Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Histologie a embryologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Histologie a embryologie"— Transkript prezentace:

1 Histologie a embryologie
Smyslové orgány Histologie a embryologie

2 Vývoj a histologická stavba:
Propriorecepčního aparátu Chuťového pohárku Orgánu čichu Oka Ucha a statoakustického ústrojí

3 Povrchové a hluboké čití
Dotyk a tlak Meissnerova tělíska Ruffiniho tělíska Vlasové folikuly Teplo, chlad a bolest Volná nervová zakončení

4 Vnímání polohy těla v prostoru
Svalová vřeténka extrafuzální a intrafuzální vlákna Golgiho šlachové orgány

5 Chuť Chuť Chuťový pohárek hrazené a houboité papily chuťový pór
4 typy buněk (vnímání III.typ)

6

7

8 Čich Čichový epitel buňky strop nosní dutiny(10 cm2) Podpůrné Bazální

9

10 Oko: Vývoj Výchlipka prosencefala Ektodermová ploténka
Vmezeřený mezoderm

11 Oko: Vývoj začátek 4. týdne
výchlípení očního váčku—›pohárek (dutina očního pohárku) stopkou vniká mezenchym s cévami ploténka se prohlubuje v jamku—›váček čočky prmární vlákna čočky

12 Oko: Vývoj pohárku Dvě vrstvy Okraj očního váčku
zevní: základ pigmentového epitelu vnitřní: neuroblasty (tyčinky a čípky, gangliové) glioblasty (Müllerovy b.) Okraj očního váčku slepá část sítnice

13 Oko: vývoj stopky žlábek na spodní str. stopky neuroektoderm
vkládá se a. centralis uzavírá se proliferací neuroektodermu neuroektoderm diferencuje se v glioblasty—›oligodendroglie neurity gangliových b. vrůstají do gliové pochvy

14 Vývoj: Sklivec, cévnata, skléra
mezostroma (ektoderm) vcestuje mezenchym—›rosolovitá hmota závěsný aparát čočky (z povrchu sklivce) cévnatka a skléra z mezenchymu obklopujícího váček

15 Rohovka a oční dutiny z povrchového ektodermu(epitel rohovky) a mezodermu pod ním mezenchym mezi ektodermem a čočkou se rozestoupí ve 2 vrstvy—›přední komora zevní—› ostatní vrstvy rohovky vnitřní —›vaskularizovaná membrana pupillaris základ stromatu duhovky endotel přední komory mezenchym mezi duhovkou a čočkou se rozestoupí—›zadní komora

16

17

18

19

20 Ucho: vývoj Tři zdroje buněk Počátek vývoje ve 4. Týdnu
Ektoderm(vlastní smyslová část: vnitřní ucho) 1. Žaberní výchlipka(střední ucho) 1. Žaberní vkleslina(zevní ucho) Počátek vývoje ve 4. Týdnu

21 Ucho: vývoj Neuroektoderm- sluchová ploténka
Prohlubuje se ve sluchovou jamku Sluchový váček (otocysta) Tvoří výchlipky Ztluštění stěny rhombencafala- ganglion acusticofaciale

22 Váček a výchlipky Sacculus endolymphaticus Ductuli semicirculares
ze zadní stěny Ductuli semicirculares Z lateralní strany Nejprve kapsovité výběžky Zánik centrlání části dehiscancí Vznik ampul s epitelem ampulárních krist Kochlea- ventrální výběžek

23 Váček a výchlipky II Váček se rozdělí Macula acustica
Utriculus a sacculus Macula acustica Macula saccului et utriculi Ductus utriculosaccularis Konec 2. Měsíce- definitivní tvar

24 Vývoj nerv. zásobení Ganglion acusticofaciale Bipolární n. buňky
Se rozdělí G. Geniculi G. Vestibulare (pro sacculus, utriculus a polokruhovité kanálky G. Spirale cochleae Bipolární n. buňky Periferní výběžky se napojují na smyslové b. Centrální výběžky prorůstají do rombencefala

25 Vývoj- střední ucho Výběžek 1. Žaberní výchlipky 1. Žaberní oblouk
Taba auditiva Vlastní dutina bubínková 1. Žaberní oblouk Kladívko a kovadlinka 2. Žaberní oblouk Třmínek Mezenchymová rosolovitá tkáň peritympanová

26 Vývoj- zevní zvukovod a boltec
Sekundární ektodermová výchlipka Prorůstá k primitivní bubínkové dutině Bubínek z vrstvičky mezenchymu Boltec Derivát 1. Dvou žaberních oblouků 6 hrbolků Splýváním se formuje boltec

27

28

29

30

31

32

33

34 Oko- stavba 3 oddíly Přední komora Zadní komora Sklivcový prostor
Mezi rohovkou a duhovkou Zadní komora Mezi iris a a čočkou Jsou vyplněny tekutinou-humor aquosus Sklivcový prostor Obklopen sítnicí Obsahuje slivec

35

36 Oko- stavba Uloženo v orbitě (pozor při paintballu)
Tunica fibrosa- skléra a rohovka Sklivec (corpus vitreum) Tunica vasculosa-cévnatka (lamina choroidea -řasnaté těleso(corpus ciliare) -duhovka (iris), pupilla Tunica nervosa- sítnice(retina) Nerrvus opticus Čočka (lens)

