Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První pomoc J. Málek ©.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První pomoc J. Málek ©."— Transkript prezentace:

1 První pomoc J. Málek

2 Kontakt Klinika anesteziologie a resuscitace 3
Kontakt Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV Praha Šrobárova 50, pav. H. 3. patro telefon: internet:

3 Studijní materiály přednášky Internet: http://www.lf3.cuni.cz/ Knihy:
Knihy: Kelnarová J. a kol. První pomoc I a II pro studenty zdravotnických oborů, Grada, 2007 Beránková, M., Fleková, A., Holzhauserová B.: První pomoc. Informatorium, Praha 2008 (nové opravené vydání)

4 První pomoc – definice WHO
První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, jejichž cílem je záchrana života nebo zdraví u lidí postižených úrazem, či náhlou poruchou zdraví Cíle ochrana vlastního zdraví záchrana života předcházení komplikacím zajistit předpoklady pro rychlé uzdravení

5 Poskytování první pomoci
laici školení laici všeobecní SZP speciálně školení SZP (záchranáři) všeobecní lékaři vyškolení lékaři (UMMK) oboroví lékaři - specialisté

6 Činnost zachránce Přesvědčit se, zda nehrozí nebezpečí jemu, nebo ostatním Identifikovat zdravotní příhodu Poskytnout adekvátní léčbu nebo opatření (pozor, postižený může více, než 1 poranění) Zajistit transport dle stavu postiženého (domů, vlastní doprava, RZP

7 Aktivace záchranného systému
112 – Integrovaný záchranný systém 155 - ZZS 150 - Hasiči 158 - Policie

8 Aktivace záchranného řetězce
Místo Číslo telefonu Příčina volání Počet postižených a jejich stav Poskytovaná pomoc Nezavěšovat, až na výzvu

9 „Ze statistik vyplývá, že pravděpodobně jedenkrát za život bude každý člověk vystaven situaci, kdy bude muset zachránit něčí život“

10 Právní zodpovědnost TRESTNÍ ZÁKON č. 40/2009 Sb.
Neposkytnutí pomoci: § 150 a 151

11 Právní zodpovědnost § 150 Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného roky Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout roky

12 Právní zodpovědnost § 151 Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného let

13 První pomoc Technická Zdravotnická předlékařská Lékařská první pomoc
Laická svépomoc, vzájemná pomoc Základní (SZP) Lékařská první pomoc

14 Záchranný řetězec Zajištění bezpečnosti
Primární vyšetření postiženého, život zachraňující úkony technické a zdravotnické Výzva RZP Sekundární vyšetření postiženého dokončení PP Dohled, záznam informací, příprava na transport Předání ZZS

15 (Pre)historie 1 Španělská jeskyně El Pindal – paleolitické kresby (srdce zdroj života) Egypt 4000 let p.n.l. – reflexní postupy, bohyně Isis oživovala Osirida dýcháním do jeho úst Bible

16 Historie 2 Reflexní postupy: ohřívání, stimulace
Kniha Genesis: Adam byl oživen vdechnutím Boha do jeho úst Prvá kniha králů: prorok Eliáš oživoval syna paní domu, kde přebýval Druhá kniha králů: prorok Elizeus (Eliša) (8. st. p.n.l.) umělá plicní ventilace dítěte

17 Historie 3 století před Kristem hebrejské porodní báby (shiphrah) oživovaly novorozence dechem Koniotomie a použití rákosu k dýchání ve starém Egyptě Homér popisuje řez k otevření trachey u osoby, která se dusila soustem

18 Historie 4 Alexandr Veliký mečem otevřel hrdlo vojáka dusícího se kostí a zachránil ho Nemocniční rytíři pro pomoc poutníkům (1076 řád sv. Jana- MR, 1190 – ŘNR, 1233 Křižovníci s ČH) Vesalius (1542) tracheální intubace a UPV zvířat Harvey 1628 popsal krevní běh a patrně u srdeční masáž při zástavě srdce u zvířat Od r byl používán dmychací měch pro UPV 19. stol. – zakládány odborné společnosti pro oživování především utonulých (1767 Holandsko, 1774-Britská královská humánní společnost)

