Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RYBNÍK JAKO CELEK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RYBNÍK JAKO CELEK."— Transkript prezentace:

1 RYBNÍK JAKO CELEK

2 „Obojživelníci, plazi, ptáci a savci v ekosystému rybník“.
Příští hodinu PÍSEMKA – OBRÁZKY „Obojživelníci, plazi, ptáci a savci v ekosystému rybník“.

3 příště REFERÁT „Pole, louky, pastviny“

4 RYBNÍK JAKO CELEK

5 KDE (V JAKÝCH ČÁSTECH) RYBNÍKA ŽIJÍ ORGANISMY?

6 Uveď příklady organismů, které
plavou nebo se vznášejí ve vodě rybníka Malá nápověda:

7 Uveď příklady organismů, které žijí na vodní hladině
Malá nápověda:

8 Uveď příklady organismů, které žijí na dně rybníka
Malá nápověda:

9 Uveď příklady organismů, které žijí při březích a na březích rybníka
Malá nápověda:

10 CO JE ZDROJEM ENERGIE V TOMTO EKOSYSTÉMU?

11 Jaké jsou POTRAVNÍ VZTAHY v ekosystému rybníka?

12 Kdo jsou hlavní ROZKLADAČI v rybníku?
Kde se v rybníku berou ANORGANICKÉ LÁTKY? Příroda téměř nezná odpady. V přírodě na potravní řetězce navazují řetězce rozkladné. Rozkladači rozkládají organickou hmotu na vodu, oxid uhličitý a minerální látky. Tím umožňují KOLOBĚH LÁTEK. Kdo jsou hlavní ROZKLADAČI v rybníku? BAKTÉRIE

13 PŘÍKLAD POTRAVNÍHO ŘETĚZCE V RYBNÍKU

14 CO JE „BIOLOGICKÁ ROVNOVÁHA“?
Potravní vztahy v rybníku udržují biologickou rovnováhu - přemnožení jednoho druhu znamená zvýšené množení jeho přirozených nepřátel - ti se přemnoženým druhem živí. Přirození nepřátelé tak sníží stavy loveného druhu na minimum a pro nedostatek potravy se přestanou rozmnožovat => i jejich stavy se sníží na původní úroveň. Narušení vztahů v ekosystému člověkem (vyhubení některých druhů, jedovaté látky) vede k porušení biologické rovnováhy a k následnému úhynu organismů. Vzniká nestabilní ekosystém (příkladem je akvárium – ZCELA ZÁVISLÉ NA PÉČI ČLOVĚKA). 

15 Co jsme to těm řekám udělali?
Výraznou součástí české krajiny jsou řeky, potoky a rybníky. Jejich stav doznal zejména ve 20. století výrazných, převážně nevhodných změn, například: napřimování toků, výstavba překážek na tocích - zejména jezů a přehradních hrází, znečištění vod a zvětšování chovu ryb. Celková délka toků na území ČR se v minulém století zkrátila o jednu třetinu. V mnoha krajích je stále nedostatek drobných nádrží, které mimořádně zvyšují biologickou rozmanitost a zlepšují zadržení vody v krajině. Na našem území prakticky vymizel losos obecný, hlavatka podunajská a celá řada dalších druhů živočichů. Provedené úpravy vedly k zrychlení odtoku vody z krajiny a zvýšení ničivosti povodní. V řekách a nádržích se často nedá koupat kvůli řasám a sinicím.

16 Losos obecný 70-90cm Hlavatka podunajská 60-110cm

17 Uveď příklady poškození vodního prostředí člověkem.
K ČEMU TYTO ZÁSAHY VEDOU??? PRŮMYSL ZEMĚDĚLSTVÍ DOPRAVA SKLÁDKY

18 1 litr ropy znečistí 1 milion litrů vody

19 V posledních letech dochází v České republice k neúměrnému přemnožení sinic , které jsou nebezpečné nejen pro vodní živočichy a rostliny, ale také pro zdraví obyvatel. Sinice tvoří na hladině tzv. vodní květ. Látky, které uvolňují, mohou vyvolat řadu onemocnění, zejména při dlouhodobém pití vody, nebo při delším koupání v zamořené nádrži. Živinami pro sinice jsou dusík a fosfor, jejichž obsah ve vodě zvyšují nedokonalé čističky odpadních vod, chov dobytka nebo špatný způsob obdělávání půdy spolu s jejím splavováním do vodních nádrží.

20 Vzájemné vztahy organismů zajišťují v rybníku biologickou rovnováhu.
Rybník jako celek Vzájemné vztahy organismů zajišťují v rybníku biologickou rovnováhu. Znečišťování vod, např. průmyslem, zemědělstvím, odpadními vodami, skládkami,…  porušení rovnováhy  vymírání organismů. Zdroj energie v ekosystému rybníku je slunce. I v rybníku je zachován koloběh látek. Organismy z hlediska potravních vztahů: příklad: producenti při fotosyntéze vytvářejí organické látky leknín, okřehek, rdest, rákos, vrba, olše, blatouch  konzumenti živí se jinými organismy býložravci hryzec  všežravci kapr  masožravci vydra  rozkladači rozkládají zbytky nitěnky, baktérie paraziti napadají jiné organismy pijavka, chobotnatka

21 Opakování: Vysvětli, čím je nebezpečné znečišťování vodního prostředí. Uveď příklady znečištění vodního prostředí. Jak dělíme organismy z hlediska potravních vztahů? Vysvětli toto rozdělení a uveď příklad (y) z každé skupiny. 3. Uveď příklady 4 organismů, které: a) plavou nebo se vznášejí ve vodě b) žijí na vodní hladině c) žijí na dně rybníka d) žijí při březích a na březích rybníka


Stáhnout ppt "RYBNÍK JAKO CELEK."

Podobné prezentace


Reklamy Google