Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ V ČESKÉ LITERATUŘE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ V ČESKÉ LITERATUŘE"— Transkript prezentace:

1 PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ V ČESKÉ LITERATUŘE
SITUACE V LITERATUŘE GENERACE BUŘIČŮ Mgr. Michal Oblouk

2 ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI „básníci života a vzdoru“, generace českých spisovatelů, která se začala tvořit na počátku 20. století v době upadajícího vlivu lumírovců a vrcholícího symbolismu a dekadence představitelů České moderny vliv anarchismu (úsilí o neomezenou svobodu, odmítnutí autority státu, revolta, kritika aktuálního dění), antimilitarismu (hnutí odmítající válku), civilismu (oslava moderní techniky a civilizace) a vitalismu (oslava života, kult přírody, radost, citové a smyslové prožitky) byli silně ovlivněni filozofií Friedricha Nietzscheho, opovrhovali soudobou společností, její konzervativní morálkou a spořádanou existencí, propagovali přirozenou lásku, detabuizovali sexualitu, kritizovali tradiční manželství navazovali na Macharovu satirickou notu realistického ztvárnění skutečnosti a Sovův impresionismus, chtěli umění přiblížit obyčejnému životu a skutečnosti všedního dne odpor k společnosti, pesimismus – buřičství a radikalismus, negace soudobé společnosti, bohémský způsob života, tuláctví, myšlenky satanismu, dekadence (poezie osobních prožitků, pohled na svět bez iluzí, zájem o sociální problematiku, odpor k falešné morálce) skupinu anarchistických buřičů dočasně spojoval časopis Nový kult (1897 – 1905) – založen S. K. Neumannem, pak rozdílné cesty vývoje, hledání nových životních jistot Almanach na rok sborník českých avantgardních literátů vydaný roku 1913, těsně před první světovou válkou, kdy přicházela nová vlna moderny, almanach podnítil básník Otakar Theer, organizačně se podíleli Otokar Fischer a Čapkové, kteří ke spolupráci přitáhli S. K. Neumanna

3 VIKTOR DYK (1877 – 1931)

4 ŽIVOT V. DYKA básník, dramatik, prozaik, publicista a nacionalistický politik, v mládí jeden z představitelů tzv. generace anarchistických buřičů narodil se v Pšovce u Mělníka jako syn hospodářského úředníka na gymnáziu byl žákem A. Jiráska vystudoval práva na UK, po celý život však působil jako novinář a spisovatel od r až do smrti redigoval časopis Lumír, od r byl redaktorem Národních listů za 1. světové války se podílel na protirakouském odboji a byl vězněn kvůli své literární činnosti (1916–1917) ve Vídni r se podílel na založení Československé národní demokracie (poslanec, senátor), byl orientován pravicově a nacionalisticky - patřil mezi nejvýraznější prvorepublikové odpůrce tzv. hradní politiky, a především jejích tvůrců T. G. Masaryka a E. Beneše v r se po sedmadvacetileté známosti oženil se spisovatelkou a novinářkou Zdenkou Háskovou byl vášnivým a uznávaným šachistou zemřel na srdeční mrtvici při koupání v Jaderském moři na chorvatském ostrově Lopud

5 DYKOVO DÍLO - POEZIE A porta inferi (Od bran pekelných - název podle latinského žalmu zpívaného při pohřbu), Síla života, Marnosti – sbírky subjektivní lyriky, vliv symbolismu a dekadence Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice – politická lyrika, kritika společenských nedostatků, ironické komentáře dobového dění v Čechách Milá sedmi loupežníků – lyrickoepická poema, balada o zradě a lásce, žárlivosti a pomstě Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok – tzv. válečná tetralogie, inspirována 1. světovou válkou, vlastenecká poezie, vyzývá k odvaze, vyjadřuje obavy o osud národa a varuje před zradou Devátá vlna – alegorická poezie, osobní lyrika, melancholie, předtucha smrti

