Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychické procesy Jan Tvrdík C4B. Obsah Základní dělení Psychické procesy kognitivní Psychické procesy citové Psychické procesy volní Zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychické procesy Jan Tvrdík C4B. Obsah Základní dělení Psychické procesy kognitivní Psychické procesy citové Psychické procesy volní Zdroje."— Transkript prezentace:

1 Psychické procesy Jan Tvrdík C4B

2 Obsah Základní dělení Psychické procesy kognitivní Psychické procesy citové Psychické procesy volní Zdroje

3 Základní dělení Psychické procesy: 1.Kognitivní Nižší – počitky, vjemy Představy Vyšší – myšlení, řeč 2.Citové 3.Volní

4 Psychické procesy kognitivní: Nižší – počitky, vjemy Vnímání Recepce Percepce apercepce Počitek Vjem Poruchy vnímání Chybějící funkce (hluchota, slepota) Poruchy kvality vnímání Iluze Halucinace Čím je vnímání ovlivněno Zkušenost Výběrovost Zákony Zákon dobrého tvaru Zákon blízkosti Zákon podobnosti Zákon uzavřenosti

5 Psychické procesy kognitivní: Představy Představa = Je odraz předmětu, nebo jevu, který v přítomném okamžiku nepůsobí na naše smyslové orgány. Fyziologické procesy Pamětné Rekonstrukce minulých vjemů a předmětů Fantazijní Proces, při kterém se vytvářejí relativně nové představy (kombinací a prolínáním vjemů z minulosti) Dělení: rekonstrukční X tvůrčí, bezděčná X záměrná Dělení představ:

6 Paměť Fáze činnosti paměti Vštípivost Podržení v paměti Výbavnost Druhy paměti Mechanická Logická Záměrná Bezděčná Smyslová (zraková, chuťová, atd…) Názorně obrazná Slovně-abstraktní Paměťové stupně Senzorická Krátkodobá Dlouhodobá Poruchy paměti Hypermnézie Hypomnézie Amnézie Konfabulace

7 Psychické procesy kognitivní: Vyšší – myšlení, řeč Myšlení = poznávací proces, který vede k poznání obecných a podstatných vlastností skutečnosti Základní myšlenkové operace: Analýza Syntéza Srovnávání Zobecňování Abstrakce Klasifikace Třídění Analogie Indukce Dedukce Formy myšlení: Pojmy Soud Úsudek Řešení problému Objevení problému  příprava na řešení problému  vlastní řešení problému  konečné vyřešení problému  ověření správnosti řešení

8 Psychické procesy kognitivní: Vyšší – myšlení, řeč Řeč = nástroj myšlení a forma dorozumívání. Nástrojem řeči je jazyk Základní vlastnosti řeči: Obsažnost Srozumitelnost Výraznost Účinnost Druhy řeči Vnější řeč Psaná Mluvená Vnitřní řeč

9 Psychické procesy citové City = hodnocení toho, co děláme a poznáváme Libost X nelibostPříjemné X nepříjemné Základní znaky citů: Polarita Ambivalence Aktuálnost Stereotypnost Pestrost časového trvání Nakažlivost Citová adaptace Projevy citů – fyziologické reakce Dělení citů: Podle úrovně Nižší Vyšší Podle průběhu Nálady Afekty Vášně

10 Psychické procesy volní Vůle = soubor procesů a vlastností, který zajišťuje dosahování cílů a řízení činností k nim směřující Volní procesy: Přípravná fáze Rozhodovací fáze Dosažení cíle Volní vlastnosti: Vytrvalost, cílevědomost, sebeovládání, rozhodnost, soustředěnost

11 Zdroje http://www.studijni-svet.cz/psychicke-procesy/ 18.03.2015 http://www.studijni-svet.cz/psychicke-procesy/ http://imaturita.cz/maturitni-otazky/zaklady-spolecenskych- ved/psychicke-procesy-a-stavy-%28obecna-psychologie%29/104/ 18.03.2015 http://imaturita.cz/maturitni-otazky/zaklady-spolecenskych- ved/psychicke-procesy-a-stavy-%28obecna-psychologie%29/104/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%BD_proces 18.03.2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%BD_proces https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 5&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwelcome. wz.cz%2Fpsychologie%2Fpsychpojmy.doc&ei=8RcKVYnvDoi4ONjHgPA H&usg=AFQjCNHWYCuYdoKr8Db3B4p6yO- juwujLg&bvm=bv.88528373,d.ZWU 18.03.2015 https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 5&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwelcome. wz.cz%2Fpsychologie%2Fpsychpojmy.doc&ei=8RcKVYnvDoi4ONjHgPA H&usg=AFQjCNHWYCuYdoKr8Db3B4p6yO- juwujLg&bvm=bv.88528373,d.ZWU


Stáhnout ppt "Psychické procesy Jan Tvrdík C4B. Obsah Základní dělení Psychické procesy kognitivní Psychické procesy citové Psychické procesy volní Zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google