Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zrakový aparát Morfologie a embryologie. Očnice (orbita)  tvar 4-bokého jehlanu svrženého vzad  kostěné ohraničení  aditus x apex  10 otvorů  m.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zrakový aparát Morfologie a embryologie. Očnice (orbita)  tvar 4-bokého jehlanu svrženého vzad  kostěné ohraničení  aditus x apex  10 otvorů  m."— Transkript prezentace:

1 Zrakový aparát Morfologie a embryologie

2 Očnice (orbita)  tvar 4-bokého jehlanu svrženého vzad  kostěné ohraničení  aditus x apex  10 otvorů  m. orbitalis  obsah: oční koule, svaly, tukové těleso a přídatné orgány

3 Zrakový aparát  Bulbus oculi –tunica fibrosa (externa) –tunica vasculosa (media) –tunica inerna (nervosa) –sklivec (corpus vitreum) + čočka (lens)  Organa oculi accesoria  Topografie regio orbitalis  Vývoj zrakového ústrojí

4 Bulbus oculi  polus anterior, posterior  equator x meriadiani  axis bulbi externus, internus  axis opticus (= „linea visus“)

5 Preparát  Oko králíka HE – A3 – 99  Nervus opticus HE – A5 - 100

6 Tunica fibrosa (externa) Bělima (sclera)  tuhé vazivo (= reticulum trabeculare), kolagenní vlákna, fibroblasty, základní hmota  lamina episcleralis, substantia propria, lamina fusca  lamina cribrosa (vstup n. II.)  5/6 povrchu, ø 2,2 cm  sinus venosus sclerae (canalis Schlemmi s. Lauthi)  sulcus sclerae - sklerokorneální spojení = limbus corneae (angulus sclerocornealis)

7 Tunica fibrosa (externa) Rohovka (cornea)  dokonale průhledná, bezcévná  limbus, vertex  5 vrstev –epithelium anterius cornae (vrstevnatý dlaždicový) –lamina limitans anterior (Bowmanova membrana) –substantia propria corneae –lamina limitans posterior (Descementova membrana) –epithelium posterius corneae (endotel)  11 x 12 mm - fyziologický astigmatisums

8 Tunica vasculosa (media) = uvea  cévnatka (choroidea)  řasnaté těleso (corpus ciliare)  duhovka (iris)

9 Tunica vasculosa (media) Cévnatka (choroidea)  lamina suprachoroidea (= lamina fusca sclerae)  spatium perichoroideum  lamina vasculosa (choroidální stroma) –velké cévy, vazivo, hladké sv. bb., nervíky  lamina choriocapillaris –kapiláry  lamina basalis = Bruchova membrána –BM pigmentového epitelu a kapilár + vazivo

10 Tunica vasculosa (media) Řasnaté těleso (corpus ciliare)  tvar mezikruží, průřez trojúhelníku  processus + plicae ciliares  orbiculus (vnější část), corona (vnitřní část)  musculus ciliaris –fibrae meridionales, radiales, circulares, longitudinales –parasympatikus  akomodace  pohled do blízka (pohled do dálky zajišťuje pružnost cévnatky)

11 Tunica vasculosa (media) Řasnaté těleso (corpus ciliare)  stroma –musculus ciliaris) – pohled do blízka (parasympatikus) –kapiláry a nervíky sval zásobující  epitelový kryt – produkce humor aquosus –BL – pokračování Bruchovy membrány –pigmentový epitel – pokr. pig. ep. sítnice –ciliární kanál –nepigmentový epitel – pokr. senzorické sítnice –BL –fibrae zonulares – upevňují čočku

12 Tunica vasculosa (media) Duhovka (iris)  tvar mezikruží, plochá  funkce clony  margo ciliaris (vnější), m. pupillaris (vnitřní)  pupilla (= zornice, zřítelnice)  anulus iridis major + minor (obsahují circulus arteriosus iridis major + minor)  plicae iridis, stroma iridis  m. sphincter pupillae (parasymp.) – miosis (kruhovitý)  m. dilatator pupillae (symp.) – mydriasis (vějířovitý)  zubatá čára – zbytek po membrana pupillaris Wachendorfi

13 Tunica vasculosa (media) Duhovka (iris)  přední plocha –nemá epitelový kryt –fibroblasty a melanocyty (barva)  zadní plocha –dvě vrstvy pigmentového epitelu –vnitřní pigmentová –zevní myoepitelová m. sphincter pupilae m. dilatator pupilae

