Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ V ČESKÉ LITERATUŘE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ V ČESKÉ LITERATUŘE"— Transkript prezentace:

1 PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ V ČESKÉ LITERATUŘE
SITUACE V LITERATUŘE GENERACE BUŘIČŮ Mgr. Michal Oblouk

2 SITUACE V LITERATUŘE úsilí překonat individualismus, sblížit literaturu se životem protispolečenský postoj – vliv anarchismu (úsilí o neomezenou svobodu, odmítnutí autority státu, revolta, kritika aktuálního dění), antimilitarismu (hnutí odmítající válku), civilismu (oslava moderní techniky a civilizace) a vitalismu (oslava života, kult přírody, radost, citové a smyslové prožitky) odpor k společnosti, pesimismus – buřičství a radikalismus, negace soudobé společnosti, bohémský způsob života, tuláctví, myšlenky satanismu, dekadence (poezie osobních prožitků, pohled na svět bez iluzí, zájem o sociální problematiku, odpor k falešné morálce) skupinu anarchistických buřičů dočasně spojoval časopis Nový kult (1897 – 1905) – založen S. K. Neumannem, pak rozdílné cesty vývoje, hledání nových životních jistot

3 VIKTOR DYK (1877 – 1931)

4 ŽIVOT V. DYKA básník, dramatik, prozaik, publicista a nacionalistický politik, v mládí jeden z představitelů tzv. generace anarchistických buřičů narodil se v Pšovce u Mělníka jako syn hospodářského úředníka na gymnáziu byl žákem A. Jiráska vystudoval práva na UK, po celý život však působil jako novinář a spisovatel od r až do smrti redigoval časopis Lumír, od r byl redaktorem Národních listů za 1. světové války se podílel na protirakouském odboji a byl vězněn kvůli své literární činnosti r se podílel na založení Československé národní demokracie (poslanec, senátor), byl orientován pravicově a nacionalisticky (odpůrce T. G. Masaryka a E. Beneše) byl vášnivým a uznávaným šachistou zemřel na srdeční mrtvici při koupání v Jaderském moři

5 DYKOVO DÍLO - POEZIE A porta inferi (Od bran pekelných), Síla života, Marnosti – sbírky subjektivní lyriky, vliv symbolismu a dekadence Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice – politická lyrika, kritika společenských nedostatků, ironické komentáře dobového dění v Čechách Milá sedmi loupežníků – lyrickoepická poema, balada o zradě a lásce, žárlivosti a pomstě Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok – tzv. válečná tetralogie, inspirována 1. světovou válkou, vlastenecká poezie Devátá vlna – alegorická poezie, osobní lyrika

6 DYKOVO DÍLO – PRÓZA A DRAMA
Krysař – novoklasicistická novela podle německé pověsti o krysaři, který zachránil město Hammeln od krys, ale nedostal sjednanou odměnu, proto zavedl zvukem píšťaly obyvatele do propasti (pomstil se za jejich proradnost a lakotu), přežili jen blázen a nemluvně Zmoudření dona Quijota – tzv. problémové drama, dílo českého divadelního symbolismu, parafráze Cervantesova románu, tragikomický rytíř (snílek) ztrátou iluzí a snů ztrácí smysl života a umírá

7 FRANTIŠEK GELLNER (1881 – 1914) básník, prozaik, kreslíř, karikaturista, ilustrátor, představitel tzv. generace anarchistických buřičů narodil se v Mladé Boleslavi v rodině židovského obchodníka po maturitě na gymnáziu studoval 2 roky techniku ve Vídni od r studoval na báňské akademii v Příbrami, od r studoval malířství v Mnichově, Paříži a Drážďanech od r žil v Brně, pracoval jako karikaturista v redakci Lidových novin po vypuknutí 1. světové války narukoval do rakousko-uherské armády přesné datum a místo jeho úmrtí je neznámé, od byl na haličské frontě prohlášen za nezvěstného

8 GELLNEROVO DÍLO Po nás ať přijde potopa – subjektivní lyrika, zklamání nad malostí doby, odpor k měšťáckému životu Radosti života – 35 básní různé tematiky a žánru, reakce na falešnou dobovou morálku, ironie, vzpomínky na mládí, popis bohémského života Nové verše – posmrtně vydaný soubor básní

