Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace ošetřovatelského plánu/péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace ošetřovatelského plánu/péče"— Transkript prezentace:

1 Realizace ošetřovatelského plánu/péče

2 Tři fáze Příprava Intervence (poskytování péče)
Komunikace, dokumentace

3 Příprava zkontrolování a seřazení naplánovaných intervencí podle priorit příprava pomůcek a organizace práce zajistit, aby intervence přinesla pacientovi maximální přínos Příprava prostředí Příprava pacienta Předvídat možné komplikace/rizika a učinit potřebná opatření

4 Systémy poskytování ošetřovatelské péče
Funkční systém Týmová péče Skupinová péče Primární sestra

5 Ošetřovatelské intervence
aktivity zaměřené na splnění ošetřovatelských cílů Výkony přímé péče o pacienta Psychosociální intervence Edukace Pozorování Konzultace

6 Co má obsahovat formulace oš. intervence
Datum Označení činnosti – sloveso, být konkrétní, např. výraz edukovat může znamenat různé činnosti Kdo, co, kde, kdy, jak, jak často nebo kolik Individualizované pokyny – např. nepoužívat rivanol (alergie) Podpis

7 Intervence Co je nutné vzít v úvahu: Potřebné dovednosti personálu
Technické Kognitivní Interpersonální Stupeň péče, kterou pacient vyžaduje (otázka časové zátěže) Komplexní S asistencí Podpůrnou

8 Intervence je nutné upravit podle aktuálního stavu pacienta, dané situace a reakce pacienta
Individualizovaná péče

9 Bezpečí Brát v úvahu věk pacienta (IV u dětí)
Stupeň pohyblivosti (pacient s bolestmi zad) Sensorické poruchy (např. čití – termický úraz; zraku - pád) Poruchy vědomí/orientace (upravit prostředí)

10 Komunikace s pacientem a jeho rodinou - pacient by vždy měl vědět, co může od péče očekávat a co se očekává od něj v rámci zdravotnického týmu - na úrovni ústní a písemné sestra lékaři v průběhu vizity a vždy při změně stavu pacienta předávání služby, hlášení (různé formy, záleží na složení týmu, počtu lidí ve službách, stavu pacientů) sesterské vizity „ošetřovatelské (pacientské) konference“

11 Jaké informace si předat?
Identifikační data Diagnóza a jméno lékaře Vyšetření, výsledky, co přes den, léčba minulá, budoucí Stav pacienta, důležité informace, změny Psychosociální stav – emoce, potřeba informace, důležité informace o rodině Plán péče – co je splněno, co je aktuální, jak toho dosáhnout atd.

12 Dokumentace Dva základní druhy: Co dokumentovat? Kdy dokumentovat?
sestavená podle jednotlivých odborníků, kteří péči poskytují, každá profese má v chorobopisu vlastní složku, do které zapisuje informace o stavu pacienta i poskytované péče vedená podle jednotlivých problémů pacienta, integruje poznámky všech disciplín. Plán péče formuluje vždy ten odborník, který problém identifikoval Co dokumentovat? Kdy dokumentovat?

13 Shrnutí zásad poskytování péče
Poskytovat péči na základě dostupných vědeckých poznatků, standardů Rozumět ordinacím, při jakékoli nejasnosti konzultovat Individualizovat péči podle potřeb pacienta (hodnot, věku, zdravotního stavu, prostředí) Poskytovat bezpečnou péči Edukovat, podporovat, utěšovat Uplatňovat holistický přístup Respektovat a podporovat důstojnost pacienta Podporovat pacienta v aktivní účasti na péči

14 Vyhláška č.55/2011 …kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ošetřovatelská péče Základní ošetřovatelská péče Specializovaná ošetřovatelská péče Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče Specifická ošetřovatelská péče


Stáhnout ppt "Realizace ošetřovatelského plánu/péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google