19 Historie 5 Florence Nightingalová ( ) odjíždí spolu s 38 zdrav. s. do Skutaru, aby zde poskytla pomoc zraněným vojákům v Krymské válce (1853-6) po návratu otevírá zdrav. školu pro sestry v Londýně 1859 Notes on Hospital 1860 Notes on Nursing Na druhé straně fronty organizuje zdrav. pomoc vojákům ruský lékař A N. Pirogov

20 Historie 6 4.6.1859 bitva u Solferina
Henry Dunant ( ) organizoval pomoc zraněným za pomoci okolního obyvatelstva (1901 dostal Nobelovu cenu míru) v Ženevě Commission du Cinq mezinárodní konference v Ženevě, 36 zástupců ze 16 zemí – Comité International projednal ustavení Ženevské konvence

21 Historie 7 1863 Mezinárodní výbor pro podporu raněných
1864 Mezinárodní výbor ČK a národní společnosti ČK 1919 spojení národních společností v Mezinárodní červený kříž únor 1919 ČČK

22 Ženevské dohody (>160 států)
Zlepšení osudu raněných v polních armádách (1964), neutralita označených vozidel a osob Zlepšení osudu raněných vojáků na moři (1899) Zacházení s válečnými zajatci (1906 a 1929) Ochrana civilních osob za války (1949) dodatkové protokoly ochrana obětí mezinárod. ozbroj. konfliktů ochrana obětí konfliktů, které nejsou mezinárodní

23 Principy ČK humanita nestrannost neutralita nezávislost jednota
dobrovolnost světovost

24 Historie 8 Dr. Silvester 1867 UPV zevní v poloze na zádech
Holger Nielsenova metoda UPV zevní v poloze na břiše

25 Historie „Vše, co je potřeba, jsou dvě ruce“ Safar P. Elan J.O.
1957 – dýchání „z úst do úst“ „z plic do plic“ Kouwenhoven W., Knickebrocker a Jude 1960 – zevní srdeční masáž „Vše, co je potřeba, jsou dvě ruce“ start

26 A Consensus on Science“
Historie II. 1966 – první konference o KPR 1983 – první národní konference o resuscitaci v pediatrii 2000 – první mezinárodní konference o KPR „International Guidelines 2000 for CPR and ECC A Consensus on Science“

27 Třída I, třída II a, II b, neurčená a třída III
CPR guidelines 2010 _ ILCOR _(International Liaison Committee on Resuscitation) Evidence – based resuscitation guidelines Doporučení jsou založena na vyhodnocení publikovaných studií a zkušeností, včetně experimentálních a uvádí i konečnou klasifikaci stupně, tedy kvality doporučení: Třída I, třída II a, II b, neurčená a třída III

28 Řetězec přežití: Časná aktivace záchranného řetězce Časná KPR
Časná defibrilace Časná rozšířená KPR Záchranný řetězec dává naději na snížení smrtnosti v 1000 případech na tzv. náhlá úmrtí v Evropě a USA denně

29 Časná aktivace záchranného řetězce vyžaduje rychlé rozpoznání situací bezprostředně ohrožujících život, vyžadujících zavedení základní neodkladné resuscitace a aktivaci záchranné služby (zajištění časné dostupnosti defibrilátoru). Doporučení: „Phone first“ „Phone fast“ – tonutí, trauma, intoxikace léky, stupeň doporučení nedefinován

30 Význam doporučených postupů
Truhlář A.: KPR Význam doporučených postupů Sjednocení léčebných postupů u identické populace nemocných Vytvoření „normy“ k zabránění nežádoucí variability v poskytované léčebné péči (forenzní význam) Usnadnění rozhodování v definovaných situacích (jednoznačně formulovaný návod) Nové poznatky resuscitační medicíny Dostatečná síla důkazů (dospělí vs. děti) Změna v Guidelines proto rozhodně neznamená, že dosavadní praxe byla prováděna chybně nebo neefektivně, a že i do budoucna nelze akceptovat jiný postup než uvedený v Guidelines. V medicíně neexistuje mnoho situací, které by probíhaly zcela „podle učebnice“, a v resuscitační medicíně toto platí dvojnásob. 30

31 Definice KPR KPR je soubor jednoduchých a logicky na sebe navazujících výkonů k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více základních vitálních funkcí.