14 Čočka (lens)  polus anterior, posterior  axis, equator, radii (švy ve tvaru Y a obráceného Y)  capsula lentis  substantia lentis – cortex, nucleus  zonula ciliaris Zinni –fibrae zonulares –spatia zonularia

15 Čočka (lens)  transparentní bikonvexní bezcévný útvar  pouzdro – podobná bazální lamině  čočkový epitel – jednovrstevný kubický –jen na přední ploše čočky  čočková hmota –kortikální – obsahuje protáhlé buňky (vlákna) s organelami a jádrem –nukleární – buněčná vlákna bez organel a jádra –buňky obsahují specifické proteiny (filensin, krystaliny)

16 Akomodace  zaostření na blízko –kontrakce m. ciliaris –fibrae zonulares povolí –čočka se vypoukne –současně stah m. sphinter pupillae (miosis)  zaostření na dálku –tonus cév udržuje fibrae zonulares napnuté –čočka je oploštělá –stah m. dilatator pupillae (mydriasis)

17 Sklivec (corpus vitreum)  membrana, stroma, humor vitreus  tvoří jej z 99% voda  hyaluronová kyselina, kolagenní vlákna  buňky – hyalocyty – jen při vývoji  neregeneruje, při poranění vyteče, nahrazen komorovou vodou  canalis hyaloideus (zbytek po fetální a. hylaloidea)  fossa hyaloidea  udržuje vnitřní tlak oka, přitlačuje sítnici

18 Komorová voda (humor aquosus)  tvořena řasnatým tělesem  vstřebávána v anglus iridocornealis  0,2-0,3 ml čirí, bezbarvé tekutiny  denně se vytvoří 3 ml  složení: 0,7-1,2 % NaCl, stopy močoviny a glukózy (0,1%), žádné bílkoviny  nitrooční tlak 14-17 mmHg   nitrooční tlak  útlak sítnice  zelený zákal (= glaukom)  nahrazuje mízu oka

19 Oční komory (camerae bulbi)  sklivcová komora (camera postrema s. vitrea) –mezi řasnatým tělesem, čočkou a sítnicí –obsahuje sklivec –spatium retrozonulare  zadní komora (camera posterior) –mezi duhovkou, čočkou a řasnatým tělesem –obsahuje a vytváří humor aquosus  přední komora (camera anterior) –mezi rohovkou a duhovkou –angulus iridocornealis –obsahuje a vstřebává humor aquosus

20 Iridokorneální úhel (angulus iridocornealis)  v místě sklerokorneálního spojení  trámčitá síť na zadní straně = spatia anguli i.c. = Fontanovy prosotry  není spojena se Schlemovým kanálem  resorpce humor aquosus  udržování nitroočního tlaku  !!! zákaz podávání parasympatomimetik u zeleného zákalu !!!

21 Tunica interna (nervosa) Sítnice (retina)  pars caeca –pars iridica –pars ciliaris  ora serrata  pars optica – 11 vrstev –discus n. optici (= slepá skvrna) - žádné světločivné elementy excavatio disci –macula lutea (= žlutá skvrna) – vyšší vrtsvy odkloněny stranou, nejostřejší vidění fovea centralis (100.000 čípků)  foveola (2500 čípků)

22 Tunica interna (nervosa) Sítnice (retina)  pigmentová část –jednovrstevný kubický epitel –bb. spojeny těsnými spojeními –apikální části obsahují melaninová granula –obklopují zevní segmenty senzorických buněk –interfotoreceptorová matrix  výživa buněk, obnova fotopigmentu, degradace membranózních disků

23 Tunica interna (nervosa) Sítnice (retina)  senzorická část –světločivné neurony tyčinky a čípky –převodní neurony bipolární a ganglionové buňky –asociační neurony horizontální a amakrinní buňky –podpůrné buňky Müllerovy buňky

24 Tunica sensoria (interna) Tyčinky (bacilli)  synaptický terčík  axon  jádro  vnitřní segment –GA, ER, MIT; syntéza ATP a rhodopsinu  zevní segment –membranózní disky s fotopigmentem –migrují zevně až se uvolní  černobílé vidění

25 Tunica sensoria (interna) Čípky (coni)  synaptická nožka  fotopigment je iodopsin  zevní segment –membranózní disky s fotopigmentem komunikují s okolím  barevné vidění – tři typy čípků –„modré“ – 420 nm –„zelené“ – 535 nm –„červené“ – 565 nm

