Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zrakové ústrojí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zrakové ústrojí."— Transkript prezentace:

1 Zrakové ústrojí

2 Zrakový aparát Oční koule (Bulbus oculi)
Přídatné oční orgány (Organa oculi accessoria) Topografie - regio orbitalis Vývoj zrakového ústrojí

3 Očnice (orbita) tvar 4-bokého jehlanu svrženého vzad
kostěné ohraničení aditus x apex 10 otvorů hladký m. orbitalis (ve fissura orbitalis inf.) obsah: oční koule, svaly, tukové těleso a přídatné orgány

4 Očnice - stěny

5 Oční koule tunica fibrosa (externa) bělima, rohovka
tunica vasculosa (media) cévnatka, řasnaté těleso, duhovka tunica interna (nervosa) sítnice sklivec (corpus vitreum) + čočka (lens)

6 Oční koule polus anterior, posterior
equator (rovník) x meriadiani (poledníky) axis bulbi externus, internus axis opticus (= „linea visus“)

7 Tunica fibrosa (externa) Bělima (Sclera)
tuhé vazivo (= reticulum trabeculare), kolagenní vlákna, fibroblasty, základní hmota lamina cribrosa (vstup n. II.) 5/6 povrchu, ø 2,2 cm sinus venosus sclerae (canalis Schlemmi s. Lauthi) sulcus sclerae - sklerokorneální spojení = limbus corneae (angulus sclerocornealis)

8 Tunica fibrosa (externa) Rohovka (Cornea)
dokonale průhledná, bezcévná limbus, vertex 5 vrstev epithelium anterius cornae (vrstevnatý dlaždicový) lamina limitans anterior (Bowmanova membrana) substantia propria corneae lamina limitans posterior (Descementova membrana) epithelium posterius corneae (endotel) 11 x 12 mm - fyziologický astigmatisums

9 Tunica vasculosa (media) = = Živnatka (Uvea)
cévnatka (choroidea) řasnaté těleso (corpus ciliare) duhovka (iris)

10 Tunica vasculosa (media) Cévnatka (choroidea)
bohaté cévní sítě lamina suprachoroidea (= lamina fusca sclerae) spatium perichoroideum lamina vasculosa (choroidální stroma) velké cévy, vazivo, hladké sv. bb., drobné nervy lamina choriocapillaris kapiláry lamina basalis = Bruchova membrána BM pigmentového epitelu a kapilár + vazivo

11 Tunica vasculosa (media) Řasnaté těleso (Corpus ciliare)
tvar mezikruží, průřez trojúhelníku processus + plicae ciliares orbiculus (vnější část), corona (vnitřní část) stroma musculus ciliaris fibrae meridionales, radiales, circulares, longitudinales

12 Tunica vasculosa (media) Řasnaté těleso (corpus ciliare)
stroma m. ciliaris: parasympatikus  akomodace  pohled do blízka (pohled do dálky zajišťuje pružnost cévnatky) epitelový kryt – produkce humor aquosus BL (pokračování Bruchovy membrány) pigmentový epitel (z pigmentového epitelu sítnice) nepigmentový epitel (z senzorického epitelu sítnice) fibrae zonulares – upevňují čočku

13 Tunica vasculosa (media) Duhovka (iris)
tvar mezikruží, plochá funkce clony margo ciliaris (vnější), m. pupillaris (vnitřní) pupilla (= zornice, zřítelnice) anulus iridis major + minor (obsahují circulus arteriosus iridis major + minor) m. sphincter pupillae (parasymp.) – miosis (kruhovitý) m. dilatator pupillae (symp.) – mydriasis (vějířovitý)

14 Tunica vasculosa (media) Duhovka (iris)
plicae iridis, stroma iridis přední plocha nemá epitelový kryt fibroblasty a melanocyty (barva) zubatá čára – zbytek po memb. pupillaris Wachendorfi zadní plocha dvě vrstvy pigmentového epitelu vnitřní pigmentová zevní myoepitelová m. sphincter pupilae m. dilatator pupilae

15 Čočka (lens) polus anterior, posterior
axis, equator, radii (švy ve tvaru Y a obráceného Y) capsula lentis substantia lentis – cortex, nucleus zonula ciliaris Zinni fibrae zonulares spatia zonularia šedý zákal (katarakta) - náhrada

16 Čočka (lens) transparentní bikonvexní bezcévný útvar
pouzdro – podobné bazální lamině čočkový epitel – jednovrstevný kubický jen na přední ploše čočky čočková hmota kortikální – obsahuje protáhlé buňky (vlákna) s organelami a jádrem nukleární – buněčná vlákna bez organel a jádra buňky obsahují specifické proteiny (filensin, krystaliny)