32 Cílem této fáze je neodkladné zajištění oxygenace
Rozdělení KPR základní KPR Cílem této fáze je neodkladné zajištění oxygenace rozšířená KPR Cílem této fáze je stabilizace kardiopulmonální a normalizace kyslíkového transportu

33 Vitální funkce Fyziologické funkce organismu, při jejichž selhání dochází k bezprostřednímu ohrožení života Funkce CNS (vědomí) Dýchání Oběh (Vnitřní prostředí)

34 Zahájení KPR Vždy při selhání vitálních funkcí, pokud nejsou kontraindikace

35 KPR nezahajujeme Přítomnost jistých známek smrti (posmrtné skvrny, posmrtná ztuhlost, dekapitace a podobně) Pokusy o KPR by byly spojeny s bezprostředním rizikem ohrožení druhé osoby Selhání vitálních funkcí v terminálním stádiu neléčitelného onemocnění Od zástavy oběhu uběhlo v normotermii více, než 10 minut

36 Ukončení KPR Obnova spontánního oběhu a ventilace
Při vyčerpání zachránce do té míry, že nemůže v resuscitačním úsilí pokračovat Pokud pokračování KPR může ohrozit život zachránce nebo ostatních občanů (toxické prostředí a podobně) Nevede-li resuscitační úsilí k obnově vitálních funkcí při vyčerpání všech dostupných možností Ukončení KPR při neúspěchu je kompetencí výhradně lékaře

37 Úspěšnost resuscitace
Ročně utrpí náhlou srdeční zástavu v Evropě asi osob, v USA asi osob. Asi ve ⅔ případů je zahájena KPR svědky příhody - laiky. Do domácí péče je propuštěno kolem 4-6% 70-95 % KPR končí neúspěchem, konstatováním smrti nebo neurologickým deficitem, popř. perzistentním/permanentním vegetativním syndromem (PVS).

38 Stanovení doby smrti Nezahájení KPR – doba zástavy oběhu, 1 lékař
Ukončení KPR pro neúspěch – doba ukončení resuscitace – 1 lékař Ukončení dlouhodobé resuscitační péče pro smrt mozku – speciální protokol, 2 lékaři

39 Smrt mozku Stanoveno legislativně (zákon č. 285/2002) a upravující vyhlášky

40 Aktivace záchranného řetězce
Místo Číslo telefonu Příčina volání Počet postižených a jejich stav Poskytovaná pomoc Nezavěšovat, až na výzvu

41 Základní postupy KPR dospělí

42 Zhodnocení stavu vědomí
Zavolání o pomoc z okolí Kontrola průchodnosti dýchacích cest Kontrola dostatečného spontánního dýchání Nedýchá-li – aktivace ZZS (puls nehledáme) Zahájit zevní masáž srdeční: střed hrudní kosti, /min, cm hluboko Přidat umělou plicní ventilaci (30 stlač:2 dechům) Pokračovat do předání ZZS

43 Truhlář A.: KPR Kontrola vědomí POMOC !!! JSTE V POŘÁDKU? 43

44 Nejčastější (nejhorší) chyby
Popření možnosti zástavy oběhu Otálení Stabilizovaná poloha!!! Nedůrazná srdeční masáž

45 Diagnostika zástavy oběhu
Truhlář A.: KPR Diagnostika zástavy oběhu Záklon hlavy a zvednutí brady Zhodnocení dýchání look, listen and feel maximálně 10 sekund bez kontroly dutiny ústní Nedýchá normálně? přivolání odborné pomoci (155, event. 112) přinesení AED Gasping (≈40 %)  okamžité zahájení KPR kvalitní srdeční masáž prodlužuje trvání gaspingu Nolan JP. Push, blow or both: is there a role for compression-only CPR? Anesthesia 2010 45

46 Puls nehledáme Je to složité Je to nepřesné Trvá to moc dlouho
Kritéria zástavy oběhu Bezvědomí Absence normálního dýchání