26 Tunica sensoria (interna) Převodní neurony  Bipolární buňky –tyčinkové bipolární bb. –čípkové bipolární bb. – trpasličí vs. difúzní –kontakty s gangliovými buňkami  Gangliové buňky –difúzní typ – spojuje více bipolárních buněk –trpasličí typ – spojuje se s trpasličí bipol. b. –jejich axony formují nervus opticus

27 Tunica sensoria (interna) Asociační neurony  mají jen neuritické výběžky – oba směry  horizontální bb. –spojení s tyčinkami a čípky  amakrinní buňky –spojení s bipolárními a gangliovými buňkami  modifikace a synchronizace signálu

28 Tunica sensoria (interna) Podpůrné buňky  Müllerovy buňky –makroglie –mají svou BL = membrana limitans interna –zonulae adherentes s tyčinkami a čípky = membrana limitans externa

29 Tunica sensoria (interna) Vrstvy sítnice  celkem 10 vrstev  neděste se!!!:

30 Tunica sensoria (interna) Specifická místa sítnice  ora serrata –ukončení senzitivního epitelu  fovea centralis – žlutá skvrna –pouze čípky –vyšší vrtsvy odkloněny stranou –nejostřejší vidění  papila nervi optici – slepá skrvna –místo odstupu nervu –žádné světločivné elementy

31 Tepenné zásobení oka a. carotis interna  a. ophtalmica   aa. ciliares posteriores breves  cévnatka  aa. ciliares longae (2  4)  corpus ciliare + iris  aa. musculares  aa. ciliares ant., a. epiclerales, aa. conjuctivales lat.  a. centralis retinae  a. lacrimalis  aa. palpebrales lat.  aa. palpebrales med.  aa. conjuctivales med.

32 Vasa sanguinea retinae – oční pozadí a. centralis retinae  arterioly  a. temporalis sup.+inf.  a. nasalis sup.+inf.  a. macularis sup.+inf. (+ media) žíly odpovídají tepnám, často se kříží

33 Žilní zásobení oka  vv. episclerales  vv. ciliares ant.  vv. sclerales  sinus venosus sclerae Schlemmi s. Lauthi  vv. vorticosae (4 v kvadrantech oční koule)  v. centralis retinae  v. opthalmica sup.  sinus cavernosus  v. otphalmica inf.  plexus pterygoideus  v. angularis  v. facialis  v. jugularis int. ! nebezpečí šíření zánětů !

34 Nervové zásobení oka  n. opticus – senzorický –pars intraocularis, canalis, itracranialis –vagina interna, externa  n. opthalmicus  nn. ciliares longi – senzitivní,  n.lacrimalis, n. frontalis, n. nasociliaris – pro okolí  nn. ciliares breves  ganglion ciliare (sympatikus nepřepoje, parasympatikus ano)  n.III.,n. IV.,n.VI – motorické

35 Nervus opticus  výchlipka diencefala  axony odděleny endoneuriem  na povrchu jsou analogy mozkových obalů  nervem probíhá a. et v. centralis retinea

36 Přídatné orgány oka (Structrae oculi accessoriae)  Vazivový aparát (apparatus ligamentosus)  Víčka (palpebra)  Spojivka (conjunctiva)  Slzný aparát (apparatus lacrimalis)  Svalový aparát (apparatus muscularis)  Obočí (supercilium)

37 Vazivový aparát  periorbita  vagina bulbi (= capsula Tenoni) –lig. suspensorium bulbi  spatium episclerale  corpus adiposum orbitae  fasciae musculares

38 Spojivka (tunica conjunctiva)  bulbární x víčková spojivka  fornix superior, inferior  pokračování epitelu rohovky, přechází zezadu na oční víčko, kryje přední stranu oční koule  vícevrstevný cylindrický epitel  obsahuje pohárkové buňky  glanduale conjuctivales Wolfringi  carncula lacramalis

39 Víčka (palpebrae)  palpebra superior, inferior  tarsus superior (10 mm), inferior (5 mm)  lig. palpebrale med. (2 pruhy), lat.  facies ant.+post., rima palpebrarum, commissura palp. med.+lat.. limbus ant.+post.  angulus oculi mad.+lat.  m. tarsalis sup.+ inf. (hladké svaly  pars palpebralis m. orbicularis oculi (n. VII)  m. levator palpebrae sup. (n. III)  cilia

