Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy. Materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy. Materiál."— Transkript prezentace:

1 Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2  očnice  víčko  spojivka  rohovka  duhovka  bělima  cévnatka  sítnice  zrakový nerv  žlutá skvrna  slepá skvrna  tyčinky  čípky  boltec  zvukovod  bubínek  kladívko  kovadlinka  třmínek  polohorovnovážné ústrojí  hlemýžď  chuťové buňky  čichové buňky  hmatová tělíska

3  fungují pomocí smyslových buněk = receptorů

4 Smysly  smyslové buňky = receptory

5  zrakem vnímáme viditelné světlo o vlnové délce 400 – 700 nm  orgán zraku = oko, uložené v očnici (dutina lebky)  nad horním okrajem nadočnice s obočím  vpředu chráněno víčky s řasami, sliznice víčka přechází ve spojivku

6  pohyb oka zajišťují okohybné svaly  světlo prochází optickou soustavou oka  3 vrstvy:  zevní (vazivová)  bělima, přechází v rohovku  střední (cévnatá)  cévnatka, přechází v řasnaté těleso a duhovku  vnitřní (smyslová)  sítnice  světlo vstupuje do oka rohovkou, jeho množství reguluje zornice v duhovce (duhovka obsahuje pigment)  při nadbytku světla se zornice zúží, při nedostatku rozšíří

7  za zornicí je čočka, která se pomocí řasnatého svalu vyklenuje a zplošťuje ( akomodace čočky )  světlo se v čočce láme a soustřeďuje, prochází sklivcem a dopadá na sítnici  mezi rohovkou a čočkou je přední oční komora vyplněná tekutinou  v sítnici jsou světločivné buňky:  tyčinky – rozlišují světlo a tmu, černobílé vidění  čípky – umožňují barevné vidění  žlutá skvrna = místo nejostřejšího vidění, nejvíce čípků  slepá skvrna = vstup zrakového nervu (nevnímá světlo)  na sítnici je obraz skutečný, zmenšený a převrácený  krátkozrakost, dalekozrakost = obraz se promítá před nebo za sítnici

8 obrázek 1

9 Zrak  vnímá viditelné světlo o vlnové délce 400 – 700 nm  orgán = oko, uložené v očnici (dutina lebky)  nad horním okrajem nadočnice s obočím  chráněno víčky s řasami, víčko přechází ve spojivku  pohyb zajišťují okohybné svaly  optická soustava oka, 3 vrstvy:  zevní (vazivová)  bělima, přechází v rohovku  střední (cévnatá)  cévnatka, přechází v řasnaté těleso a duhovku  vnitřní (smyslová)  sítnice  světlo vstupuje rohovkou, jeho množství reguluje zornice v duhovce (obsahuje pigment)  zornice se zúží, nebo rozšíří

10  čočka za zornicí, pomocí řasnatého svalu se vyklenuje a zplošťuje ( akomodace čočky )  světlo pak prochází sklivcem a dopadá na sítnici  přední oční komora mezi rohovkou a čočkou  světločivné buňky v sítnici:  tyčinky – rozlišují světlo a tmu, černobílé vidění  čípky – umožňují barevné vidění  žlutá skvrna = nejostřejší vidění, nejvíce čípků  slepá skvrna = vstup zrakového nervu  na sítnici je obraz skutečný, zmenšený a převrácený  krátkozrakost, dalekozrakost = obraz se promítá před nebo za sítnici

11  ústrojí sluchu je uloženo ve spánkové kosti  je drážděno zvukovými vlnami v rozsahu 16 – 20 000 Hz (kmitů/sekundu)  spojeno s orgánem vnímání polohy (rovnovážné ústrojí)  orgánem sluchu je ucho

12 Vnější ucho  boltec a vnější zvukovod  zachycování a vedení zvuku Střední ucho  bubínek – blána na konci zvukovodu, chvění vzniklé zvukovými vlnami přenáší na 3 sluchové kůstky  sluchové kůstky: kladívko, kovadlinka, třmínek  propojení středního ucha s nosohltanem Eustachovou trubicí

13 Vnitřní ucho  uloženo v kosti skalní – tvoří ho kostěný labyrint  blanitý hlemýžď se sluchovými buňkami uloženými v dutých kanálcích vyplněných tekutinou  vlastní sluchový orgán  3 polokruhovité kanálky, vejčitý a kulovitý váček tvoří orgán pro vnímání polohy (rovnovážné ústrojí)

14  1. kost  2. zvukovod  3. boltec  4. bubínek  5. základna třmínku  6. kladívko  7. kovadlinka  8. třmínek  9. polokruhovité chodby  10. hlemýžď  11. sluchový nerv  12. Eustachova trubice obrázek 2

15 Sluch  ve spánkové kosti  spojeno s orgánem vnímání polohy (rovnovážné ústrojí)  orgánem sluchu je ucho Vnější ucho  boltec + vnější zvukovod  zachycování a vedení zvuku Střední ucho  bubínek – konec zvukovodu, chvění vzniklé zvukovými vlnami přenáší na 3 sluchové kůstky  kůstky: kladívko, kovadlinka, třmínek  propojení s nosohltanem Eustachovou trubicí

