Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členství ČR v EU Vztahy ES/Unie a ČSSR/ČSFR/ČR (1957-1996)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členství ČR v EU Vztahy ES/Unie a ČSSR/ČSFR/ČR (1957-1996)"— Transkript prezentace:

1 Členství ČR v EU Vztahy ES/Unie a ČSSR/ČSFR/ČR (1957-1996)

2 EHS a komunistický blok ES jako nástroj imperialismu –odmítnutí uznání i jednání kopie v RVHP neformální uznání v roce 1972 (Brežněv) ČSSR jedná až od 1974 –obchodní nepreferenční vztahy –červen 1988: Deklarace o navázání oficiálních vztahů –duben 1989: Dohoda o obchodu průmyslovými výrobky „Stejné cíle, stejné postupy“

3 Zlom roku 1989 dominový efekt pádu komunismu nikdo nepřipraven co bude dál? –např. teorie Mearsheimera více svobody v zahraniční politice pro oba bloky

4 Zájmy postkomunistockých států není recept na transformaci obava ze SSSR, nepřipustit návrat komunismu hledání pomoci na Západě (zachrání nás) –NATO či EHS? EHS pojímán jako jednotný blok, jakési gravitační centrum naděje

5 Zájmy EHS moment překvapení ze změn- nová situace vykolejuje pevně daný postup (přítěž) SVE pojímána jako celek –nedráždit SSSR (sjednocení Německa) –hospodářsky nezajímavá oblast (ani do budoucna z toho nic není) –ohromné náklady na restrukturalizaci (zkušenosti s NDR) –zemědělský charakter (krach CAP?) –EHS v dynamice (prohlubování, máme jiné věci na práci) –obava z trvání na nově získané suverenitě (příklad Řecka) –národnostní problémy (přenos do EHS?)

6 Zájmy jednotlivých států EHS spory mezi zeměmi, každá vidí ve vztazích se SVE něco jiného Německo –prioritou sjednocení –stabilita na východní hranici, ale… Francie –obava ze ztráty politického vlivu v EHS (nemá spojence) Británie –co nejrychlejší rozšíření, ale proč… ostatní státy

7 Výsledná strategie EHS zpožděná reakce (politika není tvořena, ale politici jsou vlečeni událostmi) strategie karantény –symbolická podpora reforem –finanční pomoc Phare (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) v roce 1989, pak i další státy –normalizace obchodních vztahů, ale ochrana –spoléhejte se na sebe- ne brzkému přijetí nejasná koncepce (příklad Mitteranda a Evropské konfederace)

8 Zdroj: Eurobarometer no.33 (1990), s. 35. Rozuměli obyvatelé východnímu rozšíření?

9 Rok 1989- pozice ČSSR zmatek- jak bude vypadat nová zahraniční politika? několik variant, vítězí „Návrat do Evropy“ –vedení Havla, Dienstbiera, Vondry OF- zpět mezi evropské země –snaha o zapojení do mezinárodního Společenství (Rada Evropy, MMF, Světová banka) –silná podpora veřejnosti příjem pomoci z Phare Jacques Delors v Praze (září 1990) –budou navrženy nové typy dohod ukazuje se změna postoje ES v průběhu roku 1990

10 Podpora pro členství v EHS v Československu v roce 1990 Zdroj: Eurobarometer no.33 (1990), s. 31.

11 1990: Startovací čára Dohoda mezi ČSFR a EHS o spolupráci (květen 1990) –Marián Čalfa s Frankem Andriessenem –obchodní vztahy, jisté úlevy, platnost 10 let chceme ale víc, Evropská rada a Komise navrhují nové druhy asociačních dohod –pro ČSFR, Maďarsko, Polsko –o obsahu se jedná po celý rok 1991 tlak a lobbing ze strany států SVE (Havel) některé státy EU proti otevření trhů říjen: zlomení odporu Francie (Smlouva o porozumění) v prosinci Dohody o přidružení podepsány (tzv. Evropské dohody)

12 Evropské dohody- charakteristika nejširší nečlenské smlouvy kdy uzavřené EU, platnost 10 let hospodářské otázky –vytváření oblasti volného obchodu, ale protokoly o citlivých komoditách únikové klauzule (částečně odrazuje investory) širší okruh vztahů –nediskriminace občanů navzájem –harmonizace plateb a kapitálu –kulturní spolupráce –finanční pomoc výhled na členství –přidružení a členství jsou rozdílné věci –malý ústupek v preambuli: „vstup je konečným cílem a přidružení mu může pomoci“ zhodnocení: krok vpřed, ale žádný zázrak