9 PETR BEZRUČ (1867 – 1958)

10 ŽIVOT P. BEZRUČE básník, vlastním jménem Vladimír Vašek
narodil se v Opavě jako syn slezského buditele Antonína Vaška, brzy se rodina přestěhovala do Brna 3 roky studoval v Praze klasickou filologii, studia však nedokončil r začal pracovat na poště, o 2 roky později je přidělen na poštu do Místku, kde se stává vášnivým zastáncem práv chudých slezských lidí r spáchal jeho nejlepší přítel sebevraždu a Bezruč se vrací do Brna r se mu zhoršil zdravotní stav, objevuje se chrlení krve za 1. světové války je vězněn za údajnou velezradu po válce se stal národním básníkem, autor se však stahuje do samoty (utíká před veřejností a ovacemi) rád podnikal túry po Beskydech, dobrou kondici si udržoval otužováním závěr života prožil v Kostelci na Hané, zemřel v Olomouci

11 BEZRUČOVO DÍLO Slezské písně – jediná autorova básnická sbírka (básně otiskovány nejdříve v Herbenově týdeníku Čas, r vyšly jako soubor Slezské číslo), trojí tematický okruh: sociální, národnostní a milostný, básně Labutinka, Červený květ, Markýz Gero, Ostrava, sociální balady Maryčka Magdónova, Kantor Halfar Stužkonoska modrá – básnická skladba, odraz básníkova osudu, vzpomínky na mládí, kritika poměrů v první republice

12 FRÁŇA ŠRÁMEK (1877 – 1952)

13 ŽIVOT F. ŠRÁMKA básník, spisovatel, dramatik a buřič
narodil se v Sobotce jako syn berního úředníka r se rodina přestěhovala do Písku, město si velmi oblíbil (odehrává se v něm velká část jeho dramat a románů) jednoroční vojenská služba mu byla ze trest prodloužena – antimilitaristické postoje vystudoval gymnázium, nedokončil studia práv a začal se věnovat literatuře v Praze se připojil k časopisu Nový kult, redigoval časopis Práce r byl dvakrát vězněn (účast na demonstraci + antimilitaristická báseň) během 1. světové války narukoval na ruskou frontu, o rok později na frontu do Itálie a Rumunska za 2. světové války na protest proti fašismu nevycházel z domu r se stal národním umělcem zemřel v Praze všechna díla jsou silně levicová, ovlivněná anarchismem

14 ŠRÁMKOVO DÍLO - POEZIE Života bído, přec tě mám rád – anarchistická lyrika, sociální tematika nespravedlnosti a ponižování člověka, odpor k militarismu a Rakousku – Uhersku Modrý a rudý – antimilitarismus, vzpoura proti válce, symbolika barev v názvu (modrá barva rakouské uniformy, červená barvou anarchismu), báseň Raport Splav – milostná a přírodní lyrika s protiválečným podtextem, vztah k přírodě, domovu, radost ze života Rány, růže - vlastenecké básně, reakce na druhou světovou válku a na osvobození republiky

15 ŠRÁMKOVO DÍLO – PRÓZA Prvních jedenadvacet – povídkový soubor
Žasnoucí voják – povídky, tragédie vojáků, nesmyslnost války Stříbrný vítr – impresionistický román, příběh dospívajícího studenta Jana Ratkina, vzpírá se tyranskému otci, nerozumí světu dospělých, získává první milostné zkušenosti, zamiluje se do Aničky Karasové – zklamání, přes veškeré konflikty mládí poznává smysl života, je připraven s ním čestně zápasit a dokázat svůj přerod v muže Tělo – vitalistický román, ženský protest proti válce

16 ŠRÁMKOVO DÍLO - DRAMA Léto – impresionistické drama, oslava mládí a lásky, atmosféra horkého letního večera, mladý student se zamiluje do vdané paničky, která se jen předvádí - je to žena bez morálky a zábran, student zmoudří a zamiluje se do své vrstevnice Měsíc nad řekou – impresionistické drama, setkání bývalých spolužáků ze studií, zamyšlení nad ztracenými iluzemi mládí, střet starého a nového světa, konflikt mezi generacemi