17 Akomodace zaostření na blízko zaostření na dálku
kontrakce m. ciliaris (psy) fibrae zonulares povolí čočka se vypoukne současně stah m. sphincter pupillae (miosis) (psy) zaostření na dálku tonus cév udržuje fibrae zonulares napnuté čočka je oploštělá stah m. dilatator pupillae (mydriasis) (sy)

18 Sklivec (corpus vitreum)
membrana, stroma, humor vitreus tvoří jej z 99 % voda hyaluronová kyselina, kolagenní vlákna buňky – hyalocyty – jen při vývoji neregeneruje, při poranění vyteče, nahrazen komorovou vodou canalis hyaloideus (zbytek po fetální a. hylaloidea) fossa hyaloidea udržuje vnitřní tlak oka, přitlačuje sítnici

19 Komorová voda (humor aquosus)
tvořena řasnatým tělesem vstřebávána v anglus iridocornealis 0,2 - 0,3 ml čiré, bezbarvé tekutiny denně se vytvoří 3 ml složení: 0,7 - 1,2 % NaCl, stopy močoviny a glukózy (0,1%), žádné bílkoviny nitrooční tlak mmHg  nitrooční tlak  útlak sítnice  zelený zákal (= glaukom) nahrazuje mízu oka

20 Oční komory (camerae bulbi)
sklivcová komora (camera postrema s. vitrea) mezi řasnatým tělesem, čočkou a sítnicí obsahuje sklivec spatium retrozonulare zadní komora (camera posterior) mezi duhovkou, čočkou a řasnatým tělesem obsahuje a vytváří humor aquosus přední komora (camera anterior) mezi rohovkou a duhovkou angulus iridocornealis obsahuje a vstřebává humor aquosus

21 Iridokorneální úhel (angulus iridocornealis)
v místě sklerokorneálního spojení trámčitá síť na zadní straně = spatia anguli i.c. = Fontanovy prosotry není spojena se Schlemovým kanálem resorpce humor aquosus udržování nitroočního tlaku

22 Tunica interna (nervosa) Sítnice (retina) – pigmentová část
jednovrstevný kubický epitel buňky spojeny těsnými spojeními apikální části obsahují melaninová granula obklopují zevní segmenty senzorických buněk interfotoreceptorová matrix

23 Tunica interna (nervosa) Sítnice (retina) - senzorická část
světločivné neurony tyčinky a čípky převodní neurony bipolární a ganglionové buňky asociační neurony horizontální a amakrinní buňky podpůrné buňky Müllerovy buňky

24 Tunica interna (nervosa) Sítnice (retina)
pars caeca pars iridica pars ciliaris ora serrata pars optica – 10 vrstev discus n. optici (= slepá skvrna) - žádné světločivné elementy excavatio disci macula lutea (= žlutá skvrna) – vyšší vrtsvy odkloněny stranou, nejostřejší vidění fovea centralis ( čípků)  foveola (2500 čípků)

25 Tunica interna (nervosa) Sítnice (retina)
pigmentová část jednovrstevný kubický epitel bb. spojeny těsnými spojeními apikální části obsahují melaninová granula obklopují zevní segmenty senzorických buněk interfotoreceptorová matrix výživa buněk, obnova fotopigmentu, degradace membranózních disků

26 Tunica interna (nervosa) Sítnice (retina)
senzorická část světločivné neurony tyčinky a čípky převodní neurony bipolární a ganglionové buňky asociační neurony horizontální a amakrinní buňky podpůrné buňky Müllerovy buňky

27 Tunica sensoria (interna) Specifická místa sítnice
pars caeca pars iridica pars ciliaris ora serrata - ukončení senzorického epitelu pars optica – 10 vrstev discus n. optici (= slepá skvrna) – místo odstupu nervu žádné světločivné elementy excavatio disci macula lutea (= žlutá skvrna) – vyšší vrstvy odkloněny stranou, nejostřejší vidění fovea centralis ( čípků) – pouze čípky vyšší vrstvy odkloněny stranou nejostřejší vidění  foveola (2500 čípků)

28 Tunica sensoria (interna) Tyčinky (bacilli)
synaptický terčík axon jádro vnitřní segment GA, ER, MIT; syntéza ATP a rhodopsinu zevní segment membranózní disky s fotopigmentem migrují zevně až se uvolní černobílé vidění

29 Tunica sensoria (interna) Čípky (coni)
synaptická nožka fotopigment je iodopsin zevní segment membranózní disky s fotopigmentem komunikují s okolím barevné vidění – tři typy čípků „modré“ – 420 nm „zelené“ – 535 nm „červené“ – 565 nm

30 žlutá a slepá skvrna

31 Tepenné zásobení oka a. carotis interna  a. ophthalmica 
aa. ciliares posteriores breves  cévnatka aa. ciliares longae (24)  corpus ciliare + iris aa. musculares  aa. ciliares ant., a. epiclerales, aa. conjuctivales lat. a. centralis retinae a. lacrimalis  aa. palpebrales lat. aa. palpebrales med.  aa. conjuctivales med.

