Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zrakové ústrojí. Modul IA • 58. Zrak Koule oční - stavba stěny, obsah, přídatné orgány oka (svaly, slzné cesty, víčka), cévy a nervy orbity, zraková dráha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zrakové ústrojí. Modul IA • 58. Zrak Koule oční - stavba stěny, obsah, přídatné orgány oka (svaly, slzné cesty, víčka), cévy a nervy orbity, zraková dráha,"— Transkript prezentace:

1 Zrakové ústrojí

2 Modul IA • 58. Zrak Koule oční - stavba stěny, obsah, přídatné orgány oka (svaly, slzné cesty, víčka), cévy a nervy orbity, zraková dráha, orbita a její topografie

3 Zrakové ústrojí • Oční koule • Zraková dráha • Přídatné orgány zrakového ústrojí

4 POLUS ANTERIOR EQUATOR (rovník) MERIADIANI (poledníky) POLUS POSTERIOR

5 AXIS BULBI EXTERNUS (2,5 cm) AXIS BULBI INTERNUS

6 LINEA VISUS

7 Oční koule • Tunica externa (fibrosa) • Tunica media (vasculosa) • Tunica interna (nervosa) • Sklivec + čočka + komorová voda

8 Tunica externa (fibrosa) • Bělima (sclera) • Rohovka (cornea)

9 Sclera (bělima) • 5/6 povrchu • prakticky bezcévná • neprůhledná • tuhá, pevná

10 Sclera (bělima) – změny barvy ikterus osteogenesis imperfecta

11 Cornea (rohovka) • 1/6 povrchu • bezcévná • průhledná • velmi citlivá

12 Vrstvy rohovky • epithelium anterius • lamina limitans anterior (Bowmanova membrána) • substantia propria • lamina limitans posterior (Descementova membrána) • endothelium camerae anterioris

13 Tunica media (vasculosa) • Cévnatka • Duhovka • Řasnaté těleso

14 Choroidea (cévnatka) • lamina vasculosa • lamina choroidocapillaris • lamina basalis (Bruchova membrána)

15 Duhovka (iris) • plní funkci clony • přední plocha nemá epitel rovnou fibroblasty a melanocyty • zadní vrstva s pigmentem a svaly – m. dilatator pupilae – m. sphicter pupilae

16 Řasnaté těleso (corpus ciliare) • mezikruží, trojúhelníkovité na řezu • processus ciliares • produkce komorové vody • uvnitř je vazivové stroma s m. ciliaris

17 m. sphincter pupilae m. dilatator pupilae m. ciliaris

18 Duhovka (iris) • Keiser-Fleischerův prstenec (hromadění mědi u Willsonovy choroby)

19 Iridokorneální úhel = angulus iridocornealis • vyplněn reticulum trabeculare • mezi nimi Fontanovy prostory • místo resorpce komorové vody do sinus venosus sclerae

20 Měření iridokorneálního úhlu

21 Čočka • uvnitř capsula lentis • epithel • cortex • nucleus • upevněna pomocí zonula ciliaris • má schopnost měnit vyklenutí

22 Čočka

23 Sklivec • vyplňuje camera postrema • 99% voda • hyaluronová kyselina • kolagen • přitlačuje sítnici

24 Komorová voda x Sklivec • camera postrema • bílkoviny • hustý • neregeneruje • camera anterior + posterior • málo bílkovin • vodnatá • tvoří se a resorbuje se

25 Komorová voda • Nitrooční tlak  16 mm Hg (kolísá) • tvorba: corpus ciliare • odtok:+ 90% trabekulární odtok 10 % uveosklerální odtok

26 Oční komory (camerae bulbi) • duhovka • řasnaté těleso + čočka • camera anterior – komorová voda • camera posterior – komorová voda • camera postrema - sklivec

27 přední x zadní segment • duhovka

28 Tunica interna (nervosa) = Sítnice (retina) • pars caeca – p. ciliaris – p. iridica • pars optica – macula lutea – discus n. optici

29 ORA SERRATA

30 • stratum pigmentosum (1.) • stratum nervosum (2.-10.) – s. segmentorum externorum et internorum(2.) – s. limitans externum (3.) – s. nucleare externum (4.) – s. plexiforme externum (5.) – s. nucleare internum (6.) – s. plexiforme internum (7.) – s. ganglionicum (8.) – s. neurofibrarum (9.) – s. limitans internum (10.)