40 Víčka (palpebrae)  zevní kožní část –vícevrst. dlažd. epitel rohov. –gl. sebaceae Zeissi - hordeolum –řasy + gl. ciliares Molli apokrinní žlázky  m. orbicularis oculi  tarsalní ploténka –fibroelastická –gl. tarsales Meibomi –mazové žlázky - chalazion  vnitřní spojivková část –přechod epitelů - žlábek

41 Slzné ústrojí (apparatus lacrimalis)  glandula lacrimalis – pars orbitalis, pars palpebralis –ductuli excretorii  glandulae lacrimales accessoriae Krausei  rivus lacrimalis  lacus, papilla, caruncula lacrimalis  puctum, canaliculus lacrimalis  saccus lacrimalis  ductus nasolacrimalis (plica lacrimalis Hasneri)  meatus nasi inf.

42 Slzný aparát  tubuloacinózní serózní žlázy s myoepitelovými buňkami  12 – 15 samostatných vývodů

43 Svalový aparát  mm. recti bulbi: sup.,inf.,med.,lat. (VI.)  mm. obliqui bulbi: inf., sup.(IV.) /fovea trochlearis, spina trochlearis, trochlea, vagina m.o.b.s./  m. levator palpebrae sup. (pars spf.+prof.)  n. III – ostatních 5 svalů  hladké svaly: m. orbitalis, m. tarsalis sup.+inf.

44 Vývoj zrakového aparátu  neuroektoderm předního mozku  povrchový ektoderm hlavy  mezoderm mezi  buňky neurální lišty

45 Vývoj zrakového aparátu  vývoj od začátku 4. týdne  vznik očních brázdiček v oblasti předního mozku  prohlubují se v oční váčky  formace oční stopky  indukce ektodermu = ztluštění  vznik čočkové plakody

46 Vývoj zrakového aparátu  vchlípení čočkové plakody  vznik dutého čočkového váčku bez spojení s povrchem  oční váčky se vchlipují = oční pohárek  vchlípení stopky a pohárku se vcestováním cévnatého mesenchymu = vznik sklivcových cév

47 Vývoj sítnice  vznik z očního pohárku  zevní vrstva – pigmentový epitel  vnitřní vrstva – proliferuje v pars nervosa  intraretinální prostor – postupně mizí  inverse sítnice

48 Vývoj nervus opticus  vlákna z gangliových buněk prorůstají stopkou  lumen stopky zaniká  štěrbina (vchlípenina) zaniká

49 Vývoj řasnatého tělesa  vyklenutí obou vrstev očního pohárku  pigmentový epitel – ze zevní vrstvy  nepigmentový epitel – z vnitřní vrstvy  ciliární kanál – z dutiny pohárku  m. ciliaris a vazivo – z mesenchymu

50 Vývoj duhovky  hrana očního pohárku  zevní vrstva se mění v hladké svaly  vnitřní vrstva vytváří pigmentový epitel

51 Vývoj čočky  vzniká z čočkového váčku –přední stěna se nemění = přední epitel –zadní stěna – bb. se prodlužují až zaniká lumen vznik primárních vláken sekundární vlákna – z bb. předního epitelu –capsula lentis – ztluštělá BL předního epitelu  zasobována a. hyaloidea – zaniká  pupilární membrána – obaluje čočku – zaniká

52 Vývoj očních komor  přední komora –štěrbina mezi základem čočky a rohovky  zadní komora –štěrbina v očním pohárku po stranách čočky

53 Vývoj rohovky, cévnatky a skléry  rohovka –povrchový ektoderm –mezenchym –bb. neurální lišty  cévnatka a skléra –z okolního mesenchymu

54 Vývoj očních víček  v 6. týdnu kožní záhyby přes rohovku  v 10. týdnu se spojují  otevírají se v cca 28. týdnu  mezi tím se zevnitř přikládá spojivka  sval z II. ž. oblouku  tarsální ploténka a žlázy z mesenchymu

55 Vývoj slzných žláz  výchlipky povrchového ektodermu  nefunkční do cca 6. týdne –novorozenec neslzí


Stáhnout ppt "Zrakový aparát Morfologie a embryologie. Očnice (orbita)  tvar 4-bokého jehlanu svrženého vzad  kostěné ohraničení  aditus x apex  10 otvorů  m."

Podobné prezentace


Reklamy Google