6 DYKOVO DÍLO – PRÓZA A DRAMA
Krysař – novoklasicistická novela podle německé pověsti o krysaři, který zachránil město Hammeln od krys, ale nedostal sjednanou odměnu, proto zavedl zvukem píšťaly obyvatele do propasti (pomstil se za jejich proradnost a lakotu), přežili jen blázen a nemluvně Zmoudření dona Quijota – tzv. problémové drama, dílo českého divadelního symbolismu, parafráze Cervantesova románu, tragikomický rytíř (snílek) ztrátou iluzí a snů ztrácí smysl života a umírá, zmoudření = ztráta iluzí, smrt

7 FRANTIŠEK GELLNER (1881 – 1914) básník, prozaik, kreslíř, karikaturista, ilustrátor, představitel tzv. generace anarchistických buřičů narodil se v Mladé Boleslavi v rodině židovského obchodníka po maturitě na gymnáziu studoval 2 roky techniku ve Vídni od r studoval na báňské akademii v Příbrami, od r studoval malířství v Mnichově, Paříži a Drážďanech od r žil v Brně, pracoval jako karikaturista v redakci Lidových novin po vypuknutí 1. světové války narukoval do rakousko-uherské armády, z Mladé Boleslavi byl odvelen na haličskou frontu - pochod ho však vyčerpal a 13. září si lehl u silnice, kde čekal na svůj osud, od té doby byl prohlášen za nezvěstného, přesné datum a místo jeho úmrtí není známo

8 GELLNEROVO DÍLO Po nás ať přijde potopa – převážně subjektivní lyrika, osobní cynická zpověď, prvky anarchismu, objevuje se zklamání nad malostí doby, odpor k měšťáckému životu, skeptický postoj ke společnosti, hořkost nad životem, zklamání nad dobou Radosti života – 35 básní různé tematiky a žánru, reakce na falešnou dobovou morálku, ironie, vzpomínky na mládí, popis bohémského života Nové verše – posmrtně vydaný soubor básní

9 PETR BEZRUČ (1867 – 1958)

10 ŽIVOT P. BEZRUČE básník, vlastním jménem Vladimír Vašek
narodil se v Opavě jako syn učitele a slezského buditele Antonína Vaška, brzy se rodina přestěhovala do Brna, kde vystudoval gymnázium 3 roky studoval v Praze klasickou filologii, studia však nedokončil r začal pracovat v Brně na poště, o 2 roky později je přidělen na poštu do Místku, kde se stává vášnivým zastáncem práv chudých slezských lidí v r spáchal jeho nejlepší přítel O. B. Petr sebevraždu a Bezruč si podává žádost o přeložení do Brna, ta je kladně vyřízena a on ještě v témže roce nastupuje na nádražní poštu v Brně za 1. světové války je vězněn za údajnou velezradu po válce se stal národním básníkem, stahuje se však stále více do samoty, utíká před veřejností a před jakýmikoliv ovacemi rád podniká túry (sám tomu říká "výplazy") po Beskydech, je v dobré kondici, kterou si udržuje otužováním (rád se koupal v řekách nahý) a výlety závěr života prožil v Kostelci na Hané, zemřel v Olomouci jeho názory se neztotožňovaly s buřiči, jeho dílo je ovlivněno symbolismem a Českou modernou

11 BEZRUČOVO DÍLO Slezské písně – jediná autorova básnická sbírka (básně otiskovány nejdříve v Herbenově týdeníku Čas, r vyšly jako soubor Slezské číslo), obsahuje např.: intimní básně osobního charakteru – např. Labutinka, Jen jedenkrát, Červený květ básně reagující na sociální bídu a národnostní útlak – např. Maryčka Magdónova (Maryčka je sirotek, otec byl opilec, který se zabil při návratu z hospody, Maryčka se stará o mladší sourozence, jednou ji při krádeži dříví chytí Hochfelder, který ji udá, když ji odvádí strážník do „Frydku“, spáchá sebevraždu skokem ze skály do řeky Ostravice), Ostrava, Kantor Halfar (příběh učitele, který vzdoroval tlaku odnárodňování a učil česky) Stužkonoska modrá – druh vzácné můry, básnická skladba, odraz básníkova osudu, vzpomínky na mládí, kritika poměrů v první republice