17 KAREL TOMAN (1877 – 1946) básník, novinář a překladatel z francouzštiny, představitel generace tzv. anarchistických buřičů vlastním jménem Antonín Bernášek narodil se v Kokovicích u Slaného nedokončil studia práv, pracoval na několika úřednických postech žil ve Vídni, hodně cestoval (evropské metropole - Německo, Francie, Holandsko, Anglie), v cizině si uvědomil náležitost k rodné zemi od r byl redaktorem Národních listů po 1. světové válce spolupracoval s Lidovými novinami zemřel v Praze

18 TOMANOVO DÍLO Pohádky krve – básně v duchu symbolismu a dekadence, erotické motivy Torzo života – lyrika erotická i revoltující, vyjádření bolesti a krize člověka, který zápasí o své osvobození Melancholická pouť – prožitky z cest po Evropě, touha po svobodě a jistotách Sluneční hodiny - barvité a konkrétní záběry přírody; země zdrojem utrpení i obnovované víry a naděje, reakce na soudobé politické události Verše rodinné a jiné - odráží společenské dění v období 1. světové války, sleduje, jak se válka a společenské převraty promítají do osudu obyčejných lidí Měsíce - příroda v koloběhu roku; 12 básní – každá o jednom měsíci v roce Hlas ticha – básně inspirované válkou, ohlas ruské revoluce Stoletý kalendář – v popředí motivy domova, tuláctví, života

19 STANISLAV KOSTKA NEUMANN (1875 – 1947)

20 ŽIVOT S. K. NEUMANNA novinář, básník, literární a výtvarný kritik, překladatel z francouzštiny a ruštiny narodil se v Praze začal studovat na gymnáziu, pro neúspěch přešel na obchodní akademii, ze které byl vyloučen při procesu s Omladinou (1894) byl odsouzen k jednoletému trestu vězení přispíval do časopisu Moderní revue, stal se význačným anarchistou – založil časopis Nový kult, v jeho vile se scházela skupina anarchistů v letech 1905 – 1915 bydlel v Bílovicích nad Svitavou, přispíval do Lidových novin (opustil anarchii, začal se zajímat o přírodu) podílel se na sborníku Almanach na rok 1914 (propagace civilismu) 1. světovou válku prožil na albánské frontě jako řidič sanitky v letech 1924 – 1934 žil v Čerčanech ve 20. letech se stal spoluzakladatelem KSČ a iniciátorem proletářské poezie (redaktor časopisů Červen, Kmen a Proletkult) r byl vyloučen z KSČ, ve 30. letech se léčil v Poděbradech během 2. světové války žil v ústraní na venkově zemřel v Praze

21 NEUMANNOVO DÍLO Jsem apoštol nového žití, Apostrofy hrdé a vášnivé, Satanova sláva mezi námi, Sen o zástupu zoufajících – počáteční tvorba, vliv symbolismu, dekadence, satanismu, anarchismu Kniha lesů, vod a strání – přírodní a milostná lyrika, oslava moravské krajiny S městem za zády – soubor fejetonů Nové zpěvy – civilizační sbírka, oslava civilizace, techniky, moderního velkoměstského života Rudé zpěvy – proletářská poezie, agitační politická lyrika, nekritický obdiv k Rusku a revoluci

22 NEUMANNOVO DÍLO Láska – milostná a intimní lyrika
Srdce a mračna – politická a reflexivní lyrika, nekritický obdiv k SSSR, proti nacismu a kapitalismu Sonáta horizontálního života – politická lyrika, protest proti fašismu, odraz španělské občanské války Anti-Gide neboli Optimismus bez pověr a iluzí – polemický pamflet proti francouzskému spisovateli A. Gideovi Bezedný rok – reakce na Mnichov, obavy z budoucnosti a z ohrožení nacismem Zamořená léta – tvorba za války, obraz válečných hrůz Zlatý oblak – román, oslava lásky, života ve volné přírodě

23 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Dyk

24 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1%C5%88a_%C5%A0r%C3%A1mek


Stáhnout ppt "PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ V ČESKÉ LITERATUŘE"

Podobné prezentace


Reklamy Google