47 Nepřímá srdeční masáž !!! Všichni zachránci Frekvence Hloubka
Truhlář A.: KPR Nepřímá srdeční masáž !!! Všichni zachránci Frekvence alespoň 100 min-1 (max. 120 min-1) Hloubka alespoň 5 cm (max. 6 cm) Úplné uvolnění tlaku na hrudník Feedback devices Myocardial blood flows achieved with external chest compressions average even less, generally only 10% to 20% of normal. 47

48 Hands-only CPR I. Negativa umělého dýchání Pozitiva umělého dýchání
Truhlář A.: KPR Hands-only CPR I. Negativa umělého dýchání přerušování kompresí; obtížnost; hygienické zábrany; infekce; zhoršování oběhu; odrazuje od jakékoliv BLS Pozitiva umělého dýchání asfyktické zástavy (děti); NZO beze svědků; déletrvající KPR O2 Myocardial blood flows achieved with external chest compressions average even less, generally only 10% to 20% of normal. PRŮTOK KRVE MOZKEM 30 až 40% normy = předpoklad kvalitního přežití AoP RAP 2 vdechy : 30 stlačení 48

49 Stanovisko ERC 2010 Žádná z publikovaných studií nevyloučila …
Truhlář A.: KPR Stanovisko ERC 2010 Žádná z publikovaných studií nevyloučila … eventualitu horšího výsledku při „hands-only CPR“ Resuscitace bez dýchání může být použita … při pomoci poskytované nevyškolenými zachránci při neochotě provádět umělé dýchání telefonicky asistované neodkladné resuscitaci Laická resuscitace nesmí být přerušena do … předání postiženého profesionálnímu týmu vyčerpání zachránců „probuzení“ postiženého (hýbe se, otevírá oči, dýchá) Myocardial blood flows achieved with external chest compressions average even less, generally only 10% to 20% of normal. 49

50 http://www. videacesky

51 Truhlář A.: KPR BLS 30:2 (vs. 100:5 vs. 100:2) 51

52 Truhlář A.: KPR Defibrilace I. Zkrácení doby přerušení masáže před a po výboji: hands-off max. 5 s (změna metodiky) OR 1,86 (1,10–3,15) na každých 5 sekund Edelson DP et al. Resuscitation 2006 52

53 Defibrilace II. Poloha elektrod (90% lékařů nesprávně)
Truhlář A.: KPR Defibrilace II. Poloha elektrod (90% lékařů nesprávně) Preferováno používání samolepících „pads“ Perkins GD et al. Br J Anaesth 2002 Low risk (43 hands-on shocks 100–360 J) Lloyd MS et al. Hands-on defibrillation. Circulation 2008 Current leakage and voltage across the ALS provider was measured during biphasic waveform shocks (100 to 360 J) delivered through adhesive electrodes placed in the anteroposterior positions on the patient’s chest. None of the volunteers sensed any shock. The mean (S.D.) leakage current was 283A (140 A), range of 18.9—907 A, which is significantly lower than current safety standards for leakage current from medical equipment. 53

54 Defibrilace III. Guidelines 2005 Guidelines 2010
pokud trvání zástavy oběhu > 5 minut  2 minuty KPR před defibrilací Guidelines 2010 metaanalýza RCT: přežití nezávisí na načasování úvodního defibrilačního výboje Simpson PM et al. Resuscitation 2010  doba provádění KPR před defibrilací není přesně určena (individuální přístup) výboj  ihned 2 min KPR  analýza rytmu real-time waveform analysis Recentní meta-analýza randomizovaných klinických studií publikovaná v srpnovém čísle časopisu Resuscitation však nezjistila žádnou závislost mezi dlouhodobým přežitím a načasováním defibrilace s ohledem na dojezdový čas záchranné služby. 54