12 FRÁŇA ŠRÁMEK (1877 – 1952)

13 ŽIVOT F. ŠRÁMKA básník, spisovatel, dramatik a buřič
narodil se v Sobotce jako syn berního úředníka r se rodina přestěhovala do Písku, město si velmi oblíbil (odehrává se v něm velká část jeho dramat a románů) vystudoval gymnázium v Roudnici nad Labem jednoroční vojenská služba mu byla ze trest prodloužena – antimilitaristické postoje po skončení vojenské služby začal studovat práva, studia ukončil v roce 1905 a začal se věnovat literatuře v Praze se připojil k časopisu Nový kult, redigoval časopis Práce r byl dvakrát vězněn (účast na demonstraci + antimilitaristická báseň) během 1. světové války narukoval na ruskou frontu, o rok později na frontu do Itálie a Rumunska za 2. světové války na protest proti fašismu nevycházel z domu r se stal národním umělcem zemřel v Praze, pohřben je v Sobotce všechna díla jsou silně levicová, ovlivněná anarchismem

14 ŠRÁMKOVO DÍLO - POEZIE Života bído, přec tě mám rád – anarchistická lyrika, sociální tematika nespravedlnosti a ponižování člověka, odpor k militarismu a Rakousku – Uhersku Modrý a rudý – antimilitarismus, vzpoura proti válce, symbolika barev v názvu (modrá barva rakouské uniformy, červená barvou anarchismu), báseň Raport Splav – milostná a přírodní lyrika s protiválečným podtextem, vztah k přírodě, domovu, radost ze života, žena a příroda splývají do jednoho Rány, růže - vlastenecké básně, reakce na druhou světovou válku a na osvobození republiky

15 ŠRÁMKOVO DÍLO – PRÓZA A DRAMA
Prvních jedenadvacet – povídkový soubor Žasnoucí voják – povídky, tragédie vojáků, nesmyslnost války Stříbrný vítr – impresionistický román, příběh dospívajícího studenta Jana Ratkina, vzpírá se tyranskému otci, nerozumí světu dospělých, získává první milostné zkušenosti, zamiluje se do Aničky Karasové – zklamání, přes veškeré konflikty mládí poznává smysl života, je připraven s ním čestně zápasit a dokázat svůj přerod v muže Tělo – vitalistický román, ženský protest proti válce Léto – impresionistické drama, oslava mládí a lásky, atmosféra horkého letního večera, mladý student se zamiluje do vdané paničky, která se jen předvádí - je to žena bez morálky a zábran, student zmoudří a zamiluje se do své vrstevnice Měsíc nad řekou – impresionistické drama, setkání bývalých spolužáků ze studií, zamyšlení nad ztracenými iluzemi mládí, střet starého a nového světa, konflikt mezi generacemi

16 KAREL TOMAN (1877 – 1946) básník, novinář a překladatel z francouzštiny, představitel generace tzv. anarchistických buřičů vlastním jménem Antonín Bernášek narodil se v Kokovicích u Slaného v rolnické rodině nedokončil studia práv, pracoval na několika úřednických postech žil ve Vídni, hodně cestoval (evropské metropole - Německo, Francie, Holandsko, Anglie), v cizině si uvědomil náležitost k rodné zemi od r byl redaktorem Národních listů, publikoval v časopisech Niva, Lumír, Země a Lípa po 1. světové válce spolupracoval s Lidovými novinami zemřel v Praze jeho tvorba shrnuje zkušenosti z tehdejšího společenského dění, soustředí se především na sociální hnutí, první světovou válku, revoluce

