Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 Výukový materiál EK 01 - 04 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 Výukový materiál EK 01 - 04 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."— Transkript prezentace:

1 2014 Výukový materiál EK 01 - 04 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR

2  současnou vegetaci neboli společenstvo České republiky tvoří:  soubor lesních a nelesních společenstev  společenstva se formovala od skončení dob ledových  přímý a nepřímý vliv člověka

3  naše krajina prošla významnými proměnami ve dvou časových obdobích:  a) v neolitu > první zemědělci káceli lesy a zakládali pastviny i pole  u nás asi před 7000 lety  b) ve středověku > osídleny podhorské a horské oblasti

4  lesní společenstva:  olšiny  na zamokřených stanovištích  v pahorkatině  olše, ostřice, kosatec,  lužní lesy  podmíněny periodickými záplavami  vrba, topol, dub, jasan, dub, lípa, jilm

5  teplomilné doubravy  rozšířeny v pahorkatinách  nejteplejší oblasti Čech a Moravy  dub zimní, javor, dřišťál, hloh, kakost  dubohabřiny:  vázány na teplejší pahorkatiny  dub letní, habr, líska, ptačí zob, ptačinec

6  kyselé doubravy  v pahorkatinách  na kyselých horninách – žula, rula  chudé hnědozemní půdy  dominantní je dub zimní  bika ladní, kostřava

7  lesní společenstva:  bučiny  podhorský a horský stupeň  buk, jedle, javor, mařinka vonná  suťové lesy  vyskytují se na prudkých kamenitých svazích  zásoba dusíkatých látek i vody  Javor mléč  významná půdoochranná funkce

8  horské smrčiny  ve vyšších horských polohách  jednoznačně smrk  jeřáb ptačí, kokořík přeslenitý, žebrovice  probíhá zde tzv. horní hranice lesa  nad ní dominuje borovice kleč  po imisích smrk nahrazen výsadbami cizího původu

9  nelesní společenstva:  společenstvo vod a mokřadů:  druhově chudá společenstva  rozhodující faktory > hloubka vody a její kolísání,  obsah živin i kyslíku  rákosiny  společenstvo rašelinišť  horské a podhorské oblasti  na kyselých půdách  rašeliníky > rozkládají se > rašelina  rosnatka  Šumava, Krkonoše, Krušné hory, Jeseníky

10  společenstvo luk a pastvin  náhradní společenstvo lesů  podmíněno určitými hospodářskými zásahy  > kosení, pastva, hnojení, dosévání  pcháč oset, ovsík,blatouch, přeslička  xerotermní travinná společenstva  teplé a suché stanoviště  výslunné svahy  sveřep, kavyly

11

12

13  KINCL, Lubomír, Miloslav KINCL a Jana JAKRLOVÁ. Biologie rostlin: pro 1. ročník gymnázií. 4., přeprac. vyd. Praha: Fortuna, 2006, 302 s. ISBN 80-716-8947-5.


Stáhnout ppt "2014 Výukový materiál EK 01 - 04 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."

Podobné prezentace


Reklamy Google