55 Defibrilace IV. 1 vs. 3 výboje Doporučená energie výboje
srdeční katetrizace po kardiochirurgické operaci úvodní léčba VF/VT vzniklé v přítomnosti svědků při monitoraci manuálním defibrilátorem (JIP, ZZS) Doporučená energie výboje bifázický výboj (120) J / -360J (?) kardioverze AF/VT J, flutter/SVT J Recentní meta-analýza randomizovaných klinických studií publikovaná v srpnovém čísle časopisu Resuscitation však nezjistila žádnou závislost mezi dlouhodobým přežitím a načasováním defibrilace s ohledem na dojezdový čas záchranné služby. 55

56 AED I. Letecké společnosti Kasina v USA
Truhlář A.: KPR ILCOR AED sign (2008) AED I. Letecké společnosti Virgin Atlantic (Velká Británie, 1990) Qantas Airways (Austrálie, 1991) American Airlines (USA, 1997) Kasina v USA průměrná doba do podání výboje 4,4 ± 2,9 min při podání výboje do 3 minut přežití u 74% postižených Valenzuela TD et al. N Engl J Med 2000 Seattle a King County (2000–2004) 7185 NZO (z toho 16% na veřejných místech) letiště (7/rok), věznice (1/rok), nákupní centra (0,6/rok), sportovní areály a průmyslové podniky (0,4/rok), golfová hřiště a nádraží (0,1/rok), fitness centra (0,08/rok) a domovy důchodců (0,04/rok) Hazinski MF. Circulation 2005 Zavedeny do praxe v USA Rozmístění 272 přístrojů na těchto 172 místech by v průběhu 5 let umožnilo AED použít u 134 pacientů, z nichž 60% mělo zástavu způsobenou fibrilací komor 56

57 AED II. Chicago O'Hare International (USA) AED v nemocnicích
Truhlář A.: KPR AED II. Chicago O'Hare International (USA) vyškoleno celkem 3000 zaměstnanců (BLS + AED) přístroje byly v terminálech rozmístěny v rozestupech 90 sekund 21 NZO (z toho 18 VF), outcome 11 (61%) Caffrey SL et al. Public use of automated external defibrillators. N Engl J Med 2002 AED v nemocnicích celoplošné nahrazování manuálních defibrilátorů přístroji typu AED nezkracuje dobu do provedení výboje (medián 1 minuta) outcome: manuální defibrilace 18% vs. AED 23% (p=0,09) nízká četnost VF/VT (16%) v nemocnici Forcina MS et al. Cardiac arrest survival after implementation of AED in the in-hospital setting. Crit Care Med 2009 ERC: dostupnost defibrilace v nemocnici do 3 minut ERC Guidelines for Resuscitation 2010 57

58

59 Prekordiální úder Nízká účinnost Indikace
Truhlář A.: KPR Prekordiální úder Nízká účinnost potenciální přínos pouze při provedení během několika sekund od vzniku VF/VT účinnost < 2 % při VT Indikace VF/VT u monitorovaného pacienta vzniklá v přítomnosti většího počtu zdravotníků, pokud není okamžitě k dispozici defibrilátor nikdy nesmí oddálit přivolání pomoci nebo použití defibrilátoru

60 Zajištění DC a ventilace
RR 10/min, FiO2 1,0  po ROSC SpO2 94–98% Class IIb

61 Farmakoterapie I. rozdíl 2 % ~ 14 000 pac./rok
1-leté přežití 8 vs. 10%. An increase of 2% in the number of patients resuscitated successfully with intravenous access and drugs during ALS would mean 14,000 additional lives saved per year !!! JAMA: Norsko, 2003–2008, 916 pacientů adrenalin zlepšil krátkodobé přežití (30 vs. 20 %) ale nezlepšil dlouhodobé přežití (10 vs. 8 %) nezávislý prediktor nepříznivého výsledku

62 Farmakoterapie II. Amiodaron Atropin vyřazen z algoritmu ASY/PEA
Adrenalin  CPP a CorPP, zvyšuje úspěšnost defibrilace  dysfunkce myokardu, proarytmogenní potenciál, zhoršení mozkové mikrocirkulace dávka 1 mg IV/IO po 3. výboji (VF/VT) nebo ihned po zajištění vstupu (ASY/PEA), opakovat á 3-5 min Amiodaron dávka 300 mg IV/IO po 3. výboji (VF/VT) Atropin vyřazen z algoritmu ASY/PEA Tracheální podání farmak nedoporučeno Amiodaron zlepšuje krátkodobé přežití, lze opakovat 150 mg + pokračovat do dávky 900 mg/24 hod. (nekombinovat s lidokainem); otvírače ATP-senzitivních K+ kanálů v mitochondriích, agonisté opioidů, růstové faktory

