Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zrakové ústrojí. Zrakový aparát ► Oční koule (Bulbus oculi) ► Přídatné oční orgány (Organa oculi accessoria) ► Topografie - regio orbitalis ► Vývoj zrakového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zrakové ústrojí. Zrakový aparát ► Oční koule (Bulbus oculi) ► Přídatné oční orgány (Organa oculi accessoria) ► Topografie - regio orbitalis ► Vývoj zrakového."— Transkript prezentace:

1 Zrakové ústrojí

2 Zrakový aparát ► Oční koule (Bulbus oculi) ► Přídatné oční orgány (Organa oculi accessoria) ► Topografie - regio orbitalis ► Vývoj zrakového ústrojí

3 Očnice (orbita) ► tvar 4-bokého jehlanu svrženého vzad ► kostěné ohraničení ► aditus x apex ► 10 otvorů ► hladký m. orbitalis (ve fissura orbitalis inf.) ► obsah: oční koule, svaly, tukové těleso a přídatné orgány

4 Očnice - stěny

5 Oční koule ► tunica fibrosa (externa) bělima, rohovka ► tunica vasculosa (media) cévnatka, řasnaté těleso, duhovka ► tunica interna (nervosa) sítnice ► sklivec (corpus vitreum) + čočka (lens)

6 Oční koule ► polus anterior, posterior ► equator (rovník) x meriadiani (poledníky) ► axis bulbi externus, internus ► axis opticus (= „linea visus“)

7 Tunica fibrosa (externa) Bělima (Sclera) ► tuhé vazivo (= reticulum trabeculare), kolagenní vlákna, fibroblasty, základní hmota ► lamina cribrosa (vstup n. II.) ► 5/6 povrchu, ø 2,2 cm ► sinus venosus sclerae (canalis Schlemmi s. Lauthi) ► sulcus sclerae - sklerokorneální spojení = limbus corneae (angulus sclerocornealis)

8 Tunica fibrosa (externa) Rohovka (Cornea) ► dokonale průhledná, bezcévná ► limbus, vertex ► 5 vrstev  epithelium anterius cornae (vrstevnatý dlaždicový)  lamina limitans anterior (Bowmanova membrana)  substantia propria corneae  lamina limitans posterior (Descementova membrana)  epithelium posterius corneae (endotel) ► 11 x 12 mm - fyziologický astigmatisums

9 Tunica vasculosa (media) = = Živnatka (Uvea) ► cévnatka (choroidea) ► řasnaté těleso (corpus ciliare) ► duhovka (iris)

10 Tunica vasculosa (media) Cévnatka (choroidea) ► bohaté cévní sítě ► lamina suprachoroidea (= lamina fusca sclerae) ► spatium perichoroideum ► lamina vasculosa (choroidální stroma)  velké cévy, vazivo, hladké sv. bb., drobné nervy ► lamina choriocapillaris  kapiláry ► lamina basalis = Bruchova membrána  BM pigmentového epitelu a kapilár + vazivo

11 Tunica vasculosa (media) Řasnaté těleso (Corpus ciliare) ► tvar mezikruží, průřez trojúhelníku ► processus + plicae ciliares ► orbiculus (vnější část), corona (vnitřní část) ► stroma ► musculus ciliaris  fibrae meridionales, radiales, circulares, longitudinales

12 Tunica vasculosa (media) Řasnaté těleso (corpus ciliare) ► stroma  m. ciliaris: parasympatikus  akomodace  pohled do blízka (pohled do dálky zajišťuje pružnost cévnatky) (pohled do dálky zajišťuje pružnost cévnatky) ► epitelový kryt – produkce humor aquosus  BL (pokračování Bruchovy membrány)  pigmentový epitel (z pigmentového epitelu sítnice)  nepigmentový epitel (z senzorického epitelu sítnice)  fibrae zonulares – upevňují čočku

13 Tunica vasculosa (media) Duhovka (iris) ► tvar mezikruží, plochá ► funkce clony ► margo ciliaris (vnější), m. pupillaris (vnitřní) ► pupilla (= zornice, zřítelnice) ► anulus iridis major + minor (obsahují circulus arteriosus iridis major + minor) ► m. sphincter pupillae (parasymp.) – miosis (kruhovitý) ► m. dilatator pupillae (symp.) – mydriasis (vějířovitý)

14 Tunica vasculosa (media) Duhovka (iris) ► plicae iridis, stroma iridis ► přední plocha  nemá epitelový kryt  fibroblasty a melanocyty (barva)  zubatá čára – zbytek po memb. pupillaris Wachendorfi ► zadní plocha  dvě vrstvy pigmentového epitelu  vnitřní pigmentová  zevní myoepitelová ► m. sphincter pupilae ► m. dilatator pupilae

15 Čočka (lens) ► polus anterior, posterior ► axis, equator, radii (švy ve tvaru Y a obráceného Y) ► capsula lentis ► substantia lentis – cortex, nucleus ► zonula ciliaris Zinni  fibrae zonulares  spatia zonularia ► šedý zákal (katarakta) - náhrada

