Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anatomie a fyziologie oka II. MUDr.Jana Kalitová MUDr.Kateřina Špačková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anatomie a fyziologie oka II. MUDr.Jana Kalitová MUDr.Kateřina Špačková."— Transkript prezentace:

1 Anatomie a fyziologie oka II. MUDr.Jana Kalitová MUDr.Kateřina Špačková

2 2.lekce Oční koule (bulbus) n rohovka, bělima n živnatka - duhovka, řasnaté tělísko, cévnatka n oční čočka n komorová tekutina a její cirkulace n sklivec n sítnice

3

4 Oční koule n průměr 24 mm, přední a zadní pól oka n vrstvy : vnitřní nervová (sítnice) střední cévnatá (duhovka, řasnaté těleso, cévnatka) povrchová vazivová (bělima, rohovka) n obsah : čočka, sklivec, komorová voda n prostory: přední a zadní komora oční, sklivcový prostor

5

6 Bělima - sclera n bílá neprůhledná vazivová vrsta tvořící 5/6 pevného obalu oka (od vstupu zrakového nervu po přechod v rohovku) n tloušťka 0,5 - 1,5 mm n do bělimy se upínají okohybné svaly n ve stěně bělimy jsou otvůrky pro cévy a nervy

7

8 Rohovka - cornea n pokračování skléry směrem dopředu, místo přechodu = limbus rohovky n průhledná, lesklá, bezcévná struktura n průměr 11 mm, horizontálně oválná tloušťka 1 mm, v centru 0,6 mm n na řezu je pětivrstevná n množství nervových zakončení -  citlivost n výživa ze slz, komorové vody a limbálních cév difuzí n optická mohutnost je 42 D

9

10 Duhovka - iris n přepážka mezi přední a zadní komorou oka n uprostřed je otvor - zornice (pupila) n svalová vlákna duhovky tvoří svěrač (m. sphincter pupillae) a rozvěrač zornice (m. dilatator pupillae), autonomní inervace n při osvitu a pohledu do blízka se zornice zužuje, v šeru rozšiřuje n množství pigmentu určuje barvu duhovky

11

12 Řasnaté tělísko - corpus ciliare n trojúhelníkový prstenec za duhovkou, směrem k zadnímu pólu se oplošťuje, končí před ekvátorem (ora serrata) n vychází z něj závěsný aparát pro čočku n je zdrojem komorové tekutiny n obsahuje hladký ciliární sval, jehož stahem se mění optická mohutnost čočky - umožňuje akomodaci

13

14 Komorová tekutina n tvořena v ciliárním tělísku n prochází ze zadní oční komory zornicí do přední oční komory, omývá zadní plochu rohovky a přední plochu čočky n vstřebává se v rohovko-duhovkovém úhlu do Schlemmova kanálu a dál přes vodní žíly do episklerálních žil n důležitá pro výživu rohovky a čočky

15

16 Oční čočka - lens cristalina n průhledná bikonvexní struktura za duhovkou, zadní plocha zakřivena více n skládá se z pouzdra, kory a jádra n ve své poloze držena závěsným aparátem, který se účastní i akomodace n optická mohutnost cca 20 D n tloušťka 3,5 mm, průměr 10 mm

17

18 Sklivec - corpus vitreum n čirá rosolovitá hmota, optické medium n vyplňuje prostor mezi čočkou a zadním pólem oka, slouží k udržení formy bulbu n objem cca 4,5 ml, 80% obsahu oka n upíná se na papilu zrakového nervu a oblast za řasnatým tělískem - ora serrata n věkem dochází k přestavbě a nahrazování komorovou vodou

19

20 n výživa oka n kopíruje vnitřní plochu skléry v celé ploše za ekvátorem a zčásti i před ekvátorem n končí před ekvátorem v oblasti ora serrata Cévnatka - chorioidea

21

22 Sítnice - retina n průhledná blanka vzniklá odštěpením z mozkového základu, s mozkem spojená zrakovou dráhou n kopíruje vnitřní plochu cévnatky, ke které adheruje pevně při terči zrakového nervu a v oblasti ora serrata n zubatou linií (ora serrata) přechází ve slepou část, ta končí na zadní ploše duhovky n na její vnitřní plochu naléhá sklivec

23

24

25 Sítnice - retina n chemickými procesy mění světelné paprsky v elektrické impulsy n optická část má 10 vrstev, důležitá je vrstva tyčinek a čípků - fotoreceptory n další vrstvy tvoří nervové buňky, podpůrné buňky, zraková vlákna, … n výživa vnější části z cévnatky, vnitřní části z retinální arterie (vstupuje do oka spolu se zrakovým nervem, větví se na 4 arkády)

26

27

28 Fotoreceptory - čípky n nakupeny v oblasti žluté skvrny (makuly), do periferie jich již výrazně ubývá n 7 milionu čípků n umožňují rozlišování barev, detailů a tvarů za dobrého osvětlení Fotoreceptory - tyčinky n soustředěny hlavně v periferii sítnice n 130 miliónů zrakový purpur (rhodopsin) n rozlišení pohybu, tvarů, světla a tmy za šera

29 Oční pozadí

30


Stáhnout ppt "Anatomie a fyziologie oka II. MUDr.Jana Kalitová MUDr.Kateřina Špačková."

Podobné prezentace


Reklamy Google