Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ"— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ
RURALISMUS HISTORICKÁ A ŽIVOTOPISNÁ PRÓZA HUMORISTICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk

2 RURALISMUS A VENKOVSKÁ PRÓZA
literární směr, který se prosadil v české literatuře v první polovině 20. století ústředním bodem je vesnická tématika, vývoj vztahu venkova a města, objevuje se i téma tvrdé kapitalizace venkova a s tím spojená industrializace a nemilosrdný osud obyvatelstva z latiny ruralis = venkovský dominantní vztah k půdě = jistota, zakotvenost venkovský život je spolehlivou zárukou mravnosti a čistoty x zhoubný vliv města a technické civilizace obraz těžkého údělu venkovanů (bez idyličnosti), význam tradice, rodiny, vazby s přírodou a křesťanství historická próza a životopisné romány vznikaly zvláště za okupace, autoři se vraceli k lidové kultuře a tradici ústředním tématem je historie, inspirace válkou, národem, ve 30. letech se literatura vrací ke kladným obdobím českých dějin a rozkvětu národa, tedy k národnímu obrození, době vlády Karla IV. a Rudolfa II.

3 Josef knap (1900 – 1973) prozaik, básník a literární kritik, čelní představitel ruralistické literatury narodil se v Podůlší u Jičína v rolnické rodině vystudoval moderní literaturu na filozofické fakultě UK v meziválečném období procestoval řadu evropských zemí v letech 1925 – 1951 pracoval v divadelním oddělení Národního muzea za války prošel totálním nasazením v 50. letech se stal obětí politických procesů s katolickými intelektuály, r byl odsouzen k 11 letům vězení (kvůli rakovině byl již o 3 roky později propuštěn) – r byl rehabilitován po propuštění pracoval jako stavební dělník, až později získal zaměstnání v Památníku národního písemnictví v 60. letech se zabýval dějinami divadelních společností zemřel v Praze

4 DÍLO J. KNAPA Réva na zdi – selský román, sedlák Kašpar je na syna Josefa tvrdý, jedná s ním hůř než s čeledínem; Josef se zamiluje a ožení, otec jej nechá bydlet na statku, ale odveze si všechen majetek a syn tak musí začít od píky Zaváté šlépěje – povídková kniha Muži a hory – román z prostředí slovenského Liptova, o životě domorodých pastevců Puszta – román z prostředí české kolonizace v jižní části Podkarpatské Rusi Cizinec – román, tragédie člověka marně se pokoušejícího uspět mimo rodný kraj Vysoké jarní nebe – román s tématem krize mladého manželství Čas kopřiv – povídkový soubor vydaný k autorovým 70. narozeninám, část nákladu byla zabavena Dívčí hlas – úředník se dostává do těžké situace, když se po rozvodu stará o svoji dcerku Dokud vane vítr – budoucí herečka jede přes otcův zákaz do Prahy, aby viděla položení základního kamene Národního divadla Vzdálená země – příběh o promarněném životě; hrdinou je vesnický lékař, který ve válce ztratí přítele; až díky tomu si uvědomuje, jak důležitá pro něj musí být jeho dcera

5 František křelina (1903 – 1976) prozaik, básník a dramatik
narodil se v Podhradí u Jičína vystudoval Učitelský ústav v Jičíně, poté učil v Českém Dubu roku 1936 obdržel státní ocenění a o dva roky později cenu České akademie věd a umění po obsazení Sudet r odešel do Prahy r se nabídl, že bude v nově osídlovaných pohraničních oblastech pracovat jako učitel – krátce učil v Žatci, ale vrátil se zpět do Prahy r byl zatčen, následovalo odsouzení za protistátní činnost katolických spisovatelů na dvanáct let vězení, r byl amnestován do r pracoval v Praze jako stavební dělník r byl plně rehabilitován zemřel v Praze

