Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný text Úvod do studia. Struktura odborného textu Název Název Úvod Úvod Stať Stať Závěr Závěr Zdroje Zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný text Úvod do studia. Struktura odborného textu Název Název Úvod Úvod Stať Stať Závěr Závěr Zdroje Zdroje."— Transkript prezentace:

1 Odborný text Úvod do studia

2 Struktura odborného textu Název Název Úvod Úvod Stať Stať Závěr Závěr Zdroje Zdroje

3 Název Z názvu musí být jasné, o čem práce bude. Z názvu musí být jasné, o čem práce bude. Př.: Př.: Implikuje svoboda projevu „nadpráva“ žurnalistů? Implikuje svoboda projevu „nadpráva“ žurnalistů? České politické strany v Evropském parlamentu: Analýza postojů českých politických stran k evropské integraci České politické strany v Evropském parlamentu: Analýza postojů českých politických stran k evropské integraci Volby do Evropského parlamentu: Volební kampaň v České republice v letech 2004 a 2009 Volby do Evropského parlamentu: Volební kampaň v České republice v letech 2004 a 2009 Odpovědnost nadřízeného v mezinárodním právu trestním, její implementace a vnitrostátní aplikace Odpovědnost nadřízeného v mezinárodním právu trestním, její implementace a vnitrostátní aplikace Povinnost zahájit řízení o předběžné otázce v judikatuře Ústavního soudu ČR Povinnost zahájit řízení o předběžné otázce v judikatuře Ústavního soudu ČR

4 Úvod Uvádí, o čem text bude Uvádí, o čem text bude Formuluje cíl práce, a to buď ve formě: Formuluje cíl práce, a to buď ve formě: Výzkumné otázky Výzkumné otázky Oznamovací věty: Cílem práce je…; Záměrem práce je…. Oznamovací věty: Cílem práce je…; Záměrem práce je…. Hypotézy Hypotézy Nastínění struktury práce Nastínění struktury práce Zasazení řešené problematiky do kontextu a zdůvodnění, proč má vůbec smysl o ní psát. Zasazení řešené problematiky do kontextu a zdůvodnění, proč má vůbec smysl o ní psát.

5 Stať Vlastní text práce Vlastní text práce Jeho struktura je logická a směřuje k zodpovězení otázky/cíle, podpoře tvrzení či ověření hypotézy. Jeho struktura je logická a směřuje k zodpovězení otázky/cíle, podpoře tvrzení či ověření hypotézy. Struktura: Struktura: Kapitoly = kapitoly by měly mít podobnou délku Kapitoly = kapitoly by měly mít podobnou délku Podkapitoly = vhodné u kapitol delšího rozsahu, nevhodné pro krátké kapitoly, podkapitola musí mít několik odstavců, nikoli jeden! Podkapitoly = vhodné u kapitol delšího rozsahu, nevhodné pro krátké kapitoly, podkapitola musí mít několik odstavců, nikoli jeden!

6 Stať Vlastní text je opět strukturovaný do odstavců Vlastní text je opět strukturovaný do odstavců Co myšlenka, to odstavec Co myšlenka, to odstavec Průměrná délka odstavce by měla být mezi 10 až 15 řádky. Průměrná délka odstavce by měla být mezi 10 až 15 řádky. Nepsat dlouhé, nesrozumitelné odstavce. Nepsat dlouhé, nesrozumitelné odstavce. Nepsat také odstavce příliš krátké (např. jen jedna- dvě krátké věty) Nepsat také odstavce příliš krátké (např. jen jedna- dvě krátké věty) Text musí být přehledný, srozumitelný, jasný. Text musí být přehledný, srozumitelný, jasný.

7 Struktura odstavce (spirála)

8 Závěr Závěr je zrcadlem úvodu. Závěr je zrcadlem úvodu. Shrnujete, k čemu jste dospěli. Shrnujete, k čemu jste dospěli. Odpovídáte na otázku/cíle položenou v úvodu. Odpovídáte na otázku/cíle položenou v úvodu. Dokazujete/vyvracíte hypotézu. Dokazujete/vyvracíte hypotézu. Shrnujete argumentaci Shrnujete argumentaci Nesmí obsahovat žádnou novou informaci! Nesmí obsahovat žádnou novou informaci!

