnosti - komplexní, pravdivé a věrné zachycení převládl ve druhé polovině 19. století kritické poznávání skutečnosti požadavek objektivity – využití metod, postupů a výsledků exaktních věd v literatuře – dokumentárnost obliba větších prozaických útvarů (román) úsilí o přístupnost – přehledná kompozice, nové výrazové prostředky – všechny vrstvy jazyka

6 REALISMUS V LITERATUŘE
pravdivý obraz skutečnosti, komplexnost obrazu člověka, prostředí, společnosti, uplatnění metody kritické analýzy objektivní přístup ke skutečnosti, autorova objektivita je ale podmíněna - vybírá fakta, volí hrdiny, prostředí → není 100% objektivní přesné a všestranné studium společenského života, nitra člověka, zobrazení každodenního života zobrazuje průměrného člověka, realistický román je zrcadlem společnosti, kronikou jejích mravů autor neužívá autostylizace - není v díle přímo účasten hrdina se vyvíjí – je dobově a společensky podmíněný je uplatněna typizace – autor se snaží postihnout obecné, tj. typické, příznačné rysy lidí v jedinečném hrdinovi demokratizace ve výběru postav – vybírá si z celého společenského spektra – vysoce postavení i chudí zobrazeni v prostředí jim vlastním autoři se vyhýbají minulosti, upřednostňují současnost

7 KRITICKÝ REALISMUS typ realismu - vyšší stupeň realismu
objevuje se od 80. let 19. století autoři se snaží o mnohem otevřenější, nesmiřitelnější pohled na společnost při zvětšování sociálních rozdílů, v jejichž důsledku vzniká napětí pokus o řešení sociálních konfliktů zesílená kritičnost angažovaný pohled na skutečnost – upozornění na negativní jevy, nedostatky, společenské křivdy – nutnost nápravy v Itálii umělecký směr VERISMUS (prolínání kriticko-realistické metody s naturalismem, autoři věrně zachycovali vlastní životní zkušenosti)

8 NATURALISMUS vznikl v 70. letech 19. století ve Francii z klasického realismu umělecký směr, který se snaží zachytit nezkreslenou realitu z latiny naturalis = přírodní spisovatele láká pesimismus – lidská bída, smrt i stáří, tematicky se zaměřují na podmínky lidské existence v urbanizované, vědecko-průmyslové civilizaci klade velký důraz na detailní popis prostředí i situací zobrazuje něčím výjimečné osoby (takzvaně „nejbídnější z bídáků“), stojící buďto na okraji společnosti, nebo na jejím vrcholu - hlavní postavy jsou určitým způsobem zvláštní, poznamenané, vyřazené, trpí fyzickou nebo psychickou narušeností, zvráceností v úsilí o maximální objektivnost zachyceny i ošklivé, odpudivé jevy romány se vyznačují odlidštěním - autor nevstupuje ani nezasahuje do děje, nechává vyvíjet události přesně tak, jak by se přirozeně udály, cílem je obnažit člověka ve fyziologické podstatě (jako bytost řídící se pudy – ne mozkem) aplikace teorie dědičnosti a determinace prostředím (člověk omezen svou biologickou podstatou, je výsledkem vlivu prostředí, v němž žije, a dědičností) román je přírodopisný výklad života teoretik – Hippolyte Taine

9 ZDROJE http://www.dekorastuck.cz/?page=realismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Realismus_(literatura) https://cs.wikipedia.org/wiki/Kritick%C3%BD_realismus https://cs.wikipedia.org/wiki/Realismus_(v%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD) https://cs.wikipedia.org/wiki/Naturalismus_(literatura) https://cs.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_Taine


Stáhnout ppt "CHARAKTERISTIKA Mgr. Michal Oblouk"

Podobné prezentace


Reklamy Google