6 DÍLO F. KŘELINY Půlnoční svítání, Předjitřní tma, Plaché světlo – básnické sbírky Hubená léta - sociálně realistický román z Podještědska a prostředí tkalců, zobrazuje vliv hospodářské krize na chalupníky a dělníky Hlas na poušti, Puklý chrám, Bábel, Soud nad Bábelem – volná tetralogie, obraz venkova jako prostředí, kde je člověk schopen s pomocí víry snášet lidský úděl (x zkaženost velkoměsta, zhoubná městská morálka) Dcera královská, blahoslavená Anežka česká – oslava světice sv. Anežky české Amarú, syn hadí - román o českých misionářích v peruánských pralesích na konci 17. století, jezuitský kněz J. V. Richter je umučen domorodci Každý své břímě – baladický román o tragických osudech lidických obyvatel za 2. světové války

7 VÁCLAV PROKŮPEK (1902, Dolní Lochov – 1974, Brno) – redaktor a spisovatel, ve všech knihách se projevil jako znalec osobitého světa vesnické chalupy i zasvěcený znalec života lidí a koní, dílo: Baba, Ve stínu hor, Zakryto slzami, Ztracená země, Nebe nad námi VOJTĚCH MARTÍNEK (1887, Brušperk – 1960, Ostrava) - spisovatel, literární kritik a publicista, ve svých románech popisoval národní a sociální změny na Ostravsku v době industrializace, dílo: román Stavy rachotí, románová trilogie Černá země a Kamenný řád

8 A. C. NOR (1903, Kylešovice , Praha) -vlastním jménem Josef Kaván, autor románů z prostředí slezské vesnice, fejetonista, dílo: romány Bürkental, Rozvrat rodiny Kýrů, Raimund Chalupník, Jed v krvi, Zmučená zem, Zločin na samotě JAN VRBA (1889, Klenčí pod Čerchovem – 1961, Domažlice) - lesník, učitel, básník a spisovatel, řada knížek se opírá o jeho profesní lesnickou a mysliveckou zkušenost, bývá nazýván básníkem lesa, stromů a zvěře, dílo: romány Dolina, Boží mlýny, Chodsko pod Haltravou, Soumrak Hadlasuc rodu

9 FRANTIŠEK KUBKA (1894 – 1969) prozaik, básník, germanista a překladatel (zvl. z ruštiny a němčiny), autor mnoha literárních studií a životopisů narodil se v Praze v rodině úředníka vystudoval slavistiku a germanistiku na filozofické fakultě UK během 1. světové války vstoupil do československých legií a bojoval na ruské frontě v letech 1927 – 1937 byl redaktorem listu Prager Presse na přelomu let 1939/1940 byl vězněn gestapem v Berlíně v letech 1946–1949 byl činný jako vyslanec v Bulharsku, poté žil jako spisovatel z povolání zemřel v Praze

10 DÍLO F. KUBKY Karlštejnské vigilie – novela, Karel IV. si povídá s přáteli (významnými osobnostmi) Mnichov – historický román, ve kterém je hlavním hrdinou Jan Martinů (autobiografické rysy), který se svou sovětskou manželkou Táňou cestuje zpět do své rodné země, aby poznal zdejší vyhrocenou atmosféru Palečkův úsměv, Palečkův pláč – dvoudílný román z 15. století, inspirace legendou o šaškovi krále Jiřího z Poděbrad Skytský jezdec, Pražské nokturno – historické novely

11 FRANTIŠEK KOŽÍK (1909 – 1997) spisovatel a esperantista, autor historických a biografických románů, používal pseudonym Jiří Žalman narodil se v Uherském Brodě v rodině soudce vystudoval práva, zároveň absolvoval na konzervatoři obor režie a dramaturgie jako právník působil jen krátce, v letech 1933 – 1940 byl rozhlasovým režisérem programu Verda Stacio v Brně (vysílalo v esperantu), od r spolupracoval s Československým rozhlasem v Praze byl členem herecké skupiny TRAKT v letech 1956 – 1974 působil jako dramaturg Československého filmu část života prožil v Uherském Hradišti jeho první manželka Zdeňka Švabíková byla herečka, jeho druhá manželka Olga Horáková byla spisovatelka zemřel v Telči