16 Čočka (lens) ► transparentní bikonvexní bezcévný útvar ► pouzdro – podobné bazální lamině ► čočkový epitel – jednovrstevný kubický  jen na přední ploše čočky ► čočková hmota  kortikální – obsahuje protáhlé buňky (vlákna) s organelami a jádrem  nukleární – buněčná vlákna bez organel a jádra  buňky obsahují specifické proteiny (filensin, krystaliny)

17 Akomodace ► zaostření na blízko  kontrakce m. ciliaris (psy)  fibrae zonulares povolí  čočka se vypoukne  současně stah m. sphincter pupillae (miosis) (psy) ► zaostření na dálku  tonus cév udržuje fibrae zonulares napnuté  čočka je oploštělá  stah m. dilatator pupillae (mydriasis) (sy)

18 Sklivec (corpus vitreum) ► membrana, stroma, humor vitreus ► tvoří jej z 99 % voda ► hyaluronová kyselina, kolagenní vlákna ► buňky – hyalocyty – jen při vývoji ► neregeneruje, při poranění vyteče, nahrazen komorovou vodou ► canalis hyaloideus (zbytek po fetální a. hylaloidea) ► fossa hyaloidea ► udržuje vnitřní tlak oka, přitlačuje sítnici

19 Komorová voda (humor aquosus) ► tvořena řasnatým tělesem ► vstřebávána v anglus iridocornealis ► 0,2 - 0,3 ml čiré, bezbarvé tekutiny ► denně se vytvoří 3 ml ► složení: 0,7 - 1,2 % NaCl, stopy močoviny a glukózy (0,1%), žádné bílkoviny ► nitrooční tlak 14 - 17 mmHg ►  nitrooční tlak  útlak sítnice  zelený zákal (= glaukom) ► nahrazuje mízu oka

20 Oční komory (camerae bulbi) ► sklivcová komora (camera postrema s. vitrea)  mezi řasnatým tělesem, čočkou a sítnicí  obsahuje sklivec  spatium retrozonulare ► zadní komora (camera posterior)  mezi duhovkou, čočkou a řasnatým tělesem  obsahuje a vytváří humor aquosus ► přední komora (camera anterior)  mezi rohovkou a duhovkou  angulus iridocornealis  obsahuje a vstřebává humor aquosus

21 Iridokorneální úhel (angulus iridocornealis) ► v místě sklerokorneálního spojení ► trámčitá síť na zadní straně = spatia anguli i.c. = Fontanovy prosotry ► není spojena se Schlemovým kanálem ► resorpce humor aquosus ► udržování nitroočního tlaku

22 Tunica interna (nervosa) Sítnice (retina) – pigmentová část ► jednovrstevný kubický epitel ► buňky spojeny těsnými spojeními ► apikální části obsahují melaninová granula ► obklopují zevní segmenty senzorických buněk ► interfotoreceptorová matrix

23 Tunica interna (nervosa) Sítnice (retina) - senzorická část ► světločivné neurony  tyčinky a čípky ► převodní neurony  bipolární a ganglionové buňky ► asociační neurony  horizontální a amakrinní buňky ► podpůrné buňky  Müllerovy buňky

24 Tunica interna (nervosa) Sítnice (retina) ► pars caeca  pars iridica  pars ciliaris ► ora serrata ► pars optica – 10 vrstev  discus n. optici (= slepá skvrna) - žádné světločivné elementy ► excavatio disci  macula lutea (= žlutá skvrna) – vyšší vrtsvy odkloněny stranou, nejostřejší vidění ► fovea centralis (100.000 čípků)  foveola (2500 čípků)

25 Tunica interna (nervosa) Sítnice (retina) ► pigmentová část  jednovrstevný kubický epitel  bb. spojeny těsnými spojeními  apikální části obsahují melaninová granula  obklopují zevní segmenty senzorických buněk  interfotoreceptorová matrix ► výživa buněk, obnova fotopigmentu, degradace membranózních disků

26 Tunica interna (nervosa) Sítnice (retina) ► senzorická část  světločivné neurony ► tyčinky a čípky  převodní neurony ► bipolární a ganglionové buňky  asociační neurony ► horizontální a amakrinní buňky  podpůrné buňky ► Müllerovy buňky

27 Tunica sensoria (interna) Specifická místa sítnice ► pars caeca  pars iridica  pars ciliaris ► ora serrata - ukončení senzorického epitelu ► pars optica – 10 vrstev  discus n. optici (= slepá skvrna) – místo odstupu nervu ► žádné světločivné elementy ► excavatio disci  macula lutea (= žlutá skvrna) – vyšší vrstvy odkloněny stranou, nejostřejší vidění ► fovea centralis (100.000 čípků) – pouze čípky  vyšší vrstvy odkloněny stranou  nejostřejší vidění  foveola (2500 čípků)

28 Tunica sensoria (interna) Tyčinky (bacilli) ► synaptický terčík ► axon ► jádro ► vnitřní segment  GA, ER, MIT; syntéza ATP a rhodopsinu ► zevní segment  membranózní disky s fotopigmentem  migrují zevně až se uvolní ► černobílé vidění