9 Zdroje Na konci textu musí být uvedený seznam pramenů a literatury. Na konci textu musí být uvedený seznam pramenů a literatury. V samotném textu musíte na tyto zdroje odkazovat! V samotném textu musíte na tyto zdroje odkazovat!

10 Hlavní chyby při psaní právních textů Nadměrné používání cizích slov: Nadměrné používání cizích slov: „V návaznosti na uvedené premisy i v systému kontinentálního práva je konsekvencí soudcovské činnosti s ohledem na postuláty kontinuálnosti a konzistence skutečnost, že určité rozhodnutí následně autoritativně ovlivňuje rozhodovací praxi.“ „V návaznosti na uvedené premisy i v systému kontinentálního práva je konsekvencí soudcovské činnosti s ohledem na postuláty kontinuálnosti a konzistence skutečnost, že určité rozhodnutí následně autoritativně ovlivňuje rozhodovací praxi.“ „Druhým v jistém smyslu kontravalentním aspektem a nezbytným postulátem navazujícím na přiznání relevantní pozice výkladu teleologickému, resp. jeho připuštění přinejmenším coby významného korektivu modifikujícího interpretační výsledek…“ „Druhým v jistém smyslu kontravalentním aspektem a nezbytným postulátem navazujícím na přiznání relevantní pozice výkladu teleologickému, resp. jeho připuštění přinejmenším coby významného korektivu modifikujícího interpretační výsledek…“

11 Hlavní problémy při psaní právních textů Nadměrné užívání závorek k dokreslení hlavního textu. Nadměrné užívání závorek k dokreslení hlavního textu. Dvojité zápory: Dvojité zápory: Nemůžeme nesouhlasit se závěrem, že….= ? Nemůžeme nesouhlasit se závěrem, že….= ? Psaní slovesa na konci věty… Psaní slovesa na konci věty… Přílišné používání rodu trpného místo činného. Přílišné používání rodu trpného místo činného.

12 Jak psát? Psát jednoduché věty a krátká srozumitelná souvětí. Dlouhá souvětí dělit na kratší. Psát jednoduché věty a krátká srozumitelná souvětí. Dlouhá souvětí dělit na kratší. Dvojité zápory převádět na kladné věty. Dvojité zápory převádět na kladné věty. Kontrolovat pořadí větných členů (podmět-přísudek-ostatní větné členy). Kontrolovat pořadí větných členů (podmět-přísudek-ostatní větné členy). Rozumně používat cizí slova tak, aby jim rozuměl autor i čtenář. Rozumně používat cizí slova tak, aby jim rozuměl autor i čtenář. Z pasivních vět dělat věty aktivní. Z pasivních vět dělat věty aktivní.

13 Kritické a analytické myšlení „rozviňte si detektivní myšlení“ „rozviňte si detektivní myšlení“ při čtení, psaní, poslouchání při čtení, psaní, poslouchání Ptejte se proč? z jakého důvodu? je zdroj informace důvěryhodný? Ptejte se proč? z jakého důvodu? je zdroj informace důvěryhodný?

14 K čemu je kritické myšlení dobré? je základem pro práci právníka a řada zaměstnavatelů je vyžaduje je základem pro práci právníka a řada zaměstnavatelů je vyžaduje pomáhá najít více řešení problému a vybrat po zvážení všech důsledků to nejvhodnější pomáhá najít více řešení problému a vybrat po zvážení všech důsledků to nejvhodnější podněcuje vás utvořit si vlastní názor podněcuje vás utvořit si vlastní názor jde ruku v ruce s kreativitou jde ruku v ruce s kreativitou pracujte na jeho rozvoji už v průběhu studia, ať jste do praxe připravení. pracujte na jeho rozvoji už v průběhu studia, ať jste do praxe připravení.

