Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Zkvalitnění služeb státních organizací pomocí strukturálních fondů příklad Technologické agentury ČR Marie Stehlíková vedoucí Projektové kanceláře.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Zkvalitnění služeb státních organizací pomocí strukturálních fondů příklad Technologické agentury ČR Marie Stehlíková vedoucí Projektové kanceláře."— Transkript prezentace:

1 1

2 Zkvalitnění služeb státních organizací pomocí strukturálních fondů příklad Technologické agentury ČR Marie Stehlíková vedoucí Projektové kanceláře Research Forum, Vysoké Tatry 22. dubna 2015

3 TA ČR základní informace Organizační složka státu s vlastní rozpočtovou kapitolou Zřízena v roce 2009 ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jako nástroj reformy systému VaVaI Hlavní činnosti – Podpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací – Podpora spolupráce a komunikace mezi VO a aplikačním sektorem – Snížení roztříštěnosti účelové podpory v ČR – Přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR Rozpočet na rok 2015: 2 858 922 CZK

4 Výzvy pramenící z činnosti TA ČR Dynamicky rostoucí agentura = nutnost nastavení procesů, řízení lidských zdrojů, systému fungování Výběr projektů = zefektivňování systému výběru projektů a jejich kontroly při realizaci Znalosti prostředí = nutnost analytických podkladů, mapování inovační kapacity a dalších aktivit vedoucí ke zefektivnění aktivity TA ČR a celého systému VaVaI

5 Kde najít prostředky pro tyto výzvy? Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013 Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby – Financování aktivit vedoucí ke zefektivnění činností státních organizací – Zkvalitňování tvorby a implementace politik – Nastavování lepšího fungování státních úřadů ve smyslu Smart Administration TA ČR v roli příjemce, nikoliv pouze poskytovatele

6 3 projekty v realizaci Projekt Rozvoj – Zvýšení výkonnosti a kvality prováděných věcných agend TA ČR – 18 měsíců (1. 12. 2013 – 31. 5. 2015) – 14 422 670 Kč Projekt Sektorové služby - Zefektivnit a zkvalitnit činnosti TA ČR jako subjektu veřejné správy v oblasti podpory VaVaI – 14 měsíců (1.6.2014 – 30.7.2015) – 6 047 360 Kč Projekt Zefektivnění – 16 měsíců (1.8.2014 – 30.11.2015) – 42 213 786 Kč

7 Projekt Rozvoj Nastavení procesního řízení TA ČR Nastavení systému přijímání a dalšího rozvoje lidských zdrojů, včetně vzdělávání a odborných školení Nastavení vnitřní dokumentace (směrnice, pokyny) Nastavení procesu pro tvorbu strategických dokumentů, včetně tvorby strategie TA ČR = Efektivnější řízení agentury, jasné rozdělení rolí a odpovědnosti

8 Projekt Sektorové služby Přiblížení se modelu agentur typu TEKES či MATIMOP – vytvoření systému interních hodnotitelů Pilotní ověřování interních hodnotitelů (6 odborníků) během hodnocení projektů a jejich realizace Budování odborné kapacity uvnitř TA ČR = Úspora nákladů na odborné komise, eliminace rizika střetu zájmů, značné snížení časových prodlev

9 Projekt Zefektivnění Zmapování a posouzení významu VaVaI ve strategických dokumentech veřejné správy Nastavení nového rámce pro odbornou podporu státní správy Nastavení a založení analytických služeb v rámci TA ČR Zefektivnění spolupráce s externími experty TA ČR Vytvoření a ověření platformy pro inovační politiky Zefektivnění poradenských služeb v rámci TA ČR Zvýšení informovanosti veřejné správy o inovacích a nastavení systému vzdělávání zaměstnanců organizací veřejné správy v oblasti VaVaI = Lepší fungování činností v rámci TA ČR, ale i příspěvek k efektivnějšímu nastavení systému řízení VaV v ČR

10 Zkušenosti ke sdílení TA ČR je otevřena o svých zkušenostech mluvit a předávat je. Například se jedná o: Zkušenosti agentur v rámci TAFTIE jako součást zpracovaných analýz Procesní model, model řízení lidských zdrojů, model připravovaného informačního systému Vytváření strategických dokumentů a jejich provázanosti, včetně EU úrovně

11 Děkuji za pozornost! Web: www.tacr.czwww.tacr.cz Facebook: http://www.facebook.com/tacr.czhttp://www.facebook.com/tacr.cz LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/technologick-agentura-esk-republiky Twitter TA ČR: http://twitter.com/TACR_czhttp://www.linkedin.com/company/technologick-agentura-esk-republikyhttp://twitter.com/TACR_cz YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1arGrQjwIKbQGDrpIB-n0Ahttps://www.youtube.com/channel/UC1arGrQjwIKbQGDrpIB-n0A Google+: http://plus.google.com/u/0/b/105572200316564197586/105572200316564197586/postshttp://plus.google.com/u/0/b/105572200316564197586/105572200316564197586/posts


Stáhnout ppt "1. Zkvalitnění služeb státních organizací pomocí strukturálních fondů příklad Technologické agentury ČR Marie Stehlíková vedoucí Projektové kanceláře."

Podobné prezentace


Reklamy Google