31

32 Tunica interna (nervosa) • TYČINKY • černobílé vidění • uplatnění za šera • rhodopsin • 120 milionů • nejvíce v periferii  ČÍPKY  barevné vidění  nutný dostatek světla  iodopsin  6 - 7 milionů  nejvíce v macula lutea

33 Tunica interna (nervosa) • pars pigmentosa (= tapetum nigrum) tapetum lucidum = nepřítomnost pigmentu v tapetum nigrum leukocoria = abnormální bílý reflex při retinoblastomu

34 Nervové zásobení oka Senzoricky: n. opticus Senzitivně: n. trigeminus -> n. olfactorius -> nn. ciliares longi PS (pro hladké svalstvo, žlázy): n. oculomotorius n. facialis -> ggl. pterygopalatinum -> n. lacrimalis S (pro hladké svalstvo, cévy): n. oculomotorius

35 nervus opticus • zrakový nerv • tvořen axony 3.nervu zrakové dráhy • obaly: vagina externa + interna (arachnoidea + pia mater) • není to periferní nerv • A.+v. centralis retinae – pars intraocularis – pars orbitalis – pars canalis optici – pars intracranialis

36

37

38

39

40 Zraková dráha

41

42 Korová projekce – primární – area 17, kolem sulcus calcarinus • nad s. calcarinus (g. cuneatus) – horní poloviny zorných polí • pod s. calcarinus (g. lingualis) – spodní poloviny zorných polí – sekundární – area 18, 19

43 Zraková dráha – dráhy pupilárního reflexu přes area pretectalis (centrum pupilárního reflexu) • k nc. accessorius dorsalis n. III (Edinger-Westphal) - parasympatickou dráhou s n. III -> ganglion ciliare -> nn. ciliares breves -> m. ciliaris et m. sphincter pupillae (miosa + akomodace) • do retikulární formace -> tractus reticulospinalis -> centrum ciliospinale (Budge) C8-T1 -> sympatickou dráhou v truncus sympathicus -> ganglion cervicale superius -> plexus caroticus internus et ophtalmicus -> nn. ciliares breves -> m. dilatator pupillae (mydriasa) • dráha pro konvergenci -> nucleus interstitialis (Cajal) -> fasciculus longitudinalis medialis -> jádra všech okohybných nervů

44 Zraková dráha – odbočky od 3. neuronu • do hypothalamu (nucleus suprachiasmaticus) - převádí optické signály na nejvyšší vegetativní centra (vidění jídla = slinění) • tektální zrakový okruh - tractus tectospinalis (řízení souhybů očí, hlavy a krku směrem ke zrakovým podnětům a ke koordinaci s celkovými pohyby těla)

45 Cévní zásobení oka a. opthalmica -> aa. ciliares posteriores breves -> aa. ciliares longae -> aa. musculares -> aa. ciliares anteriores, aa. episclerales -> a. lacrimalis -> aa. palpebrales laterales -> aa. palpebrales mediales -> a. centralis retinae

46 Cévní zásobení oka a. centralis retinae: -> a. temporalis sup. + inf. -> a. nasalis sup. + inf. -> a. macularis sup. + inf.

47 Přídatné orgány zrakového ústrojí • vazivový aparát • víčka • spojivka • slzný aparát • svalový aparát • obočí

48 Vazivový aparát • periorbita • vagina bulbi (= Capsula Tenoni) • spatium episclerale • corpus adiposum • svalové fascie

49

50 Víčka • glandulae sebaceae – Zeisovy žlázy = mazové žlázy folikulů řas, (ječné zrno) • glandulae ciliares – Mollovy žlázy = modifikované potní žlázy • glandulae tarsales – Meibomovy žlázy = mazové žlázky ústící na volný okraj víčka (vlčí zrno)

51 Meibomovy žlázy

52 Spojivka • dolní spojivkový vak • pohárkové buňky • glandulae mucinosae (=Wolfringovy žlázky) • glandulae lacrimales accessoriae (= Krauseovy žlázy)

53 Povrchová injekce oka

54 Spojivka • plica semilunaris – pamžurka • caruncula lacrimalis • (anémie)

55 Slzotvorný aparát • gl. lacrimalis • punctum lacrimale • canaliculus lacrimalis • saccus lacrimalis • ductus nasolacrimalis

56

57

58 Slzný film

59 Okohybné svaly • 4 přímé (recti) • 2 šikmé (obliqui)

60 Okohybné svaly

61

62 Hladké svalstvo • m. orbitalis • m. tarsalis superior • m. tarsalis inferior


Stáhnout ppt "Zrakové ústrojí. Modul IA • 58. Zrak Koule oční - stavba stěny, obsah, přídatné orgány oka (svaly, slzné cesty, víčka), cévy a nervy orbity, zraková dráha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google