Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc."— Transkript prezentace:

1 doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.
Senzitivní systém, syndromy při postižení různých etáží, vyšetření čití doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.

2 Sensitivní dráhy – kolik mají neuronů ?
Jádra zadních provazců v oblongátě Spinální ganglion 1. neuron Zadní kořen

3 Sensitivní dráhy: přímé nepřímé tr. spinothalamicus
fasciculus cuneatus a gracilis (dráhy zadních provazců) nepřímé tr. spinocerebellaris

4 Algické a termické čití a jednoduchý dotyk
Povrchové čití

5 Tr. spinothalamicus

6 Vědomá propriocepce a diskriminační čití
Hluboké čití

7 Dráhy zadních provazců

8 Dotykové, taktilní čití
Má 2 formy: Jednoduchý, lehký dotyk – s tr. spinothalamicus Diskriminační čití – s hlubokým čitím – zadními provazci

9 Nevědomá propriocepce – spinocerebellární dr.

10 Spinocerebelární dráhy

11 Somatosensorická kůra – 3 části:
primární somatická kůra S-I - obsahuje 4 cytoarchitektonické oblasti: Brodmannovy areay 3a, 3b, 1, and 2. Liší se funkčně: Arey 3b a 1 dostávají informace z receptorů v kůži, kdežto areay 3a and 2 dostávají proprioceptivní informace z receptorů ve svalech a kloubech. Tyto 4 oblasti jsou vzájemně spojeny.

12 Somato-topické uspořádání

13 Somatosensorická kůra – 3 části:
sekundární somatosensorická kůra S-II, v horní části laterální rýhy, je inervována z každé ze 4 oblastí S-I. Další důležité somatosensorické korové oblasti jsou v zadní parietální kůře (Brodmannovy arey 5 a 7) and mají associační funkci. Area 5 integruje taktilní informace z mechanoreceptorů v kůži s proprioceptivními podněty ze svalů a kloubů. Area 7 dostává visuální, taktilní a proprioceptivní podněty, což dovoluje integraci stereognostických a vizuálních informací.

14 Klinické příznaky postižení sensitivního systému:
Negativní, zánikové: hypestesie anestesie kvalitativní změna: dysestesie Pozitivní, iritační: parestesie: brnění, mravenčení pálení hyperestesie bolest hyperalgesie

15 Poruchy čití při postižení různých etáží sensitivního systému – úrovně léze:
periferní nerv plexus kořen mícha talamus capsula interna kůra

16 periferní nerv Léze jednotlivých periferních nervů způsobí poruchu čití v area nervina jsou postiženy všechny modality area je ostře ohraničena u částečných lézí mohou být dysestesie, parestesie, neuralgie, hyperestesie

17 Areae nervinae: n. radialis n. ulnaris n. medianus Duus

18 periferní nervy polyneuropatie –
difusní porucha čití na distálních částech končetin akrálně rukavicovitě ponožkovitě „glove and stocking anesthesia”

19 plexus Postižení plexu cervikobrachiálního lumbosakrálního
způsobí anestesii téměř celé končetiny (pro všechny modality) nebo jen části končetiny: léze horní části brachiálního plexu - C5, C6 léze dolní části brachiálního plexu - C8, T1…

20 míšní kořen radikulární postižení – léze zadního míšního kořene vede k poruše čití všech modalit v dermatomu - area radicularis dráždění zadního kořene (např. při výhřezu meziobratlové ploténky) působí kořenovou bolest, pacient může ukázat, kam bolest vystřeluje - autodermografie

21 Areae radiculares:

22 Areae radiculares: C5 C6 C7 C8

23 Areae radiculares: L5 S1

24 mícha míšní léze - porucha čití se může týkat jen určité modality:
sy zadních provazců sy centrální míšní šedi sy Brown-Séquardův sy transverzální léze míšní

25 mícha - sy zadních provazců:
porucha hlubokého čití: vibrační (pallhypestesie) polohocit, pohybocit ataxie hypo/areflexie š.-o. porucha rovnováhy, zhoršená při zavření očí

26 mícha – sy centrální míšní šedi:
„sy syringomyelické disociace“ oboustranná porucha termického a algického čití čití hluboké zachováno loss of pain and temperature sensation deep sensation is preserved

27 mícha – sy Brown-Séquardův:
hemisekce míšní: ipsilaterální porucha hlubokého čití ipsilaterální paréza kontralaterální porucha termického a algického čití

