Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příroda téměř nezná odpady. V přírodě na potravní řetězce navazují řetězce rozkladné. Rozkladači rozkládají organickou hmotu na vodu,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příroda téměř nezná odpady. V přírodě na potravní řetězce navazují řetězce rozkladné. Rozkladači rozkládají organickou hmotu na vodu,"— Transkript prezentace:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Příroda téměř nezná odpady. V přírodě na potravní řetězce navazují řetězce rozkladné. Rozkladači rozkládají organickou hmotu na vodu, oxid uhličitý a minerální látky. Tím umožňují KOLOBĚH LÁTEK. BAKTÉRIE

13

14 Potravní vztahy v rybníku udržují biologickou rovnováhu - přemnožení jednoho druhu znamená zvýšené množení jeho přirozených nepřátel - ti se přemnoženým druhem živí. Přirození nepřátelé tak sníží stavy loveného druhu na minimum a pro nedostatek potravy se přestanou rozmnožovat => i jejich stavy se sníží na původní úroveň. Narušení vztahů v ekosystému člověkem (vyhubení některých druhů, jedovaté látky) vede k porušení biologické rovnováhy a k následnému úhynu organismů. Vzniká nestabilní ekosystém (příkladem je akvárium – ZCELA ZÁVISLÉ NA PÉČI ČLOVĚKA).

15 Co jsme to těm řekám udělali?  Výraznou součástí české krajiny jsou řeky, potoky a rybníky. Jejich stav doznal zejména ve 20. století výrazných, převážně nevhodných změn, například: napřimování toků, výstavba překážek na tocích - zejména jezů a přehradních hrází, znečištění vod a zvětšování chovu ryb.  Celková délka toků na území ČR se v minulém století zkrátila o jednu třetinu. V mnoha krajích je stále nedostatek drobných nádrží, které mimořádně zvyšují biologickou rozmanitost a zlepšují zadržení vody v krajině.  Na našem území prakticky vymizel losos obecný, hlavatka podunajská a celá řada dalších druhů živočichů. Provedené úpravy vedly k zrychlení odtoku vody z krajiny a zvýšení ničivosti povodní.  V řekách a nádržích se často nedá koupat kvůli řasám a sinicím.

16

17

18

19  V posledních letech dochází v České republice k neúměrnému přemnožení sinic, které jsou nebezpečné nejen pro vodní živočichy a rostliny, ale také pro zdraví obyvatel.  Sinice tvoří na hladině tzv. vodní květ. Látky, které uvolňují, mohou vyvolat řadu onemocnění, zejména při dlouhodobém pití vody, nebo při delším koupání v zamořené nádrži.  Živinami pro sinice jsou dusík a fosfor, jejichž obsah ve vodě zvyšují nedokonalé čističky odpadních vod, chov dobytka nebo špatný způsob obdělávání půdy spolu s jejím splavováním do vodních nádrží.

20 Organismy z hlediska potravních vztahů: příklad: producenti při fotosyntéze vytvářejí organické látky leknín, okřehek, rdest, rákos, vrba, olše, blatouch konzumentiživí se jinými organismy býložravcihryzec všežravcikapr masožravcivydra rozkladačirozkládají zbytky nitěnky, baktérie parazitinapadají jiné organismypijavka, chobotnatka Rybník jako celek Vzájemné vztahy organismů zajišťují v rybníku biologickou rovnováhu. Znečišťování vod, např. průmyslem, zemědělstvím, odpadními vodami, skládkami,…  porušení rovnováhy  vymírání organismů. Zdroj energie v ekosystému rybníku je slunce. I v rybníku je zachován koloběh látek.

21 Opakování: 1.Vysvětli, čím je nebezpečné znečišťování vodního prostředí. Uveď příklady znečištění vodního prostředí. 2.Jak dělíme organismy z hlediska potravních vztahů? Vysvětli toto rozdělení a uveď příklad (y) z každé skupiny. 3. Uveď příklady 4 organismů, které: a) plavou nebo se vznášejí ve vodě b) žijí na vodní hladině c) žijí na dně rybníka d) žijí při březích a na březích rybníka


Stáhnout ppt "Příroda téměř nezná odpady. V přírodě na potravní řetězce navazují řetězce rozkladné. Rozkladači rozkládají organickou hmotu na vodu,"

Podobné prezentace


Reklamy Google