37 Tunica externa- fibrosa
Sclera (bělima) Tuhé vazivo,kol. vlákna,fibroblasty,zákl.hmota Capsula Tenoni, Spatium Tenoni Episclera 5/6 povrchu, ø 2,2 cm Rohovka (cornea) Dokonale průhledná 5 vrstev: epitel, Bowmanova memrána, stroma, Descementova membrána, endotel Sclerokorneální spojení- limbus Schlemmův kanál (odtok komorové tekutiny)

38 Tunica media- vasculosa
Cévnatka Lamina choriocapillaris Bruchova membrána (od slepé skvrny po ora serrata) Lamina suprachoroidea Corpus ciliare Řídké vazivo, elastická vlákna, melanocyty Musculus ciliaris Processus ciliares, zonula (ukotvení čočky) Tvorba komorové tekutiny Iris Zčásti kryje čočku Zornice Pigmentace(pohlcování světla, barva očí) Musulus dilatator pupillae Musculus sphincter pupillae

39 Čočka Pouzdro Subkapsulární epitel Čočková vlákna
Odvozená ze subkapsulárního epitelu Proteiny krystaliny Upevněna pomocí zonuly Akomodace- Musculus ciliaris Katarakta

40 Sklivec Průhledný gel sestávající z vody, kolagenu a hydratovaných glykosaminoglykanů Dokonalá průhlednost

41 Sítnice- stavba Zadní fotosenzitivní část Přední slepá část
¨kryje řasnaté těleso a zadní plochu iris Pigmentový epitel Esteryfikace a přenos vit. A melanocyty Neurální retina (pars optica) Viz dalsi

42 Pars optica retinae Vrstva tyčinek a čípků Tyčinky Čípky 120 000 000
2 segmenty (metabolismus x fotosenzitivita) Hodně mitochondrií, polyribosomů,baz. ťělísko s cilií Do sloupců uspořádané disky s rhodopsinem Vnímání světla slabých intenzit, ve tmě Čípky Podobná stavba, ale disky jsou invaginacemi cytoplazmy s jodopsinem Citlivé při vyšších intenzitách, barvy

43 Pars optica retinae Vrstva bipolárních neuronů
Následuje Zevní plexiformní synaptická vrstva Vrstva bipolárních neuronů Difusní bipolární b. Monosynaptické bipolární b. Vnitřní plexiformní vrstva Vrstva gangliových buněk Ostatní buňky Horizontální b., amakrinní b., podpůrné b. (Müllerovy)

44

45

46

47 Histofyziologie vidění
Rhodopsin- retinal + opsin světlo—›disociace vit. A od opsinu- dojde k vybělení,což způsobí zvýšení propustnosti membrány disků pro kalcium Difuzí Ca do do zevního segmentu se sníží propustnost mem pro Na a dochází k hyperpolarizaci V místě slepé skvrny chybí světlošivné buňky Tzv. žlutá skvrna jich obsahuje nejvíce

48 Přídatné struktury Spojivka Víčka Slzný aparát Slzy Řasy
3 druhy žlázek Slzný aparát Glandula lakrimalis Slzné kanálky, puncta lacrimalia Saccus lacrimalis, ductus nasolacrimalis Slzy Svlažovéní povrchu oka lysozym

49

50 Ucho - stavba Zevní ucho Střední ucho Vnitřní ucho

51

52 Zevní Ucho - stavba Boltec (pinna) Zevní zvukovod Membrana tympani
Elastická chrupavka Pevně adherující kůže Zevní zvukovod Vrstevnatý dlaždicový epitel Glandulae ceruminosae- cerumen Membrana tympani Tenká epidermis vs. Jednovrstevný kubický epitel Schrapnellova membrána Přenos vibrací na střední ucho

53 Střední ucho Cavum tympani vystlaná jednovrstevným plochým epitelem
Eustachova trubice, epitel cilindrický s řasinkami Kůstky Kladívko, kovadlinka, třmínek Přenos vibrací z bubínku na oválné okénko Muscululi

54 Vnitřní ucho I Blanitý labyrint v kostěném l. os petrosum
Polokruhovité kanálky Utriculus a sacculus Kochlea

55 Utriculus a sacculus Vazivové pouzdro Makuly
Na sebe kolmé Vláskové buňky Podpůrné buňky Otolity (statokonie) Vnímání polohy těla a hlavy v prostoru

56 Polokruhovité kanálky
Ampuly Receptorové oblasti- cristae ampullares (cupula) Endolymfa Proudí kanálky Dráždí vláskové b. v ampulách Vnímání úhlového zrychlení

57 Ductus cochlearis Výchlipka sacculu Scala media (ductus cochlearis)
Membrana vestibularis (Reissneri) Stria vascularis Endolymfa Organon Corti Vláskové b. Bazilární membrána Membrana tectoria Cortiho tunel (b. pilířové) Scala vestibuli a scala tympani Perilymfa Jediná trubice spojující oválné a okrouhlé okénko Propojeny helikotermou

58 Histofyziologie slyšení
Bubínek Přenos na kůstky Kůstky Zasílení a přenos vibrací na tekutiny vnitřního ucha Musculus stapedius a tensor tympani Reflexní stahy při hlasitých zvucích Vznik nervového vzruchu viz. další

59 Histofyziologie slyšení
Zvuk je stojaté vlnění s kompresními a zřeďovacíni fázemi Tekutiny nestlačitelné—›tlakové změny se přenášejí na bazilární membránu To vede ve zřeďovací fázi k vychýlení stereocílií vl. Buněk k bazálnímu tělísku Ohnutí vyvolává generátorové potenciály Transmiter neznámé struktury Diskriminace tonů

60


Stáhnout ppt "Histologie a embryologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google