63 Další změny Důraz na prevenci vzniku NZO
Truhlář A.: KPR Další změny Důraz na prevenci vzniku NZO časná detekce zhoršení zdravotního stavu u pacientů v nemocnicích (track and trigger systems) varovné příznaky mimo nemocnici (bolest na hrudi) Většinou nepřichází náhle - identifikace rizika bolest na hrudi známky hypoxie -neklid, tachypnoe, schvácenost hypotenze, arytmie poruchy vědomí … bolest na hrudi, synkopy, palpitace

64 Zástava oběhu v nemocnici
Preventivní opatření před vznikem NZO vypracování a znalost algoritmů pro aktivaci resuscitačního týmu natočení EKG trvalá monitorace, kyslík, i.v. přístup, laboratoř aktivace resuscitačního týmu Potenciální přínos ultrasonografie srdeční tamponáda, disekce aorty, plicní embolie, hypovolémie, PNO

65 Odstranitelné příčiny zástavy
4 „H“ hypoxie hypovolemie hypo/hyperkalemie (metabolické poruchy) hypotermie 4 „T“ Tamponáda srdeční Tenzní PNO Trombembolie (koronární, nebo plicní) Toxiny (sepse)

66

67 Syndrom po srdeční zástavě
Truhlář A.: KPR Syndrom po srdeční zástavě Od počátků moderní NR v 60 l. min. století byla pozornost resuscitační medicíny věnována zejména léčbě srdeční zástavy do ROSC, zahrnující zejména nepřímou srdeční masáž a časnou defibrilaci u elektrokonvertibilních dysrytmií. Hlavní důraz byl kladen na minimalizaci doby srdeční zástavy a během nemocniční péče se obvykle pasivně čekalo na neurologický výsledek. V posledních 10 letech se tento přístup změnil a poresuscitační péče se stala nedílnou součástí řetězu přežití. Syndrom po srdeční zástavě je abnormální patofyziologický stav organizmu způsobený celotělovou ischémií , jehož průběh významně ovlivňuje další osud nemocných. Používání termínu poresuscitační syndrom se širším významem není nadále doporučeno. Vzhledem k velmi variabilní léčbě nemocných po KPR v nemocnicích formulovaly na konci roku 2008 odborné společnosti pro resuscitaci konsenzuální stanovisko, jehož cílem je poskytnout návod k optimalizaci léčebné péče o nemocné po KPR a stanovit priority výzkumu nedostatečně prozkoumaných oblastí (tzv. knowledge gaps).

68 KPR od 1 roku do puberty Zhodnocení stavu vědomí
Zavolání o pomoc z okolí Kontrola průchodnosti dýchacích cest Kontrola dostatečného spontánního dýchání Nedýchá-li –5 úvodních dechů, nová kontrola Zahájit zevní masáž srdeční: střed hrudní kosti, 100/min, 4-5 cm hluboko + přidat umělou plicní ventilaci (30 stlač:2 dechům) Pokračovat cca 1-2 min, pak aktivace ZZS Pokračujeme do předání ZZS

69 Resuscitace novorozence
Poměr umělých systol a dechů je 3:1 Frekvence 120/min

70 Rizika KPR Pro zachraňovaného Pro zachránce zlomenina žeber
zlomenina sterna Pro zachránce Infekce: Výjimečně byla KPR zdrojem tuberkulózy, HIV a SARS. O ptačí chřipce nejsou dosud informace. Kontaminace jedy - kyanidy, organofosfáty, manifestní infekce vysoce sdělnou závažnou chorobou kontraindikuje dýchání z plic do plic ústy. Psychologický moment Synkopa při hyperventilaci


Stáhnout ppt "První pomoc J. Málek ©."

Podobné prezentace


Reklamy Google