Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychické procesy Jan Tvrdík C4B.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychické procesy Jan Tvrdík C4B."— Transkript prezentace:

1 Psychické procesy Jan Tvrdík C4B

2 Obsah Základní dělení Psychické procesy kognitivní
Psychické procesy citové Psychické procesy volní Zdroje

3 Základní dělení Psychické procesy: Kognitivní Citové Volní
Nižší – počitky, vjemy Představy Vyšší – myšlení, řeč Citové Volní

4 Psychické procesy kognitivní: Nižší – počitky, vjemy
Vnímání Recepce Percepce apercepce Počitek Vjem Poruchy vnímání Chybějící funkce (hluchota, slepota) Poruchy kvality vnímání Iluze Halucinace Čím je vnímání ovlivněno Zkušenost Výběrovost Zákony Zákon dobrého tvaru Zákon blízkosti Zákon podobnosti Zákon uzavřenosti

5 Psychické procesy kognitivní: Představy
Představa = Je odraz předmětu, nebo jevu, který v přítomném okamžiku nepůsobí na naše smyslové orgány. Fyziologické procesy Dělení představ: Pamětné Rekonstrukce minulých vjemů a předmětů Fantazijní Proces, při kterém se vytvářejí relativně nové představy (kombinací a prolínáním vjemů z minulosti) Dělení: rekonstrukční X tvůrčí, bezděčná X záměrná

6 Paměť Druhy paměti Fáze činnosti paměti Paměťové stupně Poruchy paměti
Mechanická Logická Záměrná Bezděčná Smyslová (zraková, chuťová, atd…) Názorně obrazná Slovně-abstraktní Fáze činnosti paměti Vštípivost Podržení v paměti Výbavnost Paměťové stupně Senzorická Krátkodobá Dlouhodobá Poruchy paměti Hypermnézie Hypomnézie Amnézie Konfabulace

7 Psychické procesy kognitivní: Vyšší – myšlení, řeč
Myšlení = poznávací proces, který vede k poznání obecných a podstatných vlastností skutečnosti Základní myšlenkové operace: Analýza Syntéza Srovnávání Zobecňování Abstrakce Formy myšlení: Pojmy Soud Úsudek Klasifikace Třídění Analogie Indukce Dedukce Řešení problému Objevení problému  příprava na řešení problému  vlastní řešení problému  konečné vyřešení problému  ověření správnosti řešení

8 Psychické procesy kognitivní: Vyšší – myšlení, řeč
Řeč = nástroj myšlení a forma dorozumívání. Nástrojem řeči je jazyk Základní vlastnosti řeči: Obsažnost Srozumitelnost Výraznost Účinnost Druhy řeči Vnější řeč Psaná Mluvená Vnitřní řeč

9 Psychické procesy citové
City = hodnocení toho, co děláme a poznáváme Libost X nelibost Příjemné X nepříjemné Dělení citů: Podle úrovně Nižší Vyšší Podle průběhu Nálady Afekty Vášně Základní znaky citů: Polarita Ambivalence Aktuálnost Stereotypnost Pestrost časového trvání Nakažlivost Citová adaptace Projevy citů – fyziologické reakce

10 Psychické procesy volní
Vůle = soubor procesů a vlastností, který zajišťuje dosahování cílů a řízení činností k nim směřující Volní procesy: Přípravná fáze Rozhodovací fáze Dosažení cíle Volní vlastnosti: Vytrvalost, cílevědomost, sebeovládání, rozhodnost, soustředěnost

11 Zdroje http://www.studijni-svet.cz/psychicke-procesy/ 18.03.2015
ved/psychicke-procesy-a-stavy-%28obecna-psychologie%29/104/ https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 5&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwelcome. wz.cz%2Fpsychologie%2Fpsychpojmy.doc&ei=8RcKVYnvDoi4ONjHgPA H&usg=AFQjCNHWYCuYdoKr8Db3B4p6yO- juwujLg&bvm=bv ,d.ZWU


Stáhnout ppt "Psychické procesy Jan Tvrdík C4B."

Podobné prezentace


Reklamy Google