15 Rozdíl mezi popisným a kritickým textem Popisný (deskriptivní) text popisuje, co se stalo nebo jaké něco je (např. jaká je právní úprava kupní smlouvy v OZ) popisuje, co se stalo nebo jaké něco je (např. jaká je právní úprava kupní smlouvy v OZ) popisuje, co říká teorie popisuje, co říká teorie informuje o různých názorech, ale bez hodnocení informuje o různých názorech, ale bez hodnocení Kritický (analytický) text Hodnotí pro a proti prezentovaných názorů nebo teorií Autor zaujímá vlastní názor, který odůvodní Uvádí k popsanému i proč je tomu tak (např. proč je u kupní smlouvy možná i ústní forma uzavření) Svá tvrzení vždy zdůvodňuje a uvádí příklady na podporu svých tvrzení Strukturuje text tak, že dává větší váhu tomu, co je důležité Z toho, co napsal, autor vždy dělá závěry Nezapomeňte, že nejlepší je kombinace těchto dvou stylů!!!!

16 Pozor na popisnost! Použijte kritické myšlení! Při psaní dbejte na to, aby text nebyl příliš popisný, tzn. neopisujte pouze to, co je v zákonech, ale snažte se vždy přidat něco navíc. Při psaní dbejte na to, aby text nebyl příliš popisný, tzn. neopisujte pouze to, co je v zákonech, ale snažte se vždy přidat něco navíc. Nejlepší je vyvážená kombinace popisnosti a kritického (analytického) psaní! Nejlepší je vyvážená kombinace popisnosti a kritického (analytického) psaní! Zkoumejte popisovanou problematiku kriticky, tzn. nespokojte se s názorem v jedné učebnici – vyhledejte si v literatuře, judikatuře, novinách nebo na internetu, jestli se k tématu neváže nějaká diskuse o problémech atd. Zkoumejte popisovanou problematiku kriticky, tzn. nespokojte se s názorem v jedné učebnici – vyhledejte si v literatuře, judikatuře, novinách nebo na internetu, jestli se k tématu neváže nějaká diskuse o problémech atd. použijte kritické názory (pozitivní hodnocení i negativní kritiku) ve své práci – vždy odkazujte na zdroj! Přidejte i vlastní názor na vyhledanou diskusi, příp. judikaturu atd. použijte kritické názory (pozitivní hodnocení i negativní kritiku) ve své práci – vždy odkazujte na zdroj! Přidejte i vlastní názor na vyhledanou diskusi, příp. judikaturu atd.

17 První domácí úkol – rozbor judikátu Základní části: Základní části: hlavička hlavička výrok výrok odůvodnění odůvodnění poučení poučení odlišná stanoviska odlišná stanoviska

18 První domácí úkol – rozbor judikátu Struktura odůvodnění: Struktura odůvodnění: přípustnost návrhu přípustnost návrhu rekapitulace návrhu rekapitulace návrhu rekapitulace skutkového stavu rekapitulace skutkového stavu rekapitulace předchozích řízení rekapitulace předchozích řízení právní názor žalobce/stěžovatele právní názor žalobce/stěžovatele právní názor dalších účastníků řízení právní názor dalších účastníků řízení dokazování/hodnocení důkazů dokazování/hodnocení důkazů právní názor rozhodujícího soudu právní názor rozhodujícího soudu ratio decidendi ratio decidendi obiter dictum obiter dictum

19 Doporučená literatura Bobek, Michal, 2010. O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy, č. 6, s. 204-211. Bobek, Michal, 2010. O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy, č. 6, s. 204-211. Kühn, Zdeněk, Bobek, Michal, Polčák, Radim (eds.), 2006. Judikatura a právní argumentace : teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Praha : Auditorium. Kühn, Zdeněk, Bobek, Michal, Polčák, Radim (eds.), 2006. Judikatura a právní argumentace : teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Praha : Auditorium.


Stáhnout ppt "Odborný text Úvod do studia. Struktura odborného textu Název Název Úvod Úvod Stať Stať Závěr Závěr Zdroje Zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google