16 Vnitřní ucho  uloženo v kosti skalní – kostěný labyrint  blanitý hlemýžď se sluchovými buňkami = duté kanálky vyplněné tekutinou  vlastní sluchový orgán  3 polokruhovité kanálky, vejčitý a kulovitý váček = orgán pro vnímání polohy (rovnovážné ústrojí)

17  chuťové buňky v chuťových pohárcích uložených na jazyku vnímají látky rozpuštěné ve vodě  rozlišujeme čtyři základní chuti:  slanost  sladkost  kyselost  hořkost   obr. 66 str. 67

18 Chuť  chuťové buňky v chuťových pohárcích uložených na jazyku vnímají látky rozpuštěné ve vodě  4 základní chuti:  slanost  sladkost  kyselost  hořkost

19  čichové ústrojí je uloženo ve sliznici horní části nosní dutiny  čichové buňky vnímají plynné látky ze vzduchu

20 Čich  ve sliznici horní části nosní dutiny  čichové buňky vnímají plynné látky

21  čidla jsou uložena v kůži a sliznicích  více druhů čidel  hmatová tělíska jsou citlivá na tlak  jiné buňky vnímají chlad, teplo a bolest

22 Hmat  v kůži a sliznicích  hmatová tělíska citlivá na tlak  buňky vnímající chlad, teplo a bolest

23 Zrak  vnímá viditelné světlo o vlnové délce 400 – 700 nm  orgán = oko, uložené v očnici (dutina lebky)  nad horním okrajem nadočnice s obočím  chráněno víčky s řasami, víčko přechází ve spojivku  pohyb zajišťují okohybné svaly  optická soustava oka, 3 vrstvy:  zevní (vazivová)  bělima, přechází v rohovku  střední (cévnatá)  cévnatka, přechází v řasnaté těleso a duhovku  vnitřní (smyslová)  sítnice  světlo vstupuje rohovkou, jeho množství reguluje zornice v duhovce (obsahuje pigment)  zornice se zúží, nebo rozšíří  čočka za zornicí, pomocí řasnatého svalu se vyklenuje a zplošťuje (akomodace čočky)  světlo pak prochází sklivcem a dopadá na sítnici  přední oční komora mezi rohovkou a čočkou  světločivné buňky v sítnici:  tyčinky – rozlišují světlo a tmu, černobílé vidění  čípky – umožňují barevné vidění  žlutá skvrna = nejostřejší vidění, nejvíce čípků  slepá skvrna = vstup zrakového nervu  na sítnici je obraz skutečný, zmenšený a převrácený  krátkozrakost, dalekozrakost = obraz se promítá před nebo za sítnici

24 Sluch  ve spánkové kosti  spojeno s orgánem vnímání polohy (rovnovážné ústrojí)  orgánem sluchu je ucho Vnější ucho  boltec + vnější zvukovod  zachycování a vedení zvuku Střední ucho  bubínek – konec zvukovodu, chvění vzniklé zvukovými vlnami přenáší na 3 sluchové kůstky  kůstky: kladívko, kovadlinka, třmínek  propojení s nosohltanem Eustachovou trubicí Vnitřní ucho  uloženo v kosti skalní – kostěný labyrint  blanitý hlemýžď se sluchovými buňkami = duté kanálky vyplněné tekutinou  vlastní sluchový orgán  3 polokruhovité kanálky, vejčitý a kulovitý váček = orgán pro vnímání polohy (rovnovážné ústrojí) Chuť  chuťové buňky v chuťových pohárcích uložených na jazyku vnímají látky rozpuštěné ve vodě  4 základní chuti: slanost, sladkost, kyselost, hořkost Čich  ve sliznici horní části nosní dutiny  čichové buňky vnímají plynné látky Hmat  v kůži a sliznicích  hmatová tělíska citlivá na tlak  buňky vnímající chlad, teplo a bolest

25  Jakou vlnovou délku má viditelné světlo?  Co znamená pojem akomodace čočky?  Znáš nějakou vadu zraku?  Vyjmenuj sluchové kůstky.  Proč se nám „houpe“ zem pod nohama poté, co se dlouho točíme jedním směrem?  Zkus odvodit, kde je na těle nejméně a kde nejvíce hmatových buněk.

26  Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Vítězslav BIČÍK a Zdeněk MARTINEC. Přírodopis 3: pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 80 s. ISBN 80- 85937-97-2. [2013-01-08]  Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2013-01-08] jsou dostupné pod licencí Creative Commons – – na http://www.wikimedia.org.http://www.wikimedia.org  obr. 1 – oko http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Schematic_dia gram_of_the_human_eye_cs.svg/500px- Schematic_diagram_of_the_human_eye_cs.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Schematic_dia gram_of_the_human_eye_cs.svg/500px- Schematic_diagram_of_the_human_eye_cs.svg.png  obr. 2 - ucho http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Ear- anatomy.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Ear- anatomy.png


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy. Materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google