32

33 Vasa sanguinea retinae – oční pozadí
a. centralis retinae  arterioly žíly odpovídají tepnám, často se kříží

34 Žilní zásobení oka vv. episclerales
vv. ciliares ant.  vv. sclerales  sinus venosus sclerae Schlemmi vv. vorticosae (4 v kvadrantech oční koule) v. centralis retinae v. opthalmica sup.  sinus cavernosus v. otphalmica inf.  plexus pterygoideus v. angularis  v. facialis  v. jugularis int. ! nebezpečí šíření zánětů !

35

36 Nervové zásobení oka n. opticus – senzorický
pars intraocularis, canalis, itracranialis vagina interna, externa n. opthalmicus  nn. ciliares longi – senzitivní n. lacrimalis, n. frontalis, n. nasociliaris – pro okolí nn. ciliares breves  ganglion ciliare (sympatikus nepřepoje, parasympatikus ano) n. III., n. IV., n. VI – motorické

37

38 Nervus opticus výchlipka diencefala axony odděleny endoneuriem
na povrchu jsou analogy mozkových obalů nervem probíhá a. et v. centralis retinea

39 Přídatné orgány oka (Structrae oculi accessoriae)
Vazivový aparát (apparatus ligamentosus) Víčka (palpebra) Spojivka (conjunctiva) Slzný aparát (apparatus lacrimalis) Svalový aparát (apparatus muscularis) Obočí (supercilium)

40 Vazivový aparát periorbita vagina bulbi (= capsula Tenoni)
lig. suspensorium bulbi spatium episclerale corpus adiposum orbitae fasciae musculares

41 Spojivka (tunica conjunctiva)
bulbární x víčková spojivka fornix superior, inferior pokračování epitelu rohovky, přechází zezadu na oční víčko, kryje přední stranu oční koule vícevrstevný cylindrický epitel obsahuje pohárkové buňky glanduale conjuctivales Wolfringi caruncula lacrimalis

42 Víčka (palpebrae) palpebra superior, inferior
tarsus superior (10 mm), inferior (5 mm) lig. palpebrale med. (2 pruhy) + lat. facies ant.+post., rima palpebrarum, commissura palp. med.+lat.. limbus ant.+post. angulus oculi mad.+lat. m. tarsalis sup.+ inf. (hladké svaly pars palpebralis m. orbicularis oculi (n. VII) m. levator palpebrae sup. (n. III) cilia

43 Víčka (palpebrae) zevní kožní část m. orbicularis oculi
vícevrst. dlažd. epitel rohov. gl. sebaceae Zeissi - hordeolum řasy + gl. ciliares Molli apokrinní žlázky m. orbicularis oculi tarsalní ploténka fibroelastická gl. tarsales Meibomi mazové žlázky - chalazion vnitřní spojivková část přechod epitelů - žlábek

44 Slzné ústrojí (apparatus lacrimalis)
glandula lacrimalis – pars orbitalis, pars palpebralis ductuli excretorii glandulae lacrimales accessoriae Krausei rivus lacrimalis lacus, papilla, caruncula lacrimalis puctum, canaliculus lacrimalis saccus lacrimalis  ductus nasolacrimalis (plica lacrimalis Hasneri) meatus nasi inf.

45 Glandula lacrimalis tubuloacinózní serózní žlázy s myoepitelovými buňkami 12 – 15 samostatných vývodů

46 Svalový aparát mm. recti bulbi: superior, inferior, medialis, lateralis (n.VI.) mm. obliqui bulbi: inferior, superior (IV.) /fovea trochlearis, spina trochlearis, trochlea/ m. levator palpebrae superioris n. III – ostatních 5 svalů hladké svaly: m. orbitalis, m. tarsalis sup.+inf.

47

48 KONEC!!! Hurá!!!


Stáhnout ppt "Zrakové ústrojí."

Podobné prezentace


Reklamy Google