13 Rozpad ČSFR Evropské dohody- nutnost ratifikace v členských státech- do platnosti uzavřena prozatímní dohoda –asymetrie uvolňování obchodu, členství v GSP Komise otevírá zastoupení v Praze parlamentní volby- vítězí ODS a HZDS –směřování k rozdělení –souboje zahraničních politik reakce EU –nekomentuje, ale není z rozdělení nadšena obava z napodobení Jugoslávie integrační logika –pozastavení ratifikace asociační dohody –není možný automatický přechod dohod na nástupnické státy

14 Obchodní partneři ČSFR- úspěšnost přechodu

15 První kroky nového státu snaha navázat na pozici Československa ukotvení ČR na mapě mezinárodní politiky vstup do staronových smluv zahraniční politiku vede ODS (Zieleniec) –větší orientace na západ jednání o nové asociační dohodě- podepsána v říjnu 1993 –podobná předchozí –novinkou suspenzivní klauzule: pro nás málo přijatelná –vznik institucionálního rámce (Rada přidružení, Výbor přidružení, Parlamentní výbor přidružení) –stále dohoda dlouhodobá a asymetrická (ale nevyvažuje naše nevýhody)

16 Nová strategie EU: Summit v Kodani snaha Komise (Andriessen, Hans van der Brook, Leon Brittain) a Německa dát rozšíření rámec závazek rozšíření EU důvody: –Maastricht za námi –podpora pro reformy v SVE klesá –pořád ochrana trhu, EU má přebytky –hrozba Jugoslávie –rozpory mezi rétorikou a realitou

17 Nová strategie EU: Summit v Kodani definice podmínek členství (kodaňská kritéria) –politická kritéria: stabilita a funkčnost demokr. institucí, právní stát ochrana lidských práv a menšin –hospodářská kritéria existence tržního hospodářství schopnost čelit konkurenci vnitřního trhu dále: Unie musí být schopna nové členy přijmout bez ohrožení integrace dopady a význam kritérií –definice snahy o členství –jsme žadatelé druhé kategorie? –možnost výmluv ze strany EU, něco neovlivnitelné

18 Kritéria členství dle teorie kandidát musí mít v pořádku své zahraniční vztahy a nesledovat odlišné zájmy než EU podobnost se současnými státy EU hospodářsky a sociálně nebo alespoň výrazně nezaostávat za nejslabšími souhlas s integrací a jejími cíli a hodnotami (elity i občané) plní toto i současní členové EU?

19 Mezidobí do přihlášky úsilí o využití posunu v Kodani summit v Essenu (prosinec 94) –předsedá Německo –schválená strategie pro přistoupení nových států není důležité účastnit se politik, ale přejímat legislativu –jednotlivé nástroje Bílá kniha- příprava na začlenění do vnitřního trhu strukturovaný dialog Evropské dohody program Phare

20 Mezidobí do přihlášky rok 1995: spory v EU –rozšíření o další státy –mezivládní konference- nutné institucionální změny –předsedá Španělsko a Francie priority jinde, preference Středozemí –Bílá kniha (Cannes, červen 1995)- kuchařka pro vstup seznam předpisů nutných k připojení k vnitřnímu trhu- ne o přistoupení jako celku obecný postup pro převzetí legislativy poskytnutí technické pomoci (právní pomoc, vzdělávání, náklady) není závazná (ale ani závazek k rozšíření) –summit v Madridu (prosinec 1995) doplnění kodaňských kritérií: schopnost přijmout acquis a jeho ochrana

21 Přihláška ČR- rok 1996 leden 1996 –předal Klaus italskému premiéru Dinimu –ČR podává jako jedna z posledních (taktika) –doprovodné prohlášení: „Vláda České republiky však nezvratně dospěla k témuž závěru, k jakému dospěly v minulosti vlády dnešních členských států, že v moderním evropském vývoji je výměna části vlastní státní suverenity za sdílený podíl na suverenitě nadstátní a na spoluzodpovědnosti nevyhnutelná jak pro prospěch vlastní země, tak i celé Evropy.“ přihláška není garancí rychlého členství- mezi podáním a zahájením rozhovorů často dlouhý časový interval Komise se připravuje na vypracování posudku (zaslání dotazníku) volby červen 1996- vítězí ODS, kontinuita, členství pořád priorita odevzdán dotazník (proč zůstal tajný?)


Stáhnout ppt "Členství ČR v EU Vztahy ES/Unie a ČSSR/ČSFR/ČR (1957-1996)"

Podobné prezentace


Reklamy Google