Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPIS SPIS Systém Psychosociální Intervenční Služby Historie, současnost a budoucnost v ČR PhDr. Lukáš HUMPL Historie, současnost a budoucnost v ČR PhDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPIS SPIS Systém Psychosociální Intervenční Služby Historie, současnost a budoucnost v ČR PhDr. Lukáš HUMPL Historie, současnost a budoucnost v ČR PhDr."— Transkript prezentace:

1 SPIS SPIS Systém Psychosociální Intervenční Služby Historie, současnost a budoucnost v ČR PhDr. Lukáš HUMPL Historie, současnost a budoucnost v ČR PhDr. Lukáš HUMPL

2 PODPORA PRACOVNÍKŮM NÁROČNÝCH PROFESÍ Nejde o novou myšlenku: • Původ v armádě (1., 2. svět. válka) Později využití v civilních složkách •V zahraničí již tři desetiletí •V ČR posledních 10 let - HZS, PČR, ale také např. ČSA… Nejde o novou myšlenku: • Původ v armádě (1., 2. svět. válka) Později využití v civilních složkách •V zahraničí již tři desetiletí •V ČR posledních 10 let - HZS, PČR, ale také např. ČSA…

3 … A ZDRAVOTNICTVÍ ??? •Vystavován značné psychické zátěži •Konfrontován s náročnými profesními situacemi, a to opakovaně •Vysoká zodpovědnost •Bezmoc, kontakt se smrtí… •Zdravotník není Superman •Vystavován značné psychické zátěži •Konfrontován s náročnými profesními situacemi, a to opakovaně •Vysoká zodpovědnost •Bezmoc, kontakt se smrtí… •Zdravotník není Superman

4 NA PÉČI O SEBE MÁME JAKO POMÁHAJÍCÍ PRÁVO !!! NA PÉČI O SEBE MÁME JAKO POMÁHAJÍCÍ PRÁVO !!!

5 SYSTÉM PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ •První úvahy v roce 2002 •Postupný výcvik odborníků •První zkušenosti •Zapojení MZ ČR od roku 2009 •Vzdělávání poskytovatelů – NCO Brno •Rozvoj v krajích, zejména v rámci ZZS •SPIS oficiální – podzim 2010 •První úvahy v roce 2002 •Postupný výcvik odborníků •První zkušenosti •Zapojení MZ ČR od roku 2009 •Vzdělávání poskytovatelů – NCO Brno •Rozvoj v krajích, zejména v rámci ZZS •SPIS oficiální – podzim 2010

6 CÍLE SPIS •Má především preventivní charakter •Pomáhá vytvářet odolnosti proti psychické zátěži •Vede k pochopení reakce na krizovou událost •Normalizuje stresovou reakci •Pomáhá obnovit normální úroveň fungování jedince •Učí vhodné způsoby adaptace na stres a psychickou zátěž •Má především preventivní charakter •Pomáhá vytvářet odolnosti proti psychické zátěži •Vede k pochopení reakce na krizovou událost •Normalizuje stresovou reakci •Pomáhá obnovit normální úroveň fungování jedince •Učí vhodné způsoby adaptace na stres a psychickou zátěž

7 FORMY PÉČE •Individuální •Skupinová •Zprostředkování odborné péče v případě potřeby •Poskytuji peeři, v některých případech psycholog •Individuální •Skupinová •Zprostředkování odborné péče v případě potřeby •Poskytuji peeři, v některých případech psycholog

8 INFORMAČNÍ KARTIČKA SPIS

9 1. ROK ČINNOSTI •2011 – první rok oficiální činnosti SPIS •Využíván většinou ZZS v ČR •Začíná pronikat do nemocnic •Internetové stránky: www.spismz.cz •Účast na odborných konferencích •2011 – první rok oficiální činnosti SPIS •Využíván většinou ZZS v ČR •Začíná pronikat do nemocnic •Internetové stránky: www.spismz.cz •Účast na odborných konferencích