12 DÍLO F. KOŽÍKA Největší z pierotů – biografický román o mimovi českého původu Janu Kašparu Deburau, umělci, který se snaží proslavit ve Francii, ale zprvu se mu nedaří, pokouší se i o sebevraždu, ale zachrání ho prostitutka a dva „příslušníci spodiny“, pomůže mu trojice obdivovatelů divadla z vyšších vrstev a stane se úspěšným, rozpadá se mu ale manželství, protože kvůli kariéře zanedbává rodinu, když si ale najde nový vztah, začne ho trápit těžké plicní onemocnění, na svém posledním představení je již zcela vyčerpán a krátce nato umírá, oplakává ho celá Paříž Básník neumírá – o portugalském básníkovi 16. století Luísi Camoesovi Synové hor - o tragédii českých lyžařů Hanče a Vrbaty Po zarostlém chodníčku – o Leoši Janáčkovi Světlo v temnotách – o Janu Amosi Komenském Miláček národa – o Josefu Kajetánu Tylovi Rytíř smutné postavy – o Migueli de Cervantesovi Josef Mánes, Kryštof Harant, Kronika života a vlády Karla IV. – biografie Na dolinách svítá - historický román Blázny živí bůh - romaneto o středověké tlupě kočovných herců, kteří zachrání herečku obviněnou z čarodějnictví před upálením

13 KAREL SCHULZ (1899 – 1943) romanopisec, divadelní kritik, parlamentní zpravodaj, básník a povídkář narodil se v Městci Králové v literární rodině, dědeček byl literární kritik a beletrista, otec překladatel krátce studoval práva a medicínu, lékařskou fakultu však z finančních důvodů nedokončil r byl vyloučen z Devětsilu pro podezření z plagiátorství v letech 1927 – 1930 byl soudničkářem, divadelním a filmovým kritikem Lidových novin, v letech 1930 – 1935 parlamentním zpravodajem Lidových listů, v letech 1935 – 1942 vedoucím redaktorem Národní politiky zemřel v Praze na srdeční chorobu jeho dcera se vdala za spisovatele Josefa Topola dílo: KÁMEN A BOLEST - historický román, první díl nedokončené trilogie, kniha popisuje život slavného italského sochaře, malíře a architekta Michelangela Buonarrotiho a také politickou a náboženskou atmosféru přelomu 15. a 16. století, popisuje dobové poměry v církvi

14 JIŘÍ MAŘÁNEK (1891, Milevsko – 1959, Praha) - bankovní úředník, prozaik, autor poetických próz, historických románů z jihočeského kraje a scenárista, dílo: trilogie „pětilisté růže“: Barbar Vok, Romance o Závišovi, Petr Kajícník JOSEF ŠTEFAN KUBÍN (1864, Jičín – 1965, Praha) - středoškolský pedagog, folklorista, sběratel lidových vyprávění a pohádek, etnograf, dialektolog, literární publicista a spisovatel, dílo: Jivínské rapsodie (pětisvazkový soubor), Zlatodol pohádek (4 díly)

15 JAROSLAV ŽÁK (1906 – 1960) středoškolský pedagog, spisovatel a scenárista, autor humoristických a satirických próz narodil se v Praze vystudoval latinu a francouzštinu na Filozofické fakultě UK stal se učitelem jazyků, napřed v Praze, od roku 1932 ve Dvoře Králové, pak na Slovensku v Liptovském Mikuláši, odtud se vrátil na 10 let (1936–1946) učit do Jaroměři po válce působil jako žurnalista a scenárista Československého státního filmu po únoru 1948 byl jako nežádoucí autor (politické satiry ve Svobodném slově) vyloučen ze syndikátu spisovatelů, propuštěn z Barrandova a umlčen zemřel v Praze

16 DÍLO J. ŽÁKA Študáci a kantoři – sbírka humorných fejetonů, věnuje se prvorepublikovému školství, kniha nemá jednotný příběh nebo souvislý děj, vtipné příhody o boji studentů s kantorským sborem Cesta do hlubin študákovy duše – komické příhody vyplývající z různosti studentů a jejich pedagogů podle svých populárních knih Študáci a kantoři (film Škola základ života) a Cesta do hlubin študákovy duše napsal (spolu s režisérem filmů Martinem Fričem) filmové scénáře

17 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Knap
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literatura_v_letech_1900%E2%80%931945#Historick.C3.A1_literatura https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Ma%C5%99%C3%A1nek https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%A0tefan_Kub%C3%ADn https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Mart%C3%ADnek https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruralismus


Stáhnout ppt "ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google