28 mícha – transverzální léze míšní:
Úplná, transverzální léze: ztráta čití všech kvalit pod místem léze s jasnou hranicí čití oboustranná plegie

29 talamus kontralaterální hemianestezie pro všechny modality
Jednostranné postižení talamu: kontralaterální hemianestezie pro všechny modality talamická bolest (spontánní, krutá, kausalgická, špatně lokalizovaná) hypersensitivita Bolestivé podněty – zvýšená odpověď - “thalamic overreaction” Dotyk vyvolá difuzní bolest - “anesthesia dolorosa”

30 capsula interna: hemihypestesie nebo hemianestesie kontralaterálně (pro všechny kvality čití)

31 mozková somatosensorická kůra
Postižení kůry (parietálního laloku): kontralaterální hemihypestesie nebo porucha menšího rozsahu – „monohypestesie“ při lézi v g. postcentralis: porucha dotykového čití při lézí v zadní parietální oblasti: parietální ataxie, porucha polohocitu, astereognosie dráždění g. postcentralis: Jacksonské sensitivní paroxysmy (parciální jednoduché epileptické záchvaty): hemiparestesie na kontralaterálních končetinách a polovině obličeje, šíří se postupně na polovinu těla, trvají několik minut, bez ztráty vědomí

32 Vyšetření čití

33 Vyšetření čití vyžaduje spolupráci pacienta, musí být:
při vědomí, bdělý, inteligentní zavřené oči hlásí, co cítí, podněty v náhodném pořadí srovnáváme různé části těla, určíme hranici hypestesie můžeme zakreslit do schemat čití - areae radiculares, areae nervinae autodermografie

34 Čití – typy: Primární (jednotlivé kvality, podněty jdou do talamu jako jednoduché pocity – dotek, bolest, teplota, vibrace) povrchové (kožní): taktilní, jemný dotyk algické termické hluboké (vědomá propriocepce): vibrační, pallestesie – vyšetření graduovanou ladičkou polohocit, pohybocit 

35 Čití – typy: Sekundární (v kůře mozkové jsou podněty interpretovány jako komplexní vjemy, diskriminační čití)

36 Vyšetření primárního čití:
povrchové (kožní): taktilní, jemný dotyk – „ano“, „teď“, „kde?“ algické – píchnutí („ostré“ nebo „tupé“) termické (2 zkumavky, horká nebo studená?)

37 Vyšetření primárního čití:
hluboké: vibrační (pallestesie) graduovaná ladička polohocit, pohybocit

38 Vyšetření sekundárního čití:
diskriminační čití (Weberovým kružítkem) stimulace 2 podněty současně – percepční soutěžení, potlačení 1 podnětu grafestesie, dermatolexie stereognosie barestesie lokalizace dotyku identifikace částí těla – porucha tělesného schematu: fingeragnosie (prsty), autotopagnosie (části těla), allochirie (pravá – levá), nosoagnosie, neglect sy  orientace v prostoru

39 Meningeální syndrom, vyšetření doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.

40 Meningeální syndrom bývá způsoben:
neuroinfekcí (meningitis bakteriální, virová…) krvácením subarachnoideálním (z aneuryzmatu, AV malformace, trauma) nádorovou infiltrací (zřídka, karcinosa mening…) Podobné: sy pseudomeningeální při nitrolební hypertenzi při likvorové hypotenzi meningismus – při viroze (likvor norm.)

41 Meningeální syndrom Subj. příznaky:
silná difuzní bolest hlavy (dráždění mening) nausea Obj.: zvracení fotofobie, hyperpatie… meningeální příznaky: poloha pacienta: ztuhlá šíje až opistotonus event. napjatá břišní stěna, flexe DK

42 Meningeální příznaky (objektivní):
ztuhlá šíje, opozice šíje při anteflexi hlavy - kvantitativně - počet prstů mezi bradou a sternem

43 Meningeální příznaky (objektivní):
Kernigův příznak – vleže: flektovaná DK – extenze v koleni pasivní posazování natažené DK se flektují, pérují Laségue - zvedat natažené DK pasivně (úhel, od kdy flexe)

44 Meningeální příznaky (objektivní):
Brudzinski: vleže I. pasivní flexe hlavy – flexe v kolenou II. tlak na jařmové kosti – flexe HK i DK III. tlak na symfýzu – flexe DK spine sign dotknout se obličejem kolen – u dětí „polib si kolínko“ Amosův příznak trojnožky – sedí jen s oporou obou rukou za trupem


Stáhnout ppt "doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google