17 TOMANOVO DÍLO Pohádky krve – básně v duchu symbolismu a dekadence, erotické motivy, zaměřeno především k vnitřním problémům člověka Torzo života – lyrika erotická i revoltující, vyjádření bolesti a krize člověka, který zápasí o své osvobození, tragický ráz milostných veršů Melancholická pouť – prožitky z cest po Evropě, touha po svobodě a jistotách Sluneční hodiny - barvité a konkrétní záběry přírody; země zdrojem utrpení i obnovované víry a naděje, reakce na soudobé politické události, objevují se biblické narážky, odmítání moralismu Verše rodinné a jiné - odráží společenské dění v období 1. světové války, sleduje, jak se válka a společenské převraty promítají do osudu obyčejných lidí Měsíce - příroda v koloběhu roku; 12 básní – každá o jednom měsíci v roce, oslava domova, společenství lidí, tradice života, české historické tradice Hlas ticha – reakce na domácí společenské rozpory v prvních letech republiky; verše o revolučním Rusku Stoletý kalendář – v popředí motivy domova, tuláctví, života

18 STANISLAV KOSTKA NEUMANN (1875 – 1947)

19 ŽIVOT S. K. NEUMANNA novinář, básník, literární a výtvarný kritik, překladatel z francouzštiny a ruštiny narodil se v Praze v rodině advokáta a poslance začal studovat na gymnáziu, pro neúspěch přešel na obchodní akademii, ze které byl vyloučen při procesu s Omladinou (1894) byl odsouzen k jednoletému trestu vězení přispíval do časopisu Moderní revue, stal se význačným anarchistou – založil časopis Nový kult, v jeho vile se scházela skupina anarchistů v letech 1905 – 1915 bydlel v Bílovicích nad Svitavou, přispíval do Lidových novin (opustil anarchii, začal se zajímat o přírodu) společně s bratry Čapkovými se podílel na sborníku Almanach na rok 1914 (propagace civilismu) 1. světovou válku prožil na albánské frontě jako řidič sanitky v letech 1924 – 1934 žil v Čerčanech ve 20. letech se stal spoluzakladatelem KSČ a iniciátorem proletářské poezie (redaktor časopisů Červen, Kmen a Proletkult) po V. sjezdu KSČ (1929) podepsal Manifest sedmi, za nějž byl vyloučen z KSČ, ve 30. letech se léčil v Poděbradech během 2. světové války žil v ústraní na venkově zemřel v Praze jeho syn Stanislav byl herec (např. král v Pyšné princezně)

20 NEUMANNOVO DÍLO Jsem apoštol nového žití, Apostrofy hrdé a vášnivé, Satanova sláva mezi námi, Sen o zástupu zoufajících – počáteční tvorba, vliv symbolismu, dekadence, satanismu, anarchismu Kniha lesů, vod a strání – vitalistická sbírka, přírodní a milostná lyrika, oslava moravské krajiny S městem za zády – soubor fejetonů Nové zpěvy – civilizační sbírka, oslava civilizace, techniky, moderního velkoměstského života Rudé zpěvy – proletářská poezie, agitační politická lyrika, nekritický obdiv k Rusku a revoluci

21 NEUMANNOVO DÍLO Láska – milostná a intimní lyrika
Srdce a mračna – politická a reflexivní lyrika, nekritický obdiv k SSSR, proti nacismu a kapitalismu Sonáta horizontálního života – politická lyrika, protest proti fašismu, odraz španělské občanské války Anti-Gide neboli Optimismus bez pověr a iluzí – polemický pamflet proti francouzskému spisovateli A. Gideovi Bezedný rok – reakce na Mnichov, obavy z budoucnosti a z ohrožení nacismem Zamořená léta – tvorba za války, obraz válečných hrůz Zlatý oblak – román, oslava lásky, života ve volné přírodě

22 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Dyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anarchisti%C4%8Dt%C3%AD_bu%C5%99i%C4%8Di https://cs.wikipedia.org/wiki/Almanach_na_rok_1914


Stáhnout ppt "PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ V ČESKÉ LITERATUŘE"

Podobné prezentace


Reklamy Google