Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REALISMUS CHARAKTERISTIKA Mgr. Michal Oblouk. SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE rrrrozmach a dokončování průmyslové revoluce, hospodářský vzestup rrrrozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REALISMUS CHARAKTERISTIKA Mgr. Michal Oblouk. SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE rrrrozmach a dokončování průmyslové revoluce, hospodářský vzestup rrrrozvoj."— Transkript prezentace:

1 REALISMUS CHARAKTERISTIKA Mgr. Michal Oblouk

2 SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE rrrrozmach a dokončování průmyslové revoluce, hospodářský vzestup rrrrozvoj přírodních a technických věd vvvvliv filozofie pozitivismu – věda jako prostředek poznání rrrrozpad a zánik absolutistických monarchií ssssoupeření Anglie a Francie ssssjednocení Itálie a Německa ššššířící se myšlenky liberalismu a nacionalismu úúúúsilí o politickou nezávislost EEEEvropa ztrácí dominantní postavení ve prospěch USA

3 REALISMUS V KULTUŘE

4  architektura – stále historizující slohy, vliv rozvoje techniky – nové materiály (litina, ocel, sklo)  malířství – pečlivé pozorování skutečnosti (živé modely), K. Purkyně, A. Chittussi  sochařství – Auguste Rodin  hudba – R. Wagner, G. Verdi, G. Puccini, P. I. Čajkovskij, G. Bizet, N. A. Rimskij-Korsakov, J. Offenbach

5 R E A L I S M U S – znaky zzzz latiny realis = věcný, skutečný uuuumělecký směr a metoda zobrazení skutečnosti - komplexní, pravdivé a věrné zachycení ppppřevládl ve druhé polovině 19. století kkkkritické poznávání skutečnosti ppppožadavek objektivity – využití metod, postupů a výsledků exaktních věd v literatuře – dokumentárnost oooobliba větších prozaických útvarů (román) úúúúsilí o přístupnost – přehledná kompozice, nové výrazové prostředky – všechny vrstvy jazyka

6 REALISMUS V LITERATUŘE ppppravdivý obraz skutečnosti, komplexnost obrazu člověka, prostředí, společnosti, uplatnění metody kritické analýzy oooobjektivní přístup ke skutečnosti, autorova objektivita je ale podmíněna - vybírá fakta, volí hrdiny, prostředí → není 100% objektivní ppppřesné a všestranné studium společenského života, nitra člověka, zobrazení každodenního života zzzzobrazuje průměrného člověka, realistický román je zrcadlem společnosti, kronikou jejích mravů aaaautor neužívá autostylizace - není v díle přímo účasten hhhhrdina se vyvíjí – je dobově a společensky podmíněný jjjje uplatněna typizace – autor se snaží postihnout obecné, tj. typické, příznačné rysy lidí v jedinečném hrdinovi ddddemokratizace ve výběru postav – vybírá si z celého společenského spektra – vysoce postavení i chudí zobrazeni v prostředí jim vlastním aaaautoři se vyhýbají minulosti, upřednostňují současnost

7 KRITICKÝ REALISMUS ttttyp realismu - vyšší stupeň realismu oooobjevuje se od 80. let 19. století aaaautoři se snaží o mnohem otevřenější, nesmiřitelnější pohled na společnost při zvětšování sociálních rozdílů, v jejichž důsledku vzniká napětí ppppokus o řešení sociálních konfliktů zzzzesílená kritičnost aaaangažovaný pohled na skutečnost – upozornění na negativní jevy, nedostatky, společenské křivdy – nutnost nápravy vvvv Itálii umělecký směr VERISMUS (prolínání kriticko- realistické metody s naturalismem, autoři věrně zachycovali vlastní životní zkušenosti)

8 NATURALISMUS vvvvznikl v 70. letech 19. století ve Francii z klasického realismu uuuumělecký směr, který se snaží zachytit nezkreslenou realitu zzzz latiny naturalis = přírodní sssspisovatele láká pesimismus – lidská bída, smrt i stáří, tematicky se zaměřují na podmínky lidské existence v urbanizované, vědecko-průmyslové civilizaci kkkklade velký důraz na detailní popis prostředí i situací zzzzobrazuje něčím výjimečné osoby (takzvaně „nejbídnější z bídáků“), stojící buďto na okraji společnosti, nebo na jejím vrcholu - hlavní postavy jsou určitým způsobem zvláštní, poznamenané, vyřazené, trpí fyzickou nebo psychickou narušeností, zvráceností vvvv úsilí o maximální objektivnost zachyceny i ošklivé, odpudivé jevy rrrromány se vyznačují odlidštěním - autor nevstupuje ani nezasahuje do děje, nechává vyvíjet události přesně tak, jak by se přirozeně udály, cílem je obnažit člověka ve fyziologické podstatě (jako bytost řídící se pudy – ne mozkem) aaaaplikace teorie dědičnosti a determinace prostředím (člověk omezen svou biologickou podstatou, je výsledkem vlivu prostředí, v němž žije, a dědičností) rrrromán je přírodopisný výklad života tttteoretik – Hippolyte Taine

9 ZDROJE  http://www.dekorastuck.cz/?page=realismus http://www.dekorastuck.cz/?page=realismus  http://realit.cz/clanek/lodz-%E2%80%93-jedinecny- komplex-prumysloveho-dedictvi-v-evrope http://realit.cz/clanek/lodz-%E2%80%93-jedinecny- komplex-prumysloveho-dedictvi-v-evrope http://realit.cz/clanek/lodz-%E2%80%93-jedinecny- komplex-prumysloveho-dedictvi-v-evrope  http://www.poevrope.net/ http://www.poevrope.net/  https://cs.wikipedia.org/wiki/Realismus_(literatura) https://cs.wikipedia.org/wiki/Realismus_(literatura)  https://cs.wikipedia.org/wiki/Kritick%C3%BD_realismus https://cs.wikipedia.org/wiki/Kritick%C3%BD_realismus  https://cs.wikipedia.org/wiki/Realismus_(v%C3%BDtvarn% C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD) https://cs.wikipedia.org/wiki/Realismus_(v%C3%BDtvarn% C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD) https://cs.wikipedia.org/wiki/Realismus_(v%C3%BDtvarn% C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD)  https://cs.wikipedia.org/wiki/Naturalismus_(literatura) https://cs.wikipedia.org/wiki/Naturalismus_(literatura)  https://cs.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_Taine https://cs.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_Taine


Stáhnout ppt "REALISMUS CHARAKTERISTIKA Mgr. Michal Oblouk. SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE rrrrozmach a dokončování průmyslové revoluce, hospodářský vzestup rrrrozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google