29 Tunica sensoria (interna) Čípky (coni) ► synaptická nožka ► fotopigment je iodopsin ► zevní segment  membranózní disky s fotopigmentem ► komunikují s okolím ► barevné vidění – tři typy čípků  „modré“ – 420 nm  „zelené“ – 535 nm  „červené“ – 565 nm

30 žlutá a slepá skvrna

31 Tepenné zásobení oka a. carotis interna  a. ophthalmica  ► aa. ciliares posteriores breves  cévnatka ► aa. ciliares longae (2  4)  corpus ciliare + iris ► aa. musculares  aa. ciliares ant., a. epiclerales, aa. conjuctivales lat. ► a. centralis retinae ► a. lacrimalis  aa. palpebrales lat. ► aa. palpebrales med.  aa. conjuctivales med.

32

33 Vasa sanguinea retinae – oční pozadí a. centralis retinae  arterioly žíly odpovídají tepnám, často se kříží

34 Žilní zásobení oka ► vv. episclerales ► vv. ciliares ant.  vv. sclerales  sinus venosus sclerae Schlemmi ► vv. vorticosae (4 v kvadrantech oční koule) ► v. centralis retinae  v. opthalmica sup.  sinus cavernosus  v. otphalmica inf.  plexus pterygoideus  v. angularis  v. facialis  v. jugularis int. ! nebezpečí šíření zánětů !

35

36 Nervové zásobení oka ► n. opticus – senzorický  pars intraocularis, canalis, itracranialis  vagina interna, externa ► n. opthalmicus  nn. ciliares longi – senzitivní ► n. lacrimalis, n. frontalis, n. nasociliaris – pro okolí ► nn. ciliares breves  ganglion ciliare (sympatikus nepřepoje, parasympatikus ano) ► n. III., n. IV., n. VI – motorické

37

38 Nervus opticus ► výchlipka diencefala ► axony odděleny endoneuriem ► na povrchu jsou analogy mozkových obalů ► nervem probíhá a. et v. centralis retinea

39 Přídatné orgány oka (Structrae oculi accessoriae) ► Vazivový aparát (apparatus ligamentosus) ► Víčka (palpebra) ► Spojivka (conjunctiva) ► Slzný aparát (apparatus lacrimalis) ► Svalový aparát (apparatus muscularis) ► Obočí (supercilium)

40 Vazivový aparát ► periorbita ► vagina bulbi (= capsula Tenoni)  lig. suspensorium bulbi ► spatium episclerale ► corpus adiposum orbitae ► fasciae musculares

41 Spojivka (tunica conjunctiva) ► bulbární x víčková spojivka ► fornix superior, inferior ► pokračování epitelu rohovky, přechází zezadu na oční víčko, kryje přední stranu oční koule ► vícevrstevný cylindrický epitel ► obsahuje pohárkové buňky ► glanduale conjuctivales Wolfringi ► caruncula lacrimalis

42 Víčka (palpebrae) ► palpebra superior, inferior ► tarsus superior (10 mm), inferior (5 mm) ► lig. palpebrale med. (2 pruhy) + lat. ► facies ant.+post., rima palpebrarum, commissura palp. med.+lat.. limbus ant.+post. ► angulus oculi mad.+lat. ► m. tarsalis sup.+ inf. (hladké svaly ► pars palpebralis m. orbicularis oculi (n. VII) ► m. levator palpebrae sup. (n. III) ► cilia

43 Víčka (palpebrae) ► zevní kožní část  vícevrst. dlažd. epitel rohov.  gl. sebaceae Zeissi - hordeolum  řasy + gl. ciliares Molli ► apokrinní žlázky ► m. orbicularis oculi ► tarsalní ploténka  fibroelastická  gl. tarsales Meibomi  mazové žlázky - chalazion ► vnitřní spojivková část  přechod epitelů - žlábek

44 Slzné ústrojí (apparatus lacrimalis) ► glandula lacrimalis – pars orbitalis, pars palpebralis  ductuli excretorii ► glandulae lacrimales accessoriae Krausei ► rivus lacrimalis ► lacus, papilla, caruncula lacrimalis ► puctum, canaliculus lacrimalis ► saccus lacrimalis  ductus nasolacrimalis (plica lacrimalis Hasneri)  meatus nasi inf.

45 Glandula lacrimalis ► tubuloacinózní serózní žlázy s myoepitelovými buňkami ► 12 – 15 samostatných vývodů

46 Svalový aparát ► mm. recti bulbi: superior, inferior, medialis, lateralis (n.VI.) ► mm. obliqui bulbi: inferior, superior (IV.) /fovea trochlearis, spina trochlearis, trochlea/ ► m. levator palpebrae superioris ► n. III – ostatních 5 svalů ► hladké svaly: m. orbitalis, m. tarsalis sup.+inf.

47

48 KONEC!!! Hurá!!!


Stáhnout ppt "Zrakové ústrojí. Zrakový aparát ► Oční koule (Bulbus oculi) ► Přídatné oční orgány (Organa oculi accessoria) ► Topografie - regio orbitalis ► Vývoj zrakového."

Podobné prezentace


Reklamy Google