Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inkluze a integrace v ČR v kontextu nerovností v celém vzdělávacím systému Jana Straková ÚVRV, PedF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inkluze a integrace v ČR v kontextu nerovností v celém vzdělávacím systému Jana Straková ÚVRV, PedF UK"— Transkript prezentace:

1 Inkluze a integrace v ČR v kontextu nerovností v celém vzdělávacím systému Jana Straková ÚVRV, PedF UK jana.strakova@pedf.cuni.cz

2 Cesta ke spravedlivějšímu systému vede přes zvýšení Inkluzivity (podpory těm, kteří jsou na počátku významně znevýhodněni) Spravedlnosti (spravedlivé příležitosti, spravedlivé zacházení)

3 V současnosti nízká inkluzivita cca 20 % žáků nedosahuje na konci povinného vzdělávání základních úrovně matematických a čtenářských dovedností 3,6 % dětí se vzdělává mimo hlavní vzdělávací proud (32 % dětí romských) 68 % Romů žijících ve vyloučených lokalitách dokončí pouze základní vzdělání ve srovnání s 10 % majoritní populace ze stejných oblastí 10 % ZŠ praktickou, 15 % nedokončí ZŠ

4 Ale zejména nízká spravedlivost V ČR pozorujeme relativně silnou závislost výsledků vzdělávání a dosaženého vzdělání na rodinném zázemí Školy se na všech stupních vzdělávacího systému významně liší složením žáků i výsledky vzdělávání

5 Soukup, Greger 2014

6 Zlepšení ve výsledku v matematice spojené s jednotkovým nárůstem indexu charakterizujícího rodinné zázemí, patnáctiletí (PISA 2012)

7 Systém podporuje diferenciaci Systém umožňuje vzdělaným a dobře situovaným rodinám, aby získaly pro své děti co nejkvalitnější vzdělání (vzdělávání pro nadané, bilingvní školy, specializované vzdělávací služby poskytované za úplatu v rámci veřejného školství,….) Diferenciace není regulována ani monitorována, není monitorováno postavení znevýhodněných skupin v systému V některých ohledech se situace zhoršuje

8 Systém nechrání děti rodičů, kteří nejsou svým dětem schopni zajistit kvalitní vzdělání Poskytované služby jsou velmi odlišné Přijetí dítěte je ponecháno na libovůli školy Systém podporuje/toleruje etnickou segregaci Nejsou řešeny odklady Zajištění výběrového vzdělání je zcela v kompetenci rodiny

9 Postoje pedagogů 80 % učitelek ZŠ souhlasí s existencí výběrových ZŠ a ZŠ praktických 60 % učitelek Romů se domnívá, že by měli být vyučováni odděleně (oproti 25 % učitelek cizinců) Dítě se musí přizpůsobit škole, nikoli škola dítěti (20% odkladů) Zodpovědnost za vzdělání nese rodina, nikoli škola

10 Umíte dodat žákům důvěru v to, že mohou ve škole dosahovat dobrých výsledků?

11 Umíte pomoci žákům v tom, aby si cenili učení?

12 Umíte motivovat žáky, kteří jeví malý zájem o učení?

13 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Inkluze a integrace v ČR v kontextu nerovností v celém vzdělávacím systému Jana Straková ÚVRV, PedF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google