10 ČASTÉ DŮVODY VYUŽITÍ •Událost s úmrtím dítěte •Smrt či zranění kolegy •Nehoda vozidla ZZS Ale také •Psychické obtíže •Profesní pochybení •Tragické úmrtí v rodině •Déledobější profesní obtíže •… •Událost s úmrtím dítěte •Smrt či zranění kolegy •Nehoda vozidla ZZS Ale také •Psychické obtíže •Profesní pochybení •Tragické úmrtí v rodině •Déledobější profesní obtíže •…

11 PEEŘI A PSYCHOLOGOVÉ SPIS • Peer • Psycholog 2 2 1 1 ? 7 2 2 11 1 5 1 12 5 1 10 1 2 1 11 1

12 PROVEDENÉ INTERVENCE - 2011 •Proběhlo 114 intervencí (počet bez HMP) •Cca 1/5 skupinových setkání se zasaženým týmem •Ostatní - individuální kontakty se zasaženým zdravotníkem •Většina intervencí proběhla osobně, část telefonicky •Celkem ošetřeno 150 zdravotníků •Proběhlo 114 intervencí (počet bez HMP) •Cca 1/5 skupinových setkání se zasaženým týmem •Ostatní - individuální kontakty se zasaženým zdravotníkem •Většina intervencí proběhla osobně, část telefonicky •Celkem ošetřeno 150 zdravotníků

13 UŽIVATELÉ DLE PROFESE

14 ZÁKON 374/2011 • §16 Pracoviště krizové připravenosti Pracoviště krizové připravenosti je určeno pro koordinaci • a)… • b) psychosociálních intervenčních služeb pro zaměstnance poskytovatele zdravotnické záchranné služby a další zdravotnické pracovníky v případě mimořádné události nebo krizové situace při provádění záchranných a likvidačních prací.

15 AKTUÁLNÍ SITUACE •MZ nyní hradí základní výdaje SPIS •Zahrnuje: - administrativu - provoz a údržbu webu - tvorbu a výrobu propagačních materiálů - výdaje při činnosti krajských koordinátorů - výdaje dvou odborných garantů systému •Finance MZ končí k 30.6.2012 (zákon o ZZS)

16 RESUMÉ • Dle z á kona o ZZS povinnost poskytov á n í psychosoc. služeb ze strany ZZS. • SPIS je aktu á lně syst é m, zavedený ve v š ech kraj í ch. • Vybudov á na struktura, funguj í c í koordin á toři, zku š enosti s poskytov á n í m. • Možnost využ í t st á vaj í c í syst é m, dosud garantovaný MZ.

17 PROČ ZACHOVAT SYSTÉM? I. • Příprava členů týmů v certifikovaném výcviku. • Systém psychosociální podpory vycházející z mezinárodních standardů. • Systém funkční a poskytovaný ve všech krajích ČR. • Kompatibilitu s péčí poskytovanou v dalších krajích, možnost vzájemné výpomoci. • Metodické vedení krajských koordinátorů. • Udržování peerů v získané erudici. • Další rozvoj dovedností peerů v dané organizaci a kraji. • Minimálně 1x ročně supervizní setkání týmu organizace/kraje.

18 PROČ ZACHOVAT SYSTÉM? II. • Účast v systému vycvičených lektorů při následném vzdělávání peerů a ODZ. • Zajištění jednotných propagačních materiálů SPIS. • Možnost konzultace s garanty dle potřeby koordinátora/peerů. • Odbornou garanci systému péče v daném kraji/organizaci. • Provoz funkčních internetových stránek SPIS. • Konzultace při tvorbě propagačních materiálů k problematice pro jednotlivé organizace.

19

20 DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST


Stáhnout ppt "SPIS SPIS Systém Psychosociální Intervenční Služby Historie, současnost a budoucnost v ČR PhDr. Lukáš HUMPL Historie, současnost a budoucnost v ČR PhDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google